Nieuws

Icon

 • Horeca en terrassen

  (21-05-2020)

  We hebben afgelopen week in de persconferentie van premier Rutte kunnen horen dat horeca en terrassen vanaf 1 juni weer open mogen onder bepaalde voorwaarden. De gemeente Dalfsen werkt op de achtergrond hard aan een goed vervolg en is in overleg met ondernemers om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij vragen we ondernemers nadrukkelijk om ook de omgeving en de gemeente te betrekken bij de plannen die zij hebben.

  Meer info
 • Bericht van directeur Veiligheidsregio "Ik reken op de inwoners van Veiligheidsregio IJsselland"

  (20-05-2020)

  Het kabinet heeft dinsdag 19 mei bekend gemaakt dat de geplande versoepelingen van de maatregelen per 1 juni doorgaan. “We hebben ruimte, en die hebben we met elkaar verdiend” sprak Mark Rutte. Dat is goed nieuws, want in onze samenleving zetten we met elkaar stappen die ervoor zorgen dat we ons deze versoepelingen langzamerhand steeds meer kunnen permitteren. Maar met een prachtig Hemelvaartweekend op komst geldt eigenlijk maar één boodschap: het is nog geen 1 juni. We zijn er nog niet.

  Meer info
 • Gemeente raadt alternatieve bestrijding tegen processierups af

  (20-05-2020)

  In het hele land, en ook in de gemeente Dalfsen, zit om sommige stammen van eikenbomen plastic folie of plakstrips (lijmbanden), om de eikenprocessierups te bestrijden. Beide manieren van bestrijden raadt de gemeente nadrukkelijk af. De plastic folie blijkt geen enkel effect te hebben en de lijmbanden werken averechts en zijn schadelijk voor andere dieren. Lijmbanden en lijmvallen zijn vrij verkrijgbaar bij groenbedrijven, maar: het gebruik ervan is verboden! De gemeente roept daarom ook op om het plastic folie of de lijmbanden zo snel mogelijk te verwijderen.

  Meer info
 • Gemeentelijke dienstverlening aangepast tot 1 september

  (20-05-2020)

  Omdat wij nog steeds te maken hebben met maatregelen rondom het Corona virus. Heeft de gemeente haar dienstverlening tot 1 september aangepast. Op maandag is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 19.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag is het gemeentehuis op afspraak open van 8.30 tot 12.30 uur. De gemeente roept inwoners en ondernemers op vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529 te stellen. Via dit nummer kan ook een afspraak gemaakt worden. Telefonisch is de gemeente dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagen tot 12.30 uur. De Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn gesloten.

  Meer info
 • Feliciteer een geslaagde met een videoboodschap

  (20-05-2020)

  Donderdag 4 juni is het zover, de landelijke dag voor geslaagde scholieren. Normaal gesproken een spannend moment voor examenleerlingen, maar dit jaar door de afgelasting van de centrale eindexamens anders dan anders. Veel leerlingen weten inmiddels al of ze zijn geslaagd of niet. Om geslaagden in de gemeente Dalfsen toch nog dat bijzondere ‘geslaagd-gevoel’ te geven op 4 juni, hebben de gemeente Dalfsen, JONG!Dalfsen en SAAM Welzijn de handen weer ineen geslagen voor een geslaagd-actie met de volgende oproep: stuur een kort filmpje in met jouw boodschap aan een (waarschijnlijk) geslaagde. Een compilatie van alle videoboodschappen wordt op 4 juni via lokale sociale media gedeeld. De geslaagden van de 5 meest ludieke filmpjes ontvangen op 4 juni een ‘geslaagd-taart’.

  Meer info
 • Doe mee aan de Week van de Amateurkunst 2020!

  (19-05-2020)

  Wist u dat er in ons land 7 miljoen mensen actief zijn in het beoefenen van de amateurkunst? Ook in de gemeente Dalfsen beleven jong en oud hier veel plezier aan. In de Week van de Amateurkunst (WAK) wordt aan de beoefenaars van diverse kunstvormen een ruim podium geboden. In de gemeente Dalfsen organiseert de WAK-werkgroep deze week van 12 september tot en met 19 september, met als thema 'Anders dan Anders'.

  Meer info
 • Infopunt nu ook telefonisch bereikbaar

  (18-05-2020)

  Vanaf 25 mei is het Infopunt telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en woensdagavond van 18.30 – 20.30 uur. Het telefoonnummer is 0529 793013. In verband met de coronacrisis is het fysieke Infopunt voorlopig nog dicht.

  Meer info
 • Toekomstvisie Ruimte voor de Vecht geactualiseerd:

  (15-05-2020)

  De verbindende kracht van de Vecht

  Het Masterplan Ruimte voor de Vecht is herzien. De vaststelling van de geactualiseerde toekomstvisie liep gelijk op met de eindevaluatie van het provinciaal programma Ruimte voor de Vecht. Deze evaluatie bekrachtigde dat de jarenlange samenwerking tussen overheid, maatschappelijke (belangen)organisaties, ondernemers en bewoners uniek is.

  Meer info
 • Openluchtzwembaden gemeente Dalfsen beperkt open vanaf 20 mei

  (15-05-2020)

  Het zwemseizoen zal anders verlopen dan bezoekers gewend zijn.

  Meer info
 • Perspectiefnota toont wederom een fors tekort

  (14-05-2020)

  Op maandag 22 juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2021-2024, deze bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. De cijfers laten op z’n zachtst gezegd een somber beeld zien. De impact van de coronacrisis zal dat beeld nog negatiever maken. Zoals het er nu naar uitziet, sluit het jaar 2020 met een negatief saldo van 3 miljoen. Voor 2021 is het beeld nagenoeg hetzelfde. En voor 2022 tot en met 2024 ligt het saldo tussen de 1,5 en 2 miljoen negatief.

  Meer info
 • Start vaarseizoen Overijssel vanaf 18 mei

  (13-05-2020)

  Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel bediend volgens het zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken.

  Meer info
 • Buurtsportcoaches en jongerenwerkers SAAM Welzijn sportief in coronatijd

  (06-05-2020)

  Het mag weer! Sporten en bewegen voor jongeren tot en met 18 jaar. Samen en uiteraard alles volgens de richtlijnen die gelden voor de verschillende leeftijdsgroepen. De buurtsportcoaches van de gemeente Dalfsen hebben met de jongerenwerkers van SAAM Welzijn de handen ineen geslagen om de jeugd, naast de reguliere sport, op een verantwoordelijke wijze weer te laten sporten op sportveldjes in de wijk. Daarom start vanaf 13 mei het naschools sportprogramma ‘sporten in coronatijd’ in alle kernen van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Wat doe jij deze meivakantie?

  (30-04-2020)

  Aan alle basisschoolkinderen in de gemeente Dalfsen:

  Wat een gekke tijd hè? Anders denk je: YES VAKANTIE! Maar nu ben je al een paar weken thuis. Toch hoef je in de vakantie even geen schoolwerk te maken en kun je zelf leuke dingen bedenken om te doen. Wat is jouw tofste plan voor de meivakantie? Een tent op de zolder bouwen, een super lange dominobaan maken, je huis nabouwen met lego of een skeelerwedstrijd met je zusje houden? Wij zijn benieuwd!

  Meer info
 • College stelt gemeenteraad voor een noodfonds van € 1 miljoen te bestemmen voor coronamaatregelen

  (30-04-2020)

  We leven in een onwerkelijke en onzekere periode wat voelbaar is voor iedereen. Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren worden door de coronacrisis getroffen. Het is nog niet duidelijk of, en in welke mate een (sterk) dalende omzet gecompenseerd wordt door maatregelen van de rijksoverheid. Ook kan de gemeente sommige diensten niet meer leveren, terwijl die in de begroting wel als een inkomstenpost geraamd staan. Het is van essentieel belang om met name de sociale en maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo goed mogelijk in stand te houden. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad van Dalfsen voor om een noodfonds van € 1 miljoen in te stellen.

  Meer info
 • Breng belangen in beeld

  (29-04-2020)

  Gemeente Dalfsen komt met een stappenplan voor het betrekken van de omgeving bij participatie. De gemeente Dalfsen vindt het namelijk belangrijk dat ideeën en plannen voor de leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Het betrekken van belanghebbenden, waaronder omwonenden, is daar een belangrijk onderdeel van. In de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, is participatie dan ook een belangrijke pijler. Ter voorbereiding op de invoering van deze wet wordt alvast gewerkt aan handvatten die de nieuwe werkwijze ondersteunen. Zo is de wijze waarop participatie kan plaatsvinden uiteengezet in een stappenplan die zijn verwerkt in twee leidraden. Een voor initiatiefnemers en een voor omwonenden. 

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen verdient het keurmerk World-class Workplace 2020

  (24-04-2020)

  Medewerkers van de gemeente Dalfsen zijn bovengemiddeld tevreden over hun werk, bleek uit het medewerkersonderzoek dat bureau Effectory uitvoerde in januari 2020. De gemeente Dalfsen verdient daarmee het keurmerk ‘World-class Workplace’; het grootste, onafhankelijke keurmerk van Nederland voor goed werkgeverschap. 

  Meer info
 • Werkzaamheden SCAN seismisch onderzoek in de bodem hervat

  (23-04-2020)

  In opdracht van de Rijksoverheid wordt een bodemonderzoek uitgevoerd in de gemeente Dalfsen. Dit landelijke onderzoek heet ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) en vindt plaats in de lijn Westeinde – Dalfsen – Hoonhorst – Heino. Als gevolg van het coronavirus waren de werkzaamheden van het seismisch onderzoek om de potentie van aardwarmte in beeld te brengen, rond 15 maart stilgelegd.

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • Datrion 2020 afgelast

  (23-04-2020)

  Helaas gaat in verband met de maatregelen rondom het corona-virus de wandel3daagse, fiets3daagse en zwem4daagse in Dalfsen (en daarmee ook de Datrion 2020) niet door. We hopen u in juni 2021 alsnog te mogen verwelkomen bij deze prachtige evenementen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de organisatie via buurtsportcoaches@dalfsen.nl of tel: 06-30022161
   

  Meer info
 • Eerste online raadsvergadering Dalfsen een succes

  (21-04-2020)

  Eerder deze maand vergaderde de raadscommissie al digitaal, maar afgelopen maandagavond zijn ook voor het eerst besluiten genomen in een digitale omgeving. Alle deelnemers, raadsleden, college en griffier, zaten achter zijn/haar eigen scherm aanwezig. Ongeveer 80 online ‘gasten’ keken live mee.

  “Ik ben best trots dat we dit op zo’n korte termijn hebben kunnen realiseren”, zegt raadsgriffier Joost Leegwater. “Het is belangrijk dat het gemeentebestuur de besluiten blijft nemen die nodig zijn, ook in tijden van crisis. Dankzij landelijke wetgeving mag dit nu ook digitaal en daar zijn we blij mee”.

  Meer info
 • Hulp bij leefbaarheid tijdens de coronacrisis

  (17-04-2020)

  De wereld is voor veel mensen op dit moment heel anders. Soms lukt het met een kleine bijdrage net iets makkelijker om voor anderen te zorgen. Vanuit 4D helpen we graag een handje. Heb jij een goed plan om jouw buurt of dorp een beetje leefbaarder te maken? Dan kan je een beroep doen op een bijdrage van maximaal 1000 euro vanuit de 4D pot.

  Meer info
 • Noodopvang voor kinderen vanwege Corona maatregelen Gemeente Dalfsen

  (17-04-2020)

  De Rijksoverheid heeft diverse maatregelen genomen in verband met bestrijding van het Corona virus. Om die reden moeten de meeste mensen indien mogelijk thuis werken en kinderen thuis opvangen. Dit heeft impact op gezinnen. Kinderen kunnen niet meer naar het kinderdagverblijf, school, naschoolse opvang, zorgboerderij of dagbesteding. Eventuele ambulante hulp is (grotendeels) gestopt of gebeurt telefonisch of digitaal. In de meeste gevallen vangen ouders hun kind(eren) thuis of binnen hun eigen netwerk op, wat de nodige flexibiliteit vraagt en soms uitdagingen met zich meebrengt.

  Meer info
 • Gemeentegids in een nieuw jasje

  (17-04-2020)

  Deze week ontvangen inwoners van de gemeente Dalfsen het nieuwe gemeentemagazine van de gemeente Dalfsen in de brievenbus. Dit magazine is de opvolger van de gemeentegids van Dalfsen. In het nieuwe magazine is een handige adressenlijst van organisaties en verenigingen opgenomen met ook interessante verhalen van onder andere onze energieadviseur en buurtsportcoaches; handig om te weten én leuk om te lezen!

  Meer info
 • Veldwerkzaamheden rondom het seismisch onderzoek weer opgestart

  (16-04-2020)

  Zondagmiddag 15 maart zijn er aanvullende nieuwe maatregelen genomen door het kabinet in de aanpak van het coronavirus. Als gevolg van deze maatregelen zijn de veldwerkzaamheden rondom het seismisch onderzoek van SCAN stilgelegd. Houd www.scanaardwarmte.nl en de updates in de gaten voor nieuws over het vervolg.

  Meer info
 • Regio Opleiders biedt gratis online cursusaanbod

  (16-04-2020)

  De huidige crisis brengt niet alleen narigheid met zich mee. Op onverwachte momenten ontstaan mooie initiatieven. Zo komt Regio Opleiders, in samenwerking met online opleider SkillsTown en Calibris Advies, met een speciale online leerlijn voor de arbeidsmarkt in regio Zwolle: Regio Opleiders Online. Bedrijven die behoren tot de getroffen sectoren en ZZP’ers kunnen tot 1 juni gratis gebruik maken van een online cursusaanbod. Het aanbod geldt voor bedrijven binnen de 22 gemeenten van Regio Zwolle. Hierdoor kunnen werknemers die nu gedwongen thuis zitten, van de tijd gebruik maken om bij te scholen.

  Meer info
 • Omgaan met de psychosociale gevolgen van het coronavirus

  (16-04-2020)

  Beschikbare initiatieven en hulp.

  Zoveel mogelijk thuis blijven en geen fysiek contact hebben met anderen. De maatregelen die zijn genomen om een snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen bij bepaalde risicogroepen ook psychosociale consequenties hebben. Zeker nu de situatie al wat langer duurt.

  Dit overzicht is bedoeld als handvat om inwoners in IJsselland in het algemeen, maar vooral ook mensen die extra risico lopen op psychosociale problemen, te ondersteunen. Beschikbare (bestaande en nieuwe) initiatieven en hulp waar mensen terecht kunnen met hun vragen of zorgen. Of voor een luisterend oor.

  Meer info
 • Doe ook mee met ons onderzoek over wat corona allemaal met ons doet

  (10-04-2020)

  Een bericht van de GGD:

  De huidige uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen. Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hebben op dit moment grote gevolgen voor het dagelijks leven. Maar wat is nu precies de impact van het coronavirus op het leven van inwoners van IJsselland? GGD IJsselland wil dit graag onderzoeken.

  GGD IJsselland doet onderzoek over corona. Rilana Wessel, epidemioloog bij GGD IJsselland: “Hoe meer mensen meedoen met het onderzoek, hoe beter het inzicht geeft. Daarom vragen we iedereen die wil om de vragenlijst in te vullen.”

  Meer info
 • Start preventieve bestrijding eikenprocessierups na Pasen

  (09-04-2020)

  Nu het voorjaar is aangebroken, begint ook weer de aanpak van het bestrijden van eikenprocessierupsen. De gemeente Dalfsen bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen zowel preventief als reactief. Daarnaast zet de gemeente in op de vergroten van de biodiversiteit. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Deze bestrijding start binnenkort. Kijk voor een overzicht van de spuitroutes op www.dalfsenkaart.nl. Reactieve bestrijding is het verwijderen van nesten bij overlast in gemeentelijke bomen volgens de gestelde voorwaarden.

  Meer info
 • Pontje Hessum weer in de vaart

  (09-04-2020)

  Het pontje bij Hessum gaat vanaf 9 april weer in de vaart. De gemeente treft een aantal maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo mogen er bijvoorbeeld maximaal 2 personen tegelijk op het pontje, houd afstand tijdens het wachten, etc. De maatregelen worden met borden aangegeven. De gemeente controleert hier ook met regelmaat op. Als gebruikers zich niet aan de maatregelen houden, dan haalt de gemeente het pontje uit de vaart.

  Meer info
 • Regelingen en hulp voor regionale ondernemers in coronacrisis

  (08-04-2020)

  Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). Het doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden om samen aan de toekomst te blijven bouwen.

  Daarnaast willen Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, EBRZ en de 22 gemeenten in de regio inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. Daarom  worden ondernemers opgeroepen om de ondernemerspeiling op www.right.nl/coronamonitor in te vullen.
   

  Meer info
 • Voorjaar - Column wethouder Jan Uitslag

  (07-04-2020)

  Het voorjaar is begonnen. De bloesem bloeit, het groen loopt uit, de zon schijnt en de temperatuur loopt op. Het woord ‘rokjesdag’ heb ik ook al gehoord. Het voelt bijna aan als normaal. Normaal gesproken zouden de terrassen vol zitten, werd er uitgekeken naar de vakantie en genoten we van allerlei evenementen.

  Normaal gesproken.

  Meer info
 • Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

  (03-04-2020)

  Ze ‘liep’ al een tijdje rond in de gemeente Dalfsen, maar nu het college van B&W het plan van aanpak voor de inzet van de erfcoach heeft vastgesteld, is Yvonne In ’t Veld ook formeel gestart. De erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken.

  Meer info
 • Berging vliegtuigwrak Millingen voorlopig uitgesteld

  (03-04-2020)

  De berging van de Duitse Messerschmitt Bf109 die op 30 januari 1944 is neergestort nabij het buurtschap Millingen wordt in verband met maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld. De start van de berging stond gepland voor 11 mei 2020 maar het ministerie van Defensie heeft moeten besluiten om de geplande werkzaamheden tot nader order uit te stellen.

  Meer info
 • Taskforce VTE Overijssel helpt zwaar getroffen vrijetijdssector

  (02-04-2020)

  Een speciale Taskforce VTE Overijssel ondersteunt de ondernemers in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis. Op initiatief van Provincie Overijssel en MarketingOost bundelen overheden en organisaties de krachten. MarketingOost zal een centrale rol spelen om beleid te bundelen en ondernemers middels een helpdesk te ondersteunen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen.

  Meer info
 • Raadsvergaderingen in tijden van het coronavirus

  (20-03-2020)

  Vanwege de situatie rond het coronavirus heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten om niet-essentiële vergaderingen en activiteiten te schrappen. Dit betekent dat er tot en met in ieder geval 6 april geen vergaderingen van de raadscommissie zijn en de raad in beginsel niet zal deelnemen aan externe activiteiten. De raadsvergadering van maart gaat wel door.

  Meer info
 • Bericht van wethouder Schuurman aan ondernemers

  (20-03-2020)

  In de afgelopen dagen hebben wij u meermaals geïnformeerd over het coronavirus en de maatregelen die daarvoor genomen moesten worden. De maatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. Wethouder Schuurman geeft een reactie op deze situatie. Hierin leest u ook welke maatregelen GBLT heeft genomen om tegemoet te komen aan ondernemers en zzp’ers.

  Meer info
 • Bericht van burgemeester Erica van Lente

  (18-03-2020)

  In de afgelopen dagen hebben wij u geïnformeerd over het coronavirus en de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden. Deze maatregelen raken ons allemaal en hebben grote impact. In een open brief geeft burgemeester Erica van Lente haar reactie op de situatie. Ook in de periode die volgt zal de burgemeester vaker terug komen met een bericht.

  Meer info
 • Gemeentehuis alleen op afspraak geopend vanwege coronavirus

  (16-03-2020)

  Vanaf dinsdag 17 maart en minimaal tot en met 6 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis in Dalfsen is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Inwoners maken een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529. Inwoners worden opgeroepen om vragen zoveel mogelijk telefonisch te stellen. Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Vragen met betrekking tot wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken kunnen gesteld worden aan een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529. De telefonische bereikbaarheid geldt op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

  Meer info
 • IJsselland Overheid werkt samen aan een #VeiligIJsselland

  (16-03-2020)

  Ondermijnende criminaliteit is overal, ook in IJsselland. Een week lang hebben we extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt en te laten zien wat je er aan kunt doen. We hebben tegelijkertijd als overheid zelf meer zicht gekregen op de problemen die hier spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek.

  Meer info
 • Maatregelen coronavirus

  (13-03-2020)

  Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

  Maak online een afspraak, of bel 14 0529.

  Meer info
 • Loden waterleidingen

  (10-03-2020)

  Hoe kan het dat er de laatste tijd zoveel aandacht is voor loden waterleidingen? Dat heeft te maken met een advies van de Gezondheidsraad van afgelopen november. Daarin stond dat Nederlanders de afgelopen decennia weliswaar veel minder met lood in aanraking zijn gekomen dan vroeger, maar dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht (NOS.nl).

  Meer info
 • Werkzaamheden Vechtdal Verbinding van start

  (27-02-2020)

  Met de onthulling van de bouwborden is maandag 24 februari het officiële startsein gegeven voor de start van de werkzaamheden aan de Vechtdal Verbinding. De provincie Overijssel, aannemer VDV en de betrokken gemeenten stonden stil bij de start van de werkzaamheden rondom bedrijventerrein Hessenpoort en in Balkbrug. Na jarenlange voorbereiding zijn de eerste werkzaamheden rondom de Vechtdal Verbinding nu zichtbaar. De komende jaren wordt er gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van de N340, N48 en N377.

  Meer info
 • Aannemer berging vliegtuigwrak buurtschap Millingen bekend

  (27-02-2020)

  Bij buurtschap Millingen, ten zuidwesten van Dalfsen, is op 30 januari 1944 een Duitse Messerschmitt BF109 neergestort. In dit wrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van de Duitse piloot. Het nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken maakt het mogelijk om het vliegtuigwrak en de eventuele stoffelijke resten te bergen. Na een aanbesteding voor het bergen van het vliegtuigwrak heeft de gemeente de aanbesteding gegund aan Bodac uit Schijndel. Bodac is de aanbesteding gegund op basis van de beste prijs kwaliteitverhouding. De planning is dat de werkzaamheden medio mei 2020 starten.

  Meer info
 • Schildergroep Bellingeweer exposeert

  (25-02-2020)

  De leden van schildergroep Bellingeweer exposeren van 28 februari tot 8 april  2020 hun werken in de foyer van het gemeentehuis van Dalfsen.

  Meer info
 • Aanbevelingen voor behoud recreatieve waarde vakantieparken Vechtdal

  (24-02-2020)

  De stuurgroep die het project Vitale Vakantieparken Vechtdal begeleidde, heeft de werkzaamheden afgerond. In het (pilot-)project is onderzocht wat nodig is om de vitaliteit van kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal te herstellen. Daarbij stond het behoud van de recreatieve waarde van het Vechtdal centraal. De stuurgroep doet in haar rapportage concrete aanbevelingen aan het Provinciebestuur Overijssel en de Colleges van B&W van gemeenten in het Vechtdal. Dit “leer- en ontwikkeltraject” gaf de stuurgroep inzicht in de vraagstukken die samenhangen met de vitalisering van de recreatieve functie van vakantieparken in het Vechtdal.

  Meer info
 • College stelt gemeenteraad alternatief JOP Lemelerveld voor

  (21-02-2020)

  Al  geruime tijd wordt geprobeerd in Lemelerveld tegemoet te komen aan de wens van jongeren voor de komst van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). De gemeenteraad heeft hier in mei 2019 de uiterste oostkant van het Kroonplein voor aangewezen, waarna de vergunningenprocedure is gestart. Dit stuitte op veel weerstand van omwonenden van het Kroonplein. De bezwaren zijn behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Waarop het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad adviseert af te zien van de realisatie van de JOP op deze locatie en de vergunningaanvraag in te trekken.

  Meer info
 • 'Voor Elkaar', De toekomstvisie van Dalfsen

  (20-02-2020)

  In het Overijsselse Vechtdal, vlakbij Zwolle, ligt een groene gemeente met vijf kernen en een uitgestrekt buitengebied. Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed ondernemen. Met deze zin begint de toekomstvisie van de gemeenschap Dalfsen met als titel ‘Voor Elkaar’.

  Meer info
 • Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

  (17-02-2020)

  Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. “Een fantastisch resultaat voor Regio Zwolle, we zijn er heel blij mee. Een investering in Regio Zwolle is een investering in Nederland”, aldus Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle.

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Eenvoudig subsidie aanvragen voor afkoppelen regenwater

  (05-02-2020)

  Marijn Seuters en zijn vrouw wonen sinds 2015 aan de Prins Bernhardstraat in Dalfsen. Vorig jaar hebben ze verbouwd en toen meteen ook het hemelwater afgekoppeld. De regen die op hun dak valt, verdwijnt in kratten onder hun gazon en vloeit dan langzaam terug de grond in. 

  Meer info
 • Werkzaamheden Nieuwleusenerdijk

  (04-02-2020)

  De gemeente Zwolle is samen met aannemer Heijmans Infra in januari 2020 begonnen met de werkzaamheden aan de Nieuwleusenerdijk. De Nieuwleusenerdijk is daarbij afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer en wordt omgeleid via de N377 en de N340. Het fietsverkeer en de OV-bussen kunnen nog wel langs de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 1 mei 2020 afgerond.

  Meer info
 • Nieuwbouw appartementen en kantoor op Gruthuuske

  (29-01-2020)

  Onlangs heeft de gemeente Dalfsen, in samenwerking met woonstichting Vechthorst en woonzorgcentrum Rosengaerde, de plannen voor nieuwbouw op de locatie van het Gruthuuske en het huidige kantoor van Rosengaerde gepresenteerd aan omwonenden. Hierbij gaat het om de hoek van de Pastoriestraat en Pleijendal in Dalfsen. Het voorstel is om appartementen en een vervangende kantoorruimte voor Rosengaerde te ontwikkelen. De plannen zijn nog in een zeer vroeg stadium en bestaan uit een zogenaamde ‘massastudie’. Dat betekent dat er is nagedacht over de grootte van het gebouw, waar er groen blijft of toegevoegd wordt en waar plaats is voor parkeren.

  Meer info
 • Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen open

  (23-01-2020)

  Binnenkort kunnen inwoners het Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen bezoeken. Het Infopunt is de plek waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Over wonen, werk, welzijn en zorg, maar ook bijvoorbeeld over alles wat er te doen is in de Gemeente Dalfsen. Vanaf deze maand kunnen inwoners in Hoonhorst terecht. Vanaf 5 februari ook in Oudleusen.

  Meer info
 • Hoe kun je met slimme technologie (E-Health) langer thuis wonen?

  (14-01-2020)

  Je herkent de wens misschien wel: tot op hoge leeftijd in je eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. En het liefst zo comfortabel, zelfstandig en veilig mogelijk. Gelukkig is er met slimme technologie (E-Health) veel mogelijk om die wens waar te maken. Om je te informeren over de mogelijkheden van E-Health en het plezier van hiervan te laten zien, organiseert het SET-team bijeenkomsten in Nieuwleusen, Lemelerveld en Dalfsen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen werkt samen aan lokaal sportakkoord

  (10-01-2020)

  Basisscholen, sportverenigingen, Kulturhusen en de gemeente Dalfsen slaan de handen in één om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen en aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Op woensdag 29 januari 2020 organiseren initiatiefnemers een kick-off voor een lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’. Inwoners en professionals zijn van harte welkom van 19.00-21.15 uur in Kulturhus Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Duurzame tip van Jaromir Devilee

  (19-12-2019)

  Minder voedsel verspillen, dat is waar u de app too good to go voor kunt gebruiken. Medewerker duurzaamheid Jaromir Devilee legt uit hoe het werkt.

  Meer info
 • Eef Stel: ‘Logisch tuinieren, dat was vroeger normaal.’

  (19-12-2019)

  Eef Stel is al de vierde generatie Stel op de tuinderij. Hij werkt zonder bestrijdingsmiddelen en met zorg voor de grond. ‘Logisch tuinieren’ noemt hij dat. Niks geks aan, want dat was vroeger normaal! 
   

  Meer info
 • Groen Gebogen: Energie besparen gaat beter samen met de buren

  (19-12-2019)

  Welke apparaten gebruiken de meeste energie en waar in huis verlies je warmte? Al sinds 2015 brengen buren in verschillende wijken in Dalfsen deze zaken samen in kaart. En vervolgens nemen ze ook maatregelen, met als resultaat een lagere energierekening en een duurzamere wijk. Pleijendal was de eerste wijk in 2015 en nu is Oud-Dalfsen aan de beurt. 

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info
 • Een aangename temperatuur in uw huis

  (19-09-2019)

  Afgelopen zomer vielen de mussen bijna van het dak, maar bij Evert Jan Hof in Hoonhorst was het binnen aangenaam. Niet zo koud als het in airco-gekoelde huizen is, maar precies goed. Hoe bereik je dat? Met gezond verstand kom je een heel eind! 

  Meer info
 • Verdienen aan duurzaamheid: laat je niet gek maken en trek je eigen plan!

  (19-09-2019)

  Ondernemers uit de gemeente konden in de maand juni naar voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzaming van hun gebouwen. De aanleiding daarvoor is de informatieplicht waar een deel van de bedrijven aan moet voldoen, maar voor verduurzamen is altijd wel een aanleiding, zo werd wel duidelijk.

  Meer info
 • Iedereen kan iets bijdragen aan verduuzaming

  (19-09-2019)

  De duurzame bespaartip van Lieke Helsper, beleidsmedeweker duurzaamheid

  ‘Duurzaamheid is voor mij om veel redenen belangrijk, maar een ding vind ik heel dichtbij komen: fietsend door de groene omgeving bedenk ik me dat het er voor mijn toekomstige kinderen misschien veel minder groen uit zal zien. Als ik dan naar een windmolen of zonnepark kijk, zie ik niet alleen de windmolen of het park, maar ook de mooie omgeving die hierdoor kans krijgt te overleven.’


   

  Meer info
 • Expert aan het woord: over bloemen, bijen en sigaren rokende mannen

  (19-09-2019)

  Het gaat niet goed met de bijen. Omdat bijen ook een belangrijke rol spelen in onze voedselvoorziening, is dat niet alleen slecht nieuws voor imkers, maar voor ons allemaal. Andries Bos, van de Bijenvereniging Nieuwleusen, is een van de deskundigen die helpt met het ‘bij vriendelijker’ maken van de bermen in de gemeente. 

  Meer info
 • Isoleren? Maak gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

  (19-09-2019)

  Wilt u aan de slag met het isoleren van uw woning? Maak dan gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling weer open voor eigenaar én bewoner! De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. 

  Meer info
 • Start werkzaamheden eerste deel snelfietsroute Zwolle - Dalfsen

  (27-08-2019)

  In opdracht van de gemeente Dalfsen start Lansink wegenbouw vanaf dinsdag 10 september met de wegwerkzaamheden aan de fietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. Dit is het eerste deel van de aanpassingen voor de gehele snelfietsroute Dalfsen – Zwolle. De app ‘Fietssnelroute Zwolle – Dalfsen’ informeert geïnteresseerden over de werkzaamheden.

  Meer info
 • Toe aan een volgende auto? Denk duurzaam!

  (18-07-2019)

  De duurzame bespaartip van André Schuurman:

  Aanschafprijzen van duurzame auto’s dalen, de actieradius stijgt en steeds meer oplaadlocaties worden beschikbaar. Zelf heb ik een hybride auto met zowel een accu als een benzinetank. Ideaal voor de korte ritjes die ik vaak maak in onze gemeente. De accu laad ik gemakkelijk thuis of in de parkeergarage van het gemeentehuis op. Ook bij De Spil of op het Kroonplein kan ik terecht. De benzinetank hoef ik slechts een enkele keer per maand bij te vullen.

  Meer info
 • Ondernemer Johnny Hogenkamp investeert in een duurzame toekomst

  (18-07-2019)

  Johnny Hogenkamp is varkensfokker, zijn bedrijf ligt net een eindje buiten Oudleusen. Op een paar van zijn stallen heeft hij sinds kort zonnepanelen en dat bevalt zo goed dat hij nu alle daken vol gaat leggen met 7000 panelen. Dat levert voldoende stroom op voor 500 woningen.

  Meer info
 • Gratis laadpaal in uw wijk

  (18-07-2019)

  Heeft u een woning zonder eigen oprit? Dan kunt u kosteloos een openbare laadpaal aanvragen voor uw elektrische voertuig.

  Meer info
 • De expert aan het woord | over water vasthouden en vergroenen

  (16-07-2019)

  Thomas Klomp helpt gemeenten door het hele land om stappen te zetten als het gaat om de problematiek die het veranderende klimaat met zich mee brengt, zoals oververhitting van binnensteden, wateroverlast en periodes van watertekort. Hij woont in Dalfsen en werkt als zelfstandig adviseur voor het Nationaal Deltaprogramma.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen geeft biodiversiteit de ruimte door minder te maaien

  (19-06-2019)

  Misschien is het u wel opgevallen: verschillende plekken in de gemeente Dalfsen waar het gras hoog staat. Dat is uiteraard niet zo omdat onze maaiers stuk zijn. We doen een pilot om op verschillende plekken waar het kan bewust minder te maaien (één tot twee keer per jaar).

  Als gemeente zijn we bezig met de biodiversiteit. Met de juiste aanplant, inrichting en beheer van parken, gazons, bermen en ander openbaar groen creëren wij gunstige omstandigheden voor bijvoorbeeld bijen en vlinders.

  Meer info
 • Cazemier-leerlingen zetten zich in voor het klimaat

  (16-05-2019)

  ‘Iedereen kan met iets kleins al helpen.’ 

  Twaalf leerlingen van de Cazemier school in Oudleusen vormen samen een E-team. Het team bedenkt maatregelen voor school, thuis, de buurt en zelfs het hele dorp. Daar moet het klimaat beter van worden. In mei dit jaar wonnen zij zelfs de E-battle van de Provincie Overijssel.

  Meer info
 • Expert aan het woord over waterstof in Dalfsen 

  (16-05-2019)

  Waterstof wordt gepresenteerd als de brandstof van de toekomst, o.a. voor de warmte in de woningen. Rob Schellekens, waterstofdeskundige, is door de gemeente Dalfsen gevraagd uit te zoeken hoe waterstof ingezet kan worden.

  Meer info

Pagina opties

In verband met het Hemelvaart weekeinde is het gemeentehuis in Dalfsen gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020.

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Stel vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529. Via dit nummer maakt u ook een afspraak.

Sluit venster