Gemeentelijke belastingen

Het GBLT heft en int naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Dalfsen. Op www.gblt.nl vindt u meer informatie over de gemeente- en waterschapsbelastingen. In Mijn Loket regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Hier kunt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen of het betalen in delen via automatische incasso regelen. Heeft u vragen over uw belastingen? Dan kunt u GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-064 55 55 of uw vraag stellen via Twitter. GBLT helpt u graag.

Bezoek rechtstreeks een aantal veel voorkomende onderwerpen:

Afvalstoffenheffing

Icon

Hondenbelasting

Icon

Rioolheffing

Icon

Automatische incasso

Icon

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Icon

Toeristenbelasting

Icon

Bezwaar en beroep

Icon

Precariobelasting

Icon

Wet Waardering onroerende zaken (WOZ)

Icon

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster