Corona en verkiezingen

Icon

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vindt het stemmen dit jaar iets anders plaats dan u gewend bent. Hieronder een overzicht van de veranderingen.

Vervroegd stemmen mogelijk op 15 en 16 maart
Bent u jonger dan 70 en wilt u om gezondheidsredenen de drukte op het stembureau vermijden, dan heeft u de mogelijkheid om al op maandag 15 of dinsdag 16 maart te gaan stemmen. De gemeente richt hiervoor drie stembureaus in.

Stembureaus vervroegd stemmen:

Hier kunt u van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur uw stem uitbrengen. U kunt uiteraard ook op woensdag  17 maart uw stem uitbrengen op een stembureau naar eigen keus.

70 jaar of ouder? U kunt ook per brief stemmenAfbeelding voorbeeld stemppluspas verkiezingen 2021
Bent u ouder dan 70 dan heeft u de mogelijkheid om per brief te stemmen. Hiervoor ontvangt u eind februari een stempluspas. Enkele dagen later ontvangt u een pakket met een stembiljet, een retour envelop en uitleg hoe het briefstemmen in zijn werk gaat. 

U hoeft overigens niet per brief te stemmen. U kunt er ook voor kiezen persoonlijk op een stembureau uw stem uit te brengen.

Opsturen of inleveren
Stemt u per brief dan kunt u uw briefstem per post naar de gemeente sturen. U ontvangt hiervoor een retour envelop met antwoordnummer. Een postzegel is niet nodig. 

U kunt uw briefstem ook afgeven op een één van de drie afgiftepunten die wij hiervoor inrichten.
Vanaf woensdag 10 maart t/m 17 maart kunt u tijdens werkdagen uw briefstem afgeven op de volgende locaties:

Afgiftepunten briefstem:
De afgiftepunten zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 15 maart 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend. Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster