Dalfsen, Oosterdalfsen 2e fase

Icon

Online contactformulier bouwkavels

Een nieuwe inschrijving voor de uitgifte in Oosterdalfsen volgt in het 2e kwartaal 2019.

Woonrijp maken

Archeologie in de openbare ruimte
Langs de eeuwenoude Oude Middenweg (inclusief Barnsteen en Langzwaard), worden plekken gecreëerd die verbinding, ontmoeting en familieleven stimuleren en bewoners (en anderen) informeren over de unieke geschiedenis van deze plek. Deze Familieweg wordt de sociale as van de buurt. Alle elementen zijn geïnspireerd op de archeologische vondsten uit de wijk en vertellen verhalen over 5000 jaar familieleven. In het midden wordt de weg een heuvel; een centrale ontmoetingsplek met verdiepende informatie over de archeologische vondsten.
Ook in de andere delen van de openbare ruimte van Oosterdalfsen komt archeologie terug in de vorm van straatklinkers (bij entrees in vorm van figuratie die ontleend zijn aan een trechterbeker), openbare verlichting, bankjes, een lichtpad, bomen etc.).

Meer informatie hierover vindt u in het op 24 juli 2018 vastgestelde ontwerp, versie oktober 2018.
Ontmoetingen in de oudste wijk van Dalfsen

Pagina opties