Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad

Icon

Wat doet de gemeenteraad, samenstelling gemeenteraad, vergaderschema, welkom op de tribune of kijk live mee!

Werken bij gemeente Dalfsen

Icon

Informatie over werken bij de gemeente en vacatures. U wordt doorverwezen naar onze externe website.

Gedragscode

Icon

Gedragscode integriteit bestuurders en volksvertegenwoordigers 2017

Klachten jaarrapportage

College van B&W

Icon

Samenstelling college, wat doet het college, in gesprek met het college.

Veiligheid

Icon

Meer informatie over veiligheidsthema's, zoals de jaarwisseling, ondermijning en buurtpreventie

Lokale wet- en regelgeving

Icon

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast.

Pagina lokale-wet-en-regelgeving

Burgerpanel

Icon

Meld u aan en geef uw mening, aanpassen e-mailadres of afmelden.

Organisatie

Icon

Meer informatie over de gemeente Dalfsen als organisatie.

Financiën | Planning & control portaal

Icon

Bekijk de jaarrekening, begroting, perspectiefnota, voorjaarsnota en de bestuursrapportages.

Visie, missie en bestuurlijke opgaven

Icon

Waar staat de gemeente Dalfsen voor? Wat zijn de doelstellingen van raad en college de komende periode?

Bezwaarschriften- commissie

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster