Drugsafval

Icon

In Nederland wordt regelmatig afval van synthetische drugs gevonden, bijvoorbeeld van ghb, speed en xtc. Dit chemisch afval is afkomstig van illegale drugslaboratoria.

Het drugsafval kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of stalen vaten, jerrycans en soms ook gasflessen

Gevaarlijk

Deze drugsdumpingen zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Voorbijgangers of omwonenden kunnen bij inademing problemen met ademhalen krijgen. Ook worden soms gasdrukhouders aangetroffen die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische reactie vormen.

Slecht voor milieu

Door de manier waarop het drugsafval gedumpt wordt, lekken de chemische stoffen vaak weg. Dit is zeer slecht voor het milieu. De chemische stoffen kunnen in de bodem terechtkomen, waardoor het grondwater vervuild kan raken. 

Als u drugsafval vindt

  • Raak niets aan
  • Schop of duw niet tegen verpakkingen
  • Neem afstand (minimaal 25 meter) met de wind in de rug
  • Niet roken in buurt van de dumping
  • Houd bij brand minimaal 100 meter afstand met wind in de rug
  • Alarmeer direct politie via 112, of de brandweer als het afval brandt
  • Volg hun instructies op

Als u een illegale dumping ziet

Bel de meldkamer van de politie (spoed dus bel 112) als u getuige bent van een illegale dumping. Zorg dat uw veiligheid altijd voorop staat. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoermiddelen en personen. U kunt deze melding ook anoniem doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, tel. 0800 - 7000.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster