Column burgemeester Erica van Lente week 42 2019

Eenzaam, maar niet alleen

“Eenzaam, maar niet alleen”. Dat was het antwoord van mijn exschoonoma (leg ik nog wel een keer uit) toen ik haar deze zomer daags na haar 105(!)e verjaardag bezocht, en vroeg hoe het met haar was. ‘Zoals Wilhelmina ook al zei’, gaf ze aan. Als je 105 bent geworden, zijn velen je ontvallen. Om je heen wordt het stiller, en de eenzaamheid sluipt langzaam in je leven. Om nooit meer weg te gaan.

Helaas is eenzaamheid niet het exclusieve domein van de 105-jarigen of van ouderen meer in het algemeen. Afgelopen week was het landelijk de Week tegen Eenzaamheid. In verschillende media was volop aandacht voor het thema. En daaruit bleek dat eenzaamheid velen treft. Soms ook voor kortere periodes. Na het overlijden van een partner, of een andere dierbare. Na een verhuizing. Na verlies van werk. Na een verbroken relatie.

Zo’n 40% van alle Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. En er is nog meer eenzaamheid onder mensen met een migratieachtergrond en 75-plussers. In de gemeente Dalfsen betekent die 40% dat zo’n 12.000 inwoners (wel eens) eenzaam is.

Afgelopen week was er een prachtige actie van de Lions Club Ommen Dalfsen, Bakker Timmer en Saam Welzijn. Die richtte zich op het bezoeken van eenzame inwoners van Nieuwleusen. Er werden zo’n 100 eenzame inwoners bezocht. Wethouder André Schuurman legde ook een bezoek af.

Het duurt nu weer 51 weken tot de volgende Week tegen Eenzaamheid. Maar daar hoeven we niet op te wachten om op iemand af te stappen. Om bij de buurvrouw langs te gaan. Om een arm om iemand heen te slaan. Om een kopje thee te drinken. Een kleine moeite, maar van grote waarde. Namens de ruim 12.000 eenzame inwoners van onze gemeente alvast bedankt voor dit omzien naar elkaar!

Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster