Nieuws

Icon

 • Kansrijke biodiversiteit in de bedrijfsvoering én op het erf

  (29-07-2021)

  Wil je je (agrarisch) bedrijf toekomstgericht maken? Dan biedt meer biodiversiteit kansen. 
  Steeds meer bedrijven zetten in op meer biodiversiteit door beter bodembeheer, inzaai kruidenrijk grasland, waterberging of agrarisch natuurbeheer. Zodra de regels vanuit het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) naar Nederland vertaald zijn, komt er meer duidelijkheid. Een goed moment om nu te kijken welke richting het beste past bij jou en je bedrijf.

  Meer info
 • Storing openbare verlichting

  (29-07-2021)

  Er is een storing van de openbare verlichting bij de volgende locaties:

  • Lemelerveld – Posthoornweg. Bewoners krijgen uiterlijk 11 augustus een brief van Enexis over de geplande werkzaamheden. Tot die tijd is er geen openbare verlichting op een deel van de Posthoornweg.
  • Nieuwleusen – Pr. Beatrixlaan. Verwachte reparatiedatum door Enexis is 30-7-2021.


  Excuses voor het ongemak!

 • Gratis elektrische fiets uitproberen tijdens afsluiting N340 (Hessenweg) van 6 t/m 30 augustus

  (29-07-2021)

  Graag een elektrische fiets uitproberen? Dat kan vanaf 6 augustus in Dalfsen als de N340 (Hessenweg) tijdelijk gesloten wordt voor automobilisten.

  Meer info
 • Tegemoetkoming bij financiële problemen door de coronacrisis

  (27-07-2021)

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk: zowel ondernemers als werknemers in diverse sectoren. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen of kunnen mensen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Het inkomen wordt minder en door die inkomensdaling hebben ze moeite om hun vaste lasten te betalen en rond te komen. Een nijpende situatie die bij huishoudens, ook in de gemeente Dalfsen, speelt. Om hen tijdelijk te helpen heeft het kabinet de regeling TONK ingesteld:  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten. Gemeenten voeren de regeling uit. De hoogte van de vergoeding hangt af van de situatie en is maximaal € 350,- per maand.

  Meer info
 • Corona Noodfonds voor maatschappelijke instellingen opnieuw opengesteld voor eerste halfjaar 2021

  (27-07-2021)

  De gemeente Dalfsen riep in mei 2020 het Corona Noodfonds in het leven om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen in coronatijd. Omdat we nog niet over de eindstreep van de coronacrisis zijn, ondervinden sommige maatschappelijke instellingen nog steeds  financiële hinder, zoals het mislopen van inkomsten door de maatregelen. Om deze instellingen te helpen, is het Corona Noodfonds opnieuw opengesteld voor aanvragen van januari 2021 tot en met juni 2021. Dit kan tot 15 augustus via www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

  Meer info
 • Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

  (22-07-2021)

  Een erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De erfcoach is onderdeel van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van de provincie Overijssel. Dit project is erop gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

  Meer info
 • Statiegeld op blikjes een groot succes

  (22-07-2021)

  Het inleveren  van blikjes bij kringloopwinkel Noggus & Noggus in Dalfsen is een groot succes. Wethouder André Schuurman leverde op 1 juli de eerste blikjes in en startte hiermee de inzamelactie. De actie is bedoeld om zwerfafval tegen te gaan en om hergebruik van grondstoffen te stimuleren, door voor elk ingeleverd blikje een kleine vergoeding te geven.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen zet volgende stap in de energietransitie

  (20-07-2021)

  Om klimaatveranderingen te beperken is meer duurzame energie nodig. Naast meer zonnedaken zijn ook nieuwe windmolens en zonnevelden nodig. Maar waar zijn nieuwe windmolens en zonneparken in de toekomst mogelijk en onder welke voorwaarden?

  Meer info
 • Maaisel beschikbaar voor bodemverbetering akkers

  (13-07-2021)

  Vanaf 2021 stelt de gemeente Dalfsen berm- en slootmaaisel beschikbaar om toe te passen in de kleine kringloop. Met het maaisel van bermen en uit sloten kunnen grondeigenaren van akkers de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Aangepaste regelgeving en het provinciaal beleid hebben dit mogelijk gemaakt. Hierdoor werkt de gemeente Dalfsen vanaf 2020 ook binnen de ‘Overijsselse Standaard’.

  Meer info
 • Heeft u die vervelende eikenprocessierups al gezien? 5 tips om overlast te verminderen

  (08-07-2021)

  De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen, is begonnen. De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor vervelende klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen/luchtwegen. We delen 5 tips om overlast te verminderen.

  Meer info
 • Boerenprotesten

  (07-07-2021)

  Vandaag zijn in het hele land weer boerenprotesten gaande, ook in onze regio. Al tijden staat de stikstofuitstoot-problematiek op de agenda en de rapporten om te komen tot een oplossing van deze crisis buitelen over elkaar heen. De inkt van het ene rapport is nog niet droog of er ligt alweer een nieuwe visie. Voor de agrariërs in de provincie Overijssel en het Vechtdal levert dit grote  onzekerheid op over hun toekomst. Wanneer weten zij waar ze aan toe zijn?

  Meer info
 • Statiegeld op blikjes al vanaf 1 juli 2021 in de gemeente Dalfsen

  (01-07-2021)

  Pas eind 2022 gaat het landelijk in; statiegeld op blikjes. Maar niet in de gemeente Dalfsen, want daar kunnen inwoners al vanaf 1 juli 2021 hun blikjes inleveren tegen een kleine vergoeding. Dit gaat tegelijk in met de landelijke invoering van het statiegeld op kleine flesjes. Wethouder André Schuurman leverde het eerste blikje in bij Kringloop Noggus&Noggus: ‘Stap voor stap werken we toe naar een duurzame leefomgeving. Hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van zwerfafval dragen hieraan bij. Daarom ondersteunen we dit initiatief voor statiegeld op blikjes graag.’

  Meer info
 • Gratis advies voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfspand

  (29-06-2021)

  Welke stappen zet u richting een duurzaam bedrijfspand? We helpen u graag op weg. Vraag nu een gratis en onafhankelijk advies aan.

  Meer info
 • Doorontwikkelen: Hoe ziet jouw erf er over 15 jaar uit?

  (29-06-2021)

  Om een (agrarisch) bedrijf toekomstgericht te maken, biedt doorontwikkeling kansen. Het komt vaak voor dat je vol zit met ideeën, maar met al deze ideeën op een spreekwoordelijke rotonde zit. Met andere woorden, je maakt geen keuze en gaat niet aan de slag. Een erfcoach kan je helpen om de afslagen overzichtelijk te maken, mee te denken en te sparren. Dit maakt het voor jou als erfeigenaar uiteindelijk makkelijker om een afslag te kiezen. Echter, jij staat aan het roer en maakt deze keuze vanuit je eigen kracht.

  Meer info
 • Aanstelling Myla Groenendijk als kinderburgemeester van Dalfsen verlengd

  (25-06-2021)

  Wat had Myla Groenendijk er zin in op 1 februari 2021: aan de slag als eerste kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen voor een periode tot aan het einde van schooljaar 2020-2021. Helaas gooiden de coronamaatregelen de plannen van Myla en de gemeente Dalfsen in de war en lukte het niet de ambities en doelen waar te maken. Daarom is besloten Myla’s termijn als kinderburgemeester te verlengen tot en met volgend schooljaar (2021-2022).

  Meer info
 • Gezond zwemmen in de zomer

  (22-06-2021)

  Het is in deze tijd van het jaar vaak warm en om af te koelen geeft een sprong in het water lekkere verfrissing. Let wel op voor welk water je kiest!  De kwaliteit van het water kan zomers plotseling en snel verslechteren en niet overal wordt het gecontroleerd op bacteriën of blauwalg. Daar kun je flink ziek van worden. Kies daarom voor zwembaden, recreatieplassen en andere officiële zwemwateren. Zij worden regelmatig gecontroleerd, zodat je weet dat het water schoon is.

  Meer info
 • Werkzaamheden spoorbrug Overijsselse Vecht

  (17-06-2021)

  In opdracht van ProRail wordt de bodem rondom de pijlers van de spoorbrug verstevigd. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de doorvaart van de Vecht tussen Zwolle en Dalfsen.

  Meer info
 • Weer subsidie voor kunstige en creatieve ideeën beschikbaar

  (16-06-2021)

  Voor organisaties uit gemeente Dalfsen is dit jaar weer subsidie beschikbaar om kunstige en creatieve ideeën uit te voeren. Met het realiseren van deze ideeën wordt de leefomgeving van de inwoners in gemeente Dalfsen verbetert en het culturele aanbod nóg beter voor publiek toegankelijk gemaakt. Gemeente Dalfsen roept organisaties op om initiatieven in te dienen. De voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.dalfsen.nl/initiatief. Een idee aanmelden kan tot 15 augustus 2021. Aanvragen die nà deze datum binnenkomen, worden pas na 15 januari 2022 behandeld.

  Meer info
 • Uitnodiging: goede participatie, wat is daar volgens u voor nodig?

  (15-06-2021)

  Over hoe u woont, leeft en werkt in de gemeente Dalfsen of over hoe het misschien ook anders kan heeft u vast ideeën. Een idee voor een plan kan bij u, een buurtbewoner en ook bij de gemeente ontstaan. De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ideeën en plannen in onze leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om plannen die de gemeente aan het ontwikkelen is, maar ook om ideeën die er leven onder onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ideeën als: de aanleg van een speelplek, een nieuw hondenuitlaatveld,  of een nieuwe woningbouwlocatie.

  Meer info
 • Online een kijkje nemen in een energieneutraal huis

  (15-06-2021)

  Bent u benieuwd naar een praktijkvoorbeeld van een energieneutrale verbouwing? Gees en Geert Nap uit Nieuwleusen nodigen u van harte uit om online bij hen een kijkje te nemen.

  Meer info
 • Fietsreparatiekastjes bij snelfietsroute Zwolle Dalfsen

  (14-06-2021)
  Afbeelding wethouder van Leeuwen naast een fietsreparatiekastje

  Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Ruud van Leeuwen samen met Marcel Knobben van Salland Tweewielers de fietsreparatiekastjes die langs de snelfietsroute Zwolle Dalfsen zijn geplaatst. Twee kastjes hebben al een locatie gekregen: bij zorgboerderij De Ruimte aan de Vossersteeg 74 en bij de boerderij Ruitenberg aan Hessenweg 8. Het derde kastje moet nog een locatie krijgen. Daarom ook de vraag aan de gebruikers en aanwonenden van de route: “Wat vindt u een geschikte locatie?”. Geef het door via online contactformulier of e-mailadres gemeente@dalfsen.nl.

  Meer info
 • Webinar Regionale Energiestrategie West Overijssel

  (14-06-2021)
  Afbeelding van 4 perxonen die een kaar van West Overijssel in de hand houden.

  Gemeente Dalfsen Ook in de gemeente Dalfsen werken we stap voor stap toe naar een duurzame toekomst. Om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame bronnen (ook wel energietransitie genoemd) werken we regionaal samen met o.a. andere gemeenten, Provincie en inwoners.

  Meer info
 • Week van de amateurkunst (WAK)

  (08-06-2021)
  Logo WAK kleuren geel en paars met witte tekst WAK

  Gemeente Dalfsen Doe mee: Aanmelden voor de Week van de Amateurkunst 2021 van start!

  Meer info
 • 17 partijen tekenen convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie

  (08-06-2021)

  Om de afstemming en samenwerking tussen de partijen in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Dalfsen te verbeteren, ondertekenden 17 partijen op 8 juni een convenant. Dit gebeurde tijdens de speciale ‘walk thru’ bij het gemeentehuis in Dalfsen. Wethouder Jan Uitslag: ‘Jonge kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en een goede overgang naar het basisonderwijs mogelijk maken. Dat is waar we als gemeente samen met de kinderopvangaanbieders en de basisscholen verantwoordelijkheid voor dragen. Met het convenant dragen we hieraan bij en verstevigen we onze samenwerking.’

  Meer info
 • Interessepeiling glasvezel Nieuwleusen succesvol; DELTA Fiber Netwerk start met campagne onder 650 huishoudens

  (04-06-2021)

  Voldoende interesse voor het afsluiten van een glasvezelabonnement onder 650 huishoudens in Nieuwleusen; dat is het resultaat van de interessepeiling die de gemeente Dalfsen uitvoerde in februari dit jaar. Bij een eerdere actie voor glasvezel onder de 650 huishoudens in 2019 kwamen onvoldoende aanmeldingen binnen, waardoor het niet haalbaar bleek glasvezel aan te leggen in het gebied.

  Meer info
 • Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

  (02-06-2021)

  De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

  Meer info
 • Webinar voor sport- en beweegaanbieders

  (28-05-2021)

  Door de coronapandemie leven er bij de sport- en beweegaanbieders veel vragen. Mogelijk ook op financieel vlak. Daarom nodigt team Kerngezond Dalfsen de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Dalfsen graag online uit om aan te sluiten bij de interactieve webinar ‘Financieel gezond de crisis door’.

  Meer info
 • Het Infopunt, nu ook voor vragen over corona

  (25-05-2021)

  Inwoners die (zorg)vragen hebben met betrekking tot het coronavirus kunnen hiermee terecht bij het Infopunt via telefoonnummer 0529 793 013.

  Meer info
 • Mogelijkheid voor ruimere terrassen in de gemeente Dalfsen verlengd tot eind 2021

  (25-05-2021)

  De horeca letterlijk meer ruimte geven om te ondernemen zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. Dit is wat het college van de gemeente Dalfsen doet door, vooruitlopend op een heropening van de horeca, de verruiming van de terrassen voor in ieder geval heel 2021 door te zetten. 

  Meer info
 • Overlast eikenprocessierups; meld het bij de gemeente Dalfsen

  (25-05-2021)

  De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen, begint weer. De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor vervelende klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, startte de gemeente in april met preventieve bestrijding door het spuiten van eikenbomen op drukke plekken in de gemeente. Veel rupsen zijn hierdoor gedood, maar op verschillende plekken zullen helaas toch nog rupsen verschijnen. Inwoners kunnen ook dit jaar een melding doen van een nest dat overlast geeft, zodat de gemeente deze nesten kan laten verwijderen.

  Meer info
 • Gratis webinar energieneutraal verbouwen en isoleren. Kijk wanneer het u uitkomt!

  (18-05-2021)

  Wilt u meer weten over het energiezuiniger maken van uw woning? Laat u dan inspireren tijdens het gratis webinar Energieneutraal Verbouwen. Het webinar is in het voorjaar tweemaal gegeven en is nu terug te kijken wanneer u wilt. Tijdens het webinar vertelt de energieneutraalcoach over verschillende maatregelen, de kosten en financieringsmogelijkheden. Inwoners die het webinar eerder volgden, waren zeer tevreden over de informatie die zij hebben gekregen.

  Meer info
 • Mantelzorgwaardering 2020

  (10-05-2021)

  Ieder jaar wordt de mantelzorgwaardering uitgereikt aan mantelzorgers die zich hiervoor hebben aangemeld of zijn aangemeld. Helaas kan vanwege het coronavirus de uitreiking niet fysiek plaatsvinden. Daarom ontvangen mantelzorgers in mei via de post een brief met daarin een cadeaubon van de ondernemersvereniging uit een van de kernen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen gaat over op werken op afspraak

  (03-05-2021)

  Icon

  Op dit moment wordt er vanwege de coronamaatregelen in het gemeentehuis, tijdens openingstijden, uitsluitend op afspraak gewerkt. Het blijkt dat dit zowel door bezoekers als medewerkers van de gemeente als zeer prettig wordt ervaren. De gemeente Dalfsen heeft daarom besloten om per direct de dienstverlening van burgerzaken uitsluitend op afspraak aan te bieden, ook na de coronaperiode. Deze werkwijze wordt ook toegepast bij de Servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen, zodra deze weer open gaan. Daarbij geldt ‘persoonlijk waar moet, en digitaal waar kan’. Inwoners kunnen online een afspraak maken of via telefoonnummer 14 0529.

  Meer info
 • Samen werken aan de toekomst van landgoed Rechteren

  (03-05-2021)

  Landgoed Rechteren ondergaat de komende jaren een aantal ruimtelijke ontwikkelingen om het landgoed toekomstbestendig te maken. Zo wil het landgoed diverse bestaande en leegstaande bebouwing een andere functie geven en een vijftal nieuw te bouwen woningen aan het landgoed toevoegen. Het college van B&W van de gemeente Dalfsen heeft ingestemd met het ingediende plan, wat verder uitgewerkt zal worden in het nieuwe bestemmingsplan.

  Foto: Helmut Vonk

  Meer info
 • Zeven Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2021 in gemeente Dalfsen

  (26-04-2021)

  Op maandag 26 april 2021 tussen 9.00 en 13.00 uur heeft burgemeester Erica van Lente de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Ze bezocht die ochtend alle zeven gedecoreerden en reikte de onderscheiding uit. De volgende personen uit de gemeente Dalfsen hebben om hun bijzondere inzet een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

  Meer info
 • Bekendheid beweegaanbod vergroot met Sportgids Dalfsen

  (16-04-2021)

  De digitale Sportgids Dalfsen: overzichtelijk al het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten op één plek. Dit is een initiatief van Bart Lip van ASC Gym & Dance en Loes Mulder van Natuurlijk Heidepark. Zij hebben het plan ‘Bekendheid beweegaanbod vergroten’ ingediend als initiatief binnen het Lokaal Akkoord ‘Kerngezond Dalfsen’, met de Sportgids Dalfsen als resultaat. De gids is nu in te zien via www.sportgids.nl/dalfsen.

  Meer info
 • Denk mee over aardgasvrij wonen in 2050 en vul de vragenlijst in

  (12-04-2021)

  Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op de overstap naar aardgasvrij wonen. Dit noemen we: warmtetransitie. Wonen zonder aardgas betekent iets voor bijna iedereen in de gemeente Dalfsen. Daarom vraagt de gemeente Dalfsen inwoners om mee te denken. In een online vragenlijst kunnen inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij de warmtetransitie. Ook twijfels en eventuele gezette stappen voor aardgasvrij wonen kunnen worden gedeeld. De vragenlijst is tot 26 april in te vullen op www.dalfsen.nl/aardgasvrij2050.

  Meer info
 • Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

  (08-04-2021)

  In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen vestigt gemeentelijke voorkeursrechten op gronden in Dalfsen Noord

  (06-04-2021)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen hebben op 30 maart 2021 besloten om 41 percelen, gelegen in Dalfsen Noord, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop gemeentelijke voorkeursrechten van toepassing zijn. De vestiging van de zogenaamde WVG op deze gronden, is al enkele malen onderwerp van gesprek geweest in de raad van Dalfsen. Deze percelen zijn gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Dalfsen en zijn ingesloten door de Engellandweg, de Koesteeg, de Vossersteeg en de Leemculeweg. De gemeente wil de aankomende periode gebruiken om te beoordelen of deze gronden een woningbouwbestemming kunnen krijgen, wat afwijkt van het huidige gebruik.

  Meer info
 • ‘Als je eenmaal begint, ga je er verder over nadenken’

  (23-03-2021)

  Wie investeert in energiebesparende producten of opwekkers van duurzame energie aan, €75,00 terugkrijgen. Veel mensen maakten al gebruik van deze actie, onder wie Hennie van der Vegt uit Dalfsen. Hij schafte in 2020 rolluiken aan, waarmee hij twee vliegen in één klap sloeg.

  Meer info
 • De gemeente Dalfsen start met het 8e verzamelplan buitengebied

  (09-03-2021)

  De gemeente Dalfsen start in 2021 met het 8e verzamelplan buitengebied. Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Dit is bedoeld voor inwoners met een (bouw-)plan dat niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar wel binnen het beleid.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen behaalt Goud bij audit voor duurzaam terreinbeheer

  (04-03-2021)

  Voor het tiende jaar op rij heeft de buitendienst van de gemeente Dalfsen het certificaat ‘duurzaam terreinbeheer’ niveau Goud behaald. Dit is een bijzondere prestatie, omdat de gemeente Dalfsen een eigen buitendienst in dienst heeft die ook met al het materieel gecertificeerd is.

  Meer info
 • Dé digitale schatkamer van Dalfsen op www.dnavandalfsen.nl

  (25-02-2021)

  Een website vol met verhalen over bijzondere mensen, locaties en objecten: www.dnavandalfsen.nl. Deze digitale schatkamer is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Historische Vereniging uit Ni’jluusn van vrogger en de Historische Kring Dalfsen. In de afgelopen jaren trokken zij veel samen op in het kader van het DNA van Dalfsen. Dit project, dat mede gefinancierd wordt door de Provincie Overijssel, kwam tot stand na de opgravingen in Oosterdalfsen in 2015, waarbij archeologen schatten met grote historische waarde vonden. De gemeente Dalfsen besloot toen om de verhalen uit onze geschiedenis meer zichtbaar te maken.

  Meer info
 • Rijksmonument van het gas af en van energielabel G naar B

  (18-02-2021)

  Ralph de Vries en zijn partner Marion Kalvenhaar kochten in 2016 een rijksmonumentale boerderij aan het Westeinde in Nieuwleusen. Na een winter waarin ze bijna overal in huis wegwoeien, was het duidelijk: hier moest verduurzaamd worden. Inmiddels zijn ze van het gas af en energielabel G wordt nu label B.

  Meer info
 • De tip van…. Andrea Klamer

  (18-02-2021)

  Andrea werkt bij de gemeente Dalfsen en ze houdt zich bezig met verduurzaming. ‘Er gebeurt veel op gebied van duurzaamheid. Samen met mijn collega’s probeer ik inwoners zo goed mogelijk te informeren. Sinds 1 januari hebben we een nieuw energieloket, waar iedereen die meer wil weten over energiebesparing terecht kan: https://www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen. Je vindt hier meer informatie over wat je kunt doen in je eigen huis, je kan een maatwerkadvies aanvragen en je leest over wat anderen in onze gemeente al hebben gedaan. Ook vind je hier informatie over subsidies en financiële regelingen. Als je vragen hebt of advies wil staan de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor je klaar. Energie besparen is belangrijk: wat we niet gebruiken, hoeven we in onze gemeente ook niet op te wekken. Dat scheelt weer.’

 • Ingezonden brief wethouder Schuurman

  (18-02-2021)

  Wethouder André Schuurman verstuurt een brief naar de minister van Economische Zaken omtrent de nijpende situatie waarin vele ondernemers verkeren en de grote behoefte aan perspectief. In dit nieuwsbericht leest u de inhoud van de brief. 

  Meer info
 • Sportwethouder Uitslag maakt graag een ‘ommetje’ met inwoners

  (17-02-2021)

  Vanwege de langdurige gevolgen van het coronavirus is het voor veel mensen een uitdaging geworden om wekelijks voldoende te bewegen. Juist nu bewegen zo belangrijk is voor een vitale gezondheid, daagt sportwethouder Uitslag inwoners in Dalfsen uit om samen een ‘ommetje’ te wandelen. Dat kan door de gratis app ‘ommetje’, te downloaden in Google Play of de Appstore. De app is een initiatief van de Hersenstichting om inwoners te stimuleren om te wandelen.

  Meer info
 • Dalfser agrariërs succesvol aan de slag met duurzame energie

  (16-02-2021)

  Op ons platteland zie je steeds vaker kleine windmolens en stallen vol met zonnepanelen. De gemeente Dalfsen is trots op deze aanpak en heeft in 2020 succesvol meer dan 25 agrariërs op weg geholpen om ook aan de slag te gaan met duurzame energie op eigen erf. Van iedere boerderij is in beeld gebracht waar en hoeveel energie wordt gebruikt. Vervolgens is een advies gegeven over meer efficiëntie en meer besparing maar ook hoe deze energie op eigen erf opgewekt kan worden. Ook werden subsidies en het financieel rendement in beeld gebracht. Met dit advies zijn de deelnemers aan de slag gegaan.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (11-02-2021)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. 

  Meer info
 • Vraag gemakkelijk een Energiebespaarlening aan

  (11-12-2020)

  In je huis, de plek waar je tot rust komt, wil je zo comfortabel mogelijk wonen. Dat comfort kun je bereiken door energiebesparende maatregelen te treffen. Met een Energiebespaarlening kun je die maatregelen tegen een aantrekkelijke rente financieren.

  Meer info
 • ‘Voor Elkaar’, een toekomstvisie van ons allen

  (09-12-2020)

  ‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen’. Met deze zin begint de animatievideo ‘Voor Elkaar’.  Een video die ons in kleur, woord en beeld laat horen en zien wat voor de hele gemeente Dalfsen het belangrijkste is: het koesteren van onze saamhorigheid. In deze tijden nog actueler en passender dan we ons ooit konden voorstellen. De video is samengesteld op basis van het ‘verhaal’ van de toekomstvisie, die in maart 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de video op YouTube of in dit bericht.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (08-12-2020)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid is onlangs uitgebreid met Andrea Klamer. Met z’n drieën werken ze aan een toekomstbestendig duurzaam Dalfsen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

  (20-11-2020)

  In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

  Meer info
 • Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

  (20-11-2020)

  We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

  Meer info
 • Infomiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (27-10-2020)

  Welke mogelijkheden zijn er om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens de infomiddag op donderdag 8 oktober 2020. Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt én op het moment dat je die energie nodig hebt.

  Meer info
 • ‘Je moet een verhaal hebben bij de keuzes die je maakt’

  (27-10-2020)

  Jakob Buist en zijn vrouw Corrieke hebben aan de Hessenweg 49 een levensloopbestendige ecologische woning laten bouwen. Het is nog niet helemaal af, maar Jakob wil er graag over vertellen.

  Meer info
 • Expert aan het woord. De energiecoach: ‘Isoleren moet altijd samengaan met ventileren’

  (27-10-2020)

  Isoleren is een belangrijke eerste stap bij de verduurzaming van uw huis. Energiecoach Roelof Timmer vertelt over de winstpunten, maar waarschuwt ook voor al te enthousiast isoleren.

  Meer info
 • Mijn huis duurzaam familie Reimink uit Lemelerveld

  (27-10-2020)

  De familie Reimink uit Lemelerveld liet in 2018 een nieuw huis bouwen, met daarbij voor de installateur de opdracht: van het gas af en een energierekening van nul euro. Harry en Jenny vertellen graag hoe dat is gelukt.  

  Meer info
 • Uitnodiging informatiemiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (13-10-2020)

  Geef je op voor de ONLINE Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

  Meer info
 • Programmabegroting 2021-2024

  (09-10-2020)

  Door een flinke bezuinigingen en door de inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren. Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren.

  Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting is er voor gekozen om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november wordt het voorstel besproken door de raad tijdens de digitale raadsvergadering. 

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties

Donderdag 29 juli 2021 12:00 uur t/m vrijdag 30 juli 2021 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het systeem plaats. Tijdens deze periode kunnen er geen reisdocumenten worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster