Watervergunning

 • Samenvatting

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

  Oppervlaktewater is water in:

  • sloten
  • plassen
  • vijvers
  • kanalen
  • meren
  • beken
  • rivieren
 • Hoe werkt het?

  U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

  • de aanleg van een steiger;
  • het verwijderen van grondwater;
  • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
  • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
  • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
  • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
  • het organiseren van een evenement op het water.
 • Wat heb ik nodig?

  • Als u als particulier een watervergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.
 • Wat moet ik doen?

  • Check op Omgevingsloket online of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.
  • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.
  • In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:
   • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
   • wat deze activiteiten inhouden;
   • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving;
   • de periode waarin u de vergunning nodig hebt.
  • U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.
 • Formulieren

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook het waterschap of de provincie.
  • Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u automatisch de vergunning.
  • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties

In verband met het Hemelvaart weekeinde is het gemeentehuis in Dalfsen gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020.

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Stel vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Sluit venster