Duurzaamheid en energie

Icon

Dalfsen aan de slag met het klimaatakkoord
Het klimaat verandert. Wetenschappers hebben vastgesteld dat één van de redenen daarvoor is dat er meer broeikasgassen voorkomen. Koolstofdioxide (CO2) is zo een broeikasgas. Om bij te dragen aan het verminderen van de broeikasgassen heeft het kabinet op 28 juni 2019 het Nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd. 
Met een fors pakket aan maatregelen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden kunnen we samen Nederland duurzamer en klimaatbestendiger maken. In de gemeente Dalfsen dragen we ook ons steentje bij om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We werken o.a. aan plannen voor het opwekken van nieuwe energie en bereiden ons voor op het moment dat de gaskraan in Nederland dicht gaat. Daarnaast proberen we ons aan te passen aan de klimaatverandering door de effecten van extreem weer te beperken.

Onderzoek zoekgebieden grootschalige opwek duurzame energie

Icon

We zijn benieuwd wat u belangrijk vindt bij het bepalen van deze zoekgebieden, de participatiemogelijkheden en de uitgangspunten.

Energietransitie, wat is dat precies?

Icon

Hoe gaat dat er in de gemeente Dalfsen uitzien?

Contact

Icon

Infomiddag 5 oktober 2021

Icon

We nodigen u graag uit voor een presentatie van de hoofdlijnen van de eindresultaten in een online bijeenkomst op dinsdag 5 oktober van 16.30 tot 18.00 uur.

Financiering & subsidies

Icon

Er zijn veel verschillende subsidies op het gebied van duurzaamheid beschikbaar.

Regionale Energie Strategie

Icon

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Warmtetransitie

Icon

Gemeente Dalfsen van het aardgas af.

Onderzoek

Icon

Onderzoek en uitkomst over duurzame energie

Energieloket

Icon

Hier vindt u alles over duurzaamheid & energie bij u thuis.

Iedereen doet wat!

Icon

Iedereen doet wat! Wat kan ik doen voor het klimaat?

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster