Cultuurcoach

In de gemeente Dalfsen werkt Bas Schultz 8 uur per week als cultuurcoach. Hij wordt een verbindende schakel in het culturele veld van Dalfsen.

Wat doet een cultuurcoach?
De cultuurcoach werkt vraaggericht. Hij brengt partijen bij elkaar, wakkert initiatief aan en versterkt daarmee het werkveld van kunst en cultuur. Hij brengt vraag en aanbod op cultureel gebied samen en brengt bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld amateurkunst en volkscultuur in kaart. De cultuurcoach stimuleert culturele activiteiten en samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen behoren tot de taken.

Voor wie?
De cultuurcoach werkt voor iedereen die vragen of ideeën heeft op het gebied van kunst en cultuur: de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente Dalfsen. De cultuurcoach werkt als een onafhankelijke partij.

Werkwijze
De cultuurcoach bekijkt samen met de beleidsambtenaar cultuur hoe de plaatselijke structuur er uit ziet en overlegt waar prioriteiten liggen. Enkele voorbeelden:

  • Bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen, musea en  culturele instellingen;
  • Aanjagen van de Week van de Amateurkunst  (WAK);
  • Advisering over subsidies, fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding;
  • Toekomstbestendig maken van amateurkunstverenigingen;
  • Advisering bij het voorbereiden en realiseren van kunst- en cultuurprojecten.

Spreekuren
Gemiddeld eens per 2 maanden organiseert Bas Schultz een cultuurcoachspreekuur afwisselend in een van de bibliotheken van de gemeente Dalfsen. Voor vragen over de amateurkunst, de organisatie van een cultureel evenement, het maken van een projectplan, subsidies en fondsenwerving, cultureel ondernemerschap, crowdfunding of de communicatie rondom culturele activiteiten. Gewoon eens brainstormen over een leuk cultureel idee is natuurlijk ook mogelijk. De data en locaties van de spreekuren worden bekend gemaakt via social media en in de ‘KernPUNTEN’ van de Dalfser Marskramer.

Aanmelden voor het spreekuur?

Bas Schultz

Pagina opties