Nieuws

Icon

 • Actualisatie adressenindex Gemeentemagazine 2022

  (24-01-2022)

  Vanaf week 4 (24 januari 2022) start Akse Media in opdracht van de gemeente Dalfsen met de controle van de gegevens van de Adressenindex voor het Gemeentemagazine 2022.

  Meer info
 • Brief van burgemeester Erica van Lente aan inwoners

  (17-01-2022)

  Beste inwoners van de gemeente Dalfsen,

  Het was een bewogen weekend. Dat heeft u misschien in uw directe woonomgeving, maar anders ongetwijfeld via de media meegekregen. De behoefte aan een feest en de versoepelingen die per zaterdag 15 januari ingingen, botsten zaterdagavond met elkaar. Met helaas als gevolg dat ik uiteindelijk een noodbevel heb moeten afkondigen voor een deel van het dorp Dalfsen en de ME heb moeten inzetten om de openbare orde te handhaven. In deze brief licht ik graag toe wat aan mijn besluiten vooraf is gegaan en hoe de politie-inzet op zaterdagavond is verlopen.

  Meer info
 • Statement burgemeester Erica van Lente

  (16-01-2022)

  Icon

  Noodbevel in Dalfsen afgelopen zaterdagnacht

  Gisteravond is er voor een deel van het dorp Dalfsen door burgemeester Erica van Lente een noodbevel afgegeven.

  Over de voorbereiding van een evenement werd afgelopen vrijdag al melding gemaakt via social media. De gemeente is meermalen in contact getreden met de organisator om hem ertoe te bewegen dit geen doorgang te laten vinden op grond van de geldende coronamaatregelen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, is zaterdagmiddag een preventieve last onder dwangsom opgelegd.

  Meer info
 • Noodbevel 15 januari 2022

  (15-01-2022)

  Vanavond heeft de burgemeester van Dalfsen een noodbevel afgekondigd voor een deel van het dorp Dalfsen. Wij verzoeken Iedereen de locatie te verlaten en huiswaarts te keren.

  Meer info
 • Start inschrijving CPO starterswoningen Oudleusen

  (14-01-2022)

  Op 17 januari 2022 start de uitgifte van grond in het plan Muldersweg in Oudleusen voor de bouw van 4 starterswoningen (sociale koopwoningen). Dit gebeurt in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat je samen met een groepje mensen in een vereniging een woonproject realiseert.

  Meer info
 • Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2022

  (06-01-2022)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dalfsen maakt het volgende bekend:

  Meer info
 • Fotowedstrijd voor cover gemeentemagazine 2022

  (04-01-2022)

  Uw foto, geschoten ergens in de gemeente Dalfsen, terugzien in het gemeentemagazine 2022? Dat kan! Doe mee aan de fotowedstrijd en maak kans op de coverfoto en één van de drie geldprijzen. Tot 6 februari 2022 kunt u uw foto sturen naar www.dalfsen.nl/fotoinzending. Dit mag ook een foto zijn die u eerder heeft gemaakt. De mooiste foto’s worden naast het gemeentemagazine ook voor campagnes, de website en sociale media van de gemeente Dalfsen ingezet.

  Meer info
 • Nieuwjaarsgroet 2022

  (01-01-2022)

  Het college van burgemeester en wethouders en kinderburgemeester Myla wensen je een heel gezond en gelukkig 2022! In het filmpje blikken ze vooruit op dit nieuwe jaar: waar kijken zij naar uit, wat zijn de goede voornemens en met welke ideeën willen zij aan de slag?

  Meer info
 • Kerstbomen inleveren

  (27-12-2021)

  De gemeente biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid om kerstbomen in te leveren op verschillende locaties. Als kinderen de kerstbomen inleveren worden ze beloond met € 0,20 per boom.

  Meer info
 • Minister van financiën op eigen erf

  (27-12-2021)

  Eindelijk is de kogel door de kerk. Mark Rutte mag beginnen met het formeren van zijn  4e kabinet. De felst begeerde post na die van  minister president is die van financiën. Wie de beurs beheert draait mede aan de knoppen van alle ministeries en heeft daarmee veel in de melk te brokkelen.  

  Meer info
 • Corona Noodfonds voor maatschappelijke instellingen opnieuw opengesteld

  (23-12-2021)

  De gemeente Dalfsen riep eerder in 2020 en 2021 het Corona Noodfonds al eens in het leven om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen in coronatijd. Omdat we nog niet over de eindstreep van de coronacrisis zijn, ondervinden sommige maatschappelijke instellingen nog steeds financiële hinder. Denk bijvoorbeeld aan het mislopen van inkomsten door de maatregelen. Om deze instellingen te helpen is het Corona Noodfonds opnieuw opengesteld. Dit geldt voor de periode van 13 november 2021 tot 1 maart 2022. Aanvragen kan tot 15 april 2022 via www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

  Meer info
 • College blijft met beperkte grondprijsstijging woningmarkt stimuleren

  (23-12-2021)

  Jaarlijks stelt het college de grondprijzen voor de woningmarkt vast. Ook dit jaar heeft het college de grondprijzen voor 2022 weer vastgesteld. Uit onderzoek naar de ontwikkelingen van de prijzen van bestaande woningen binnen de gemeente blijkt dat deze sterk stijgen. Met name in het jaar 2021. Er blijft meer vraag dan aanbod naar woningen en de kosten  die samenhangen met de ontwikkeling van de grondexploitatie zijn ook sterk gestegen. Door de grote uitdagingen op woningbouwgebied heeft het college besloten om deze sterke prijsstijging niet volledig door te rekenen in de nieuwe grondprijzen.

  Meer info
 • Verduurzamen kantoren

  (22-12-2021)

  Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten kantoorgebouwen in Nederland per 1 januari 2023 minimaal voldoen aan energielabel C, met uitzondering van kleine kantoren en monumenten, Voldoet het kantoor na deze datum niet aan deze eis? Dan mag het gebouw daarna niet meer als kantoor gebruikt worden. Voldoet uw gebouw hier al aan? Met nog ruim een jaar te gaan is nu het moment om strategische keuzes te maken.

  Meer info
 • Niet thuis = licht aan. Een interview met wijkagenten Marloes Sportel en Roy Veldhuis

  (20-12-2021)

  De winterperiode is weer aangebroken. Dat betekent dat het vroeg donker wordt. In deze periode vinden relatief veel inbraken plaats. Marloes Sportel en Roy Veldhuis, wijkagenten van Nieuwleusen en Oudleusen, zien dit ook terug in de gemeente Dalfsen. Hoe kijken zij hier tegenaan en welke tips hebben ze aan inwoners?

  Meer info
 • Gratis Corona-zelftest voor inwoners met een laag inkomen

  (15-12-2021)

  Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseert de Rijksoverheid inwoners in bepaalde situaties gebruik te maken van een zelftest. Bijvoorbeeld voordat zij naar het werk of op bezoek gaan. Zelftesten zijn te koop bij de apotheek, drogist of supermarkt. De gemeente Dalfsen stelt gratis zelftesten ter beschikking aan inwoners met een laag inkomen.

  Meer info
 • Ondertekening verkaveling Westerbouwlanden Noord

  (14-12-2021)

  Op 13 december 2021 hebben wethouder André Schuurman en Ronnie Hondeveld, algemeen directeur van Vastbouw, de vastgestelde verkaveling voor Westerbouwlanden Noord fase 2 deelgebied 2 en 3 ondertekend. Met de ondertekening starten de laatste fasen van de woningbouw in Westerbouwlanden Noord.

  Meer info
 • Dorpen van Morgen en gemeente Dalfsen aan de slag met gezamenlijk energiebedrijf

  (14-12-2021)

  Op dinsdag 14 december 2021 is door Dorpen van Morgen en gemeente Dalfsen een intentieovereenkomst ondertekend voor een gezamenlijk energiebedrijf. De ondertekening vond plaats op het zonnedak van het gemeentehuis in Dalfsen. Het doel is om gezamenlijk meer energieprojecten te realiseren voor een Duurzamer Dalfsen zoals zonnedaken, zonneparken en windmolens.

  Meer info
 • Terugblik digitale boerenbijeenkomst bij de gemeente Dalfsen

  (10-12-2021)

  Op vrijdag 26 november organiseerden wij een digitale bijeenkomst voor boeren in de gemeente Dalfsen. Wij kijken terug op een goed gesprek, al zien wij er ook zeer naar uit om iedereen een volgende keer weer op het gemeentehuis te kunnen uitnodigen. Elkaar echt zien en spreken maakt een gesprek met elkaar nog beter dan via een scherm.

  Meer info
 • Een echte BOCK heeft doppen op

  (10-12-2021)

  Carbidschieten is in de gemeente Dalfsen een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Het zorgt voor veel gezelligheid en plezier. Je houdt het gezellig door vooral veilig te schieten. Je moet goed weten wat je doet als je met gas en vuur aan de slag gaat.

  Meer info
 • E-bike probeerweken

  (09-12-2021)

  Met de e-bike kun je zonder al te veel moeite en inspanning langere afstanden overbruggen zodat je de auto vaker kunt laten staan. Een fietsrit naar het werk is goed voor lichaam en geest. Bovendien bespaar je benzinekosten en is het goed voor het milieu. We willen onze inwoners daarom graag stimuleren op de fiets te stappen, juist in deze tijd waarin we veel thuis zijn of moeten werken. Maar zo’n fiets schaf je ook niet zomaar aan. Hoe handig is het dan om op een eenvoudige en goedkope manier een elektrische fiets uit te proberen?

  Meer info
 • Gemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst Wonen met woningstichtingen en huurdersverenigingen

  (08-12-2021)

  Dalfsen – Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging Twee onder één Kap (TOEK), Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben op 7 december prestatieafspraken voor 2022 vastgelegd. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problematieken en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken. De vijf partijen werken met elkaar aan het gezamenlijke doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Dalfsen.

  Meer info
 • Besluiten door de raad – raadsvergadering 29 november 2021

  (07-12-2021)

  De vergadering van 29 november 2021 had een goed gevulde agenda. Over veel vergaderstukken was al inhoudelijk uitvoerig gesproken in de raadscommissie. Zo kon de raad vlot akkoord gaan met de Transitievisie warmte. Een belangrijke opgave, ook voor de inwoners, in de energietransitie is om in 2050 van het aardgas af te zijn. De raad heeft daarin het college de opdracht gegeven om een verkenning te starten naar warmtenetten voor de buurten Polhaar en Dalfsen centrum.

  Meer info
 • Zijn er plekken gevonden voor de opvang van asielzoekers in onze gemeente?

  (07-12-2021)

  Even geleden plaatsen wij in Kernpunten een oproep: ‘Zoekt u mee naar een plek voor asielzoekers in onze gemeente?’. Daarop mochten wij via mailtjes, social media en telefoontjes diverse reacties ontvangen.

  Meer info
 • Transitie, transformatie…… de huidige toverwoorden!

  (03-12-2021)

  “De huidige wereld/maatschappij/landbouw is in transitie” is wat je leest en hoort. En of je nu wilt of niet, de drukte, onrust en onzekerheid dwingt een ieder van ons om na te denken over de toekomst. Waar ligt de toekomst van mezelf, van mijn bedrijf, van mijn erf? Hoe maak ik mijn leven, de omstandigheden van mijn gezin, mijn bedrijf en mijn erf bestendig voor de komende 5, 10 of 15 jaar met alle onzekerheid die er nu nog is?

  Meer info
 • Gratis webinar: Naar energieneutraal met een warmtepomp

  (02-12-2021)

  Wilt u aan de slag met het energieneutraal of energiepositief maken van uw woning? Dan kan een warmtepomp een goede keuze zijn. Maar wat is een warmtepomp precies? Welke techniek zit erachter? En hoe zit het met geluid en stroomverbruik? Op deze vragen krijgt u een antwoord in ons webinar: Naar energieneutraal met een warmtepomp.

  Meer info
 • Dalfsen geeft financiële compensatie bij hogere energielasten

  (01-12-2021)

  Onlangs heeft de gemeenteraad van Dalfsen het initiatief genomen om geld beschikbaar te stellen voor mensen die in de knel komen door de hogere energielasten. De hogere prijzen voor energie kunnen voor problemen zorgen, vooral bij mensen met een laag inkomen. Daarom biedt het college van B&W deze regeling in de vorm van een financiële compensatie aan. Het wordt al in 2021 ingevoerd vanwege de naderende winterperiode en de hogere energielasten.

  Meer info
 • Kappen en herplanten bomen Tibbensteeg

  (25-11-2021)

  De bomen aan de Tibbensteeg tussen de Marswetering en de Lage Weide worden verwijderd en maken plaats voor nieuwe bomen. Daarom zal op maandag 29 november en dinsdag 30 november 2021 de Tibbensteeg afgesloten worden voor alle verkeer om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Aanwonenden blijven bereikbaar.  U kunt door de werkzaamheden hinder ondervinden. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

  Meer info
 • Gemeenteraad Dalfsen neemt besluit over zoekgebied Dalfserveld-West

  (25-11-2021)

  Na uitgebreid onderzoek is Dalfserveld-West is het meest geschikte gebied voor het lokaal en grootschalig opwekken van duurzame energie. De gemeenteraad neemt op 20 december een besluit over de voorwaarden voor het lokaal grootschalig opwekken van duurzame energie en de keuze voor het gebied. Bewoners en grondeigenaren van Dalfserveld-West krijgen de mogelijkheid om hier, tijdens de commissievergadering op 6 december, met de gemeenteraad over in gesprek te gaan. Deze inwoners zijn hierover per brief geïnformeerd.

  Meer info
 • Toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs

  (25-11-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders en de schoolbesturen van de gemeente Dalfsen willen in de toekomst goed onderwijs blijven garanderen in daarvoor geschikte gebouwen. Hiermee worden schoolgebouwen bedoeld die een goede speel-, leer- en werkomgeving bieden aan kinderen en medewerkers. Op welke manier dit de komende jaren per kern gedaan kan worden, staat beschreven in het Integraal Huisvestigingsplan Primair Onderwijs (IHP) voor de periode 2022-2038. Dit plan wordt op 20 december besproken in de gemeenteraad.

  Meer info
 • Gemeente faciliteert voetbalverenigingen in overgang naar ledverlichting

  (25-11-2021)

  De gemeenteraad heeft in september 2021 aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om uit te zoeken of het mogelijk is om gemeentelijk sportvelden van ledverlichting te voorzien. In nauwe samenwerking met de besturen van de voetbalverenigingen is onderzoek gedaan en is een akkoord bereikt waarbij tegelijkertijd de verlichting volledig wordt overgedragen. Het is nu aan de gemeenteraad om in de raadsvergadering van 20 december 2021 een definitief besluit te nemen over overdracht eigendom en onderhoud verlichting naar de voetbalverenigingen. Daarna kunnen de voetbalverenigingen over gaan op ledverlichting, mits de ledenvergaderingen instemmen.

  Meer info
 • Mantelzorgwaardering 2021 aan te vragen per 1 december 2021

  (25-11-2021)

  De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar weer een Mantelzorgwaardering uit. Levert u of één van uw naasten mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Meld uzelf of deze persoon van 1 december 2021 tot en met 28 februari 2022 aan voor de mantelzorgwaardering 2021 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering.

  Meer info
 • Nieuw samenspel door Goed Goan en inwonerbetrokkenheid

  (25-11-2021)

  Dalfsen- De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de manier waarop in de Dalfser kernen en het buitengebied wordt samengewerkt aan het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap. Als inwoners vaker en meer rechtstreeks invloed uitoefenen op de totstandkoming van beleid en zich ook inzetten voor de uitvoering ervan, is het de vraag hoe zich dat verhoudt tot de rollen van volksvertegenwoordiger en bestuurder. In de Raadsagenda ''Kleurrijke kubus” is deze ontwikkeling als één van de zeven belangrijke onderwerpen in deze raadsperiode opgenomen. Met de visie op Goed Goan en het beleid voor inwonerbetrokkenheid worden nu handreikingen gegeven aan dit nieuwe samenspel.

  Meer info
 • Samen het tij keren

  (18-11-2021)

  In gesprek met burgemeester Erica van Lente over corona in de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Inloopbijeenkomsten ontwerp Omgevingsvisie 1.0 gaan niet door

  (15-11-2021)

  Dinsdag 16 november en donderdag 18 november waren de laatste inloopbijeenkomsten voor de ontwerp Omgevingsvisie 1.0 gepland. Gezien de maatregelen die afgelopen vrijdag zijn aangekondigd, heeft gemeente Dalfsen een heroverweging over deze inloopbijeenkomsten moeten maken.

  De fysieke inloopbijeenkomsten op dinsdag 16 november in de Mozaïek in Lemelerveld en op donderdag 18 november in het gemeentehuis in Dalfsen gaan niet door.


   

  Meer info
 • Sporten op eigen initiatief voor inwoners met ziekte of beperking

  (10-11-2021)

  In de gemeente Dalfsen zijn steeds meer activiteiten of ontmoetingsmogelijkheden voor inwoners die vanwege ziekte of beperking niet meer gebruik kunnen maken van het standaardaanbod. Hiermee kunnen inwoners toch sporten of ontmoeten op eigen initiatief, waarbij rekening gehouden wordt met de persoonlijke situatie. Wethouder Jan Uitslag heeft dit op zaterdag 5 november met eigen ogen gezien. Hij was namelijk uitgenodigd door FitFabrique in Nieuwleusen om de eerste Parkinson bokstraining bij te wonen. Bokstrainingen kunnen helpen bij het beheren van de verschillende symptomen en om de controle van leven met Parkinson te herwinnen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen nodigt uit: bijeenkomst voor boeren op vrijdagochtend 26 november

  (09-11-2021)

  Door het jaar heen spreekt de gemeente Dalfsen verschillende groepen inwoners, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen bij onze gemeenschap. Op vrijdagochtend 26 november, van 10.00 tot 12.00 uur, nodigen burgemeester Erica van Lente en wethouder van Economische Zaken André Schuurman boeren  uit de gemeente Dalfsen uit om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.

  Meer info
 • Myla schrijft: de kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen aan het woord

  (09-11-2021)

  Hoi ik ben Myla, de kinderburgermeester van de gemeente Dalfsen. De komende tijd ga ik elke maand vertellen wat ik allemaal heb gedaan als kinderburgemeester. Hopelijk vind je het leuk om te lezen. En als je mij iets wil vertellen of laten weten, dan kan dat altijd!

  Meer info
 • Nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’

  (05-11-2021)

  Wil je je (agrarisch) bedrijf toekomstgericht maken en heb je één of meerdere schuren met asbestdaken op je erf? Misschien is de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ dan wel interessant. 

  Meer info
 • Gratis advies voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfspand

  (04-11-2021)

  Welke stappen zet u richting een duurzaam bedrijfspand? We helpen u graag op weg. Vraag nu een gratis en onafhankelijk advies aan.

  Meer info
 • Subsidie voor initiatieven uit de samenleving

  (03-11-2021)

  Met de subsidie initiatieven uit de samenleving stimuleert de gemeente lokale organisaties om kunstige en creatieve ideeën te bedenken. Met als doel om het culturele aanbod voor een nóg breder publiek toegankelijk te maken en de leefomgeving van inwoners te verbeteren. Daarmee maakt de gemeente het voor inwoners en bezoekers nóg prettiger om in de gemeente te wonen, werken en recreëren. De gemeente roept organisaties op om initiatieven in te dienen. De voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.dalfsen.nl/initiatief. Een idee aanmelden kan tot 15 januari 2022. In een eventuele tweede aanvraagronde is het tot 15 augustus 2022 opnieuw mogelijk om hier aanspraak op te maken.

  Meer info
 • Zoekt u mee naar een plek voor asielzoekers in onze gemeente?

  (02-11-2021)

  Op dit moment is er sprake van een grote toestroom aan asielzoekers, onder andere de vluchtelingen uit Afghanistan. Aan elke gemeente in Nederland is de vraag gesteld of zij hulp kunnen bieden bij het opvangen van asielzoekers nu de nood zo hoog is. Hoe kan de gemeente Dalfsen hierbij helpen? In dit interview beantwoordt burgemeester Erica van Lente diverse vragen rondom dit vraagstuk.

  Meer info
 • College Dalfsen stelt nieuw Integraal Beleid Openbare Ruimte voor

  (28-10-2021)

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het nieuwe Integraal Beleid Openbare Ruimte ‘Buiten Voor Elkaar’ vast te stellen. Het plan ‘Buiten Voor Elkaar’ beschrijft op welke manier de gemeente, samen met de gebruikers van de openbare ruimte de komende jaren de openbare ruimte wil onderhouden en ontwikkelen. Veranderingen door de komst van onder andere de Omgevingswet, initiatieven van inwoners en de opgave voor de opwek van energie waren reden voor een vernieuwing van het beheer van de openbare ruimte. Op 29 november behandelt de gemeenteraad het plan.

  Meer info
 • College Dalfsen legt Transitievisie Warmte voor aan de gemeenteraad

  (28-10-2021)

  Ook in de gemeente Dalfsen worden alle huizen en gebouwen uiterlijk in het jaar 2050 op een duurzame manier verwarmd. Dit is een van de opdrachten uit het Nationaal Klimaatakkoord die de uitstoot van CO2 moet beperken. Om deze overgang richting te geven, heeft de gemeente samen met verschillende partijen een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staan de stappen omschreven die de route vormen naar aardgasvrije woningen en gebouwen in 2050. De gemeenteraad bespreekt de Transitievisie Warmte op 29 november.

  Meer info
 • Takkendagen

  (27-10-2021)

  De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin en singels. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels. 

  Meer info
 • Pontje Hessum uit de vaart

  (26-10-2021)

  Op dinsdag 2 november 2021 zou het vaarseizoen van het pontje afgelopen zijn, maar een kapotte kabel zorgt ervoor dat hij per direct al uit de vaart is.

  Meer info
 • Verleggen kabels langs N377/Burg. Backxlaan Nieuwleusen

  (26-10-2021)

  In het kader van werkzaamheden aan de N377 moeten kabels en leidingen worden verlegd. Ook wordt er langs de Burg. Backxlaan tussen de Burg Baron Van Dedemstraat en de N377 een gasleiding vervangen. BAM Energie & Water start op maandag 1 november 2021 met deze werkzaamheden.

  Meer info
 • Beleef duurzaam wonen in gemeente Dalfsen

  (19-10-2021)

  De snel oplopende gasprijzen zijn voor veel huishoudens reden om zich te oriënteren op energiebesparende maatregelen of aardgasvrij wonen. Dit kan tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en  6 november. Huiseigenaren uit de gemeente Dalfsen en omstreken stellen hun huis open om uitleg te geven over bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of aardgasvrij wonen. U kunt zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl/dalfsen.

  Meer info
 • Met Elkaar, hoe wij in Dalfsen samen participeren

  (18-10-2021)

  Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van ideeën en plannen in de leefomgeving elkaar te betrekken. Het betrekken van de mensen die er mee te maken hebben noemen we participatie of ook wel inwonerbetrokkenheid. De gemeente Dalfsen werkt aan beleid om inwonerbetrokkenheid te bevorderen en de kwaliteit van participatietrajecten verder te versterken. Daarbij gaat het niet alleen om plannen die de gemeente aan het ontwikkelen is, maar ook om ideeën die er leven onder inwoners. Denk bijvoorbeeld aan: de aanleg van een speelplek, een nieuw hondenuitlaatveld, een initiatief voor een buurtpicknick, of een nieuwe woningbouwlocatie.

  Meer info
 • Bewustwording én resultaat na Themaweek Veilig IJsselland

  (18-10-2021)

  Ingeleverde messen, bewustwording over het belang van meldingen doorgeven én tips om digitale criminaliteit te voorkomen. Dit is een greep uit de activiteiten die er waren tijdens de Themaweek Veilig IJsselland.

  Meer info
 • Ontwerp Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 nu in te zien

  (15-10-2021)

  De eerste concept Omgevingsvisie van gemeente Dalfsen is van 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 voor iedereen in te zien. De visie is een belangrijk document, omdat er in staat op welke manier en op welke plekken mogelijk nieuwe ontwikkelingen plaats vinden.

  De leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt of zijn vrije tijd doorbrengt. Met de invoering van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen voor haar grondgebied. Bedoeling is dat deze nieuwe Omgevingsvisie voortdurend actueel wordt gehouden aan de nieuwste ontwikkelingen. Over twee jaar volgt er bijvoorbeeld alweer een volgende versie (2.0).

  Meer info
 • Dalfsen zet in op samen wonen, werken en leven

  (12-10-2021)

  Op maandag 1 november bespreekt de gemeenteraad de begroting 2022-2025.  Een begroting die, mede door extra middelen vanuit het Rijk en eerdere bezuinigen, een positief beeld voor de komende jaren laat zien. Centraal hierin staat: De gemeente wil werken aan een wendbare, veerkrachtige samenleving en een vangnet bieden voor wie dat nodig heeft.

  Meer info
 • Een veilig buitengebied door 29.000 paar oren en ogen

  (11-10-2021)

  Icon

  Een column van burgemeester Erica van Lente tijdens de themaweek Veilig IJsselland en landelijke Week van de Veiligheid.

  In het nieuws lees ik vaak over drugsdumping in natuurgebieden, hennepteelt in schuren en drugslabs die zijn opgerold. Praktijken die mij als burgemeester van onze gemeente met een prachtig en uitgestrekt buitengebied zorgen baren. Want dit gebeurt helaas niet alleen aan de andere kant van Nederland. Juist onze regio en juist onze gemeente is met zo’n uitgestrekt buitengebied aantrekkelijk voor criminele praktijken. Tot op heden is het in onze gemeente in de praktijk nog niet veel opgemerkt, wat uiteraard niet zegt dat het hier (in de toekomst) niet speelt. Daarom willen we er samen met inwoners, ondernemers, politie en andere maatschappelijke partners scherp op zijn, het zo veel mogelijk voorkomen en als het plaats vindt, het een halt toe roepen.

  Meer info
 • Maak kennis met wijkagent buitengebied Jos Knol

  (11-10-2021)

  Jos Knol startte een jaar geleden als wijkagent buitengebied. Samen met zijn collega Roy Jansen draagt Jos bij aan het veilig houden van Dalfsen. Ook Roy Veldhuis en Marloes Sportel zijn als wijkagenten van Nieuwleusen en Oudleusen actief binnen de gemeente Dalfsen. Jos Knol houdt zich als wijkagent van het buitengebied ook veel bezig met het onderwerp ‘ondermijning’. Hij vertelt hierover meer.

  Meer info
 • Uitnodiging voor online bijeenkomst over verkenning plannen N35 Wijthmen - Nijverdal

  (08-10-2021)

  Eind 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Overijssel afgesproken dat er een verkenning wordt gestart naar een lange termijn-aanpak voor de N35. Het betreft het gebied tussen Wijthmen (omgeving van de Koelmansstraat) en Nijverdal (tot de Salland Twente Tunnel).

  Meer info
 • Uitkomsten ‘corona-gesprekken’

  (08-10-2021)

  In Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen zijn burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag de afgelopen twee weken in gesprek gegaan met inwoners en verenigingen over hoe zij aankijken tegen de nieuwe fase in de corona-aanpak, met het coronatoegangsbewijs. ”Zowel op locatie als via de mail hebben we vragen ontvangen. Dit heeft geleid tot goede gesprekken, zowel digitaal als fysiek”, vertelt burgemeester

  Meer info
 • Dalfsen sluit aan bij landelijk programma tegen eenzaamheid

  (07-10-2021)

  Gemeente Dalfsen heeft al verschillende activiteiten om eenzaamheid bij inwoners tegen te gaan of te doorbreken. Hierbij wordt met andere organisaties in de gemeente samengewerkt. Deze activiteiten worden versterkt nu Dalfsen aansluit bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS.

  Meer info
 • Deel uw ervaring met duurzaam wonen!

  (07-10-2021)

  Lijkt het u leuk om andere huiseigenaren uitleg te geven over energiebesparing of de duurzame maatregelen in uw huis? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en 6 november!

  Meer info
 • Interview met burgemeester Erica van Lente: ‘Mogen zijn wie je bent’

  (07-10-2021)

  In Nederland staan we op verschillende dagen in het jaar een moment stil bij ‘mogen zijn wie je bent’. Vrijheid is een groot goed en daaronder valt ook de vrijheid om jezelf te zijn, geaccepteerd te worden ongeacht je voorkeuren in cultuur, geloof en de liefde. Zo was het dinsdag 5 oktober Diversity Day en is het 11 oktober de landelijke Coming Out Day.

  Meer info
 • Penning van Verdienste uitgereikt aan Ab Goutbeek

  (05-10-2021)

  Bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen en (amateur)archeoloog en cultuurhistoricus Ab Goutbeek ontving op maandag 4 oktober de Penning van Verdienste van burgemeester Erica van Lente. Deze onderscheiding is een blijk van waardering van de gemeente Dalfsen voor de bijzondere en jarenlange inzet. Ab Goutbeek nam de onderscheiding in ontvangst tijdens zijn afscheid als bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen, waar hij vanaf de oprichting in 1988 actief is geweest.

  Meer info
 • Keukentafelgesprekken: zorg voor elkaar op uw agrarisch erf

  (05-10-2021)

  Zorgen voor elkaar klinkt zo vanzelfsprekend. Dat doe je toch gewoon! In de dagelijkse praktijk blijkt het toch iets ingewikkelder en zorgt het voor de nodige spanningen. Als erfcoaches zien we vaak de spanning die dit oplevert. Het is mooi dat we een luisterend oor kunnen bieden en mensen verder kunnen helpen om hun eigen weg te vinden. Wat nog mooier zou zijn, is als we al in een eerder stadium aan tafel zitten om (zorg)verwachtingen over en weer bespreekbaar te maken.

  Meer info
 • Vuilfuik geplaatst bij Hulsterplas Nieuwleusen

  (24-09-2021)

  Bij de Hulsterplas in Nieuwleusen is de afgelopen weken een vuilfuik geplaatst om het grofvuil, dat bij hevige regenval in het water van de plas terecht komt, tegen te houden.

  Meer info
 • Begane grond appartementencomplex bij entree Nieuwleusen klaar

  (23-09-2021)

  De begane grond van het nieuwe appartementencomplex aan de Burg. Backxlaan in Nieuwleusen is klaar. Wethouder André Schuurman van gemeente Dalfsen, directeur Robert Waarsing van Woonstichting VechtHorst en Mark Schrijver, mede-eigenaar van projectontwikkelaar Junco, legden vandaag het laatste deel van de vloer. Naar verwachting zijn de 22 sociale huurappartementen in de zomer van volgend jaar klaar.

  Meer info
 • College gemeente Dalfsen keurt laatste 15 aanvragen Corona Noodfonds goed

  (22-09-2021)

  De 15 aanvragen die binnenkwamen bij de tweede openstelling van het Corona Noodfonds werden op 14 september goedgekeurd door het college van de gemeente Dalfsen. Dit betekent dat deze week € 174.735,- is overgemaakt aan maatschappelijke organisaties uit de gemeente Dalfsen die door de coronacrisis hinder ondervonden, zoals het mislopen van inkomsten.

  Meer info
 • Vechtdal verbetert fietsnetwerk verder

  (22-09-2021)

  Gebruikers van de fietsknooppunten fietsen binnenkort langs nog mooiere routes in het Vechtdal. Het routebureau van MarketingOost verbetert de komende maanden namelijk de tracés. Het nieuwe netwerk is na de werkzaamheden 70 km langer dan in de huidige situatie. “Op de fiets is onze regio prachtig te verkennen. De knooproutes helpen goed bij het uitpuzzelen van een mooie route. We zijn blij dat de routes straks meer de centra van kernen in onze regio aandoen. Dat is fijn voor de fietser en voor onze ondernemers die de ze graag ontvangen”, zegt wethouder Jan Uitslag van gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Het Infopunt ondersteunt bij vragen CoronaCheck-app en het coronatoegangsbewijs

  (22-09-2021)

  Dankzij het teruglopen van de besmettingsaantallen en het steeds groter aantal gevaccineerde burgers zijn de corona regels versoepeld. Wel heb je voor toegang tot bijvoorbeeld horeca of het theater een coronatoegangsbewijs nodig. In de CoronaCheck-app is een QR-code te downloaden, waarmee je toegang krijgt tot diverse locaties/evenementen. Maar wat als je geen smartphone hebt en toch een vaccinatiebewijs wilt bemachtigen? Of wat als je niet weet hoe die CoronaCheck-app werkt? Bij het Infopunt of de Digitale vragenuurtjes in de Bibliotheek krijg je antwoord op al je vragen.

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Adriaan Visser (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

  (18-09-2021)

  Op vrijdag 17 september 2021 reikte burgemeester Erica van Lente een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer A.J. (Adriaan) Visser (70 jaar) uit Dalfsen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Theater De Spiegel in Zwolle, waar de heer Visser afscheid nam als voorzitter van PEC Zwolle. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  Meer info
 • Nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen: reacties welkom!

  (16-09-2021)

  Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten zonder winstoogmerk. Het kader voor deze subsidies is vervat in de Algemene subsidieverordening (ASV). Onlangs heeft het college van B&W de nieuwe ASV in concept vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. U heeft nu de gelegenheid om te reageren op deze concept-verordening. Dit kan tot en met 29 oktober 2021.

  Meer info
 • Spelenderwijs werken aan motorische en sociale vaardigheden met GymXtra

  (16-09-2021)

  In oktober gaat het nieuwe seizoen van GymXtra weer van start: het buitenschoolse sportprogramma waarbij spelenderwijs gewerkt wordt aan de motorische en sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en het zelfvertrouwen van kinderen. Vanaf 20 september is het mogelijk uw kind(eren) hiervoor aan te melden via www.dalfsenbeweegt.nl.

  Meer info
 • Glasvezel Nieuwleusen Zuid gaat door!

  (14-09-2021)

  Goed nieuw voor Nieuwleusen Zuid. DELTA Fiber Netwerk heeft besloten om glasvezel aan te leggen in Nieuwleusen Zuid.

  Meer info
 • Nieuw, de Regenboogsoos in de gemeente Dalfsen

  (14-09-2021)

  In de gemeente Dalfsen organiseert de werkgroep LHBTI+ Dalfsen de Regenboogsoos. Een soos waar iedereen zichzelf mag zijn. De soos richt zich vooral op ontmoetingen tussen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen en iedereen die zich betrokken of aangesproken voelt. Maar iedereen is welkom.

  Meer info
 • Expositie realistische schilderijen van Wim Schrijver in het gemeentehuis

  (10-09-2021)

  De coronamaatregelen maken het weer mogelijk om te exposeren! Vanaf 15 september 2021 zijn de schilderijen van Wim Schrijver te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen wapent zich tegen drugslabs in het buitengebied

  (09-09-2021)

  Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft dit hoge prioriteit bij de gemeente Dalfsen. Daarom start de gemeente samen met 10 andere gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. Iedereen kan anoniem een melding doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit is het onafhankelijke meldpunt en is geen politie.

  Meer info
 • Wandelnetwerk Vechtdal kan weer jaren vooruit

  (07-09-2021)

  Wandelaars vinden de komende jaren weer feilloos de weg in het Vechtdal. Het routebureau van MarketingOost verving de afgelopen maanden alle startpanelen, borden en wegwijzers van het wandelnetwerk in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg.

  Meer info
 • Keukentafelgesprekken: de toekomst van jouw agrarisch bedrijf

  (06-09-2021)

  Dagelijks stoppen in Nederland meerdere agrarische bedrijven. Dit is een complex proces, zowel zakelijk als emotioneel. Hoe ga je hier mee om en op welke manier kun je dit proces het beste doorlopen? De erfcoach schuift vaak aan bij ondernemers die nadenken over de toekomst van hun bedrijf.

