De vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. Maar omdat het ondoenlijk is om met ?? raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester, wordt er een vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie bestaat uit ??? raadsleden De vertrouwenscommissie wordt geadviseerd door twee wethouders en ondersteund door de griffier en de gemeentesecretaris. De vertrouwenscommissie en de Commissaris nemen samen de sollicitanten door. Vervolgens besluit de vertrouwenscommissie welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van ? ????? 2018 de volgende raadsleden in de vertrouwenscommissie benoemd:

  • g
  • g
  • g
  • g

Pagina opties