Column wethouder Ruud van Leeuwen week 47 2019

Donderdag 7 november jongstleden, heeft de Gemeenteraad de begroting vastgesteld voor de periode 2020-2023. Dit heeft de nodige hoofdbrekens gekost, kan ik u verklappen. Net zoals bij veel andere gemeenten, komt Dalfsen flink geld tekort. Structureel geld tekort. Dat betekent dat er té weinig inkomsten zijn ten opzichte van de uitgaven. Thuis betekent het dat er te weinig verdiend wordt om alle lopende kosten, zoals gas, water, licht, verzekeringen, en zelfs voedsel te betalen. Dus wat doe je dan? We hebben gekeken waar we zouden kunnen besparen: zuiniger met gas en water, minder lampen, zijn alle verzekeringen echt nodig, kortom u kent het wel. Daarnaast hebben we bekeken of misschien de inkomsten ook verhoogd kunnen worden. Dat ligt altijd een stuk lastiger, want als de gemeente de inkomsten wil verhogen zijn er maar enkele mogelijkheden. Onze grootste bron is de Rijksbijdrage, die kunnen we zelf, helaas, niet beïnvloeden. De tweede grote bron zijn, zoals het plaatje laat zien, de overige inkomsten. Hierbij moet u denken aan leges voor bouwvergunningen, grond aan- en verkopen, de afvalstoffenheffing en opbrengsten van aandelen (o.a. Enexis, Vitens, ROVA). Echter die zijn niet allemaal beïnvloedbaar. Dan kom je automatisch bij lokale heffingen, onroerend zaak belasting (OZB), overige leges etc.. Deze kunnen we direct beïnvloeden, echter dat treft de inwoners in de portemonnee. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten. Voor de politiek is dat dan ook een heel lastig dilemma. De laatste post is de inzet van reserves, zeg maar het spaargeld. Dat gebeurt ook, met enige mate. Kan dat dan niet ruimer? Ja dat zou kunnen, maar als de koelkast of tv kapot gaat moet er een nieuwe komen. Als u op vakantie wilt of een nieuwe auto wilt kopen, moet dat ergens uit betaald worden. Datzelfde geldt voor de gemeente, een weg moet worden vervangen, er gaat een brug kapot na zoveel jaren, er moet grond gekocht worden voor uitbreiding voor woningen of bedrijventerrein. U ziet, eigenlijk lijkt het huishoudboekje van de gemeente heel erg op dat van ons zelf thuis. Je kunt het goed vergelijken.

Wat heeft de Gemeenteraad nu besloten?
Allereerst besparen op de uitgaven, er wordt maar liefst ruim 1 miljoen euro bezuinigd én de Raad vraagt het college met aanvullende bezuinigingen te komen. Daarnaast worden de leges waar nodig verhoogd. Leges worden geheven over bijvoorbeeld, bouwvergunningen, grafrechten, huwelijken etc. U betaalt dan voor de dienst die geleverd wordt en deze mogen kostendekkend zijn. Over leges heeft de Raad de opdracht meegegeven aan het college om dit de komende vier maanden nog eens goed te onderzoeken of hier nog extra inkomsten te realiseren zijn. Tot slot heeft de Raad besloten om de OZB gedurende drie jaren te verhogen met respectievelijk 6%, 6% en 4%. Gemiddeld komt dat neer op een verhoging van afgerond 18, 19 en 20 euro per jaar, voor de bezitter van onroerend goed. Ook heeft de Raad het college van B&W verzocht onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheid tot het afschaffen van de hondenbelasting. In juni 2020 wordt het toekomstbeeld voor 2021 in de Raad behandeld tijdens de Perspectiefnota. Dan moeten alle resultaten van de onderzoeken bekend zijn, om te kunnen worden meegewogen. Hopelijk weten we dan ook meer over de toekomst van de Rijksbijdrage en de oplossingen voor de alsmaar stijgende tekorten bij jeugdzorg en WMO. Dalfsen is en blijft een financieel gezonde gemeente en één van de goedkoopste, zo niet dé goedkoopste van Overijssel wat de lasten voor de inwoners betreft. Dit alles dankzij verstandige financiële besluiten van onze Gemeenteraad.

Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster