Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen

Icon

U heeft een initiatief voor uw omgeving?

Icon

Bepaal met de wegwijzer welke stappen u kunt nemen.

Duurzaamheid en energie

Icon

Dalfsen biedt aan haar inwoners en bedrijven ondersteuning en begeleiding bij energiebesparing en duurzame energieopwekking.

(Ver)bouwen/ Omgevingsvergunning

Icon

Informatie over o.a. een dakkapel, aan-, uit- en verbouw, bijgebouw, erker, nieuwbouw woning/bedrijf en boom kappen.

Waterloket

Icon

Het loket voor al uw water- en rioleringsvragen.

Omgevingswet

Icon

Alle informatie over de Omgevingswet in de gemeente Dalfsen

Bestemmingsplannen

Icon

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de gronden van de gebouwen die daarop staan.

Plannen en projecten

Icon

Projecten en plannen gemeente Dalfsen en regionaal.

Wonen

Icon

Starterslening, leegstandwet, woonvisie.

Melding begin/gereed (ver)bouw/sloop

Icon

Omgevingsvergunning of toestemming voor een sloopmelding ontvangen? Hier meldt u uw begin of de gereedmelding van uw (ver)bouw/sloop aan.

Verzamelplannen Buitengebied/Kernen

Icon

Hier kunt u informatie vinden over verzamelplannen in de gemeente Dalfsen.

Groen

Icon

Snippergroen, Groenstructuurplan

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot tenminste 1 juni 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster