Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Samenvatting

  Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) is een officieel document waarop in ieder geval uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum staan. U kunt het uittreksel om verschillende redenen nodig hebben, bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning of bij een examen. Het uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Als het bestemd is voor het buitenland, dan hebt u een internationaal uittreksel nodig. Bij de aanvraag moet u aangeven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft en welke gegevens erop vermeld moeten worden.

  Het uittreksel BRP wordt vaak verward met een uittreksel burgerlijke stand. Heeft u een uittreksel/afschrift vaneen geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte nodig, dan moet u een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. Aanvraag hiervan is alleen mogelijk bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden) heeft plaatsgevonden.

  Op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag kunt u alleen op afspraak een uittreksel uit de basisregistratie aanvragen.

  Digitaal aanvragen uittreksel BRP

  Online afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

  Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.

  Iemand anders machtigen

  De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
 • Wat kost het?

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kost € 5,35

 • Wat moet ik doen?

  Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt, dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 18 jaar;
  • iemand die u hebt gemachtigd.

  Iemand anders machtigen

  Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.

  Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Op de website van de Rijksoverheid ziet u welke gemeenten dit zijn. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

 • Formulieren

 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Pagina opties