Duurzaamheid en energie

Icon

Dalfsen aan de slag met het klimaatakkoord
Het klimaat verandert. Wetenschappers hebben vastgesteld dat één van de redenen daarvoor is dat er meer broeikasgassen voorkomen. Koolstofdioxide (CO2) is zo'n broeikasgas. Om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen presenteerde het kabinet op 28 juni 2019 het Nationaal Klimaatakkoord. 
Met een fors pakket aan maatregelen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden kunnen we samen Nederland duurzamer en klimaatbestendiger maken.
In gemeente Dalfsen dragen we ook ons steentje bij om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We werken o.a. aan plannen voor het lokaal en duurzaam opwekken van nieuwe energie en bereiden ons voor op het moment dat niet meer verwarmen met gas. Ook houden we steeds meer rekening met de gevolgen van extreem weer. 

Zoekgebied grootschalige opwek duurzame energie

Icon

We zoeken in gemeente Dalfsen een gebied waar we met zonneparken en/of windmolens duurzame energie kunnen opwekken, zodat we in 2030 aan onze energiebehoefte kunnen voldoen. We zijn hierover met bewoners van Dalfserveld-West in gesprek.

Warmtetransitie

Icon

Gemeente Dalfsen van het aardgas af.

Financiering & subsidies

Icon

Er zijn veel verschillende subsidies op het gebied van duurzaamheid beschikbaar.

Contact

Icon

Gratis adviesgesprek energiecoach

Icon

Bent u inwoner van gemeente Dalfsen, dan kunt u bij de gemeente een gratis gesprek aanvragen met energiecoach Roelof Timmer.

Onderzoek

Icon

Onderzoek en uitkomst over duurzame energie

Energietransitie, wat is dat precies?

Icon

Hoe gaat dat er in de gemeente Dalfsen uitzien?

Regionale Energie Strategie

Icon

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Iedereen doet wat!

Icon

Iedereen doet wat! Wat kan ik doen voor het klimaat?

Energieloket

Icon

Hier vindt u alles over duurzaamheid & energie bij u thuis.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster