Bestuur en organisatie

Icon

Burgerpanel

Icon

Meld u aan en geef uw mening, aanpassen e-mailadres of afmelden.

Gemeenteraad

Icon

Wat doet de gemeenteraad, samenstelling gemeenteraad, vergaderschema, welkom op de tribune of kijk live mee!

Veiligheid

Icon

Meer informatie over ondermijning

College van B&W

Icon

Samenstelling college, wat doet het college, in gesprek met het college.

Lokale wet- en regelgeving

Icon

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast.

Pagina lokale-wet-en-regelgeving

Visie, missie en bestuurlijke opgaven

Icon

Waar staat de gemeente Dalfsen voor? Wat zijn de doelstellingen van raad en college de komende periode?

Financiën

Icon

Bekijk de jaarrekening, begroting, perspectiefnota, voorjaarsnota en de bestuursrapportages.

Organisatie

Icon

Meer informatie over de gemeente Dalfsen als organisatie.

Werken bij gemeente Dalfsen

Icon

Informatie over werken bij de gemeente, vacatures en stageplaatsen. U wordt doorverwezen naar onze externe website

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Maak een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 14 0529.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster