App Ondermijning

Icon

Op dinsdag 10 maart heeft het RIEC-LIEC de nieuwe versie van de app Ondermijning gelanceerd. Kennis over en bewustwording van ondermijning zijn cruciaal in de strijd tégen ondermijning. De app draagt hieraan bij door kennis en actualiteit op één plek te combineren. Deze kennis en actualiteit komen tot uiting in verschillende modules, te weten:

  • Nieuws: dagelijkse nieuwsberichten over ondermijning, geordend per thema en regio.
  • Signalen: uitgebreide informatie over signalen die kunnen duiden op ondermijning
  • Kennisbank: informatie over verschillende ondermijningsthema’s met weblinks naar onder andere documenten, nieuwsbrieven, relevante websites, podcasts en berichtgeving vanuit de media.
  • Quiz: een spel met vragen over verschillende ondermijningsthema’s, inclusief een korte toelichting op het antwoord.

In het onderdeel ‘Melden’ staat een overzicht van organisaties waar (vermoedens van) van ondermijnende activiteiten direct gemeld kunnen worden.

Doelgroep(-en) app Ondermijning

De doelgroep van de app Ondermijning bestaat uit professionals die zich bezig houden met het signaleren, analyseren en aanpakken van ondermijning. Denk aan de vele professionals bij de politie, ambtenaren openbare orde en veiligheid, BOA’s en toezichthouders, politiek ambtsdragers zoals burgemeesters en wethouders, raadsleden en medewerkers van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het RIEC-LIEC. Ook burgers en ondernemers kunnen de app gebruiken om hun kennis over ondermijning te vergroten.

Eén georganiseerde overheid tegen ondermijnende criminaliteit

De app Ondermijning is in samenwerking ontwikkeld door het RIEC-LIEC , het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Naast deze integrale samenwerking werkt het RIEC-LIEC vanuit het principe van één georganiseerde overheid op vele manieren aan de aanpak van ondermijning. Dit doen ze samen met onze partners politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst. De app is beschikbaar in de App Store en de Google Playstore.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster