Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Icon

Wat doet de gemeenteraad, samenstelling gemeenteraad, vergaderschema, welkom op de tribune of kijk live mee!

Organisatie

Icon

Meer informatie over de gemeente Dalfsen als organisatie.

College van B&W

Icon

Samenstelling college, wat doet het college, in gesprek met het college.

Werken bij gemeente Dalfsen

Icon

Informatie over werken bij de gemeente, vacatures en stageplaatsen.

Financiën

Icon

Bekijk de jaarrekening, begroting, perspectiefnota, voorjaarsnota en de bestuursrapportages.

Burgerpanel

Icon

Meld u aan en geef uw mening, aanpassen e-mailadres of afmelden.

Pagina opties