Column wethouder André Schuurman week 44 2019

Begrotingsperikelen

Vlak voor de zomervakantie hebben we met de gemeenteraad gesproken over de Perspectiefnota. Deze nota geeft de richting aan waar we de komende jaren rekening mee moeten houden in de fi nanciën van de gemeente. En net zoals bijna elke gemeente in Nederland heeft ook de gemeente Dalfsen te maken met stijgende kosten en daarnaast met tegenvallende inkomsten.

Een groot deel van onze inkomsten zijn afkomstig uit het Gemeentefonds. Deze inkomsten zijn afgeleid van de uitgaven die de landelijke overheid doet en als de landelijke overheid minder uitgeeft dan krijgen alle gemeenten in Nederland ook minder inkomsten. Dit wordt de “trap op, trap af” systematiek genoemd. De gedachte hierachter is dat de overheid meer zal investeren als de economie is afgekoeld en minder als de economie goed draait.

Op zich logisch, alleen bij een gemeente als Dalfsen hebben we de afgelopen jaren (zoals eigenlijk iedereen) te maken gekregen met stijgende prijzen en daarnaast dus dalende inkomsten.

Bij het opstellen van de Perspectiefnota werd het dus al duidelijk dat we te maken zouden gaan krijgen met tekorten en dat is een situatie waarvan we met elkaar hebben afgesproken dat we dat niet willen. Het huishoudboekje moet kloppen, er mag dus niet meer geld uitgaan dan dat er binnen komt.

En daar is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en veel over gesproken want bezuinigen is echt moeilijk. Aangeven wat je wilt en daar geld voor reserveren is veel eenvoudiger dan bezuinigen, want dat betekent dat je keuzes moet maken en dus ook dingen niet meer gaat doen. En dat betekent ook mensen teleurstellen, want het is geen leuke boodschap om te zeggen dat we zaken niet meer gaan aanpakken of uitstellen.

We hebben een opzet gemaakt waarbij de begroting sluitend is. We hebben bezuinigingen voorgesteld waar we als gemeente niet verplicht zijn om de taken te doen of waar we dachten dat er een mogelijkheid was, hoe moeilijk het soms ook is. We stellen voor om een verhoging door te voeren in de gemeentelijke belastingen en ook stellen we voor om de leges waar we ze niet kostendekkend zijn te verhogen zodat dit wel het geval is.

In november gaan we dit voorstel bespreken met de gemeenteraad en zij gaan bepalen of we het juiste voorstel hebben gedaan of dat er aanpassingen moeten plaatsvinden. Spannende tijden met lastige beslissingen, maar wel belangrijk om te doen want structureel meer geld uitgeven dan er binnen komt is niet toegestaan en zorgt ook voor meer problemen.
Het zijn niet de opdrachten waar je aan denkt als je begint als wethouder, maar als je er voor staat wil je het graag invullen zodat er zo weinig mogelijk overlast ontstaat. Het belang van een mooie goede gezonde gemeente, ook op langere termijn, staat voorop.

André Schuurman

Wethouder gemeente Dalfsen

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster