Nieuws

Icon

 • Tweede ronde beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

  (18-01-2021)

  Persbericht Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen, waaronder een aantal in de gemeente Dalfsen. Het tweede van de drie plannen voor deze regio, voor ruim 170 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

  Meer info
 • Takkendagen winter 2020-2021

  (14-01-2021)

  De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels.

  Meer info
 • Digitale informatiebijeenkomst CPO starterswoningen Lemelerveld

  (07-01-2021)

  Begin 2021 start de uitgifte van grond in het plan Nieuwe Landen II in Lemelerveld voor de bouw van starterswoningen (sociale koopwoningen). Dit gebeurt in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat je samen met een groepje mensen in een vereniging een woonproject realiseert.

  Meer info
 • Nieuwjaarsgroet Dalfser college

  (06-01-2021)

  Dit jaar geen nieuwjaarsreceptie en huldiging van de sportkampioenen in Dalfsen. Door de maatregelen rondom het coronavirus is dit helaas niet mogelijk. Burgemeester Van Lente en wethouders Van Leeuwen, Uitslag en Schuurman hebben daarom een boodschap voor u ingesproken.

  Meer info
 • Kerstbomen inzameling op 6 en 9 januari 2021

  (04-01-2021)

  Gemeente Dalfsen heeft besloten om de jaarlijkse kerstbomen inzamelactie toch door te laten gaan. Dit vindt plaats op woensdag 6 januari en zaterdag 9 januari.

  Meer info
 • Periode Corona Noodfonds verlengd tot en met 31 december 2020

  (31-12-2020)

  De coronacrisis treft ook maatschappelijke instellingen binnen de Gemeente Dalfsen. De gemeente heeft het Corona Noodfonds in het leven geroepen om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen. Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen naar aanleiding van het oplopende aantal coronabesmettingen, ook in de gemeente Dalfsen, wordt het noodfonds opnieuw opengesteld. Aanvragen over de periode van maart tot en met 31 december 2020 moeten voor 15 februari binnen zijn. Aanvragen kan op www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

  Meer info
 • Hoe ziet de jaarwisseling er dit jaar uit in de gemeente Dalfsen?

  (29-12-2020)

  Op dit moment zitten we in de strengste lockdown tot nu toe vanwege het coronavirus. Dit is ingesteld om ervoor te zorgen dat we onze contacten zo veel mogelijk beperken. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden. Daar proberen we samen alles aan te doen. Helaas betekent dit ook dat we daardoor een sobere jaarwisseling tegemoet gaan met de geldende coronamaatregelen. Voor een veilig verloop van de jaarwisseling zetten we hier de regels op een rij. We wensen iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling toe, en alvast alle goeds voor 2021.

  Meer info
 • De gemeente Dalfsen start met het 8e verzamelplan buitengebied

  (22-12-2020)

  De gemeente Dalfsen start in 2021 met het 8e verzamelplan buitengebied. Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Dit is bedoeld voor inwoners met een (bouw-)plan dat niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar wel binnen het beleid.

  Meer info
 • Eerste dwangsom drugs dealen op straat succesvol opgelegd

  (17-12-2020)

  Justitie kon al strafrechtelijk optreden tegen iemand die op een openbare plaats in drugs dealde in de gemeente Dalfsen. Nu kan het ook zijn dat bestuursrechtelijk wordt opgetreden door de burgemeester: er kan namelijk ook een last onder dwangsom wordt opgelegd. De dwangsom moet betaald worden op het moment dat de overtreder nogmaals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt overtreedt. De APV verbiedt namelijk handel in drugs op een openbare plaats. Dalfsen is één van de eerste gemeenten in Nederland waar begin 2019 een last onder dwangsom werd opgelegd voor de handel in drugs op een openbare plaats. De Rechtbank Overijssel heeft de gemeente hierbij onlangs in het gelijk gesteld.  

  Meer info
 • Sabine van Geffen nieuwe gemeentesecretaris gemeente Dalfsen

  (16-12-2020)

  Sabine van Geffen wordt per 1 maart 2021 de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Dalfsen. In deze positie is zij de eerste adviseur van het college van B&W en directeur van de ambtelijke organisatie.

  Meer info
 • Het Infopunt, nu ook voor vragen over corona

  (16-12-2020)

  Inwoners die (zorg)vragen hebben met betrekking tot het coronavirus kunnen hiermee terecht bij het Infopunt via telefoonnummer 0529 793 013.

  Meer info
 • Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal

  (16-12-2020)

  Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de Regiodeal.

  Meer info
 • Vraag gemakkelijk een Energiebespaarlening aan

  (11-12-2020)

  In je huis, de plek waar je tot rust komt, wil je zo comfortabel mogelijk wonen. Dat comfort kun je bereiken door energiebesparende maatregelen te treffen. Met een Energiebespaarlening kun je die maatregelen tegen een aantrekkelijke rente financieren.

  Meer info
 • Subsidie voor initiatieven uit de samenleving

  (10-12-2020)

  Met de subsidie initiatieven uit de samenleving stimuleert de gemeente lokale organisaties om kunstige en creatieve ideeën te bedenken. Met als doel om het culturele aanbod voor een nóg breder publiek toegankelijk te maken en de leefomgeving van inwoners te verbeteren. Daarmee maakt de gemeente het voor inwoners en bezoekers nóg prettiger om in de gemeente te wonen, werken en recreëren. De gemeente roept organisaties op om initiatieven in te dienen. De voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.dalfsen.nl/initiatief. Een idee aanmelden kan tot 15 januari 2021. In een eventuele tweede aanvraagronde is het tot 15 augustus 2021 opnieuw mogelijk om hier aanspraak op te maken.

  Meer info
 • ‘Voor Elkaar’, een toekomstvisie van ons allen

  (09-12-2020)

  ‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen’. Met deze zin begint de animatievideo ‘Voor Elkaar’.  Een video die ons in kleur, woord en beeld laat horen en zien wat voor de hele gemeente Dalfsen het belangrijkste is: het koesteren van onze saamhorigheid. In deze tijden nog actueler en passender dan we ons ooit konden voorstellen. De video is samengesteld op basis van het ‘verhaal’ van de toekomstvisie, die in maart 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de video op YouTube of in dit bericht.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (08-12-2020)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid is onlangs uitgebreid met Andrea Klamer. Met z’n drieën werken ze aan een toekomstbestendig duurzaam Dalfsen.

  Meer info
 • Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend

  (08-12-2020)

  Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK, Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2021 vastgelegd. De vijf partijen werken met elkaar aan een gezamenlijk doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in de gemeente Dalfsen. Ze hebben onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problemen en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken.

  Meer info
 • Aan alle vrijwilligers: bedankt voor wat jij doet!

  (07-12-2020)

  Het is vandaag de Nationale Vrijwilligersdag! Maar liefst de helft van de inwoners uit onze gemeente doet vrijwilligerswerk. Dat zijn duizenden mensen: jong en oud, mannen en vrouwen, uit alle hoeken van onze gemeente.

  Zoveel mensen die iets betekenen voor een ander. Laten we samen op deze dag een dikke duim opsteken naar alle vrijwilligers, naar elkaar!

  Meer info
 • Word jij de eerste kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen?

  (04-12-2020)

  Gezocht: de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen! Durf jij te zeggen wat je belangrijk vindt? Weet jij wat er speelt in jouw buurt en op school? Wil jij laten horen wat kinderen te zeggen hebben? Pak dan nu je kans en wie weet ben jij in 2021 de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen. Deze speciale functie heb je tot het einde van dit schooljaar. Alle kinderen die in groep 7 en 8 zitten en in de gemeente Dalfsen wonen mogen meedoen.

  Meer info
 • Mondkapjes in het gemeentehuis verplicht

  (02-12-2020)
  Afbeelding persoon met mondkapje en logo Rijksoverheid

  Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet) in werking getreden. Deze wet verplicht o.a. het dragen van een mondkapje in het gemeentehuis. Net als bezoekers dragen ook medewerkers van de gemeente Dalfsen een mondkapje in het openbare deel van het gemeentehuis. Medewerkers van achter de balies hoeven niet persé een mondkapje te dragen, omdat ze werken op voldoende afstand door de aanwezigheid van een balie. Ook zijn de balies voorzien van spat/kuchschermen.

  Meer informatie Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • Mantelzorgerswaardering 2020

  (01-12-2020)

  De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar weer een Mantelzorgwaardering uit. De waardering wordt voor mantelzorgers vanaf 12 jaar in alle kernen in de vorm van lokale ondernemersbonnen aangeboden. Jonge mantelzorgers in de leeftijd tot 12 jaar kunnen aangemeld worden voor een leuke activiteit. Levert u of een van uw naasten mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Meld uzelf of deze persoon van 1 december 2020 tot en met 28 februari 2021 aan voor de mantelzorgwaardering 2020 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. Let op! Deze link geeft per 1 december pas toegang tot het aanmeldformulier.

  Meer info
 • Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst belaste woningen langs het spoor

  (01-12-2020)

  Een bericht van ProRail - In 2012 is in de Wet milieubeheer geregeld dat woningen waar het geluid van spoorwegen of rijkswegen hard is, gesaneerd worden. Saneren wil zeggen: zorgen dat het geluid in de woningen afneemt tot binnen de wettelijke grenzen. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) werkt ProRail aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van IenW.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen sluit zich aan bij het netwerk Vitaal Vechtdal

  (26-11-2020)

  Vitaal Vechtdal wordt verder versterkt. Per 1 december sluit ook de gemeente Dalfsen zich bij het netwerk aan. ”We zijn erg blij met de komst van gemeente Dalfsen in ons netwerk”, zegt Paul Habets, voorzitter Vitaal Vechtdal. ”Daarmee versterken we in het Vechtdal elkaars krachten voor het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.” Wethouder Uitslag vult aan: “Als gemeente doen we al ontzettend veel op het gebied van gezondheid onder de noemer Kerngezond Dalfsen. Door samen op te trekken bij diverse gezondheidsinitiatieven, regionale aanpakken en onderzoeken grijpen we de kans aan om het Vechtdal gezonder te maken.”

  Meer info
 • Start herinrichting voorplein gemeentehuis Dalfsen

  (20-11-2020)

  NTP B.V. is met de ondertekening van de bouwteamovereenkomst officieel de aannemer die aan de slag gaat met de herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen. Afgelopen woensdag 18 november ondertekende wethouder André Schuurman namens de gemeente Dalfsen en directeur Anton Jansen Holleboom namens NTP B.V. de overeenkomst. Hiermee is een vervolgstap gezet in de realisatie van de herinrichting van het voorplein.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

  (20-11-2020)

  In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

  Meer info
 • Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

  (20-11-2020)

  We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

  Meer info
 • Gemeente gaat aan de slag met het beleid voor de openbare ruimte

  (17-11-2020)

  Het onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente Dalfsen. Het gaat dan om onderhoud aan gemeentelijke wegen, straten, bruggen, verlichting, groen, speeltoestellen, straatmeubilair en riolering. Mede omdat de werkwijze van de gemeente is veranderd, inwonersinitiatieven steeds vaker voorkomen en de samenwerking tussen inwoners en gemeente steeds belangrijker wordt, heeft het Dalfser college besloten het beleid ‘Integraal beheer van de openbare ruimte’ (IBOR) te vernieuwen. In het voorjaar van 2021 bepaalt de gemeenteraad de kaders van het beleid en eind 2021 wordt het nieuwe beleid vastgesteld.

  Meer info
 • Let op: Online oplichting door bedrijven die geld vragen voor afspraak bij de gemeente Dalfsen

  (17-11-2020)

  Wij ontvingen meldingen over websites die het mogelijk maken een afspraak te maken bij de gemeente Dalfsen en daarvoor geld in rekening brengen. Het gaat hier om oplichting.

  Meer info
 • Voorplein gemeentehuis Dalfsen na herstel voor iedereen toegankelijk

  (13-11-2020)

  Tijdens de raadsvergadering van 25 mei heeft de raad besloten om het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen te herstellen. De huidige gebreken, waaronder de steile hellingbaan, beschadigde tegels en trappartijen en defecte lift vragen om noodzakelijke ingrepen. Het gemeentehuis moet toegankelijk zijn voor alle inwoners. Dat wordt met dit plan gerealiseerd. Tevens worden twee andere opgaves, fietsparkeren voor onder meer bezoekers van het Waterfront en een klimaatbestendige en groene omgeving, daarin meegenomen.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling vanaf 2021 in Dalfsen en Staphorst

  (10-11-2020)

  Gemeenten Dalfsen en Staphorst, woningcorporatie Vechtdal Wonen, Woonstichting VechtHorst, Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en Saam Welzijn hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor buurtbemiddeling. Daarmee zijn we de 299e en 300e gemeente in Nederland die buurtbemiddeling inzet! Vanaf 1 januari gaan we samen met de politie buurtbemiddeling organiseren voor inwoners in beide gemeenten. In elke buurt kan het namelijk voorkomen dat bewoners zich ergeren aan het gedrag van hun buren. En als mensen het niet met elkaar kunnen uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Dit is voor beide partijen vervelend. Met buurtbemiddeling kan in veel gevallen erger worden voorkomen.

  Meer info
 • Kantlijnen op fietsroute Zwolle - Dalfsen

  (03-11-2020)

  Gebruikers van de fietsroute Zwolle – Dalfsen hebben bij de gemeente de wens ingebracht om de route ook tijdens de donkere dagen beter zichtbaar te maken. Vandaag is hier invulling aan gegeven door op de fietsroute over de gehele lengte aan beide zijden een kantstreep aan te brengen. In het donker reflecteert de kantstreep het licht, waardoor fietsers goed worden geleid. Wel zo veilig!

  Meer info
 • Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg

  (27-10-2020)

  De Week van de Pleegzorg 2020 wordt gehouden van woensdag 28 oktober t/m woensdag 4 november.

  Meer info
 • Infomiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (27-10-2020)

  Welke mogelijkheden zijn er om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens de infomiddag op donderdag 8 oktober 2020. Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt én op het moment dat je die energie nodig hebt.

  Meer info
 • ‘Je moet een verhaal hebben bij de keuzes die je maakt’

  (27-10-2020)

  Jakob Buist en zijn vrouw Corrieke hebben aan de Hessenweg 49 een levensloopbestendige ecologische woning laten bouwen. Het is nog niet helemaal af, maar Jakob wil er graag over vertellen.

  Meer info
 • Expert aan het woord. De energiecoach: ‘Isoleren moet altijd samengaan met ventileren’

  (27-10-2020)

  Isoleren is een belangrijke eerste stap bij de verduurzaming van uw huis. Energiecoach Roelof Timmer vertelt over de winstpunten, maar waarschuwt ook voor al te enthousiast isoleren.

  Meer info
 • Mijn huis duurzaam familie Reimink uit Lemelerveld

  (27-10-2020)

  De familie Reimink uit Lemelerveld liet in 2018 een nieuw huis bouwen, met daarbij voor de installateur de opdracht: van het gas af en een energierekening van nul euro. Harry en Jenny vertellen graag hoe dat is gelukt.  

  Meer info
 • Subsidie voor isoleren tijdelijk verhoogd naar bijna 30%!

  (27-10-2020)

  Woningeigenaren die minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren kunnen de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen. En voor de aankoop van zonneboilers en warmtepompen is er de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

  Meer info
 • Extra inzet aanpak drugs en georganiseerde criminaliteit (ondermijning) in Dalfsen

  (15-10-2020)

  Nieuw Damoclesbeleid stelt burgemeester in staat gebouwen te sluiten bij aanwezigheid, gebruik of verhandelen drugs; herziene APV kent o.a. nieuwe artikelen rond ondermijning

  Onderdeel van de Opiumwet is artikel 13b, die ook wel de ‘Wet Damocles’ wordt genoemd. Hiermee heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen (panden) en erven te sluiten wanneer er drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is. Ook het aantreffen van voorbereidingshandelingen is nu opgenomen in de Opiumwet. Dit leidde ertoe dat nieuw Damoclesbeleid is vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Uitnodiging informatiemiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (13-10-2020)

  Geef je op voor de ONLINE Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

  Meer info
 • De CoronaMelder-app: voor iedereen beschikbaar

  (13-10-2020)

  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

  Meer info
 • Voorlopig voorkeursrecht percelen Pastoriestraat Dalfsen

  (09-10-2020)

  Het college van B&W heeft een (voorlopig) gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op de percelen van Habion aan de Pastoriestraat te Dalfsen. Dit besluit is per 1 oktober 2020 ingegaan. De betreffende percelen worden momenteel door Rosengaerde Zorgcentrum gehuurd van Habion. De gemeenteraad moet binnen drie maanden na besluit van het college een besluit nemen of het voorkeursrecht wordt toegekend.

  Meer info
 • Programmabegroting 2021-2024

  (09-10-2020)

  Door een flinke bezuinigingen en door de inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren. Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren.

  Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting is er voor gekozen om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november wordt het voorstel besproken door de raad tijdens de digitale raadsvergadering. 

  Meer info
 • Raad Dalfsen blijft digitaal vergaderen in 2020

  (02-10-2020)
  Afbeelding beeldscherm met digitaal vergaderende raadsleden

  Afgelopen week zijn er nieuwe landelijke en regionale maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo blijft thuiswerken de norm, mogen gezelschappen maximaal uit vier personen bestaan en wordt het aantal personen per ruimte beperkt tot 30. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om daar voor de vergaderingen van de raad en commissie bij aan te sluiten. Hoewel er een uitzondering geldt voor dit soort vergaderingen wordt hier in Dalfsen geen gebruik van gemaakt. Tot het einde van het jaar blijven de vergaderingen digitaal.

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

  (03-04-2020)

  Een erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De erfcoach is onderdeel van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van de provincie Overijssel. Dit project is erop gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties

De servicepunten van de gemeente Dalfsen in Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 februari 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend. Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht! Meer informatie

Sluit venster