Nieuws

Icon

 • Militaire oefening Koninklijke Landmacht

  Van 9 t/m 11 december 2019 vindt een militaire oefening plaats die zich afspeelt in het gebied globaal tussen Zwolle, Hardenberg, Haaksbergen en Zutphen.

  Meer info
 • Militaire oefening Koninklijke Landmacht

  Van 9 t/m 12 december 2019 vindt een militaire oefening plaats die zich afspeelt in de gemeenten Dalfsen en Ommen.

  Meer info
 • Gewijzigde openingstijden kerstperiode

  Op de volgende data en tijdstippen hebben wij gewijzigde openingstijden. 

  Meer info
 • De gemeente Dalfsen wint e-bike met deelname aan Fietsmaatjes

  De gemeente Dalfsen heeft afgelopen vrijdag 29 november 2019 een elektrische fiets in ontvangst genomen van  provincie Overijssel. De gemeente deed, samen met zo’n 330 andere werkgevers in Overijssel, mee aan Fietsmaatjes. Er deden 5 teams uit de organisatie mee, met in totaal 23 fietsers. De gewonnen fiets wordt ingezet als ‘leenfiets’, om medewerkers de kans te bieden uit te proberen hoe ze het fietsen tussen woning en werk ervaren. De gemeente wil hiermee ook een voorbeeld zijn voor haar inwoners om de fiets te pakken naar het werk, als het gezien de afstand mogelijk is.

  Meer info
 • Lever gratis uw takken in tijdens de takkendagen

  De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels. 

  Meer info
 • Mantelzorgerswaardering 2019 aan te vragen per 1 december

  Gemeente Dalfsen waardeert inzet van de mantelzorgers met de ‘Mantelzorgwaardering 2019’. De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar weer een Mantelzorgwaardering uit.

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de waardering voor jonge mantelzorgers aan te passen en om een maximaal aantal waarderingen per adres in te stellen. Ook wordt voorgesteld om de waardering in alle kernen in de vorm van lokale ondernemersbonnen aan te bieden. Begin december neemt de gemeenteraad hier een beslissing over.

  Levert u mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Meld uzelf of deze persoon van 1 december 2019 tot en met 28 februari 2020 aan voor de mantelzorgwaardering 2019 via www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering.

  Meer info
 • Transport schone grond weer mogelijk in de gemeente Dalfsen door hogere PFAS norm

  De gemeente Dalfsen heeft een hogere norm voor PFAS in de bodem vastgesteld. Dit betekent dat het vervoer en het gebruik van grond voor bouw- en infrastructurele projecten in de meeste gevallen weer mogelijk is. Wethouder André Schuurman: “Met dit besluit geven wij bouwbedrijven en grondverwerkers in onze gemeente per direct de ruimte om weer grond te kunnen verplaatsen. Wij vinden het belangrijk dat zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten.”

  Meer info
 • Exposities

  Quinten Bulte en Monique Guldemond exposeren met natuurfoto’s en schilderijtjes in de foyer van het gemeentehuis van  21 november 2019 tot 7 januari 2020.

  Meer info
 • West-Overijssel werkt samen aan de energietransitie

  Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Dalfsen doet mee. In een startnota die aan de gemeenteraad zal worden aangeboden staat op welke manier de partners samenwerken.

  Meer info
 • Mogelijkheid tot reageren op voorgenomen beleid en actieprogramma fietsroutes gemeente Dalfsen

  Gemeente Dalfsen heeft een integrale fietsvisie met een uitvoeringsprogramma opgesteld om het fietsen in de gemeente Dalfsen verder te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken. Een van de acties die hieraan bijdraagt is het verbeteren van de hoofdfietsroutes. De input van inwoners en belanghebbenden tijdens de praatcafés in mei 2019 is meegenomen in de prioritering van deze hoofdfietsroutes. In het uitvoeringsprogramma staat waar de gemeente in de periode tot en met 2022 concreet aan de slag gaat. Beide plannen zijn in concept gereed.

  Het college van B&W nodigt inwoners en andere belanghebbenden uit deze plannen in te zien en van de mogelijkheid gebruik te maken om hierop te reageren. De reacties worden waar mogelijk nog meegenomen in het voorstel richting de gemeenteraad. De behandeling door de commissie vindt plaats op 3 februari 2020 en komt 24 februari ter besluitvorming in de gemeenteraad.

  Meer info
 • Jaarlijkse controle hondenbelasting

  Eigenaren van een hond betalen in de gemeente Dalfsen hondenbelasting. De gemeente laat deze vorm van belasting innen door GBLT uit Zwolle. In november en december wordt de jaarlijkse controle op de aangifte voor de hondenbelasting uitgevoerd. Bureau LEGITIEM BV voert in opdracht van GBLT de controle uit. Mocht uit de controle blijken dat u langere tijd houder bent van een of meerdere honden, maar hierover geen aangifte heeft gedaan, kan GBLT tot drie jaar terug een aanslag opleggen.

  Meer info
 • Ervaringen cliënten Wmo en jeugd opnieuw positief

  Voor het vierde jaar op rij heeft de gemeente Dalfsen onderzoek gedaan naar ervaringen van Wmo cliënten en ouders/verzorgers van jeugdigen tot 18 jaar. Belangrijke uitkomst is dat steeds meer cliënten weten waar zij met hun hulpvraag terechtkunnen. In vrijwel alle situaties waarin jeugdhulp is ingezet levert dit verbetering op. 

  Meer info
 • Gevolgen uitspraak PAS voor gemeente Dalfsen

  Afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de uitstoot van stikstof. Landelijk liggen er 18.000 projecten stil als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 (zogenoemde PAS-uitspraak). Deze uitspraak heeft ingrijpende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen in heel Nederland en dus ook in Dalfsen. Daar waar mogelijk levert de gemeente maatwerk. Maar in sommige gevallen wordt de besluitvorming ‘on-hold’ gezet, tot er landelijk meer duidelijkheid komt.

  Meer info
 • Ontwikkelfonds Regio Zwolle

  Regio Zwolle is een regio vol groeikansen voor bedrijven en hun medewerkers. Om ervoor te zorgen dat iedereen die groeikansen kan grijpen, slaan overheden, onderwijs, werkgevers en vakbonden de handen ineen. We werken samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren in mensen.

  Meer info
 • Pakket aan maatregelen biedt sluitende begroting 2020-2023

  Het college van de gemeente Dalfsen biedt de gemeenteraad op 10 oktober 2019 de programmabegroting 2020-2023 aan. Door een mix aan maatregelen is het gelukt om een structureel sluitende begroting aan te bieden, waardoor de gemeente Dalfsen een financieel solide gemeente is en blijft. Begin november wordt deze in de gemeenteraad besproken.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Rembrandt Nap met echte Rembrandt van Rijksmuseum naar gemeentehuis Dalfsen

  Dalfsen heeft haar eigen Rembrandt! Rembrandt Nap is een 10-jarige kunstenaar uit Dalfsen en tekent zijn hele leven al. Hij zit in groep 8 en wil later graag striptekenaar of archeoloog worden. Zijn 'carrière' is goed begonnen. Er kwam een oproep van het Rijksmuseum voorbij voor een tekenwedstrijd. Daarin werd opgeroepen om een tekening te maken, waarbij de tekenaar geïnspireerd werd door (toevallig) naamgenoot Rembrandt van Rijn.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info
 • Onderzoek "Waar staat je gemeente"

  Logo waar staat je gemeente.nl

  De gemeente Dalfsen doet mee aan het terugkerende, landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek laat zien hoe de gemeente het volgens haar inwoners doet en presteert in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals woon- en leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.

  Meer info
 • Sports4Kids ook in het najaar - gratis deelnemen aan diverse activiteiten

  Sports4Kids is hét naschoolse sportprogramma in de gemeente Dalfsen voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Het sportprogramma draait al het hele jaar op volle toeren, maar ook in het najaar zijn er nog genoeg activiteiten om aan deel te nemen. Bekijk het aanbod op www.dalfsenbeweegt.nl, via deze website kunnen kinderen ook aangemeld worden. Deelname aan Sports4kids is kosteloos.

  Meer info
 • Een aangename temperatuur in uw huis

  Afgelopen zomer vielen de mussen bijna van het dak, maar bij Evert Jan Hof in Hoonhorst was het binnen aangenaam. Niet zo koud als het in airco-gekoelde huizen is, maar precies goed. Hoe bereik je dat? Met gezond verstand kom je een heel eind! 

  Meer info
 • Verdienen aan duurzaamheid: laat je niet gek maken en trek je eigen plan!

  Ondernemers uit de gemeente konden in de maand juni naar voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzaming van hun gebouwen. De aanleiding daarvoor is de informatieplicht waar een deel van de bedrijven aan moet voldoen, maar voor verduurzamen is altijd wel een aanleiding, zo werd wel duidelijk.

  Meer info
 • Iedereen kan iets bijdragen aan verduuzaming

  De duurzame bespaartip van Lieke Helsper, beleidsmedeweker duurzaamheid

  ‘Duurzaamheid is voor mij om veel redenen belangrijk, maar een ding vind ik heel dichtbij komen: fietsend door de groene omgeving bedenk ik me dat het er voor mijn toekomstige kinderen misschien veel minder groen uit zal zien. Als ik dan naar een windmolen of zonnepark kijk, zie ik niet alleen de windmolen of het park, maar ook de mooie omgeving die hierdoor kans krijgt te overleven.’


   

  Meer info
 • Expert aan het woord: over bloemen, bijen en sigaren rokende mannen

  Het gaat niet goed met de bijen. Omdat bijen ook een belangrijke rol spelen in onze voedselvoorziening, is dat niet alleen slecht nieuws voor imkers, maar voor ons allemaal. Andries Bos, van de Bijenvereniging Nieuwleusen, is een van de deskundigen die helpt met het ‘bij vriendelijker’ maken van de bermen in de gemeente. 

  Meer info
 • Isoleren? Maak gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

  Wilt u aan de slag met het isoleren van uw woning? Maak dan gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling weer open voor eigenaar én bewoner! De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. 

  Meer info
 • Woonstichting Vechthorst en Gemeente Dalfsen helpen inwoners besparen op vaste lasten

  Woonstichting Vechthorst en Gemeente Dalfsen starten samen een proef met De VoorzieningenWijzer. De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen door hun financiële situatie in kaart te brengen. Daaruit blijkt of mensen recht hebben op toeslagen of regelingen waar ze nog geen gebruik van maken. Ook kan het advies zijn om over te stappen naar een goedkopere zorgverzekering of energieaanbieder. Vijftig huishoudens in de gemeente krijgen een gratis adviesgesprek met een onafhankelijke adviseur van De VoorzieningenWijzer. De gemeente Dalfsen en Woonstichting Vechthorst hebben hoge verwachtingen van De VoorzieningenWijzer; in de praktijk blijkt dat bij een groot deel van de huishoudens een besparing mogelijk is.

  Meer info
 • Inschrijving GymXtra geopend

  Omdat de motorische en sociale ontwikkeling niet bij ieder kind gelijk verloopt, is het lesprogramma GymXtra ontwikkeld. Wethouder Jan Uitslag: “Het doel van GymXtra is dat spelenderwijs gewerkt wordt aan onder andere motorische en sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en zelfvertrouwen. Ervaringen van voorgaande jaren leert dat het daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft, zowel voor het kind als voor de ouders.” Vanaf 6 september 2019 is het weer mogelijk om kinderen van groepen 3 t/m 8 van de basisschool in te schrijven. Inschrijven kan op www.dalfsenbeweegt.nl.

  Meer info
 • Positieve resultaten jeugdsportmonitor voor de gemeente Dalfsen

  Hiermee werpt de inzet van de buurtsportcoaches zijn vruchten af. Wethouder Jan Uitslag heeft eind augustus uit handen van Hack Goettsch, directeur sportservice Overijssel, de resultaten van de Jeugdsportmonitor 2018 ontvangen.

  Meer info
 • Tijdelijk eenrichtingsverkeer Raadhuisstraat

  Foto van de wegafsluiting vanaf de steiger in het Waterfront

  De bouwwerkzaamheden aan het Waterfront Dalfsen zijn na de bouwvakantie weer van start gegaan. De ruimte rondom de bouwlocatie is zodoende ook weer verruimd. Op een deel van de weg staan bouwhekken waardoor de Raadhuisstraat ter hoogte van de bouwplaats smaller is. Een aanpassing van de verkeerscirculatie is hierdoor weer noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft de gemeente Dalfsen er voor gekozen om tot eind 2019 eenrichtingsverkeer in te stellen voor de Raadhuisstraat.

  Meer info
 • Start werkzaamheden eerste deel snelfietsroute Zwolle - Dalfsen

  In opdracht van de gemeente Dalfsen start Lansink wegenbouw vanaf dinsdag 10 september met de wegwerkzaamheden aan de fietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. Dit is het eerste deel van de aanpassingen voor de gehele snelfietsroute Dalfsen – Zwolle. De app ‘Fietssnelroute Zwolle – Dalfsen’ informeert geïnteresseerden over de werkzaamheden.

  Meer info
 • Toe aan een volgende auto? Denk duurzaam!

  De duurzame bespaartip van André Schuurman:

  Aanschafprijzen van duurzame auto’s dalen, de actieradius stijgt en steeds meer oplaadlocaties worden beschikbaar. Zelf heb ik een hybride auto met zowel een accu als een benzinetank. Ideaal voor de korte ritjes die ik vaak maak in onze gemeente. De accu laad ik gemakkelijk thuis of in de parkeergarage van het gemeentehuis op. Ook bij De Spil of op het Kroonplein kan ik terecht. De benzinetank hoef ik slechts een enkele keer per maand bij te vullen.

  Meer info
 • Ondernemer Johnny Hogenkamp investeert in een duurzame toekomst

  Johnny Hogenkamp is varkensfokker, zijn bedrijf ligt net een eindje buiten Oudleusen. Op een paar van zijn stallen heeft hij sinds kort zonnepanelen en dat bevalt zo goed dat hij nu alle daken vol gaat leggen met 7000 panelen. Dat levert voldoende stroom op voor 500 woningen.

  Meer info
 • Gratis laadpaal in uw wijk

  Heeft u een woning zonder eigen oprit? Dan kunt u kosteloos een openbare laadpaal aanvragen voor uw elektrische voertuig.

  Meer info
 • Eenvoudig subsidie aanvragen voor afkoppelen regenwater

  Marijn Seuters en zijn vrouw wonen sinds 2015 aan de Prins Bernhardstraat in Dalfsen. Vorig jaar hebben ze verbouwd en toen meteen ook het hemelwater afgekoppeld. De regen die op hun dak valt, verdwijnt in kratten onder hun gazon en vloeit dan langzaam terug de grond in. 

  Meer info
 • De expert aan het woord | over water vasthouden en vergroenen

  Thomas Klomp helpt gemeenten door het hele land om stappen te zetten als het gaat om de problematiek die het veranderende klimaat met zich mee brengt, zoals oververhitting van binnensteden, wateroverlast en periodes van watertekort. Hij woont in Dalfsen en werkt als zelfstandig adviseur voor het Nationaal Deltaprogramma.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen geeft biodiversiteit de ruimte door minder te maaien

  Misschien is het u wel opgevallen: verschillende plekken in de gemeente Dalfsen waar het gras hoog staat. Dat is uiteraard niet zo omdat onze maaiers stuk zijn. We doen een pilot om op verschillende plekken waar het kan bewust minder te maaien (één tot twee keer per jaar).

  Als gemeente zijn we bezig met de biodiversiteit. Met de juiste aanplant, inrichting en beheer van parken, gazons, bermen en ander openbaar groen creëren wij gunstige omstandigheden voor bijvoorbeeld bijen en vlinders.

  Meer info
 • Cazemier-leerlingen zetten zich in voor het klimaat

  ‘Iedereen kan met iets kleins al helpen.’ 

  Twaalf leerlingen van de Cazemier school in Oudleusen vormen samen een E-team. Het team bedenkt maatregelen voor school, thuis, de buurt en zelfs het hele dorp. Daar moet het klimaat beter van worden. In mei dit jaar wonnen zij zelfs de E-battle van de Provincie Overijssel.

  Meer info
 • Expert aan het woord over waterstof in Dalfsen 

  Waterstof wordt gepresenteerd als de brandstof van de toekomst, o.a. voor de warmte in de woningen. Rob Schellekens, waterstofdeskundige, is door de gemeente Dalfsen gevraagd uit te zoeken hoe waterstof ingezet kan worden.

  Meer info
 • Dalfser college wil meewerken aan berging vliegtuigwrak buurtschap Millingen

  Gemeente Dalfsen heeft een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in buurtschap Millingen. Het college van burgemeester en wethouders wil graag meewerken aan de berging van het vliegtuigwrak.

  Meer info

Pagina opties