Bestrijding overlast

Icon

Als er na het bespuiten van de eiken toch rupsen verschijnen en deze overlast veroorzaken vanaf half mei, laten we de nesten wegzuigen door een gespecialiseerd bedrijf. Het nest wordt dan in principe binnen een week na de melding weggezogen.

Voor het wegzuigen zijn ook een aantal voorwaarden:

  • De eik staat op gemeentegrond;
  • Het nest is gemeld;
  • De eik bevindt zich binnen de bebouwde kom óf buiten de bebouwde kom langs een inrit of woning;
  • Het nest bevindt zich op maximaal 4 meter hoogte.

Als u een nest heeft gezien dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u hier online een melding van maken. Op deze kaart  ziet u waar nesten zijn weggehaald. 

Nesten herkennen 
Nesten zijn moeilijk te herkennen. De nesten die in de boom hangen hebben een wit/grijsachtige kleur met spinsels. De gevallen nesten zien er echter anders uit, deze zijn veelal bruin van kleur. Dat komt door de uitwerpselen en halfverteerde vervellingshuidjes van de rupsen.
In de zomerperiode (april – augustus) kunt u voor uitgewaaide of uitgevallen nesten ook melding doen bij de gemeente. In deze periode is het zeer waarschijnlijk dat er rupsen in de nesten aanwezig zijn. Als de rupsen zich bedreigd voelen kunnen zij hun brandharen loslaten.

Bestrijding op eigen terrein
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele bestrijding van nesten in bomen op uw erf. Nesten kunt u laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten voor het verwijderen van de nesten zijn voor uw eigen rekening. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het bedrijf dat ook de gemeentelijke nesten bestrijdt via info@grrouveen.nl  

Uitgewaaide nesten
Nesten van de eikenprocessierups kunnen uit de boom waaien. Ze liggen bijvoorbeeld in plantsoenen of tuinen. Deze nesten zitten nog vol met brandharen van de rups. Aanraking met deze brandharen kan voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen zorgen.  Het is dus belangrijk de nesten niet aan te raken.
Als het om oude nesten zonder rupsen gaat (periode tussen augustus en april) kunt u de nestrestanten zelf opruimen. Draag hiervoor wegwerphandschoenen en gebruik een plastic zak. U kunt de zak ook om uw hand steken en zo het nest oprapen. Knoop de zak goed dicht. Let op: Het nest mag NIET in de GFT-container, maar hoort bij het restafval (vuilverbranding) thuis.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster