Cultuurmakelaar

In de gemeente Dalfsen werkt Renée Nieuwenstein gemiddeld 8 uur per week als cultuurmakelaar. Zij is een verbindende schakel in het culturele veld van Dalfsen.

Afbeelding Renée Nieuwenstein. Copyright: gemeente Dalfsen

Afbeelding Renée Nieuwenstein. Copyright: gemeente Dalfsen

Wat doet een cultuurmakelaar?
De cultuurmakelaar werkt vraaggericht. Zij brengt partijen bij elkaar, wakkert initiatief aan en versterkt daarmee het werkveld van kunst en cultuur. Ze brengt vraag en aanbod op cultureel gebied samen en brengt bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld amateurkunst en volkscultuur in kaart. Ze stimuleert culturele activiteiten en samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen behoren tot de taken van de cultuurmakelaar.

Voor wie?
De cultuurmakelaar werkt voor iedereen  die vragen of ideeën heeft  op het gebied van kunst en cultuur: de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente Dalfsen. De cultuurmakelaar werkt als een onafhankelijke partij.

Werkwijze
De cultuurmakelaar bekijkt samen met de beleidsambtenaar cultuur hoe de plaatselijke structuur er uit ziet en overlegt waar prioriteiten liggen. Enkele voorbeelden:
Bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstverenigingen, musea en  culturele instellingen;

  • Aanjagen van de Week van de Amateurkunst  (WAK);
  • Advisering over subsidies, fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding;
  • Toekomstbestendig maken van amateurkunstverenigingen;
  • Advisering bij het voorbereiden en realiseren van kunst- en cultuurprojecten.

Spreekuren
Gemiddeld eens per 2 maanden organiseert Renée Nieuwenstein een cultuurmakelaarsspreekuur afwisselend  in een van de bibliotheken van de gemeente Dalfsen. Voor vragen over de amateurkunst, de organisatie van een cultureel evenement, het maken van een projectplan, subsidies en fondsenwerving, cultureel ondernemerschap, crowdfunding of de communicatie rondom culturele activiteiten. Gewoon eens brainstormen over een leuk cultureel idee is natuurlijk ook mogelijk. De data en locaties van de spreekuren worden bekend gemaakt via social media en ‘kernpunten’ in de lokale media.

Aanmelden voor het spreekuur?

Pagina opties