Inkoopvoorwaarden

De gemeente Dalfsen verklaart op al haar inkopen algemene voorwaarden van toepassing. Voor Werken opdrachten meestal de AUV / UAV GC en bij ICT opdrachten de GIBIT.
De AIV ZKO 2019 zullen het meest toegepast worden bij opdrachten voor Leveringen en Diensten.

Algemene inkoopvoorwaarden (AIV ZKO 2019)

Op lopende opdrachten/overeenkomsten kunnen de inkoopvoorwaarden 2015 nog van toepassing zijn.

Inkoopvoorwaarden 2015

Pagina opties