Horecabedrijf starten

Icon

U bent van plan een horecabedrijf te beginnen. Daar komt veel bij kijken en natuurlijk wilt u de zaken snel en goed aanpakken. Eén van de eerste stappen die u moet zetten, is het regelen van de vergunningen. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij de regelgeving die voor een horecabedrijf van toepassing is, op een rijtje gezet.

Bestemmingsplan

Icon

Voordat u start met een horecabedrijf is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden. Meer info .....

Exploitatievergunning

Icon

Als u een horecabedrijf start en u schenkt geen alcohol (droge horeca), dan hebt u een exploitatievergunning volgens de Algemene plaatselijke verordening van Dalfsen. Meer info .....

Reclame-uiting

Icon

Wanneer u een reclamezuil, reclameframe e.d. wilt plaatsen, dan hebt u daar in veel gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. Meer info .....

Terrasvergunning

Icon

Als u bij uw onderneming een terras wilt exploiteren kunt u in de meeste gevallen volstaan met het doen van een melding. Meer info .....

Brandveiligheid

Icon

Als u een horecapand in gebruik neemt moet u een melding brandveilig gebruik doen of een gebruiksvergunning aanvragen. Meer info .....

Milieuvergunning | Activiteitenbesluit

Icon

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een "Melding Activiteitenbesluit" doen. Meer info .....

Speelautomaten (gokkasten)

Icon

Wilt u speelautomaten (gokkasten) plaatsen in uw horecabedrijf? Dan hebt u een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten nodig. Meer info .....

Toets Integriteitsbeoordeling

Icon

Als u een horecabedrijf gaat exploiteren, ongeacht of u alcoholhoudende dranken gaat verstrekken, moet u het formulier "Wet Bibob en vergunningen" invullen en voorzien van de gevraagde bijlagen. Meer info .....

Drank- en horecavergunning

Icon

Wanneer in een horecabedrijf alcoholhoudende dranken worden geschonken (natte horeca) moet een drank- en horecavergunning worden aangevraagd. Meer info.....

Omgevingsvergunning

Icon

Voor het aanbrengen van wijzigingen in of aan het pand hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Ook hebt u een omgevingsvergunning nodig voor terrasmeubilair dat 'vast' staat. Meer info .....

Ten gehore brengen van muziek

Icon

Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden.  Meer info .....

Uitstallingen

Icon

Wanneer u bij uw onderneming een uitstalling, zoals een reclamebord, wil plaatsen moet hiervan melding worden gedaan.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster