Natuurlijke bestrijders

Icon

De overlast van eikenprocessierupsen is de afgelopen jaren toe genomen. Door warm voorjaarsweer, het aantal eiken en het gebrek aan natuurlijke vijanden, kunnen de rupsen zich sterk uitbreiden. De natuurlijke vijanden van de rupsen zijn roofinsecten en zangvogels. Tot de roofinsecten behoren dieren zoals sluipwespen, sluipvliegen, zweefvliegen, gaasvliegen, roofkevers, roofwantsen, oorwormen, sprinkhanen en mieren.

Mogelijkheden voor het lokken van natuurlijke bestrijders
Tussen gebouwen komen weinig roofinsecten, zangvogels en vleermuizen voor. Dat komt omdat de begroeiing vaak weinig beschutting geeft en er weinig verschillende plantensoorten aanwezig zijn. Het aantal roofinsecten kan sterk toenemen als we bermen veranderen in bloemrijke groenstroken en parken en bedrijfsterreinen te voorzien van meer bloeiende planten en struiken. 
Vogels hebben naast voeding ook beschutting, zoals (lage) heggen, klimplaten en struikgewas nodig. Insectenetende vogels en holenbroeder kunnen worden gelokt met vruchten. Met nestkasten worden holenbroeders zoals kool- en pimpelmezen gelokt. 
Vleermuizen eten de vlinders van de eikenprocessierups. Vleermuizen verschuilen zich overdag achter luiken, gevelbetimmeringen, daklijsten, onder dakpannen en in spouwmuren. Dit zijn nuttige dieren die naast nachtvlinder ook veel muggen vangen. 
De gemeente past steeds meer bermen aan tot bloemrijkere bermen. De nestkastjes-actie begin dit jaar was wederom een groot succes. Deze actie draagt bij aan het laten toenemen van de natuurlijke vijanden van de rups.

Wat kunt u zelf doen? 
Inwoners en stichtingen kunnen een grote bijdrage leveren aan de verhoging van de lokale biodiversiteit. Daar wordt niet alleen overlast mee bestreden, maar het is bovendien leuk om nestelende vogels in je tuin te hebben en vlinders die op bloeiende bloemen afkomen. Simpele maatregelen die u kunt treffen zijn: 

  • Zaai bloeiende bloemen in, kies voor een inheems vlinder- of bijenmengsel. In deze mengsels zitten ook plantsoorten die roofinsecten aantrekken; 
  • Plant een heg of dichte struiken en laat klimop tegen je schutting of tuinmuur groeien. Insectenetende zangvogels, zoals roodborst, mezen, merel en zanglijster kunnen hier een rust- en nestplaats vinden; 
  • Hang nestkastjes op voor mezen en voor mussen. Ook jonge mussen worden met insecten gevoerd; 
  • Voer vogels in de winter, hiermee bind je ze aan je tuin; 
  • (stromend) Water trekt vogels aan, een vogelbad of kleine fontein doet wonderen; 
  • Ruim de tuin niet te netjes op. Laat aan de randen uit het zicht wat kreupelhout liggen. Rommelhoekjes zorgen voor hoge natuurwaarden; 
  • U kunt in de schaduw speciale vleermuiskasten ophangen; 
  • Doe de kat een bel om of hou het dier in de broedtijd binnen. 

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster