Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad

Icon

Wat doet de gemeenteraad, samenstelling gemeenteraad, vergaderschema, welkom op de tribune of kijk live mee!

Kinderburgemeester

Icon

Word jij de eerste kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen?

Bezwaarschriftencommissie jaarrapportage

Werken bij gemeente Dalfsen

Icon

Informatie over werken bij de gemeente, vacatures en stageplaatsen. U wordt doorverwezen naar onze externe website

College van B&W

Icon

Samenstelling college, wat doet het college, in gesprek met het college.

Lokale wet- en regelgeving

Icon

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast.

Pagina lokale-wet-en-regelgeving

Veiligheid

Icon

Meer informatie over veiligheidsthema's, zoals de jaarwisseling, ondermijning en buurtpreventie

Klachten jaarrapportage

Financiën

Icon

Bekijk de jaarrekening, begroting, perspectiefnota, voorjaarsnota en de bestuursrapportages.

Visie, missie en bestuurlijke opgaven

Icon

Waar staat de gemeente Dalfsen voor? Wat zijn de doelstellingen van raad en college de komende periode?

Burgerpanel

Icon

Meld u aan en geef uw mening, aanpassen e-mailadres of afmelden.

Organisatie

Icon

Meer informatie over de gemeente Dalfsen als organisatie.

Pagina opties

De servicepunten van de gemeente Dalfsen in Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 februari 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend. Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht! Meer informatie

Sluit venster