Nieuws

Icon

 • Militaire oefening Koninklijke Landmacht

  (26-10-2020)
  Afbeelding militair voertuig Fennek

  Van 2 t/m 6 november 2020 vindt een militaire oefening plaats die zich afspeelt in het gebied tussen Steenwijk, Dalen, Eibergen en Zutphen, in de provincies Overijsel, Drenthe en Gelderland.

  Meer info
 • Storing straatverlichting Burgemeester Mulderlaan en Wieken in Nieuwleusen

  (21-10-2020)

  De openbare straatverlichting aan Burgemeester Mulderlaan en Wieken in Nieuwleusen heeft een storing. De storing is bekend bij Enexis en gaat het verhelpen.

 • Takkendagen

  (15-10-2020)

  Takken en stammetjes kunt u deze winter gratis inleveren  bij de volgende locaties.

  Meer info
 • Uitnodiging online bijeenkomsten over de toekomst van Dalfsen

  (15-10-2020)

  In oktober en november biedt de gemeente iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente Dalfsen. Dat doet de gemeente door het organiseren van bijeenkomsten. Door de komst van het coronavirus vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. De input die opgehaald wordt draagt bij aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Dit beschrijft de toekomst in 2030 van de omgeving waarin we wonen, leven en recreëren.

  Meer info
 • Extra inzet aanpak drugs en georganiseerde criminaliteit (ondermijning) in Dalfsen

  (15-10-2020)

  Nieuw Damoclesbeleid stelt burgemeester in staat gebouwen te sluiten bij aanwezigheid, gebruik of verhandelen drugs; herziene APV kent o.a. nieuwe artikelen rond ondermijning

  Onderdeel van de Opiumwet is artikel 13b, die ook wel de ‘Wet Damocles’ wordt genoemd. Hiermee heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen (panden) en erven te sluiten wanneer er drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is. Ook het aantreffen van voorbereidingshandelingen is nu opgenomen in de Opiumwet. Dit leidde ertoe dat nieuw Damoclesbeleid is vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Uitnodiging informatiemiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (13-10-2020)

  Geef je op voor de ONLINE Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

  Meer info
 • De CoronaMelder-app: voor iedereen beschikbaar

  (13-10-2020)

  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

  Meer info
 • Berging vliegtuigwrak Millingen start 2 november

  (13-10-2020)

  De berging van de Duitse Messerschmitt Bf109 die op 30 januari 1944 is neergestort nabij het buurtschap Millingen start op 2 november 2020. De berging stond oorspronkelijk gepland voor mei 2020, maar deze werd uitgesteld in verband met maatregelen rondom het coronavirus. In het vliegtuigwrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van de Duitse piloot.

  Meer info
 • Stichting Joris Bezorgt levert wekelijks gratis fruit aan 900 kinderen

  (12-10-2020)

  Drie dagen in de week gratis schoolfruit bezorgen op de basisscholen; in de kern Dalfsen gaat het gebeuren! Met financiële ondersteuning uit het ‘Lokaal Akkoord Kerngezond Dalfsen’ heeft stichting Joris Bezorgt, kartrekker van het project, in Dalfsen vier basisscholen warm gemaakt voor het initiatief. Zo komt het werken aan een gezondere leefstijl samen met het creëren van verbinding in de wijk.

  Meer info
 • Voorlopig voorkeursrecht percelen Pastoriestraat Dalfsen

  (09-10-2020)

  Het college van B&W heeft een (voorlopig) gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op de percelen van Habion aan de Pastoriestraat te Dalfsen. Dit besluit is per 1 oktober 2020 ingegaan. De betreffende percelen worden momenteel door Rosengaerde Zorgcentrum gehuurd van Habion. De gemeenteraad moet binnen drie maanden na besluit van het college een besluit nemen of het voorkeursrecht wordt toegekend.

  Meer info
 • Programmabegroting 2021-2024

  (09-10-2020)

  Door een flinke bezuinigingen en door de inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren. Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren.

  Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting is er voor gekozen om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november wordt het voorstel besproken door de raad tijdens de digitale raadsvergadering. 

  Meer info
 • Raad Dalfsen blijft digitaal vergaderen in 2020

  (02-10-2020)
  Afbeelding beeldscherm met digitaal vergaderende raadsleden

  Afgelopen week zijn er nieuwe landelijke en regionale maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo blijft thuiswerken de norm, mogen gezelschappen maximaal uit vier personen bestaan en wordt het aantal personen per ruimte beperkt tot 30. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om daar voor de vergaderingen van de raad en commissie bij aan te sluiten. Hoewel er een uitzondering geldt voor dit soort vergaderingen wordt hier in Dalfsen geen gebruik van gemaakt. Tot het einde van het jaar blijven de vergaderingen digitaal.

  Meer info
 • Mondkapjes in het gemeentehuis

  (02-10-2020)
  Afbeelding persoon met mondkapje en logo Rijksoverheid

  De gemeente Dalfsen conformeert zich aan het dringende advies tot het dragen van niet medische mondkapjes van de rijksoverheid. Wij adviseren onze bezoekers dringend ook een mondkapje te dragen. Wij gaan ervan uit dat onze bezoekers zich houden aan de huisregels. Wij gaan niet over tot de verplichting van het dragen van een mondkapje voor onze bezoekers. Daarvoor hebben wij al voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen hijst Regenboogvlag

  (30-09-2020)
  Foto van een wapperende regenboogvlag

  Zondag 11 oktober is de jaarlijkse internationale Coming Out Dag. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid uitkomt. Deze dag is ook bedoeld om de sociale acceptatie van de LHBT te bevorderen. Vorig jaar heeft een aantal sportverenigingen meegedaan en hier aandacht voor gevraagd door de regenboogvlag te hijsen en door op andere manieren aandacht te schenken aan dit onderwerp (bijvoorbeeld via sociale media). De gemeente Dalfsen heeft ook dit jaar (sport)verenigingen gevraagd dat weekend mee te doen aan de Coming Out Dag door het hijsen van de vlag bij de (sport)vereniging.

  Meer info
 • Hoe ziet Dalfsen er over 10 jaar uit? Denk en doe mee

  (30-09-2020)

  Vanaf 30 september tot eind november gaat de gemeente Dalfsen via diverse bijeenkomsten in gesprek met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over de Omgevingsvisie. Ook kunnen mensen hun mening geven door een vragenlijst in te vullen op www.dalfsen.nl/vragenlijst. Het is van belang dat inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners hun mening geven, want de Omgevingsvisie geeft richting aan en laat zien waar kansen liggen voor (ruimtelijke) ontwikkeling en waar behoefte is aan verandering.

  Meer info
 • De Overijsselse Vrijwilligersprijs 2020 on tour!

  (29-09-2020)

  De vrijwilligerswaardering van de gemeente Dalfsen kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege COVID-19. Toch wil het Vrijwilligerspunt Dalfsen vrijwilligers en -organisaties graag in het zonnetje zetten. Waarmee ze aan de vele vrijwilligers in de gemeente laten weten dat hun inzet onmisbaar is en dat al het vrijwilligerswerk heel erg gewaardeerd wordt.

  Meer info
 • Laat je stem horen

  (29-09-2020)

  Beste inwoner van de gemeente Dalfsen,

  Hoe willen wij dat onze gemeente er over tien jaar uitziet? En wat is er voor nodig om dit voor elkaar te krijgen? Tijdens het ‘Rondje van Dalfsen’ is in ons mobiele café en op een drietal thema-avonden samen met inwoners hierover nagedacht en gesproken. Die gedachten over de toekomst zijn gebruikt voor het schrijven van de toekomstvisie ‘Voor Elkaar', die je kunt vinden op www.dalfseningesprek.nl.

  Meer info
 • Week van de Amateurkunst Dalfsen: een overweldigend succes!

  (24-09-2020)

  Met het Thema ‘Anders dan Anders’, was de Week van de Amatateurkunst dit jaar ook anders dan anders. Het coronavirus heeft het evenement behoorlijk op de schop gegooid, maar dat leidde er gelukkig niet toe dat het publiek thuisbleef. Integendeel zelfs, het was prachtig weer en veel mensen gingen eropuit om op 1,5 m te genieten van de diversiteit van amateurkunst die in onze gemeente werd gepresenteerd. Van een klassiek concert in de Grote Kerk in Nieuwleusen tot een improvisatiedans in Het Dalfser Kunstlokaal en exposities in tuinen, KUNSTGREEP-middagen voor kinderen en diverse workshops. Er was van alles te doen en te bezoeken.

  Meer info
 • Sports4you breidt aanbod uit: wekelijkse ‘oldskool’ gymlesactiviteiten

  (18-09-2020)

  In september 2020 is gestart met Sports4you. Sport- en beweegaanbod voor volwassenen tussen de 20 en 50 jaar om (opnieuw) te bewegen en bekende of nieuwe sporten uit te proberen. Vanaf oktober wordt Sports4you uitgebreid met een wekelijkse sport- en beweegles, onder begeleiding van een vaste sportinstructeur. Gestart wordt met een pilot in Nieuwleusen. De sportlessen vinden elke maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur plaats (met uitzondering van de schoolvakanties) in Kulturhus de Spil in Nieuwleusen. Elke les staat een andere sport op het programma.

  Meer info
 • De gemeente Dalfsen zoekt een Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

  (17-09-2020)

  Op 17 september 2020 is de vacature voor gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Dalfsen opengesteld. Tot 12 oktober kunnen geïnteresseerden op de functie solliciteren.


  Bekijk de vacature op https://dalfsen.easycruit.com/.

 • Onderzoek naar tevredenheid afvalinzameling

  (01-09-2020)

  Rond maandag 7 september 2020 valt bij een deel van de inwoners in onze gemeente een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling op de mat.

  Meer info
 • Campagne Senioren & Veiligheid: Meekijken bij pinnen

  (01-09-2020)

  Vanaf 1 september loopt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid. Senioren krijgen 4 weken lang concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Deze week staat in het teken van 'meekijken met pinnen'.

  Meer info
 • Maatregelen in de strijd tegen coronavirus: maximaal 6 gasten thuis

  (31-08-2020)

  Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. In de afgelopen maand is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Hoewel de cijfers in onze regio minder snel stijgen dan in andere regio’s, zien we wel degelijk een toename. Kortom: als we niet opletten, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af.

  Meer info
 • Gratis sporten voor volwassenen van 20 tot 50 jaar met Sports4you

  (26-08-2020)

  De Dalfser buurtsportcoaches starten samen met diverse sportaanbieders vanaf september 2020 met een nieuw initiatief: Sports4you. Gratis sport- en beweegaanbod voor volwassenen tussen de 20 en 50 jaar om lekker te bewegen en bekende of nieuwe sporten uit te proberen. Hiermee worden volwassenen gemotiveerd om op een leuke manier (weer) te sporten en kennis te laten maken met verschillende sporten.

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen stelt Corona Noodfonds ter beschikking

  (26-08-2020)

  De huidige coronacrisis treft ons allemaal en zo ook de maatschappelijke instellingen binnen de Gemeente Dalfsen. Om deze instellingen financieel te ondersteunen heeft de gemeente het Corona Noodfonds, ter hoogte van 1 miljoen euro, ter beschikking gesteld. Maatschappelijke instellingen die hun activiteiten richten op de Dalfser samenleving kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op dit fonds. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september tot en met 30 september 2020 via www.dalfsen.nl/coronanoodfonds. De gemeente streeft ernaar voor 15 oktober 2020 duidelijkheid te geven over de ingekomen verzoeken.

  Meer info
 • Doe mee aan de Overijsselse praktijktest van CoronaMelder

  (25-08-2020)

  Het coronavirus is er nog steeds, ook in Overijssel. Om de kans op verspreiding te beperken, startte afgelopen week de praktijktest van CoronaMelder. Als Overijsselaar kun je meedoen aan de praktijktest. Ga naar de appstore op je telefoon, download de CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt.

  Meer info
 • Doe mee aan expositie tijdens de Week van de Amateurkunst

  (20-08-2020)

  Van zaterdag 12 t/m zaterdag 19 september vindt de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. Een van de activiteiten is een expositie met ingezonden werken van lokale (amateur)kunstenaars, geïnspireerd door het verhaal ‘Het land van Dalfsen’.

  Meer info
 • Servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen open vanaf 1 september

  (20-08-2020)

  Omdat de kulturhusen in de gemeente Dalfsen haar deuren hebben geopend, heeft de gemeente Dalfsen besloten om ook de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld te openen per 1 september.

  Meer info
 • Nieuw seizoen GymXtra

  (20-08-2020)

  In oktober gaat het nieuwe seizoen van GymXtra weer van start: het buitenschoolse sportprogramma waarbij spelenderwijs gewerkt wordt aan de motorische en sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en het zelfvertrouwen van kinderen. Vanaf 20 augustus 2020 is het mogelijk uw kind(eren) hiervoor aan te melden via www.dalfsenbeweegt.nl.

  Meer info
 • Regeling ‘Initiatieven uit de samenleving’ aan te vragen tot 15 september

  (18-08-2020)

  Wil jij in 2020 een leuke vernieuwende culturele activiteit organiseren of heb jij een idee om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in jouw buurt te verbeteren? Misschien kom jij dan in aanmerking voor een subsidie. Tot 15 september 2020 kunnen aanvragen ingediend worden voor de subsidieregeling ‘Initiatieven uit de samenleving’.

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • Zomerboodschap burgemeester Van Lente

  (28-07-2020)

  Het is juli 2020 en dat betekent in elk geval twee dingen: De coronamaatregelen zijn verder versoepeld en de vakantie staat voor de deur. Ja, over die coronamaatregelen. Ze zijn versoepeld, maar dat betekent niet dat het virus weg is. Dus dat vraagt van ons allen dat we blijven opletten en dat we anderhalve meter afstand blijven houden. En dan de vakanties. Voor velen zal het bijna zover zijn en ik denk dat we er allemaal aan toe zijn. Even rust, even ontspanning na deze toch wel heel bijzondere tijd. Ik wens u allen een hele fijne vakantie toe. Ik hoop dat u kunt genieten op een mooie plek en vergeet daarbij ons mooie Vechtdal niet.

  Meer info
 • Ondernemen in coronatijden ‘De schouders eronder en proberen door te gaan’

  (28-07-2020)

  Waar de ene ondernemer omzet zag stijgen in de afgelopen maanden, daalden de inkomsten bij andere ondernemers of viel de omzet zelfs van de een op de andere dag volledig weg. Een plotselinge verandering die van veel ondernemers een flinke dosis aanpassingsvermogen vergt. Ook Johan Neppelenbroek, voorzitter van Ondernemersvereniging Lemelerveld, ziet de impact van de corona-crisis op de ondernemers in Lemelerveld.

  Meer info
 • Fontein Waterfront Dalfsen

  (22-07-2020)

  Gemeente Dalfsen plaatst afzetting rondom fontein Waterfront. Vloer na controles onvoldoende egaal voor veilig gebruik.

  Na een controle van de gemeente Dalfsen is gebleken dat de vloer van de fontein in het Waterfront bij de laatste aanpassingen in juni dit jaar onvoldoende egaal is gelegd. Hierdoor kan de veiligheid voor gebruikers die met blote voeten over het mozaïek lopen niet gegarandeerd worden. De gemeente Dalfsen plaatst daarom per direct afzetting rondom de fontein en bezint zich op de vervolgstappen.

  Meer info
 • Gratis opleiding en bijscholing voor werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle

  (09-07-2020)
  Logo Upgrade jezelf

  Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf nu gratis laten (bij-)scholen via het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Dalfsen doet mee aan dit initiatief samen met achttien andere regiogemeenten en vier provincies. “Het bieden van gratis opleiding en bijscholing is een prachtige kans die ervoor zorgt dat inwoners en medewerkers uit onze gemeente in deze bijzondere tijd hun kansen op het vinden van een geschikte baan kunnen vergroten”, aldus wethouder Van Leeuwen.

  Meer info
 • In het Vechtdal is van alles te beleven

  (02-07-2020)

  Geniet van eindeloos groen, van de natuur en van de Vecht die door het landschap kronkelt. In het Vechtdal is van alles te beleven. Pak de fiets, wandel een schitterende route, geniet op het terras of overnacht in een leuke B&B, camping of vakantiehuisje. Het kan allemaal in het Vechtdal!

  Meer info
 • Regio Zwolle gaat aan de slag met gezamenlijke Bereikbaarheidsambitie

  (02-07-2020)
  Logo Regio Zwolle

  De eerste Bereikbaarheidsambitie van het samenwerkingsverband Regio Zwolle is een feit. Met het uitvoeren van de Bereikbaarheidsambitie richt Regio Zwolle zich op het behoud van goede verbindingen via weg, spoor en water naar de Randstad en naar Duitsland. Dat is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van Regio Zwolle. “Het is een unieke prestatie om in regionaal verband een gezamenlijke Bereikbaarheidsambitie te ontwikkelen. Ik nodig alle deelnemers uit, gemeenten groot en klein, onze provincies, ondernemers én onderwijsinstellingen om met de Bereikbaarheidsambitie aan de slag te gaan. Doe mee en samen maken we dit waar! In het belang van onze duizenden ondernemers en 780.000 inwoners”, aldus Martijn Dadema, voorzitter bestuurlijke tafel Bereikbaarheid en burgemeester van Raalte.

  Meer info
 • Eerste Circulaire Sloopcertificaat van Nederland uitgereikt in de gemeente Dalfsen

  (02-07-2020)

  Een oud gebouw slopen en al het materiaal opnieuw gebruiken; dat is circulair slopen. In de gemeente Dalfsen, waar duurzaamheid voorop staat, is na de circulaire sloop van sporthal de Schakel in Nieuwleusen ook op de oude locatie van het Agnietencollege 96% van het vrijgekomen materiaal hergebruikt. Hoe bijzonder dit is blijkt uit het feit dat op donderdag 2 juli het eerste circulaire sloopcertificaat van Nederland werd uitgereikt.

  Meer info
 • Gemeente stimuleert initiatieven met vereenvoudigen regels

  (01-07-2020)
  Logo gemeente Dalfsen

  De gemeente Dalfsen stimuleert initiatieven van inwoners en stichtingen die bijdragen aan de leefbaarheid, culturele ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Waar initiatiefnemers voorheen te maken hadden met drie regelingen is er per 1 juli één regeling: Initiatieven uit de samenleving. Hiermee komen de regelingen Innovatiebudget Kunst en Cultuur, Kansenpot en Maatschappelijke duurzaamheid te vervallen. Met één regeling is het voor inwoners en stichtingen duidelijker waar zij terecht kunnen met hun verzoek om ondersteuning van hun initiatief.

  Meer info
 • Zienswijze provincie Overijssel en twaalf gemeenten op ontwerp Luchtvaartnota

  (01-07-2020)

  De provincie Overijssel en twaalf Overijsselse gemeenten dienen een zienswijze in op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van de rijksoverheid. In de nota beschrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat hoe zij de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar voor zich ziet. De belangrijkste aandachtspunten in de zienswijze zijn dat de minister veel beter moet uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maakt en welke effecten de keuzes hebben op de leefomgeving van de inwoners van Nederland. Ook wijzen de overheden op  de kansen voor technologische en duurzame innovaties in de luchtvaart die Twente Airport en Technology Base Twente bieden.

  Meer info
 • Doe mee met de ondernemerspeiling coronacrisis Regio Zwolle

  (29-06-2020)
  Logo Regio Zwolle

  Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten. Dit doen we met hulp van een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de (lokale)overheid te informeren over de behoefte aan hulpmaatregelen en de optimalisering van de maatregelen in het belang van ondernemers. Geef uw mening via www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling

  Meer info
 • Aanleg glasvezel start in dorpen Oudleusen, Hoonhorst en deel van Nieuwleusen

  (23-06-2020)

  Na het aansluiten van het buitengebied op glasvezel, is nu ook een aantal dorpen binnen de gemeente Dalfsen aan de beurt. Het gaat om de dorpen Hoonhorst, Oudleusen en een deel van Nieuwleusen.

  Meer info
 • Jaarrekening 2019 vastgesteld

  (18-06-2020)

  De gemeenteraad heeft op 15 juni 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld. De jaarrekening 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 49.000.

  Meer info
 • Promotievideo Week van de Amateurkunst 2020

  (27-05-2020)
  Logo WAK

  In de Week van de Amateurkunst (WAK) wordt aan de beoefenaars van diverse kunstvormen een ruim podium geboden. In de gemeente Dalfsen organiseert de WAKwerkgroep deze week van 12 september tot en met 19 september.

  Meer info
 • College stelt gemeenteraad voor een noodfonds van € 1 miljoen te bestemmen voor coronamaatregelen

  (30-04-2020)
  Logo gemeente Dalfsen

  We leven in een onwerkelijke en onzekere periode wat voelbaar is voor iedereen. Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren worden door de coronacrisis getroffen. Het is nog niet duidelijk of, en in welke mate een (sterk) dalende omzet gecompenseerd wordt door maatregelen van de rijksoverheid. Ook kan de gemeente sommige diensten niet meer leveren, terwijl die in de begroting wel als een inkomstenpost geraamd staan. Het is van essentieel belang om met name de sociale en maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo goed mogelijk in stand te houden. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad van Dalfsen voor om een noodfonds van € 1 miljoen in te stellen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen verdient het keurmerk World-class Workplace 2020

  (24-04-2020)
  Logo world class workplace 2020

  Medewerkers van de gemeente Dalfsen zijn bovengemiddeld tevreden over hun werk, bleek uit het medewerkersonderzoek dat bureau Effectory uitvoerde in januari 2020. De gemeente Dalfsen verdient daarmee het keurmerk ‘World-class Workplace’; het grootste, onafhankelijke keurmerk van Nederland voor goed werkgeverschap. 

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • Hulp bij leefbaarheid tijdens de coronacrisis

  (17-04-2020)

  De wereld is voor veel mensen op dit moment heel anders. Soms lukt het met een kleine bijdrage net iets makkelijker om voor anderen te zorgen. Vanuit 4D helpen we graag een handje. Heb jij een goed plan om jouw buurt of dorp een beetje leefbaarder te maken? Dan kan je een beroep doen op een bijdrage van maximaal 1000 euro vanuit de 4D pot.

  Meer info
 • Omgaan met de psychosociale gevolgen van het coronavirus

  (16-04-2020)

  Beschikbare initiatieven en hulp.

  Zoveel mogelijk thuis blijven en geen fysiek contact hebben met anderen. De maatregelen die zijn genomen om een snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen bij bepaalde risicogroepen ook psychosociale consequenties hebben. Zeker nu de situatie al wat langer duurt.

  Dit overzicht is bedoeld als handvat om inwoners in IJsselland in het algemeen, maar vooral ook mensen die extra risico lopen op psychosociale problemen, te ondersteunen. Beschikbare (bestaande en nieuwe) initiatieven en hulp waar mensen terecht kunnen met hun vragen of zorgen. Of voor een luisterend oor.

  Meer info
 • Regelingen en hulp voor regionale ondernemers in coronacrisis

  (08-04-2020)
  Logo Regio Zwolle

  Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). Het doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden om samen aan de toekomst te blijven bouwen.

  Daarnaast willen Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, EBRZ en de 22 gemeenten in de regio inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. Daarom  worden ondernemers opgeroepen om de ondernemerspeiling op www.right.nl/coronamonitor in te vullen.
   

  Meer info
 • Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

  (03-04-2020)

  Een erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De erfcoach is onderdeel van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van de provincie Overijssel. Dit project is erop gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

  Meer info
 • Taskforce VTE Overijssel helpt zwaar getroffen vrijetijdssector

  (02-04-2020)

  Een speciale Taskforce VTE Overijssel ondersteunt de ondernemers in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis. Op initiatief van Provincie Overijssel en MarketingOost bundelen overheden en organisaties de krachten. MarketingOost zal een centrale rol spelen om beleid te bundelen en ondernemers middels een helpdesk te ondersteunen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen.

  Meer info
 • IJsselland Overheid werkt samen aan een #VeiligIJsselland

  (16-03-2020)

  Ondermijnende criminaliteit is overal, ook in IJsselland. Een week lang hebben we extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt en te laten zien wat je er aan kunt doen. We hebben tegelijkertijd als overheid zelf meer zicht gekregen op de problemen die hier spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek.

  Meer info
 • Loden waterleidingen

  (10-03-2020)

  Hoe kan het dat er de laatste tijd zoveel aandacht is voor loden waterleidingen? Dat heeft te maken met een advies van de Gezondheidsraad van afgelopen november. Daarin stond dat Nederlanders de afgelopen decennia weliswaar veel minder met lood in aanraking zijn gekomen dan vroeger, maar dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht (NOS.nl).

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Eef Stel: ‘Logisch tuinieren, dat was vroeger normaal.’

  (19-12-2019)

  Eef Stel is al de vierde generatie Stel op de tuinderij. Hij werkt zonder bestrijdingsmiddelen en met zorg voor de grond. ‘Logisch tuinieren’ noemt hij dat. Niks geks aan, want dat was vroeger normaal! 
   

  Meer info
 • Groen Gebogen: Energie besparen gaat beter samen met de buren

  (19-12-2019)

  Welke apparaten gebruiken de meeste energie en waar in huis verlies je warmte? Al sinds 2015 brengen buren in verschillende wijken in Dalfsen deze zaken samen in kaart. En vervolgens nemen ze ook maatregelen, met als resultaat een lagere energierekening en een duurzamere wijk. Pleijendal was de eerste wijk in 2015 en nu is Oud-Dalfsen aan de beurt. 

  Meer info
 • Duurzame tip van Jaromir Devilee

  (19-12-2019)

  Minder voedsel verspillen, dat is waar u de app too good to go voor kunt gebruiken. Medewerker duurzaamheid Jaromir Devilee legt uit hoe het werkt.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn vanaf 1 september 2020 weer geopend en kunt u bezoeken zonder afspraak. Meer informatie: www.dalfsen.nl/openingstijden

Sluit venster