Bestuur en organisatie

Nieuwe burgemeester

Icon

Inwoners en ondernemers zoeken samen met de gemeenteraad van Dalfsen een nieuwe burgemeester.

Lokale wet- en regelgeving

Icon

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast.

Werken bij gemeente Dalfsen

Icon

Informatie over werken bij de gemeente, vacatures en stageplaatsen. U wordt doorverwezen naar onze externe website

Gemeenteraad

Icon

Wat doet de gemeenteraad, samenstelling gemeenteraad, vergaderschema, welkom op de tribune of kijk live mee!

Financiën

Icon

Bekijk de jaarrekening, begroting, perspectiefnota, voorjaarsnota en de bestuursrapportages.

Burgerpanel

Icon

Meld u aan en geef uw mening, aanpassen e-mailadres of afmelden.

College van B&W

Icon

Samenstelling college, wat doet het college, in gesprek met het college.

Organisatie

Icon

Meer informatie over de gemeente Dalfsen als organisatie.

Pagina opties