Nieuws

Icon

 • Gezond zwemmen in de zomer

  (22-06-2021)

  Het is in deze tijd van het jaar vaak warm en om af te koelen geeft een sprong in het water lekkere verfrissing. Let wel op voor welk water je kiest!  De kwaliteit van het water kan zomers plotseling en snel verslechteren en niet overal wordt het gecontroleerd op bacteriën of blauwalg. Daar kun je flink ziek van worden. Kies daarom voor zwembaden, recreatieplassen en andere officiële zwemwateren. Zij worden regelmatig gecontroleerd, zodat je weet dat het water schoon is.

  Meer info
 • Corona Noodfonds voor maatschappelijke instellingen opnieuw opengesteld voor eerste halfjaar 2021

  (22-06-2021)

  De gemeente Dalfsen riep in mei 2020 het Corona Noodfonds in het leven om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen in coronatijd. Omdat we nog niet over de eindstreep van de coronacrisis zijn, ondervinden sommige maatschappelijke instellingen nog steeds  financiële hinder, zoals het mislopen van inkomsten door de maatregelen. Om deze instellingen te helpen, is het Corona Noodfonds opnieuw opengesteld voor aanvragen van januari 2021 tot en met juni 2021. Dit kan tot 15 augustus via www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

  Meer info
 • Werkzaamheden spoorbrug Overijsselse Vecht

  (17-06-2021)

  In opdracht van ProRail wordt de bodem rondom de pijlers van de spoorbrug verstevigd. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de doorvaart van de Vecht tussen Zwolle en Dalfsen.

  Meer info
 • Weer subsidie voor kunstige en creatieve ideeën beschikbaar

  (16-06-2021)

  Voor organisaties uit gemeente Dalfsen is dit jaar weer subsidie beschikbaar om kunstige en creatieve ideeën uit te voeren. Met het realiseren van deze ideeën wordt de leefomgeving van de inwoners in gemeente Dalfsen verbetert en het culturele aanbod nóg beter voor publiek toegankelijk gemaakt. Gemeente Dalfsen roept organisaties op om initiatieven in te dienen. De voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.dalfsen.nl/initiatief. Een idee aanmelden kan tot 15 augustus 2021. Aanvragen die nà deze datum binnenkomen, worden pas na 15 januari 2022 behandeld.

  Meer info
 • Uitnodiging: goede participatie, wat is daar volgens u voor nodig?

  (15-06-2021)

  Over hoe u woont, leeft en werkt in de gemeente Dalfsen of over hoe het misschien ook anders kan heeft u vast ideeën. Een idee voor een plan kan bij u, een buurtbewoner en ook bij de gemeente ontstaan. De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ideeën en plannen in onze leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om plannen die de gemeente aan het ontwikkelen is, maar ook om ideeën die er leven onder onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ideeën als: de aanleg van een speelplek, een nieuw hondenuitlaatveld,  of een nieuwe woningbouwlocatie.

  Meer info
 • Start inschrijving CPO-starterswoningen Nieuwleusen

  (15-06-2021)
  Overzichtskaart met beschikbare kavels CPO-starterswoningen

  Op 15 juni 2021 start de uitgifte van grond in het plan Westerbouwlanden Noord in Nieuwleusen voor de bouw van 10 starterswoningen (sociale koopwoningen). Dit gebeurt in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat je samen met een groepje mensen in een vereniging een woonproject realiseert. 

  Meer info
 • Online een kijkje nemen in een energieneutraal huis

  (15-06-2021)

  Bent u benieuwd naar een praktijkvoorbeeld van een energieneutrale verbouwing? Gees en Geert Nap uit Nieuwleusen nodigen u van harte uit om online bij hen een kijkje te nemen.

  Meer info
 • Fietsreparatiekastjes bij snelfietsroute Zwolle Dalfsen

  (14-06-2021)
  Afbeelding wethouder van Leeuwen naast een fietsreparatiekastje

  Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Ruud van Leeuwen samen met Marcel Knobben van Salland Tweewielers de fietsreparatiekastjes die langs de snelfietsroute Zwolle Dalfsen zijn geplaatst. Twee kastjes hebben al een locatie gekregen: bij zorgboerderij De Ruimte aan de Vossersteeg 74 en bij de boerderij Ruitenberg aan Hessenweg 8. Het derde kastje moet nog een locatie krijgen. Daarom ook de vraag aan de gebruikers en aanwonenden van de route: “Wat vindt u een geschikte locatie?”. Geef het door via online contactformulier of e-mailadres gemeente@dalfsen.nl.

  Meer info
 • Webinar Regionale Energiestrategie West Overijssel

  (14-06-2021)
  Afbeelding van 4 perxonen die een kaar van West Overijssel in de hand houden.

  Gemeente Dalfsen Ook in de gemeente Dalfsen werken we stap voor stap toe naar een duurzame toekomst. Om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame bronnen (ook wel energietransitie genoemd) werken we regionaal samen met o.a. andere gemeenten, Provincie en inwoners.

  Meer info
 • Week van de amateurkunst (WAK)

  (08-06-2021)
  Logo WAK kleuren geel en paars met witte tekst WAK

  Gemeente Dalfsen Doe mee: Aanmelden voor de Week van de Amateurkunst 2021 van start!

  Meer info
 • 17 partijen tekenen convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie

  (08-06-2021)

  Om de afstemming en samenwerking tussen de partijen in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Dalfsen te verbeteren, ondertekenden 17 partijen op 8 juni een convenant. Dit gebeurde tijdens de speciale ‘walk thru’ bij het gemeentehuis in Dalfsen. Wethouder Jan Uitslag: ‘Jonge kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en een goede overgang naar het basisonderwijs mogelijk maken. Dat is waar we als gemeente samen met de kinderopvangaanbieders en de basisscholen verantwoordelijkheid voor dragen. Met het convenant dragen we hieraan bij en verstevigen we onze samenwerking.’

  Meer info
 • Interessepeiling glasvezel Nieuwleusen succesvol; DELTA Fiber Netwerk start met campagne onder 650 huishoudens

  (04-06-2021)

  Voldoende interesse voor het afsluiten van een glasvezelabonnement onder 650 huishoudens in Nieuwleusen; dat is het resultaat van de interessepeiling die de gemeente Dalfsen uitvoerde in februari dit jaar. Bij een eerdere actie voor glasvezel onder de 650 huishoudens in 2019 kwamen onvoldoende aanmeldingen binnen, waardoor het niet haalbaar bleek glasvezel aan te leggen in het gebied.

  Meer info
 • Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

  (02-06-2021)

  De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

  Meer info
 • GBLT voert controles hondenbelasting uit in juni en juli

  (01-06-2021)

  In juni en juli voert GBLT de jaarlijkse controle op de aanmelding voor de hondenbelasting uit. Bent u eigenaar van één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. Via GBLT betaalt u de hondenbelasting aan de gemeente.

  Meer info
 • Geslaagden-karavaan op 10 juni op pad om geslaagde jongeren te verrassen!

  (31-05-2021)

  Donderdag 10 juni is het zover: de examenkandidaten krijgen te horen of ze geslaagd zijn! Extra bijzonder voor de kandidaten dit jaar, vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus. Om dit samen te vieren, organiseren de gemeente, JONG!Dalfsen en Saam Welzijn weer een geslaagd-actie. Een geslaagden-karavaan gaat bij geslaagde jongeren langs om hen te verrassen en feliciteert ze met het grote succes.

  Meer info
 • ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

  (31-05-2021)
  toegankelijkheid mannen en vrouwen gezichten bij elkaar gevoegd tot 1 lichaam

  In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen. Allemaal mogen ze meedoen in de samenleving. Maar kunnen ze ook echt meedoen? Voor ruim 4 miljoen mensen met een beperking is dat soms lastig. Zij hebben allerlei soorten beperkingen: lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen, psychische kwetsbaarheden en chronische ziekten. De Nederlandse maatschappij is voor hen nog niet altijd goed ingericht. Daardoor kunnen zij vaak geen gebruik maken van plekken en voorzieningen en ervaren ze moeilijkheden op een of meer onderdelen van het leven. Gemeenten spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat het meedoen voor iedereen gewoon wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school gaan.

  Meer info
 • Webinar voor sport- en beweegaanbieders

  (28-05-2021)

  Door de coronapandemie leven er bij de sport- en beweegaanbieders veel vragen. Mogelijk ook op financieel vlak. Daarom nodigt team Kerngezond Dalfsen de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Dalfsen graag online uit om aan te sluiten bij de interactieve webinar ‘Financieel gezond de crisis door’.

  Meer info
 • Kent u de erfcoaches al?

  (27-05-2021)

  Als erfcoaches werken we al ruim twee jaar met veel plezier in het mooie Vechtdal. Inmiddels hebben veel erfbewoners in het Vechtdal met ons kennisgemaakt of hebben ze over ons gehoord. En dan kan het toch nog zo zijn dat u ons niet kent of dat u niet precies weet wat wij voor u kunnen betekenen. Daar gaan we vanaf nu verandering in brengen. In dit artikel stellen we ons graag voor. De rest van dit jaar werpen we maandelijks een blik op een onderdeel van ons werk als erfcoach.

  Meer info
 • Het Infopunt, nu ook voor vragen over corona

  (25-05-2021)

  Inwoners die (zorg)vragen hebben met betrekking tot het coronavirus kunnen hiermee terecht bij het Infopunt via telefoonnummer 0529 793 013.

  Meer info
 • Tegemoetkoming bij financiële problemen door de coronacrisis

  (25-05-2021)

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk: zowel ondernemers als werknemers in diverse sectoren. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen of kunnen mensen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Het inkomen wordt minder en door die inkomensdaling hebben ze moeite om hun vaste lasten te betalen en rond te komen. Een nijpende situatie die bij huishoudens, ook in de gemeente Dalfsen, speelt. Om hen tijdelijk te helpen heeft het kabinet de regeling TONK ingesteld:  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten. Gemeenten voeren de regeling uit. De hoogte van de vergoeding hangt af van de situatie en is maximaal € 350,- per maand.

  Meer info
 • Mogelijkheid voor ruimere terrassen in de gemeente Dalfsen verlengd tot eind 2021

  (25-05-2021)

  De horeca letterlijk meer ruimte geven om te ondernemen zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. Dit is wat het college van de gemeente Dalfsen doet door, vooruitlopend op een heropening van de horeca, de verruiming van de terrassen voor in ieder geval heel 2021 door te zetten. 

  Meer info
 • Overlast eikenprocessierups; meld het bij de gemeente Dalfsen

  (25-05-2021)

  De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen, begint weer. De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor vervelende klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, startte de gemeente in april met preventieve bestrijding door het spuiten van eikenbomen op drukke plekken in de gemeente. Veel rupsen zijn hierdoor gedood, maar op verschillende plekken zullen helaas toch nog rupsen verschijnen. Inwoners kunnen ook dit jaar een melding doen van een nest dat overlast geeft, zodat de gemeente deze nesten kan laten verwijderen.

  Meer info
 • Gratis webinar energieneutraal verbouwen en isoleren. Kijk wanneer het u uitkomt!

  (18-05-2021)

  Wilt u meer weten over het energiezuiniger maken van uw woning? Laat u dan inspireren tijdens het gratis webinar Energieneutraal Verbouwen. Het webinar is in het voorjaar tweemaal gegeven en is nu terug te kijken wanneer u wilt. Tijdens het webinar vertelt de energieneutraalcoach over verschillende maatregelen, de kosten en financieringsmogelijkheden. Inwoners die het webinar eerder volgden, waren zeer tevreden over de informatie die zij hebben gekregen.

  Meer info
 • Welkom in onze kleurrijke gemeente!

  (12-05-2021)

  Op 17 mei hijsen we de regenboogvlag bij het gemeentehuis. Op die dag is het namelijk de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. De vlag wappert dit keer om aandacht te vragen voor ieders recht op vrijheid en veiligheid. Burgemeester Erica van Lente legt uit waarom ze het van belang vindt dat ook in de gemeente Dalfsen aandacht is voor de LHBTI’ers.  

  Meer info
 • Voorplein gemeentehuis Dalfsen officieel geopend

  (12-05-2021)

  Een toegankelijk en veilig voorplein, wat gecombineerd wordt met twee andere opgaves: het fietsparkeren ontlasten aan het Waterfront en klimaatbestendigheid. Daar heeft de gemeenteraad van Dalfsen vorig jaar mee ingestemd. De afgelopen periode is door aannemer NTP B.V. uit Hattem hard gewerkt aan de herinrichting van het voorplein. Nu de werkzaamheden nagenoeg zijn afgerond, heeft wethouder André Schuurman het plein woensdagmiddag 12 mei officieel geopend samen met Rick Brink, voormalig minister van Gehandicaptenzaken. Tijdens de opening werd een tegel met ‘Houd de lijn vrij’ geplaatst. Fietje de Vries, voorzitster van Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen heeft als cadeau een bordje overhandigd waarop staat dat dit plein nu voor iedereen ongehinderd bereikbaar is.

  Meer info
 • Mantelzorgwaardering 2020

  (10-05-2021)

  Ieder jaar wordt de mantelzorgwaardering uitgereikt aan mantelzorgers die zich hiervoor hebben aangemeld of zijn aangemeld. Helaas kan vanwege het coronavirus de uitreiking niet fysiek plaatsvinden. Daarom ontvangen mantelzorgers in mei via de post een brief met daarin een cadeaubon van de ondernemersvereniging uit een van de kernen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen gaat over op werken op afspraak

  (03-05-2021)

  Icon

  Op dit moment wordt er vanwege de coronamaatregelen in het gemeentehuis, tijdens openingstijden, uitsluitend op afspraak gewerkt. Het blijkt dat dit zowel door bezoekers als medewerkers van de gemeente als zeer prettig wordt ervaren. De gemeente Dalfsen heeft daarom besloten om per direct de dienstverlening van burgerzaken uitsluitend op afspraak aan te bieden, ook na de coronaperiode. Deze werkwijze wordt ook toegepast bij de Servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen, zodra deze weer open gaan. Daarbij geldt ‘persoonlijk waar moet, en digitaal waar kan’. Inwoners kunnen online een afspraak maken of via telefoonnummer 14 0529.

  Meer info
 • Samen werken aan de toekomst van landgoed Rechteren

  (03-05-2021)

  Landgoed Rechteren ondergaat de komende jaren een aantal ruimtelijke ontwikkelingen om het landgoed toekomstbestendig te maken. Zo wil het landgoed diverse bestaande en leegstaande bebouwing een andere functie geven en een vijftal nieuw te bouwen woningen aan het landgoed toevoegen. Het college van B&W van de gemeente Dalfsen heeft ingestemd met het ingediende plan, wat verder uitgewerkt zal worden in het nieuwe bestemmingsplan.

  Foto: Helmut Vonk

  Meer info
 • Zeven Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2021 in gemeente Dalfsen

  (26-04-2021)

  Op maandag 26 april 2021 tussen 9.00 en 13.00 uur heeft burgemeester Erica van Lente de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Ze bezocht die ochtend alle zeven gedecoreerden en reikte de onderscheiding uit. De volgende personen uit de gemeente Dalfsen hebben om hun bijzondere inzet een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

  Meer info
 • Evaluatie constructie Theater De Stoomfabriek

  (21-04-2021)

  In de afgelopen periode is de huidige vastgoedconstructie van de Stoomfabriek geëvalueerd. Bij de start in 2017 is afgesproken dat dit na ongeveer 5 jaar zou plaatsvinden. Naar aanleiding van het onderzoek concludeerde het adviesbureau dat de huidige constructie nog steeds passend is en zijn aansluitend daarop voorstellen voor optimalisatie geformuleerd. Aan de gemeenteraad worden in mei deze voorstellen voorgelegd en gevraagd om de voorkeursvarianten nader te mogen onderzoeken.

  Meer info
 • Bekendheid beweegaanbod vergroot met Sportgids Dalfsen

  (16-04-2021)

  De digitale Sportgids Dalfsen: overzichtelijk al het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten op één plek. Dit is een initiatief van Bart Lip van ASC Gym & Dance en Loes Mulder van Natuurlijk Heidepark. Zij hebben het plan ‘Bekendheid beweegaanbod vergroten’ ingediend als initiatief binnen het Lokaal Akkoord ‘Kerngezond Dalfsen’, met de Sportgids Dalfsen als resultaat. De gids is nu in te zien via www.sportgids.nl/dalfsen.

  Meer info
 • Kick-off ‘Kerngezond schoolaanbod’ met voedingsles

  (12-04-2021)

  Het werd vanwege corona een paar keer uitgesteld, maar vrijdagmiddag 9 april was het zover: de start van het programma ‘Kerngezond Schoolaanbod’. Een aanbod met lessen over voeding, bewegen en een gezonde leefstijl op school. Basisschool De Vuursteen in Dalfsen had de primeur, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 een les kregen over gezonde voeding.  

   

  Meer info
 • Denk mee over aardgasvrij wonen in 2050 en vul de vragenlijst in

  (12-04-2021)

  Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op de overstap naar aardgasvrij wonen. Dit noemen we: warmtetransitie. Wonen zonder aardgas betekent iets voor bijna iedereen in de gemeente Dalfsen. Daarom vraagt de gemeente Dalfsen inwoners om mee te denken. In een online vragenlijst kunnen inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij de warmtetransitie. Ook twijfels en eventuele gezette stappen voor aardgasvrij wonen kunnen worden gedeeld. De vragenlijst is tot 26 april in te vullen op www.dalfsen.nl/aardgasvrij2050.

  Meer info
 • Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

  (08-04-2021)

  In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

  Meer info
 • Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”

  (08-04-2021)

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet. Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. In een gezamenlijke zienswijze stellen de provincie Overijssel en negen betrokken gemeenten dat de vergunning op deze manier niet kan worden verstrekt.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen vestigt gemeentelijke voorkeursrechten op gronden in Dalfsen Noord

  (06-04-2021)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen hebben op 30 maart 2021 besloten om 41 percelen, gelegen in Dalfsen Noord, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop gemeentelijke voorkeursrechten van toepassing zijn. De vestiging van de zogenaamde WVG op deze gronden, is al enkele malen onderwerp van gesprek geweest in de raad van Dalfsen. Deze percelen zijn gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Dalfsen en zijn ingesloten door de Engellandweg, de Koesteeg, de Vossersteeg en de Leemculeweg. De gemeente wil de aankomende periode gebruiken om te beoordelen of deze gronden een woningbouwbestemming kunnen krijgen, wat afwijkt van het huidige gebruik.

  Meer info
 • Grasexpert Bertus Meijer uit Dalfsen is genomineerd voor prestigieuze titel Fieldmanager of the Year 2021

  (31-03-2021)

  Bertus Meijer, wijkuitvoerder Buitengebied en Sportvelden van de gemeente Dalfsen, is een van de vier kandidaten die kans maakt op de prestigieuze titel ‘Fieldmanager of the Year 2021’. Dit is een titel voor grasexperts bij sportveldonderhoud. De Fieldmanager of the Year-award wordt jaarlijks georganiseerd om het werk van fieldmanagers onder de aandacht te brengen.

  Meer info
 • West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

  (31-03-2021)

  West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan  in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

  Meer info
 • ‘Als je eenmaal begint, ga je er verder over nadenken’

  (23-03-2021)

  Wie investeert in energiebesparende producten of opwekkers van duurzame energie aan, €75,00 terugkrijgen. Veel mensen maakten al gebruik van deze actie, onder wie Hennie van der Vegt uit Dalfsen. Hij schafte in 2020 rolluiken aan, waarmee hij twee vliegen in één klap sloeg.

  Meer info
 • De gemeente Dalfsen start met het 8e verzamelplan buitengebied

  (09-03-2021)

  De gemeente Dalfsen start in 2021 met het 8e verzamelplan buitengebied. Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Dit is bedoeld voor inwoners met een (bouw-)plan dat niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar wel binnen het beleid.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen behaalt Goud bij audit voor duurzaam terreinbeheer

  (04-03-2021)

  Voor het tiende jaar op rij heeft de buitendienst van de gemeente Dalfsen het certificaat ‘duurzaam terreinbeheer’ niveau Goud behaald. Dit is een bijzondere prestatie, omdat de gemeente Dalfsen een eigen buitendienst in dienst heeft die ook met al het materieel gecertificeerd is.

  Meer info
 • Partijen slaan handen ineen voor Housing First Vechtdal

  (04-03-2021)

  In het Vechtdal is een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen, met Housing First Vechtdal. Op donderdag 4 maart hebben de partners (digitaal) het convenant ondertekend.

  Meer info
 • Dé digitale schatkamer van Dalfsen op www.dnavandalfsen.nl

  (25-02-2021)

  Een website vol met verhalen over bijzondere mensen, locaties en objecten: www.dnavandalfsen.nl. Deze digitale schatkamer is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Historische Vereniging uit Ni’jluusn van vrogger en de Historische Kring Dalfsen. In de afgelopen jaren trokken zij veel samen op in het kader van het DNA van Dalfsen. Dit project, dat mede gefinancierd wordt door de Provincie Overijssel, kwam tot stand na de opgravingen in Oosterdalfsen in 2015, waarbij archeologen schatten met grote historische waarde vonden. De gemeente Dalfsen besloot toen om de verhalen uit onze geschiedenis meer zichtbaar te maken.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen aangesloten bij Uniek Sporten

  (19-02-2021)

  Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, je wordt er fit en vrolijk van én tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. De gemeente Dalfsen vindt dat sporten voor iedereen  belangrijk is. Een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Daarom heeft de gemeente zich nu aangesloten bij het platform Uniek Sporten, wat onderdeel is van het uitvoeringsprogramma ‘Kerngezond Dalfsen’.

  Meer info
 • Rijksmonument van het gas af en van energielabel G naar B

  (18-02-2021)

  Ralph de Vries en zijn partner Marion Kalvenhaar kochten in 2016 een rijksmonumentale boerderij aan het Westeinde in Nieuwleusen. Na een winter waarin ze bijna overal in huis wegwoeien, was het duidelijk: hier moest verduurzaamd worden. Inmiddels zijn ze van het gas af en energielabel G wordt nu label B.

  Meer info
 • De tip van…. Andrea Klamer

  (18-02-2021)

  Andrea werkt bij de gemeente Dalfsen en ze houdt zich bezig met verduurzaming. ‘Er gebeurt veel op gebied van duurzaamheid. Samen met mijn collega’s probeer ik inwoners zo goed mogelijk te informeren. Sinds 1 januari hebben we een nieuw energieloket, waar iedereen die meer wil weten over energiebesparing terecht kan: https://www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen. Je vindt hier meer informatie over wat je kunt doen in je eigen huis, je kan een maatwerkadvies aanvragen en je leest over wat anderen in onze gemeente al hebben gedaan. Ook vind je hier informatie over subsidies en financiële regelingen. Als je vragen hebt of advies wil staan de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor je klaar. Energie besparen is belangrijk: wat we niet gebruiken, hoeven we in onze gemeente ook niet op te wekken. Dat scheelt weer.’

 • Ingezonden brief wethouder Schuurman

  (18-02-2021)

  Wethouder André Schuurman verstuurt een brief naar de minister van Economische Zaken omtrent de nijpende situatie waarin vele ondernemers verkeren en de grote behoefte aan perspectief. In dit nieuwsbericht leest u de inhoud van de brief. 

  Meer info
 • Tiny houses op bestaande erven in buitengebied Dalfsen mogelijk

  (17-02-2021)

  De gemeenteraad van Dalfsen overweegt om het realiseren van ‘Tiny houses’ in het buitengebied mogelijk te maken met een aangepaste ‘Sloop voor kansen-regeling’. Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny houses wordt permanent gewoond. Ze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.

  Meer info
 • Sportwethouder Uitslag maakt graag een ‘ommetje’ met inwoners

  (17-02-2021)

  Vanwege de langdurige gevolgen van het coronavirus is het voor veel mensen een uitdaging geworden om wekelijks voldoende te bewegen. Juist nu bewegen zo belangrijk is voor een vitale gezondheid, daagt sportwethouder Uitslag inwoners in Dalfsen uit om samen een ‘ommetje’ te wandelen. Dat kan door de gratis app ‘ommetje’, te downloaden in Google Play of de Appstore. De app is een initiatief van de Hersenstichting om inwoners te stimuleren om te wandelen.

  Meer info
 • Dalfser agrariërs succesvol aan de slag met duurzame energie

  (16-02-2021)

  Op ons platteland zie je steeds vaker kleine windmolens en stallen vol met zonnepanelen. De gemeente Dalfsen is trots op deze aanpak en heeft in 2020 succesvol meer dan 25 agrariërs op weg geholpen om ook aan de slag te gaan met duurzame energie op eigen erf. Van iedere boerderij is in beeld gebracht waar en hoeveel energie wordt gebruikt. Vervolgens is een advies gegeven over meer efficiëntie en meer besparing maar ook hoe deze energie op eigen erf opgewekt kan worden. Ook werden subsidies en het financieel rendement in beeld gebracht. Met dit advies zijn de deelnemers aan de slag gegaan.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (11-02-2021)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. 

  Meer info
 • Gemeentelijke camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen tijdelijk gesloten

  (11-02-2021)

  Tijdens een onderzoek voor het camperbeleid in de gemeente Dalfsen is geconstateerd dat het gratis aanbieden van camperplaatsen niet meer mag. Daarop heeft de gemeente besloten om, in aanloop naar de start van het toeristische seizoen, de camperplaatsen vanaf 15 februari buiten gebruik te stellen. Samen met de toeristische sector bekijkt de gemeente hoe ze hier in de toekomst mee omgaat.

  Meer info
 • Online presentatie Energieneutraal Verbouwen

  (02-02-2021)

  In een energieneutraal huis woont u comfortabel, wekt u energie op en gebruikt u zo min mogelijk energie. Zo bent u klaar voor uw duurzame toekomst.  Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Wij bieden inspiratie en concrete informatie in de online presentatie Energieneutraal Verbouwen.

  Meer info
 • Concept landschaps- en beplantingsplan Vechtdalverbinding

  (29-01-2021)

  In de afgelopen periode heeft TAUW voor de provincie Overijssel een concept landschaps- en beplantingsplan opgesteld langs de wegen N340, N48 en N377 voor het project Vechtdalverbinding. In de periode van 2 februari tot en met 14 februari zijn het concept landschaps- en beplantingsplan online in te zien.

  Meer info
 • Myla Groenendijk eerste kinderburgemeester van Dalfsen

  (28-01-2021)

  De 9-jarige Myla Groenendijk uit Lemelerveld wordt de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen. Zij vervult deze speciale functie tot het einde van dit schooljaar. Aanstaande maandag, 1 februari, wordt zij officieel beëdigd door burgemeester Erica van Lente. Dit vindt plaats voorafgaand aan de commissievergadering om 19.30 uur. De beëdiging is live te volgen op ris.dalfsen.nl.

  Meer info
 • Tweede ronde beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

  (18-01-2021)

  Persbericht Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen, waaronder een aantal in de gemeente Dalfsen. Het tweede van de drie plannen voor deze regio, voor ruim 170 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

  Meer info
 • Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal

  (16-12-2020)

  Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de Regiodeal.

  Meer info
 • Vraag gemakkelijk een Energiebespaarlening aan

  (11-12-2020)

  In je huis, de plek waar je tot rust komt, wil je zo comfortabel mogelijk wonen. Dat comfort kun je bereiken door energiebesparende maatregelen te treffen. Met een Energiebespaarlening kun je die maatregelen tegen een aantrekkelijke rente financieren.

  Meer info
 • ‘Voor Elkaar’, een toekomstvisie van ons allen

  (09-12-2020)

  ‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen’. Met deze zin begint de animatievideo ‘Voor Elkaar’.  Een video die ons in kleur, woord en beeld laat horen en zien wat voor de hele gemeente Dalfsen het belangrijkste is: het koesteren van onze saamhorigheid. In deze tijden nog actueler en passender dan we ons ooit konden voorstellen. De video is samengesteld op basis van het ‘verhaal’ van de toekomstvisie, die in maart 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de video op YouTube of in dit bericht.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (08-12-2020)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid is onlangs uitgebreid met Andrea Klamer. Met z’n drieën werken ze aan een toekomstbestendig duurzaam Dalfsen.

  Meer info
 • Mondkapjes in het gemeentehuis verplicht

  (02-12-2020)
  Afbeelding persoon met mondkapje en logo Rijksoverheid

  Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet) in werking getreden. Deze wet verplicht o.a. het dragen van een mondkapje in het gemeentehuis. Net als bezoekers dragen ook medewerkers van de gemeente Dalfsen een mondkapje in het openbare deel van het gemeentehuis. Medewerkers van achter de balies hoeven niet persé een mondkapje te dragen, omdat ze werken op voldoende afstand door de aanwezigheid van een balie. Ook zijn de balies voorzien van spat/kuchschermen.

  Meer informatie Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • Gemeente Dalfsen sluit zich aan bij het netwerk Vitaal Vechtdal

  (26-11-2020)

  Vitaal Vechtdal wordt verder versterkt. Per 1 december sluit ook de gemeente Dalfsen zich bij het netwerk aan. ”We zijn erg blij met de komst van gemeente Dalfsen in ons netwerk”, zegt Paul Habets, voorzitter Vitaal Vechtdal. ”Daarmee versterken we in het Vechtdal elkaars krachten voor het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.” Wethouder Uitslag vult aan: “Als gemeente doen we al ontzettend veel op het gebied van gezondheid onder de noemer Kerngezond Dalfsen. Door samen op te trekken bij diverse gezondheidsinitiatieven, regionale aanpakken en onderzoeken grijpen we de kans aan om het Vechtdal gezonder te maken.”

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

  (20-11-2020)

  In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

  Meer info
 • Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

  (20-11-2020)

  We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

  Meer info
 • Gemeente gaat aan de slag met het beleid voor de openbare ruimte

  (17-11-2020)

  Het onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente Dalfsen. Het gaat dan om onderhoud aan gemeentelijke wegen, straten, bruggen, verlichting, groen, speeltoestellen, straatmeubilair en riolering. Mede omdat de werkwijze van de gemeente is veranderd, inwonersinitiatieven steeds vaker voorkomen en de samenwerking tussen inwoners en gemeente steeds belangrijker wordt, heeft het Dalfser college besloten het beleid ‘Integraal beheer van de openbare ruimte’ (IBOR) te vernieuwen. In het voorjaar van 2021 bepaalt de gemeenteraad de kaders van het beleid en eind 2021 wordt het nieuwe beleid vastgesteld.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling vanaf 2021 in Dalfsen en Staphorst

  (10-11-2020)

  Gemeenten Dalfsen en Staphorst, woningcorporatie Vechtdal Wonen, Woonstichting VechtHorst, Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en Saam Welzijn hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor buurtbemiddeling. Daarmee zijn we de 299e en 300e gemeente in Nederland die buurtbemiddeling inzet! Vanaf 1 januari gaan we samen met de politie buurtbemiddeling organiseren voor inwoners in beide gemeenten. In elke buurt kan het namelijk voorkomen dat bewoners zich ergeren aan het gedrag van hun buren. En als mensen het niet met elkaar kunnen uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Dit is voor beide partijen vervelend. Met buurtbemiddeling kan in veel gevallen erger worden voorkomen.

  Meer info
 • Infomiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (27-10-2020)

  Welke mogelijkheden zijn er om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens de infomiddag op donderdag 8 oktober 2020. Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt én op het moment dat je die energie nodig hebt.

  Meer info
 • ‘Je moet een verhaal hebben bij de keuzes die je maakt’

  (27-10-2020)

  Jakob Buist en zijn vrouw Corrieke hebben aan de Hessenweg 49 een levensloopbestendige ecologische woning laten bouwen. Het is nog niet helemaal af, maar Jakob wil er graag over vertellen.

  Meer info
 • Expert aan het woord. De energiecoach: ‘Isoleren moet altijd samengaan met ventileren’

  (27-10-2020)

  Isoleren is een belangrijke eerste stap bij de verduurzaming van uw huis. Energiecoach Roelof Timmer vertelt over de winstpunten, maar waarschuwt ook voor al te enthousiast isoleren.

  Meer info
 • Mijn huis duurzaam familie Reimink uit Lemelerveld

  (27-10-2020)

  De familie Reimink uit Lemelerveld liet in 2018 een nieuw huis bouwen, met daarbij voor de installateur de opdracht: van het gas af en een energierekening van nul euro. Harry en Jenny vertellen graag hoe dat is gelukt.  

  Meer info
 • Uitnodiging informatiemiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (13-10-2020)

  Geef je op voor de ONLINE Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

  Meer info
 • Programmabegroting 2021-2024

  (09-10-2020)

  Door een flinke bezuinigingen en door de inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren. Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren.

  Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting is er voor gekozen om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november wordt het voorstel besproken door de raad tijdens de digitale raadsvergadering. 

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

  (03-04-2020)

  Een erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De erfcoach is onderdeel van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van de provincie Overijssel. Dit project is erop gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties

Het gemeentehuis is op afspraak geopend (14 0529). De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn vanaf 7 juni 2021 geopend. Voor het gemeentehuis en servicepunten geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster