Besluitenlijsten 2019

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. Doorgaans wordt de besluitenlijst gepubliceerd een dag nadat deze is vastgesteld. Dit gebeurt een week na de vergadering. Vervolgens kunt u hier de openbare besluitenlijst van de desbetreffende vergaderingen bekijken.

Te downloaden:

Pagina opties