Column wethouder Ruud van Leeuwen week 9 2020

Woensdag 12 februari zijn door medewerkers van de gemeente de felbegeerde nestkastjes uitgedeeld. De actie bleek erg in de smaak te vallen bij onze inwoners, want binnen 27 uur waren alle 1000 kastjes al vergeven. Speciale dank aan de medewerkers van stichting Dalfsen Werkt, die in de kerstperiode de kastjes hebben gemaakt! Helaas moesten we ook velen teleurstellen. Echter op het internet staan vele bouwtekeningen voor allerlei soorten nestkastjes, zoals bijvoorbeeld bij de vogelbescherming: https://www. vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/zelf-een-nestkast-maken.  Erg leuk om samen met de kinderen of kleinkinderen te doen.

Waarom was deze actie ook al weer? De gemeente Dalfsen probeert door extra broedmogelijkheden voor een aantal vogelsoorten, zoals de koolmees, de pimpelmees, de boomklever maar ook kauwen zijn al gezien met deze rupsen als voedsel. Voor een completer overzicht kunt u terecht bij opnieuw de vogelbescherming: https://www.vogelbescherming. nl/actueel/bericht/natuurlijke-vijanden-van-de-eikenprocessierups. De overlast was afgelopen jaar enorm en de verwachting is niet dat het dit jaar minder zal zijn. Daarom neemt de gemeente Dalfsen deel aan het programma ter bestrijding van de eikenprocessierups (epr) van de provincie Overijssel, samen met bijvoorbeeld Raalte en Olst-Wiijhe. Ook doen we samen met Raalte mee met het top-sectoren onderzoek van de Universiteit Wageningen. Uit dit onderzoek moet gaan blijken hoe we deze rupsen het beste onder controle kunnen krijgen. Het loopt vanaf 1 maart aanstaande gedurende 2 jaren is de bedoeling.

Overigens is het niet zo dat deze rupsen niet ook een plek hebben in de natuur! De volwassen dieren vormen een voedselbron voor ondermeer vleermuizen, zwaluwen en andere insecten etende dieren. Echter op het moment dat ze een plaag vormen ontstaat de overlast in de vorm van jeuk, rode vlekken, hoesten etc. Plagen ontstaan altijd als het evenwicht in de natuur is of wordt verstoord. Dat evenwicht kan nauw luisteren en doorslaan naar een bepaalde kant. Het is afhankelijk van allerlei soorten die relaties met elkaar hebben, u heeft dat vast wel eens bij biologielessen gehoord. Het ging dan over voedselketens en een voedselweb. Het ene organisme eet het andere of bestuift een bepaalde bloem of verspreidt de zaden. Zo wordt het voortbestaan van soorten verzekerd. Hoe meer verschillende plekken om te wonen en van te leven in de natuur, hoe meer dieren en planten er in zo’n gebied zullen voorkomen. Dat is nu biodiversiteit.

In Dalfsen zijn we druk bezig om een grotere verscheidenheid van leefplekken voor organismen te maken. U ziet het momenteel langs de Dedemsweg, de Jachtlusterallee en de Dalmsholterweg, waar hoogteverschillen zijn aangelegd en bomen en struiken zijn ingeplant. De hoogteverschillen zorgen voor droge (hoge) plekken en natte (lage) plekken. Na inzaaien zullen hier verschillende planten gaan groeien en bloeien. Maar ook in verschillende wijken wordt er minder gemaaid, met als doel dat allerlei organismen een kans krijgen om zich er te vestigen. Daaronder zijn er ook die de eikenprocessierups lekker vinden en aan hun jongen voeren. Zo helpen ze de plaag te bestrijden en het evenwicht heel langzaam weer de goede kant (voor ons dan) op te krijgen. Dat gaat niet op korte termijn, het is een kwestie van lange adem en stug volhouden. Maar daar zijn we toch goed in, in Dalfsen gewoon deurdonderen (met dank aan Normaal).

Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster