Melding doen

Brandveilig gebruik

Icon

Melding voor het gebruik van tijdelijke bouwsels op grond van het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen.

Illegale horeca-activiteiten

Icon

Online uw melding en/of vraag illegale horeca-activiteiten indien.

Kabel- en leidingwerkzaamheden

Icon

Online melding kabel- en leidingwerkzaamheden doorgeven.

Schenktijden, afwijking

Icon

Wanneer u wilt afwijken van deze schenktijden, moet u hiervan melding doen of een ontheffing aanvragen.

Woon- en leefomgeving

Icon

Als u in de openbare ruimte onveilige situaties ziet dan kunt u dit 24 uur per dag online melden.

Ervaart u milieuoverlast of heeft u een klacht over een bedrijf in uw buurt?

Icon

Dit kunt u melden bij het Meldpunt Milieu van de Omgevingsdienst IJsselland via 038 425 24 23. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Incidentele festiviteiten

Icon

Het is toegestaan om in de inrichting maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de reguliere geluidsnormen niet van toepassing zijn.

Klein evenement

Icon

Wanneer u een kleinschalig evenement wilt organiseren hoeft u niet meer in alle gevallen een vergunning aan te vragen.

Steenmarter

Icon

Indien u overlast heeft van een steenmarter kunt u dit melden bij de gemeente Dalfsen.

Gevonden of verloren voorwerpen

Icon

Heeft u iets verloren of gevonden? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Jeugdoverlast

Icon

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving en veroorzaken soms overlast voor andere inwoners.

Overdragen omgevingsvergunning

Icon

Het overdragen van een omgevingsvergunning dient ten minste 4 weken voor de gewenste overdracht in ons bezit te zijn.

(Ver)bouw/sloop begin/gereed

Icon

Omgevingsvergunning of toestemming voor een sloop ontvangen? Online begin/gereed melden.

Pagina opties