Openbare bijeenkomst raadscommissie

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Dit item is verlopen op 11-12-2018.

De raadscommissie vergadert op maandag 10 december 2018 om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Beoordelingskader grootschalige energieopwekking
2. Kanaalpark Lemelerveld
3. Voorlopig ontwerp snelfietsroute Zwolle-Dalfsen

INFORMEREND
4. Plan van aanpak Centrumplan Dalfsen
5. Evaluatie beleidsplan recreatie en toerisme 2011-2020

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: ris.dalfsen.nl.  Hier kan ook LIVE worden meegekeken tijdens de vergaderingen.

Wijze van behandeling
Agendapunten 1 tot en met 3 worden ieder in twee ronden besproken:  eerst beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor  om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen voor de  raadsvergadering van 17 december 2018. Agendapunten 4 en 5 worden ieder in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst een opinie kan worden afgegeven. Deze voorstellen gaan niet door naar de raadsvergadering.

Spreekrecht burgers
Aan het begin van de commissievergadering kan door burgers gesproken worden over punten die op de agenda staan. U kunt zich daarvoor  aanmelden bij de griffie via griffie@dalfsen.nl tot uiterlijk 12.00 uur  op de dag van de vergadering.

Pagina opties