Troost is niets anders dan de interpretatie van bepaalde tekenen

Het virus houdt huis. In toenemende mate. Ook in Dalfsen. Het aantal besmettingen van de afgelopen dagen was in de ordegrootte van 8 positieve tests per dag. In totaal waren er de afgelopen week ca. 30 besmettingen in Dalfsen. Op 4 oktober waren er 10 positieve tests, tot nu toe in onze gemeente het hoogste aantal op een dag. Komende week komt er extra capaciteit beschikbaar rond testen, dus dan zal het aantal positieve tests per dag toenemen, is de verwachting (ondanks de effecten van de nu geldende maatregelen).

Bij ons in de gemeente zijn de besmettingen momenteel (volgens de informatie van de GGD IJsselland, naar aanleiding van tests en bron- en contactonderzoek) vooral te vinden bij een aantal voetbalverenigingen (in Lemelerveld en Dalfsen) en/of in horecagelegenheden. In andere gemeenten zien we dat het aantal besmettingen juist weer in de privésfeer of in de werksetting hoog is. Bij ons zijn er wat meer jongeren positief getest; in de regio als geheel zijn het nu toch weer vooral ouderen en mensen tussen de 41-60 jaar. Kortom: het virus is op veel plekken. Dus we moeten voorzichtig zijn. Niet alleen voor de gezondheid van onszelf en anderen nu. Maar ook omdat het erop lijkt dat een aantal genezen patiënten chronische klachten overhoudt aan corona.

De regels lijken simpel: houd afstand, blijf thuis als je klachten hebt, kom niet met te veel mensen samen. Uit onderzoek van de GGD IJsselland blijkt dat ongeveer 3/4 van de mensen in onze regio de maatregelen nog steeds steunt. En toch. We zijn mensen, geen machines. We hebben behoefte aan menselijk contact; we willen erop uit. En we hebben het zwaar. Allemaal. Of in elk geval: zeer velen. Ook dat heeft de GGD IJsselland op een aantal manieren in kaart gebracht.

Jongeren voelen zich in toenemende mate eenzaam. Jongeren die een nieuwe opleiding of baan beginnen hebben hun school, universiteit of werkplek nauwelijks van binnen gezien. Mantelzorgers hebben het zwaarder dan ze het normaal al hebben. Ouderen durven lang niet altijd naar buiten, vanwege een zwakke(re) gezondheid. Met eenzaamheid tot gevolg. Corona heeft een grote impact op medewerkers in de zorg: zowel in verpleeg- en verzorgingshuizen, als in de revalidatie, als in de ziekenhuizen. Thuiswerken lijkt heel mooi, maar is zwaar. Sport is zielloos omdat de supporters niet mogen komen kijken en de kantines dicht blijven (gisteren heel treffend verwoord op de Facebookpagina van Union SV). Ondernemers vechten voor hun bestaan: 25% van de ondernemers in Overijssel geeft aan dat ze in de gevarenzone verkeren. Verenigingen zijn het cement van onze samenleving, en het verenigingsgevoel proberen we - soms bijna tegen de klippen op - op te roepen, in leven te houden, door digitaal contact.

En ondertussen rollen we van de ene noodverordening in de andere, en is nu een tijdelijke wet in aantocht. Daarin proberen we met elkaar te vatten hoe we de sturing op het virus willen vormgeven in Nederland.

Maar onze omgang met het virus gaat niet over bevoegdheden van een minister, een Veiligheidsregio of een burgemeester. Onze omgang met het virus gaat over de vraag hoe we onze samenleving in deze tijd vorm willen geven, in een tijd waarin het virus als constante aanwezig is - soms in meerdere, soms in mindere mate. Niemand wil ziek worden. Iedereen wil overleven, ook in figuurlijke zin. Hoe zorgen we daar met elkaar voor? Zeker als het virus nog even onder ons is, en we langere tijd met corona in ons leven moeten dealen. Hoe gaan we daar mee om? Wat hebben we daarin van elkaar nodig? De een vindt steun in het geloof; de ander in de natuur; de een vindt houvast in cultuur; de ander in sport. Of in combinaties hiervan.

Vanuit het gemeentehuis proberen we hierin een rol te vervullen. Door inwoners en ondernemers te bellen, door 1-op-1 gesprekken aan te gaan. Maar ook door verbindingen te leggen en door gesprekken aan te gaan. Komende tijd zal ik daar zelf ook wat nieuwe initiatieven toe nemen, net zoals een flink aantal van u ook al doet. Over de vorm denk ik nog na: digitale koffiemomenten, online gesprekken,.....Om met inwoners van een bepaald dorp, leden van een vereniging, of ondernemers in een bepaalde sector door te praten over wat zij - en dus wij - meemaken. Van een aantal van u heb ik al gehoord dat ze met me mee willen denken hierover. Heel fijn, dank u!

En in deze tijd, in onze zoektocht naar de waarden van het leven dat we altijd leidden en naar nieuwe betekenis in het leven van nu, hebben we elkaar hard nodig. Om elkaar te inspireren, om elkaar te steunen, om elkaar te troosten.

Vandaag maar weer wat schoonheid die mijn leven altijd verrijkt. Misschien voor een moment ook dat van u. Kunst van de Mexicaans-Belgische kunstenaar Francis Alÿs. Zijn motto "Maximal effort, minimal result". Relativering ten top.

*"Troost is niets anders dan de interpretatie van bepaalde tekenen" citaat uit een essay van Arnon Grunberg uit de Volkskrant van 6 oktober 2020, aangehaald in de NRC van 7 oktober 2020, in de column van Floor Rusman.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster