Melding doen

Brandveilig gebruik

Icon

Melding voor het gebruik van tijdelijke bouwsels.

Incidentele festiviteiten

Icon

Maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar.

Klein evenement

Icon

Wanneer u een kleinschalig evenement wilt organiseren hoeft u niet meer in alle gevallen een vergunning aan te vragen.

Schenktijden, afwijking

Icon

Wanneer u wilt afwijken van deze schenktijden, moet u hiervan melding doen of een ontheffing aanvragen.

Woon- en leefomgeving

Icon

Iets kapot of niet in orde? Geef het aan ons door!

Gevonden of verloren

Icon

Heeft u iets verloren of gevonden? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Jeugdoverlast

Icon

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving en veroorzaken soms overlast voor andere inwoners.

Milieuoverlast?

Icon

Meldpunt Milieu Omgevingsdienst IJsselland via telefoonnummer 038 425 24 23 24.

Steenmarter

Icon

Indien u overlast heeft van een steenmarter kunt u dit melden bij de gemeente Dalfsen.

Illegale horeca-activiteiten

Icon

Online uw melding en/of vraag illegale horeca-activiteiten indien.

Kabel- en leidingwerkzaamheden

Icon

Online melding kabel- en leidingwerkzaamheden doorgeven.

Overdragen omgevingsvergunning

Icon

Het overdragen van een omgevingsvergunning dient ten minste 4 weken voor de gewenste overdracht in ons bezit te zijn.

(Ver)bouw/sloop begin/gereed

Icon

Omgevingsvergunning of toestemming voor een sloop ontvangen? Online begin/gereed melden.

Pagina opties