Gemeentelijke belastingen

Het GBLT heft en int naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Dalfsen. Alle informatie op het gebied van belastingen vindt u op www.gblt.nl.

Bezoek rechtstreeks een aantal veel voorkomende onderwerpen:

Afvalstoffenheffing

Icon

Hondenbelasting

Icon

Rioolheffing

Icon

Automatische incasso

Icon

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Icon

Toeristenbelasting

Icon

Bezwaar en beroep

Icon

Precariobelasting

Icon

Wet Waardering onroerende zaken (WOZ)

Icon

Pagina opties