De vrijheidsbeperkingen die we aan inwoners opleggen

"Als burgemeester speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de waarden van de democratische rechtsstaat". Stond er in de inleiding van de jaarlijkse conferentie voor burgemeesters, georganiseerd door onze 'vakvereniging', het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En zo is het. Ik nam in januari deel aan deze conferentie. En toen ging het vooral over vragen en dilemma’s die samenhangen met burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Deze week ervaarde ik de dilemma's op dit gebied aan den lijve, op heel andere manieren dan ik ooit had bedacht toen ik ruim drie jaar geleden burgemeester werd.

Om te beginnen was er de vraag over de wijze waarop we de raadsvergadering in Dalfsen konden organiseren: hoe deden we recht aan de richtlijnen met betrekking tot de volksgezondheid, de continuïteit van het openbaar bestuur, en de beginselen van de democratische rechtsstaat (publiek toegankelijke debatten, inspreekrecht, persvrijheid). We vonden een weg die het meest recht deed aan deze randvoorwaarden, maar knellen deed het nog steeds aan verschillende kanten. Goed te lezen dat er een wet is die besluiten nemen op afstand voor de gemeenteraad mogelijk maakt. Maar ook dan blijven er dilemma's die samenhangen met wat ik hierboven schreef.

Daarnaast was er de noodverordening die op de agenda stond van het zgn. Regionaal Beleidsteam, het besluitvormende overleg van de 11 burgemeesters in de Regio IJsselland met betrekking tot corona. Er lag een noodverordening op tafel om de besluiten van de rijksoverheid ook afdwingbaar te maken in onze regio. We stemden vanmorgen in met de verordening, na een best intensieve discussie. En daarmee geldt deze noodverordening, voor alle inwoners, en binnen het hele grondgebied van onze regio. Wat voor mij voelbaar werd de afgelopen week, zijn de vrijheidsbeperkingen die we hiermee aan alle inwoners opleggen. En dat is nogal wat! Ik bemerkte bij mezelf dat ik de discussies die hierover de laatste week gevoerd zijn in de media en mijn eigen gedachten hierover echt nodig had om het besluit te kunnen nemen. En om mezelf vervolgens ook weer in de spiegel aan te kunnen kijken. Als je zo'n besluit voorgelegd krijgt, en het besluit neemt, merk je gewoon in alles dat het raakt aan je grondvesten. Dat het mij raakt aan mijn grondvesten.

Ik was op de fiets vanaf Dalfsen naar Zwolle gegaan voor deze vergadering. Op de terugweg had ik dikke oostenwind tegen. En dat was precies wat ik even nodig had.

Terug in Dalfsen was er een vergadering met ons eigen interne crisisteam waar we de ontwikkelingen in de samenleving, de gemeentelijke dienstverlening en de organisatie bespraken. Dat corona letterlijk en figuurlijk dichtbij is, merken we aan het aantal vastgestelde besmettingen (14 in onze gemeente, zie ook het bericht dat ik gisteren postte hierover) en aan het gegeven dat ook steeds meer van ons mensen kennen die ziek zijn. Ook weer heftig.

En toen was het eind van de middag, en stond er nog een afspraak in de agenda om twee videoboodschappen op te nemen. Naast deze blogs op Facebook en berichten in de huis-aan-huisbladen zijn filmpjes een aanvullende manier om inwoners en ondernemers te informeren. En een filmpje speciaal voor de leerlingen van de basisscholen. Met dank aan de voorbereidingen van onze afdeling communicatie en de vakman die we voor het camerawerk hadden ingehuurd. Het resultaat van het filmpje voor inwoners en ondernemers ziet u hieronder!

Videoboodschap burgemeester Erica van Lente (Facebook)

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster