Milieuvergunning | Activiteitenbesluit

Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig.

U hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Met deze module kunt u inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen. Online kunt u een melding Activiteitenbesluit indienen.

De algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor ieder bedrijf. Hierdoor weet u ook meteen welke algemene milieuregels voor uw bedrijf gelden. Welke milieuregels er gelden voor uw bedrijf wordt bepaald door het type waaronder uw bedrijf valt. Type A belast het milieu het minst, type C het meest.

Pagina opties