Landelijk steunpakket sport

Mogelijk bent u inmiddels al op de hoogte van de landelijke berichtgeving. Er komt een landelijk steunpakket sport(verenigingen). Het gaat om meerdere maatregelen die nog verder worden uitgewerkt. Vrijdag 1 mei ontvingen wij hierover bijgevoegd bericht van de Vereniging Sport en Gemeenten.

Deze berichtgeving roept direct allerlei praktische vragen op, zoals: wat betekent dit precies, hoe zit het met sportverenigingen met alleen een eigen kantine/kleedkamers, hoe zit het met sportverenigingen die sportaccommodaties huren in beheer bij derden, zoals: Kulturhusen, hoe zit het met eventuele samenloop met andere regelingen, zoals de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro (de TOGS regeling), etc.

Allerlei logische vragen waarop nu geen duidelijk antwoord te geven is. Wel zijn we blij dat er een landelijk steunpakket sport komt. Duidelijk is dat de verschillende regelingen zo spoedig mogelijk worden uitgewerkt. Net zoals u zijn wij zeer benieuwd hoe de uiteindelijke regelingen eruit gaan zien.

Het is dan ook te vroeg om nu al acties in gang te zetten. Wij wachten de definitieve uitwerking van het steunpakket af. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.

Bekijk in onderstaand document de brief van het VSG.

Te downloaden:

Pagina opties