Duurzaamheid en energie

Icon

Dalfsen aan de slag met het klimaatakkoord
Het klimaat verandert. Wetenschappers hebben vastgesteld dat één van de redenen daarvoor is dat er meer broeikasgassen voorkomen. Koolstofdioxide (CO2) is zo een broeikasgas. Om bij te dragen aan het verminderen van de broeikasgassen heeft het kabinet op 28 juni 2019 het Nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd. 
Met een fors pakket aan maatregelen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden kunnen we samen Nederland duurzamer en klimaatbestendiger maken. In de gemeente Dalfsen dragen we ook ons steentje bij om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We werken o.a. aan plannen voor het opwekken van nieuwe energie en bereiden ons voor op het moment dat de gaskraan in Nederland dicht gaat. Daarnaast proberen we ons aan te passen aan de klimaatverandering door de effecten van extreem weer te beperken.

Onderzoek

Icon

Onderzoek en uitkomst over duurzame energie

Energieloket

Icon

Hier vindt u alles over duurzaamheid & energie bij u thuis.

Iedereen doet wat!

Icon

Iedereen doet wat! Wat kan ik doen voor het klimaat?

Financiering & subsidies

Icon

Er zijn veel verschillende subsidies op het gebied van duurzaamheid beschikbaar.

Regionale Energie Strategie

Icon

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Warmtetransitie

Icon

Gemeente Dalfsen van het aardgas af.

Pagina opties

Donderdag 29 juli 2021 12:00 uur t/m vrijdag 30 juli 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het systeem plaats. Tijdens deze periode kunnen er geen reisdocumenten worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster