Cultuurcoach

In de gemeente Dalfsen werkt Bas Schultz 8 uur per week als cultuurcoach. Bas is een verbindende schakel in het culturele veld van Dalfsen.

Wat doet een cultuurcoach?
De cultuurcoach werkt vraaggericht. Hij brengt partijen bij elkaar, wakkert initiatieven aan en versterkt daarmee het werkveld van kunst en cultuur. Hij brengt vraag en aanbod op cultureel gebied samen en brengt bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld amateurkunst en volkscultuur in kaart. De cultuurcoach stimuleert culturele activiteiten en samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen behoren tot de taken.

Voor wie?

De cultuurcoach werkt voor iedereen die vragen of ideeën heeft op het gebied van kunst en cultuur: de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, lokale organisaties, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente Dalfsen. De cultuurcoach werkt als een onafhankelijke partij.

Werkwijze:

  • De cultuurcoach bekijkt samen met de beleidsambtenaar cultuur hoe de plaatselijke structuur er uit ziet en overlegt waar prioriteiten liggen. Enkele voorbeelden:
  • Bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen, musea en  culturele instellingen;
  • Aanjagen van de Week van de Amateurkunst  (WAK);
  • Advisering over subsidies, fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding;
  • Toekomstbestendig maken van organisaties en amateurkunstverenigingen;
  • Advisering bij het voorbereiden en realiseren van kunst- en cultuurprojecten.

Contact
Bas Schultz werkt vraaggericht en is flexibel bereikbaar voor vragen over de organisatie van een cultureel evenement, amateurkunst, het maken van een projectplan, subsidies en fondsenwerving, cultureel ondernemerschap, crowdfunding of de communicatie rondom culturele activiteiten. Gewoon eens brainstormen over een leuk cultureel idee is natuurlijk ook mogelijk.

De voorkeur is om per e-mail contact te leggen met Bas en om aan de hand daarvan een afspraak te plannen, dan wel fysiek, dan wel telefonisch.

Bas Schultz

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
T/m 28 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Stel vragen zoveel mogelijk telefonisch via T. 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster