College B&W

Samenstelling B&W

Icon

Wie zitten er in het college en met welke taak houden ze zich bezig

Besluitenlijsten B&W

Icon

Bekijk de besluiten die het college van B&W heeft genomen

In gesprek met B&W

Icon

Kom in gesprek met de burgemeester en/of wethouder(s)

Nevenfuncties B&W

Icon

Welke functies hebben de collegeleden naast hun werk voor de gemeente Dalfsen?

Pagina opties