Column griffier Joost Leegwater week 11 2020

Politici van de toekomst

Als raadsgriffier ben ik aanwezig bij alle vergaderingen van de gemeenteraad en de verschillende  raadscommissies. Soms zijn we snel klaar, soms duurt het wat langer, maar altijd staat het nemen van een goed besluit en het voeren van een goed debat voorop. Tussen u en mij gezegd: niet alle onderwerpen zijn even spannend. Technische aanpassingen in een gemeenschappelijke regeling vanwege een landelijke wetsaanpassing vragen wel om het nemen van een besluit, maar ik denk dat er weinig raadsleden zijn die voor dat soort besluiten de politiek ingegaan zijn.

Gelukkig gaat het meestal wel over zaken die ook voor u van belang zijn. De aanblik van de buurt, het onderhoud van het openbaar groen, de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen en de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Dit zijn enkele voorbeelden waarover je het prima met elkaar kunt hebben en waar je ook flink van mening over kunt verschillen. Aan het einde van de avond volgt er dan een besluit, waarbij de meerderheid bepaalt. Zo werkt het nu eenmaal.

Voorbereiden, debatteren, besluiten nemen: het vraagt heel veel tijd. En toch is het ontzettend leuk om te doen. Examenleerlingen TL4 van het Agnieten College uit Nieuwleusen hebben dat op 4 maart zelf ervaren in de raadzaal van de gemeente, toen zij vol vuur discussieerden over de (grenzen aan de) vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs. Allemaal vonden ze het een leuk onderdeel van hun campagnes van de ‘verkiezingen van de vrijheid’ die het Agnieten organiseert. Misschien smaakt het naar meer en heb ik de politici van de toekomst nu al in actie gezien. Het komt wel goed met onze democratie.

Joost Leegwater
Raadsgriffier
E-mailadres: griffie@dalfsen.nl
Twitter: @GriffieDalfsen
Instagram: @raad_dalfsen

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster