Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen

Icon

Verzilverlening

Icon

Vanaf 1 september is het mogelijk een aanvraag voor een verzilverlening in te sturen.

Wonen

Icon

Starterslening, leegstandwet, woonvisie.

Monumenten en archeologie

Icon

Informatie over monumenten en archeologie in de gemeente Dalfsen.

U heeft een initiatief voor uw omgeving?

Icon

Bepaal met de wegwijzer welke stappen u kunt nemen.

(Ver)bouwen/ Omgevingsvergunning

Icon

Informatie over o.a. een dakkapel, aan-, uit- en verbouw, bijgebouw, erker, nieuwbouw woning/bedrijf en boom kappen.

Betrekken inwoners

Icon

Lees alle informatie over het betrekken van inwoners bij initiatieven uit de samenleving

Duurzaamheid en energie

Icon

Dalfsen biedt aan haar inwoners en bedrijven ondersteuning en begeleiding bij energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Melding begin/gereed (ver)bouw

Icon

Omgevingsvergunning of toestemming voor een (ver)bouw ontvangen? Hier meldt u uw begin of de gereedmelding van uw (ver)bouw aan.

Omgevingswet

Icon

Alle informatie over de Omgevingswet in de gemeente Dalfsen

Verzamelplannen Buitengebied/Kernen

Icon

Hier kunt u informatie vinden over verzamelplannen in de gemeente Dalfsen.

Bestemmingsplannen

Icon

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de gronden van de gebouwen die daarop staan.

Groen

Icon

Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte, Snippergroen, Groenstructuurplan

Plannen en projecten

Icon

Projecten en plannen gemeente Dalfsen en regionaal.

Waterloket

Icon

Het loket voor al uw water- en rioleringsvragen.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster