Drank- en horecavergunning - horecabedrijf starten

Dit staat vermeld in de Drank- en Horecawet. Een drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en is niet overdraagbaar. Voor het indienen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning moet u een afspraak maken voor een intakegesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening:

Pagina opties