Een nest melden

Icon

De gemeente besteedt aandacht aan het beperken van de overlast van de eikenprocessierups. Heeft u een nest gezien in een eik en kunt u alle onderstaande vragen met “Ja” beantwoorden? Maak dan gebruik van online meldingsformulier -Eikenprocessierups-, dan zorgen wij ervoor dat het nest binnen een week verwijderd wordt.

Online meldingsformulier -Eikenprocessierups-

Kijken waar al nesten zijn gemeld?

Actuele meldingen Eikenprocessierupsen

Binnen de bebouwde kom:

  • Gaat het om een eik op gemeentegrond?
  • Zit het nest lager dan 4 meter?
  • Zorgt het nest voor overlast?

Buiten de bebouwde kom:

  • Gaat het om een eik op gemeentegrond?
  • Zit het nest in een boom langs uw woning, inrit of tuin, op een route waar preventief bestreden is (spuitroute) of waar gemonitord wordt (de zuigroute)? Bekijk beide routes op www.dalfsenkaart.nl/eikenprocessierups
  • Zit het nest lager dan 4 meter?
  • Zorgt het nest voor overlast?

Als u een uitgewaaid nest heeft zien liggen kan u dit ook doorgeven via:

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster