Gezondheidsklachten

Icon

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten veroorzaken bij mensen en (landbouw) huisdieren. De brandharen van eikenprocessierupsen hebben een scherpe punt en weerhaakjes, waarmee ze in de huid kunnen dringen. Als reactie volgt een zwelling, roodheid en jeuk. Als de brandharen in de ogen komen, kan dat leiden tot branderige ogen, maar ook tot een oogontsteking. Bij inademing kan er een ontsteking van de slijmvliezen van de luchtwegen optreden, wat een loopneus, kriebelhoest of keelpijn tot gevolg heeft. Bij herhaalde blootstelling worden de effecten steeds sterker en kan er na verloop van tijd een allergische reactie optreden, met effecten als koorts, duizeligheid, braken en kortademigheid. Bij sommige mensen kan deze allergische reactie uitmonden in hartritmestoornissen of zelfs in een anafylactische shock. Deze klachten willen we zo veel mogelijk voorkomen, maar we geven ook aan wat u ertegen kunt doen.

Voorkomen van klachten

Om besmetting met brandharen te voorkomen is het verstandig om: 

 • In eikenlanen bedekkende (dunne) kleding te dragen, ook bij warme dagen; 
 • Een (zonne)bril te dragen bij het fietsen in eikenlanen; 
 • Bij stevige wind niet onder eiken te lopen of te fietsen; 
 • Ramen gesloten houden in de buurt van eiken bij stevige wind; 
 • Geen was buiten drogen onder of in de buurt van eiken; 
 • Zandbakken van kinderen met plastic afdekken op plekken met eiken in de buurt; 
 • Kinderen in juli en augustus niet onder eiken laten spelen; 
 • Honden aangelijnd uitlaten en plaatsen met eiken zoveel mogelijk mijden.

Wat kunt u doen doen tegen gezondheidsklachten

Bij verschillende klachten werken verschillende maatregelen het best:

 • Bij huidklachten kan zalf of crême met menthol, aloë vera of calendula verlichting geven;
 • Bij oogklachten kan je kunt proberen om de ogen voorzichtig te spoelen met lauwwarm water. Ga in ieder geval niet wrijven, daarmee druk je de haartjes nog verder het hoornvlies in, zodat ze nog lastiger te verwijderen zijn. Ga naar de huisarts als de oogklachten lang duren; 
 • Bij luchtwegklachten: Probeer ook hier te spoelen met lauwwarm water. In ernstige gevallen (veel brandharen opgelopen, overgevoeligheid) kan besmetting met de brandharen leiden tot benauwdheid, misselijkheid, zweten en braken. Een zeer beperkte groep mensen is dermate overgevoelig dat er een levensbedreigende shock kan optreden. Vaak zijn deze mensen ook overgevoelig voor insectensteken. Deze mensen dienen direct naar de eerste hulp te gaan na de eerste verschijnselen.

Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD via 088 - 443 06 89 of via website GGD-IJsselland. Processierups.nu en www.rupsen.info geven ook meer informatie over eikenprocessierupsklachten.

Klachten bij (landbouw) huisdieren
Ook dieren kunnen ernstige gezondheidsproblemen ondervinden van de brandharen van eikenprocessierupsen. Honden kunnen in uitgewaaide nesten bijten. De brandharen kunnen dan ernstige ontstekingen in de mond veroorzaken. Bij sommige honden is necrose van de tong opgetreden, waarna de dieren geëuthanaseerd moesten worden. Laat uw hond daarom zo min mogelijk in de buurt van eikenbomen lopen. 
Brandharen kunnen vanuit de eiken ook in naastgelegen weilanden belanden en een probleem vormen voor grazers, zoals schapen, runderen en paarden, wanneer ze in grote hoeveelheden op het gras of in het hooi belanden. 
Ook bij paarden zijn ernstige oogontstekingen vastgesteld met blindheid tot gevolg. Het is daarom verstandig om in de zomermaanden geen vee bij eiken te laten grazen.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster