Verkiezingen, stemmen met uw stempas

 • Samenvatting

  De dag van de kandidaatstelling (voor de eerstvolgende verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap is dat op 4 februari 2019) is bepalend of u wel of niet in gemeente Dalfsen mag stemmen:

  • Woont u op 9 april 2019 in de gemeente Dalfsen? Dan krijgt u ook een stempas voor de gemeente Dalfsen en kunt u ook alleen hier stemmen.
  • Word je vóór 9 april 2019 18 jaar? Dan mag je stemmen.
  • Word je op of na 9 april 2019 18 jaar? Dan mag je helaas niet stemmen.

 • Wat moet ik doen?

  De stembureaus zijn op de verkiezingsdag van 07:30 uur tot 21:00 uur open. Om te kunnen stemmen moet u, naast de stempas, een legitimatiebewijs meenemen. Als inwoner van de gemeente Dalfsen kunt u op elk gewenst stembureau binnen de gemeente stemmen.

  Stemmen met rood potlood
  Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het ronde vakje voor de naam van de kandidaat rood te kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

  De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

  Blanco stemmen
  Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen heeft het zelfde effect als ongeldig stemmen en feitelijk ook als niet komen stemmen. Wel tellen degenen die blanco stemmen mee voor het opkomstpercentage.

  Na het sluiten van het stemlokaal worden onder leiding van de voorzitter van het stembureau de stemmen handmatig geteld. Deze telling is openbaar. Daarna belt de voorzitter de uitslagen naar de gemeente door. Op basis hiervan maakt het gemeentehuis de voorlopige verkiezingsuitslag bekend. Een medewerker van het stemlokaal brengt de uitslag naar het gemeentehuis, waarna de definitieve verkiezingsuitslag volgt.

  In en rond het stemlokaal
  Kiezers hebben het recht om gedurende de tijd van de stemming in het stemlokaal aanwezig te zijn. Het is daarbij niet toegestaan andere kiezers bij hun keuze te beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan.

  Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing
  Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

Pagina opties

In verband met het Hemelvaart weekeinde is het gemeentehuis in Dalfsen gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020.

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Stel vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Sluit venster