   

  Meer info
 • Drugsgebruik onder jongvolwassenen: Dalfsen past in landelijk beeld

  (03-09-2021)

  Onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in de gemeente Dalfsen toont aan dat drugsgebruik onder deze doelgroep in de gemeente Dalfsen vergelijkbaar is als in andere onderzochte gemeenten. Twee op de vijf jongvolwassenen gebruikt wel eens drugs en een kleine groep gebruikt veel en regelmatig drugs. Daarnaast is er gemakkelijk aan drugs te komen, wat zorgen baart bij professionals. Verder vinden jongvolwassenen goede en eerlijke voorlichting over drugs belangrijk. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek van GGD IJsselland, in opdracht van gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Oldskool gymactiviteiten Nieuwleusen gaan weer van start

  (27-08-2021)

  In oktober 2020 startte Kerngezond Dalfsen een pilot met “Oldskool gymlesactiviteiten” in Nieuwleusen. Omdat het enthousiasme bij de deelnemers van de activiteit groot was start Kerngezond Dalfsen vanaf september met nieuwe wekelijkse gymlessen voor volwassenen tussen de 18 en 50 jaar.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen opnieuw op tijd met betalingen leveranciers

  (19-08-2021)

  Ondernemers die in 2020 diensten of producten leverden aan gemeente Dalfsen kregen hun facturen opnieuw op tijd betaald. De gemeente betaalde 95,4% van de facturen binnen de afgesproken betaaltermijn van 30 dagen.

  Meer info
 • Kansrijke biodiversiteit in de bedrijfsvoering én op het erf

  (29-07-2021)

  Wil je je (agrarisch) bedrijf toekomstgericht maken? Dan biedt meer biodiversiteit kansen. 
  Steeds meer bedrijven zetten in op meer biodiversiteit door beter bodembeheer, inzaai kruidenrijk grasland, waterberging of agrarisch natuurbeheer. Zodra de regels vanuit het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) naar Nederland vertaald zijn, komt er meer duidelijkheid. Een goed moment om nu te kijken welke richting het beste past bij jou en je bedrijf.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen zet volgende stap in de energietransitie

  (20-07-2021)

  Om klimaatveranderingen te beperken is meer duurzame energie nodig. Naast meer zonnedaken zijn ook nieuwe windmolens en zonnevelden nodig. Maar waar zijn nieuwe windmolens en zonneparken in de toekomst mogelijk en onder welke voorwaarden?

  Meer info
 • Maaisel beschikbaar voor bodemverbetering akkers

  (13-07-2021)

  Vanaf 2021 stelt de gemeente Dalfsen berm- en slootmaaisel beschikbaar om toe te passen in de kleine kringloop. Met het maaisel van bermen en uit sloten kunnen grondeigenaren van akkers de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Aangepaste regelgeving en het provinciaal beleid hebben dit mogelijk gemaakt. Hierdoor werkt de gemeente Dalfsen vanaf 2020 ook binnen de ‘Overijsselse Standaard’.

  Meer info
 • Doorontwikkelen: Hoe ziet jouw erf er over 15 jaar uit?

  (29-06-2021)

  Om een (agrarisch) bedrijf toekomstgericht te maken, biedt doorontwikkeling kansen. Het komt vaak voor dat je vol zit met ideeën, maar met al deze ideeën op een spreekwoordelijke rotonde zit. Met andere woorden, je maakt geen keuze en gaat niet aan de slag. Een erfcoach kan je helpen om de afslagen overzichtelijk te maken, mee te denken en te sparren. Dit maakt het voor jou als erfeigenaar uiteindelijk makkelijker om een afslag te kiezen. Echter, jij staat aan het roer en maakt deze keuze vanuit je eigen kracht.

  Meer info
 • Online een kijkje nemen in een energieneutraal huis

  (15-06-2021)

  Bent u benieuwd naar een praktijkvoorbeeld van een energieneutrale verbouwing? Gees en Geert Nap uit Nieuwleusen nodigen u van harte uit om online bij hen een kijkje te nemen.

  Meer info
 • Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

  (02-06-2021)

  De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

  Meer info
 • Overlast eikenprocessierups; meld het bij de gemeente Dalfsen

  (25-05-2021)

  De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen, begint weer. De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor vervelende klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, startte de gemeente in april met preventieve bestrijding door het spuiten van eikenbomen op drukke plekken in de gemeente. Veel rupsen zijn hierdoor gedood, maar op verschillende plekken zullen helaas toch nog rupsen verschijnen. Inwoners kunnen ook dit jaar een melding doen van een nest dat overlast geeft, zodat de gemeente deze nesten kan laten verwijderen.

  Meer info
 • Welkom in onze kleurrijke gemeente!

  (12-05-2021)

  Op 17 mei hijsen we de regenboogvlag bij het gemeentehuis. Op die dag is het namelijk de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. De vlag wappert dit keer om aandacht te vragen voor ieders recht op vrijheid en veiligheid. Burgemeester Erica van Lente legt uit waarom ze het van belang vindt dat ook in de gemeente Dalfsen aandacht is voor de LHBTI’ers.  

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen gaat over op werken op afspraak

  (03-05-2021)

  Icon

  Op dit moment wordt er vanwege de coronamaatregelen in het gemeentehuis, tijdens openingstijden, uitsluitend op afspraak gewerkt. Het blijkt dat dit zowel door bezoekers als medewerkers van de gemeente als zeer prettig wordt ervaren. De gemeente Dalfsen heeft daarom besloten om per direct de dienstverlening van burgerzaken uitsluitend op afspraak aan te bieden, ook na de coronaperiode. Deze werkwijze wordt ook toegepast bij de Servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen, zodra deze weer open gaan. Daarbij geldt ‘persoonlijk waar moet, en digitaal waar kan’. Inwoners kunnen online een afspraak maken of via telefoonnummer 14 0529.

  Meer info
 • Samen werken aan de toekomst van landgoed Rechteren

  (03-05-2021)

  Landgoed Rechteren ondergaat de komende jaren een aantal ruimtelijke ontwikkelingen om het landgoed toekomstbestendig te maken. Zo wil het landgoed diverse bestaande en leegstaande bebouwing een andere functie geven en een vijftal nieuw te bouwen woningen aan het landgoed toevoegen. Het college van B&W van de gemeente Dalfsen heeft ingestemd met het ingediende plan, wat verder uitgewerkt zal worden in het nieuwe bestemmingsplan.

  Foto: Helmut Vonk

  Meer info
 • Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

  (08-04-2021)

  In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

  Meer info
 • ‘Als je eenmaal begint, ga je er verder over nadenken’

  (23-03-2021)

  Wie investeert in energiebesparende producten of opwekkers van duurzame energie aan, €75,00 terugkrijgen. Veel mensen maakten al gebruik van deze actie, onder wie Hennie van der Vegt uit Dalfsen. Hij schafte in 2020 rolluiken aan, waarmee hij twee vliegen in één klap sloeg.

  Meer info
 • Dé digitale schatkamer van Dalfsen op www.dnavandalfsen.nl

  (25-02-2021)

  Een website vol met verhalen over bijzondere mensen, locaties en objecten: www.dnavandalfsen.nl. Deze digitale schatkamer is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Historische Vereniging uit Ni’jluusn van vrogger en de Historische Kring Dalfsen. In de afgelopen jaren trokken zij veel samen op in het kader van het DNA van Dalfsen. Dit project, dat mede gefinancierd wordt door de Provincie Overijssel, kwam tot stand na de opgravingen in Oosterdalfsen in 2015, waarbij archeologen schatten met grote historische waarde vonden. De gemeente Dalfsen besloot toen om de verhalen uit onze geschiedenis meer zichtbaar te maken.

  Meer info
 • Rijksmonument van het gas af en van energielabel G naar B

  (18-02-2021)

  Ralph de Vries en zijn partner Marion Kalvenhaar kochten in 2016 een rijksmonumentale boerderij aan het Westeinde in Nieuwleusen. Na een winter waarin ze bijna overal in huis wegwoeien, was het duidelijk: hier moest verduurzaamd worden. Inmiddels zijn ze van het gas af en energielabel G wordt nu label B.

  Meer info
 • De tip van…. Andrea Klamer

  (18-02-2021)

  Andrea werkt bij de gemeente Dalfsen en ze houdt zich bezig met verduurzaming. ‘Er gebeurt veel op gebied van duurzaamheid. Samen met mijn collega’s probeer ik inwoners zo goed mogelijk te informeren. Sinds 1 januari hebben we een nieuw energieloket, waar iedereen die meer wil weten over energiebesparing terecht kan: https://www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen. Je vindt hier meer informatie over wat je kunt doen in je eigen huis, je kan een maatwerkadvies aanvragen en je leest over wat anderen in onze gemeente al hebben gedaan. Ook vind je hier informatie over subsidies en financiële regelingen. Als je vragen hebt of advies wil staan de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor je klaar. Energie besparen is belangrijk: wat we niet gebruiken, hoeven we in onze gemeente ook niet op te wekken. Dat scheelt weer.’

 • Ingezonden brief wethouder Schuurman

  (18-02-2021)

  Wethouder André Schuurman verstuurt een brief naar de minister van Economische Zaken omtrent de nijpende situatie waarin vele ondernemers verkeren en de grote behoefte aan perspectief. In dit nieuwsbericht leest u de inhoud van de brief. 

  Meer info
 • Dalfser agrariërs succesvol aan de slag met duurzame energie

  (16-02-2021)

  Op ons platteland zie je steeds vaker kleine windmolens en stallen vol met zonnepanelen. De gemeente Dalfsen is trots op deze aanpak en heeft in 2020 succesvol meer dan 25 agrariërs op weg geholpen om ook aan de slag te gaan met duurzame energie op eigen erf. Van iedere boerderij is in beeld gebracht waar en hoeveel energie wordt gebruikt. Vervolgens is een advies gegeven over meer efficiëntie en meer besparing maar ook hoe deze energie op eigen erf opgewekt kan worden. Ook werden subsidies en het financieel rendement in beeld gebracht. Met dit advies zijn de deelnemers aan de slag gegaan.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (11-02-2021)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. 

  Meer info
 • ‘Voor Elkaar’, een toekomstvisie van ons allen

  (09-12-2020)

  ‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen’. Met deze zin begint de animatievideo ‘Voor Elkaar’.  Een video die ons in kleur, woord en beeld laat horen en zien wat voor de hele gemeente Dalfsen het belangrijkste is: het koesteren van onze saamhorigheid. In deze tijden nog actueler en passender dan we ons ooit konden voorstellen. De video is samengesteld op basis van het ‘verhaal’ van de toekomstvisie, die in maart 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de video op YouTube of in dit bericht.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (08-12-2020)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid is onlangs uitgebreid met Andrea Klamer. Met z’n drieën werken ze aan een toekomstbestendig duurzaam Dalfsen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

  (20-11-2020)

  In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

  Meer info
 • Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

  (20-11-2020)

  We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

  Meer info
 • Infomiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (27-10-2020)

  Welke mogelijkheden zijn er om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens de infomiddag op donderdag 8 oktober 2020. Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt én op het moment dat je die energie nodig hebt.

  Meer info
 • ‘Je moet een verhaal hebben bij de keuzes die je maakt’

  (27-10-2020)

  Jakob Buist en zijn vrouw Corrieke hebben aan de Hessenweg 49 een levensloopbestendige ecologische woning laten bouwen. Het is nog niet helemaal af, maar Jakob wil er graag over vertellen.

  Meer info
 • Expert aan het woord. De energiecoach: ‘Isoleren moet altijd samengaan met ventileren’

  (27-10-2020)

  Isoleren is een belangrijke eerste stap bij de verduurzaming van uw huis. Energiecoach Roelof Timmer vertelt over de winstpunten, maar waarschuwt ook voor al te enthousiast isoleren.

  Meer info
 • Mijn huis duurzaam familie Reimink uit Lemelerveld

  (27-10-2020)

  De familie Reimink uit Lemelerveld liet in 2018 een nieuw huis bouwen, met daarbij voor de installateur de opdracht: van het gas af en een energierekening van nul euro. Harry en Jenny vertellen graag hoe dat is gelukt.  

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties