Duurzaamheid, wonen en (ver)bouwen

Icon

Bestemmingsplannen

Icon

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de gronden van de gebouwen die daarop staan.

Groen

Icon

Snippergroen, Groenstructuurplan

Plannen en projecten

Icon

Projecten en plannen gemeente Dalfsen en regionaal.

Waterloket

Icon

Het loket voor al uw water- en rioleringsvragen.

Wonen

Icon

Starterslening, leegstandwet, woonvisie.

Monumenten en archeologie

Icon

Informatie over monumenten en archeologie in de gemeente Dalfsen.

U heeft een initiatief voor uw omgeving?

Icon

Bepaal met de wegwijzer welke stappen u kunt nemen.

(Ver)bouwen/ Omgevingsvergunning

Icon

Informatie over o.a. een dakkapel, aan-, uit- en verbouw, bijgebouw, erker, nieuwbouw woning/bedrijf en boom kappen.

Duurzaamheid en energie

Icon

Dalfsen biedt aan haar inwoners en bedrijven ondersteuning en begeleiding bij energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Melding begin/gereed (ver)bouw/sloop

Icon

Omgevingsvergunning of toestemming voor een sloopmelding ontvangen? Hier meldt u uw begin of de gereedmelding van uw (ver)bouw/sloop aan.

Omgevingswet

Icon

Alle informatie over de Omgevingswet in de gemeente Dalfsen

Verzamelplannen Buitengebied/Kernen

Icon

Hier kunt u informatie vinden over verzamelplannen in de gemeente Dalfsen.

Pagina opties

Donderdag 29 juli 2021 12:00 uur t/m vrijdag 30 juli 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het systeem plaats. Tijdens deze periode kunnen er geen reisdocumenten worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster