Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad

Icon

Wat doet de gemeenteraad, samenstelling gemeenteraad, vergaderschema, welkom op de tribune of kijk live mee!

Visie, missie en bestuurlijke opgaven

Icon

Waar staat de gemeente Dalfsen voor? Wat zijn de doelstellingen van raad en college de komende periode?

Organisatie

Icon

Meer informatie over de gemeente Dalfsen als organisatie.

College van B&W

Icon

Samenstelling college, wat doet het college, in gesprek met het college.

Lokale wet- en regelgeving

Icon

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast.

Pagina lokale-wet-en-regelgeving

Werken bij gemeente Dalfsen

Icon

Informatie over werken bij de gemeente, vacatures en stageplaatsen. U wordt doorverwezen naar onze externe website

Verkiezingen

Icon

De eerstkomende verkiezing is op 20 maart 2019. U kunt dan stemmen voor de leden van de Provinciale Staten en het Waterschap Drents Overijssels Delta.

Financiën

Icon

Bekijk de jaarrekening, begroting, perspectiefnota, voorjaarsnota en de bestuursrapportages.

Burgerpanel

Icon

Meld u aan en geef uw mening, aanpassen e-mailadres of afmelden.

Pagina opties