Inspraakprocedure beleid: Preventiebeleid "Dalfsen vitaal en Veerkrachtig"

Icon

Inzage en inspraak 
Op 29 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het preventiebeleid vastgesteld. Na vaststelling ligt het beleidsstuk 8 weken ter inzage voor inwoners en betrokken organisaties uit de gemeente Dalfsen en is het mogelijk hier inspraak op te doen. Op deze manier krijgt u de gelegenheid om te reageren op het voorgenomen beleid van de gemeente Dalfsen. Een inspraakreactie kan kritisch, maar ook ondersteunend zijn. Dus ook als u het wel eens bent met het voorgenomen beleid, kunt u dit via een reactie aan de gemeente laten weten. 

U kunt het preventiebeleid bekijken op www.dalfsen.nl/preventiebeleid of in het gemeentehuis. Maakt u hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0529. U kunt uw inspraakreactie met betrekking tot het preventiebeleid tot en met 29 augustus 2021 sturen via e-mailadres gemeente@dalfsen.nl.  

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknotitie. In deze notitie reageert het college van B&W op de verschillende reacties. In sommige gevallen betekent dit een wijziging of heroverweging van (delen van) het voorgenomen beleid. De inspraaknotitie is onderdeel van de vergaderstukken die naar de gemeenteraad gaan.

Behandeling door de gemeenteraad
Na de inspraakperiode stuurt het college van B&W het beleidsstuk samen met de inspraaknotitie voor definitieve besluitvorming naar de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wordt het beleid inhoudelijk besproken in de raadscommissie. U kunt bij die vergadering gebruik maken van het spreekrecht voor burgers om uw mening kenbaar te maken. Alle informatie wordt door de raadscommissie gebruikt om te kunnen bepalen of het preventiebeleid door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. 

Het preventiebeleid staat gepland om in november 2021 te worden behandeld door de raadscommissie. Een definitieve datum wordt bekendgemaakt in het wekelijkse huis-aan-huisblad KernPUNTEN en op het raadsinformatiesysteem http://ris.dalfsen.nl

Meer informatie over het spreekrecht voor burgers:

 
Heeft u vragen of opmerkingen over het preventiebeleid of de bijbehorende inspraak dan kunt u deze stellen aan Marieke Remmelink via e-mailadres m.remmelink@dalfsen.nl of Nathalie Verbeeck via e-mailadres n.verbeeck@dalfsen.nl 

Pagina opties

Donderdag 29 juli 2021 12:00 uur t/m vrijdag 30 juli 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het systeem plaats. Tijdens deze periode kunnen er geen reisdocumenten worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster