Verkiezingen, een ander machtigen

 • Samenvatting

  Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag voor deze Tweede Kamerverkiezing door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

  Onderhandse volmacht
  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

  Schriftelijke volmacht
  Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente; bent u tijdelijk in het buitenland wanneer de stempas bezorgd wordt of heeft u geen geldig (niet langer dan 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

  U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woont/woonde op 1 februari 2021. Als dat Dalfsen is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan:

  • U downloadt het formulier Verzoek bij volmacht stemmen (L8 model). Of u haalt dit formulier op bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
  • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:
   • als bijlage meesturen met het online contactformulier;
   • formulier scannen en per e-mail versturen naar gemeente@dalfsen.nl;
   • per post sturen naar: Gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1, 7721 AZ Dalfsen;
   • inleveren bij de publieksbalie op het gemeentehuis;

  Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

  Formulier - Verzoek om bij volmacht te stemmen -

 • Icon

  icon-verkiezingen

 • Documenten

Pagina opties