Centrumvisie - Dorp aan de Vecht

Icon

Doel besluit

Een structuurvisie voor het centrum van Dalfsen waar toekomstige bestemmingsplannen en inrichtingsplannen aan worden getoetst. De centrumvisie geeft kaders en randvoorwaarden mee voor ontwikkelingen.

De Centrumvisie is een belangrijk document voor als u plannen heeft in het centrum van Dalfsen.

Ter inzage

U kunt de Centrumvisie inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl of in het gemeentehuis. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.
De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 27 november 2017 de “Centrumvisie Dorp aan de Vecht” vastgesteld.

In werking treden visie (geldigheid)

De visie geldt vanaf de dag na bekendmaken.

Dalfsen, 6 maart 2018
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Op maandag van 8.30 tot 19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Stel vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Sluit venster