Melding / klacht

Icon

Bezorging huis-aan-huisblad De Dalfser Marskramer

Icon

Heeft u klachten over de bezorging van De Dalfsen Marskramer? Geef het hier online door.

Gevonden of verloren

Icon

Heeft u iets verloren of gevonden? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Jeugdoverlast

Icon

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving en veroorzaken soms overlast voor andere inwoners.

Klein evenement

Icon

Wanneer u een kleinschalig evenement wilt organiseren hoeft u niet meer in alle gevallen een vergunning aan te vragen.

Overdragen omgevingsvergunning

Icon

Het overdragen van een omgevingsvergunning dient ten minste 4 weken voor de gewenste overdracht in ons bezit te zijn.

(Ver)bouw/sloop begin/gereed

Icon

Omgevingsvergunning of toestemming voor een sloop ontvangen? Online begin/gereed melden.

Illegale horeca-activiteiten

Icon

Online uw melding en/of vraag illegale horeca-activiteiten indien.

Kabel- en leidingwerkzaamheden

Icon

Online melding kabel- en leidingwerkzaamheden doorgeven.

Meldpunt Milieu

Icon

Jaarplan 2018

Schenktijden, afwijking

Icon

Wanneer u wilt afwijken van deze schenktijden, moet u hiervan melding doen of een ontheffing aanvragen.

Brandveilig gebruik

Icon

Melding voor het gebruik van tijdelijke bouwsels.

Incidentele festiviteiten

Icon

Maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar.

Klacht indienen

Icon

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Woon- en leefomgeving

Icon

Hier kunt u een melding doen van iets waarvan u hinder ondervindt in de openbare ruimte of gedurende een evenement.

Pagina opties