Landelijk steunpakket sport

1. TASO-regeling voor amateursportorganisaties (zoals sportverenigingen) gepubliceerd

Op 10 juli is de zogenoemde TASO-regeling bekend gemaakt. Hierin staat hoe tegemoetgekomen wordt aan amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de maatregelen rond COVID-19. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant en vindt u via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html

Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de TASO-regeling is vastgelegd hoe dit geld besteed gaat worden. Samengevat komt het hierop neer:

  • Een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel;
  • Een aanvraag wordt afgewezen als de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen op grond van de ‘Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS-regeling).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: 

  • € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten);
  • € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en; 
  • € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). 

U kunt vanaf 1 september t/m 4 oktober 2020 een aanvraag indienen via een door de minister vastgesteld formulier. Hierbij is het belangrijk dat bij deze doorlopende lasten geen huurlasten zitten. U kunt dit formulier vinden op https://www.dus-i.nl/

Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Het kabinet heeft de regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’ in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

De gemeente Dalfsen verhuurt gemeentelijke sportvelden en terreinen aan een aantal sportverenigingen. Het gaat hierbij met name om de buitensport. De gemeente heeft besloten om over te gaan tot het kwijtschelden van de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Desbetreffende sportverenigingen zijn hierover inmiddels per brief geïnformeerd.

Verhuur van sporthallen en sportzalen aan de binnensport verloopt via de kulturhusen/stichtingen binnensportaccommodaties. De betreffende besturen zijn inmiddels geïnformeerd over de TVS regeling en communiceren zelf over de eventuele kwijtschelding van de huur.

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn vanaf 1 september 2020 weer geopend en kunt u bezoeken zonder afspraak. Meer informatie: www.dalfsen.nl/openingstijden

Sluit venster