Centrumvisie Dorp aan de Vecht

Doel besluit

Een structuurvisie voor het centrum van Dalfsen waar toekomstige bestemmingsplannen en inrichtingsplannen aan worden getoetst. De centrumvisie geeft kaders en randvoorwaarden mee voor ontwikkelingen.

De Centrumvisie is kortom een belangrijk document voor als u plannen heeft in het centrum van Dalfsen.

Ter inzage

U kunt de Centrumvisie inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl of in het gemeentehuis. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.
De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 27 november 2017 de “Centrumvisie Dorp aan de Vecht” vastgesteld.

In werking treden visie (geldigheid)

De visie geldt vanaf de dag na bekendmaken.

Dalfsen, 6 maart 2018
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Pagina opties