Helaas... 2020 wordt een heel ander jaar

Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd door het kabinet. Bijeenkomsten en evenementen zijn niet toegestaan tot 1 juni. Dat dit tot 6 april gold, was al heel ingrijpend. Want daardoor kunnen veel prachtige evenementen in de gemeente Dalfsen niet doorgaan. Dat had bijvoorbeeld al gevolgen voor de evenementen rond 75 jaar vrijheid, maar nu is duidelijk dat alle evenementen rond Koningsdag en 4-5 mei ook geen doorgang zullen vinden op de manier die we gewend zijn. En dat geldt ook voor alle andere evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni. En aan dat idee moet ik nog erg wennen. Ik wil er eigenlijk niet aan wennen. Ik denk daarbij ook aan al die vrijwilligers die zich zó hebben ingezet. Helaas.....2020 wordt een heel ander jaar dan vele jaren hiervoor....

De kern van de aangescherpte maatregelen blijft nog steeds:

  • blijf zoveel mogelijk thuis
  • blijf zeker thuis als je klachten hebt/ziek bent
  • houd een afstand van 1,5 meter tot andere mensen.

Burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om hierop te handhaven, voor diegenen die zich hier niet uit eigen beweging aan houden. Ik hoop dat in onze gemeente veel mensen zelf blijven beschikken over ‘gezond maatschappelijk verstand’, zoals minister Grapperhaus het verwoordt. Dank alvast voor uw medewerking, namens en voor ons allen.

Hoe lopen de dingen deze tijd eigenlijk op het gemeentehuis? We doen ons best zo veel als mogelijk van het normale werk door te laten gaan. Maar ook bij ons werkt vrijwel iedereen thuis. En ook bij ons combineren veel medewerkers dat met thuisonderwijs. En dus is dat wel even wennen. Zoals bij iedereen. Over wat we van u als inwoner verwachten en wat u van ons mag verwachten, zie speciale pagina voor inwoners. Ook voor ondernemers is er een aparte pagina gemaakt.

Een paar keer per week is de vergadering van ons gemeentelijke crisisteam. En één keer per week is de vergadering van het regionale crisisteam. De wekelijkse collegevergaderingen gaan door. Voor al deze vergaderingen geldt dat we (zouden) kunnen vergaderen op afstand, via telefoon of video-bellen. En ook dan kunnen we geldige besluiten nemen.

Die mogelijkheid is er niet voor de gemeenteraad. Om daar besluiten te kunnen nemen, moeten (bij wet) raadsleden fysiek bij elkaar zitten. En dat is in deze coronatijd niet gewenst, ten minste niet in onze vergaderzaal met de normale indeling. Daarom hadden we voor deze maand een alternatief bedacht (in de serie ‘als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan’), zie Facebook.com. Vanavond was er dan ook een hele korte bijeenkomst, waar ik de raadsvergadering niet kon openen omdat er (zoals afgesproken) niet voldoende raadsleden waren opgekomen. Het ziet ernaar uit dat we woensdag wel een besluitvormende raadsvergadering hebben met alleen de fractievoorzitters. We zullen dan ter vergadering de agenda vaststellen en onderwerpen die de raad controversieel acht, zullen niet worden behandeld. Voor de volgende maanden beraden we ons op andere vormen voor onze raadscommissies (waar geen besluiten worden genomen) en hopen we op andere toegestane manieren om besluiten te laten nemen door de gemeenteraad. Maar de Gemeentewet is niet zomaar veranderd.

Het zijn bijzondere tijden, ook voor het openbaar bestuur en de lokale democratie.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster