Nieuws

Icon

 • Word jij de eerste kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen?

  (04-12-2020)

  Gezocht: de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen! Durf jij te zeggen wat je belangrijk vindt? Weet jij wat er speelt in jouw buurt en op school? Wil jij laten horen wat kinderen te zeggen hebben? Pak dan nu je kans en wie weet ben jij in 2021 de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen. Deze speciale functie heb je tot het einde van dit schooljaar. Alle kinderen die in groep 7 en 8 zitten en in de gemeente Dalfsen wonen mogen meedoen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen stelt Corona Noodfonds ter beschikking

  (03-12-2020)

  De huidige coronacrisis treft ons allemaal en zo ook de maatschappelijke instellingen binnen de Gemeente Dalfsen. Om deze instellingen financieel te ondersteunen heeft de gemeente het Corona Noodfonds, ter hoogte van 1 miljoen euro, ter beschikking gesteld. Maatschappelijke instellingen die hun activiteiten richten op de Dalfser samenleving kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op dit fonds. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september tot en met 30 september 2020 via www.dalfsen.nl/coronanoodfonds. De gemeente streeft ernaar voor 15 oktober 2020 duidelijkheid te geven over de ingekomen verzoeken.

  Meer info
 • Mondkapjes in het gemeentehuis verplicht

  (02-12-2020)
  Afbeelding persoon met mondkapje en logo Rijksoverheid

  Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet) in werking getreden. Deze wet verplicht o.a. het dragen van een mondkapje in het gemeentehuis. Net als bezoekers dragen ook medewerkers van de gemeente Dalfsen een mondkapje in het openbare deel van het gemeentehuis. Medewerkers van achter de balies hoeven niet persé een mondkapje te dragen, omdat ze werken op voldoende afstand door de aanwezigheid van een balie. Ook zijn de balies voorzien van spat/kuchschermen.

  Meer informatie Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • Mantelzorgerswaardering 2020

  (01-12-2020)

  De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar weer een Mantelzorgwaardering uit. De waardering wordt voor mantelzorgers vanaf 12 jaar in alle kernen in de vorm van lokale ondernemersbonnen aangeboden. Jonge mantelzorgers in de leeftijd tot 12 jaar kunnen aangemeld worden voor een leuke activiteit. Levert u of een van uw naasten mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Meld uzelf of deze persoon van 1 december 2020 tot en met 28 februari 2021 aan voor de mantelzorgwaardering 2020 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. Let op! Deze link geeft per 1 december pas toegang tot het aanmeldformulier.

  Meer info
 • Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst belaste woningen langs het spoor

  (01-12-2020)

  Een bericht van ProRail - In 2012 is in de Wet milieubeheer geregeld dat woningen waar het geluid van spoorwegen of rijkswegen hard is, gesaneerd worden. Saneren wil zeggen: zorgen dat het geluid in de woningen afneemt tot binnen de wettelijke grenzen. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) werkt ProRail aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van IenW.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen sluit zich aan bij het netwerk Vitaal Vechtdal

  (26-11-2020)

  Vitaal Vechtdal wordt verder versterkt. Per 1 december sluit ook de gemeente Dalfsen zich bij het netwerk aan. ”We zijn erg blij met de komst van gemeente Dalfsen in ons netwerk”, zegt Paul Habets, voorzitter Vitaal Vechtdal. ”Daarmee versterken we in het Vechtdal elkaars krachten voor het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.” Wethouder Uitslag vult aan: “Als gemeente doen we al ontzettend veel op het gebied van gezondheid onder de noemer Kerngezond Dalfsen. Door samen op te trekken bij diverse gezondheidsinitiatieven, regionale aanpakken en onderzoeken grijpen we de kans aan om het Vechtdal gezonder te maken.”

  Meer info
 • Aankleding fietsroute Zwolle – Dalfsen

  (26-11-2020)

  Vorig jaar zijn er werkzaamheden aan de fietsroute Zwolle – Dalfsen uitgevoerd en hebben we tussen Dalfsen en de stuw verschillende dingen aangepast, zoals het aanbrengen van een nieuw wegdek. Sindsdien kunt u hier heerlijk fietsen!  Om de fietsroute nog verder te verbeteren, willen we de route fietsvriendelijk “aankleden”.  Hierdoor wordt het voor fietsers herkenbaarder, veiliger en comfortabeler.

  Meer info
 • Periode Corona Noodfonds verlengd tot en met 31 december 2020

  (23-11-2020)

  De coronacrisis treft ook maatschappelijke instellingen binnen de Gemeente Dalfsen. De gemeente heeft het Corona Noodfonds in het leven geroepen om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen. Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen naar aanleiding van het oplopende aantal coronabesmettingen, ook in de gemeente Dalfsen, wordt het noodfonds opnieuw opengesteld. Aanvragen over de periode van maart tot en met 31 december 2020 moeten voor 15 februari binnen zijn. Aanvragen kan op www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

  Meer info
 • Start herinrichting voorplein gemeentehuis Dalfsen

  (20-11-2020)

  NTP B.V. is met de ondertekening van de bouwteamovereenkomst officieel de aannemer die aan de slag gaat met de herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen. Afgelopen woensdag 18 november ondertekende wethouder André Schuurman namens de gemeente Dalfsen en directeur Anton Jansen Holleboom namens NTP B.V. de overeenkomst. Hiermee is een vervolgstap gezet in de realisatie van de herinrichting van het voorplein.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

  (20-11-2020)

  In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

  Meer info
 • Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

  (20-11-2020)

  We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

  Meer info
 • Gemeente gaat aan de slag met het beleid voor de openbare ruimte

  (17-11-2020)

  Het onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente Dalfsen. Het gaat dan om onderhoud aan gemeentelijke wegen, straten, bruggen, verlichting, groen, speeltoestellen, straatmeubilair en riolering. Mede omdat de werkwijze van de gemeente is veranderd, inwonersinitiatieven steeds vaker voorkomen en de samenwerking tussen inwoners en gemeente steeds belangrijker wordt, heeft het Dalfser college besloten het beleid ‘Integraal beheer van de openbare ruimte’ (IBOR) te vernieuwen. In het voorjaar van 2021 bepaalt de gemeenteraad de kaders van het beleid en eind 2021 wordt het nieuwe beleid vastgesteld.

  Meer info
 • Let op: Online oplichting door bedrijven die geld vragen voor afspraak bij de gemeente Dalfsen

  (17-11-2020)

  Wij ontvingen meldingen over websites die het mogelijk maken een afspraak te maken bij de gemeente Dalfsen en daarvoor geld in rekening brengen. Het gaat hier om oplichting.

  Meer info
 • Voorplein gemeentehuis Dalfsen na herstel voor iedereen toegankelijk

  (13-11-2020)

  Tijdens de raadsvergadering van 25 mei heeft de raad besloten om het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen te herstellen. De huidige gebreken, waaronder de steile hellingbaan, beschadigde tegels en trappartijen en defecte lift vragen om noodzakelijke ingrepen. Het gemeentehuis moet toegankelijk zijn voor alle inwoners. Dat wordt met dit plan gerealiseerd. Tevens worden twee andere opgaves, fietsparkeren voor onder meer bezoekers van het Waterfront en een klimaatbestendige en groene omgeving, daarin meegenomen.

  Meer info
 • Gemeente zoekt gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvangtoeslag Belastingdienst

  (12-11-2020)

  Duizenden ouders in Nederland zijn eerder dit jaar getroffen door problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. De Belastingdienst compenseert de gedupeerden, maar dit is niet altijd tijdig en/of voldoende om uit de (financiële) problemen te blijven. Inmiddels is bekend geworden dat in de gemeente Dalfsen tenminste 6 gezinnen hiermee te maken hebben (gehad). De namen van deze mensen zijn helaas niet bekend bij de gemeente. In verband met de privacy van gedupeerden mag de Belastingdienst geen persoonlijke gegevens uitwisselen.

  Meer info
 • Stoffelijke resten Duitse piloot Dalfsen geïdentificeerd

  (11-11-2020)

  Met de vondst van een herkenningsplaatje is in het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) de identiteit vastgesteld van de Duitse piloot, wiens toestel vorige week in de gemeente Dalfsen werd geborgen.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling vanaf 2021 in Dalfsen en Staphorst

  (10-11-2020)

  Gemeenten Dalfsen en Staphorst, woningcorporatie Vechtdal Wonen, Woonstichting VechtHorst, Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en Saam Welzijn hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor buurtbemiddeling. Daarmee zijn we de 299e en 300e gemeente in Nederland die buurtbemiddeling inzet! Vanaf 1 januari gaan we samen met de politie buurtbemiddeling organiseren voor inwoners in beide gemeenten. In elke buurt kan het namelijk voorkomen dat bewoners zich ergeren aan het gedrag van hun buren. En als mensen het niet met elkaar kunnen uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Dit is voor beide partijen vervelend. Met buurtbemiddeling kan in veel gevallen erger worden voorkomen.

  Meer info
 • Duurzame huizenroute van 7 november tot 15 december

  (06-11-2020)

  Een comfortabel en energiezuinig huis, hoe krijg je dat voor elkaar? Doe van 7 november tot 15 december inspiratie op tijdens de online Duurzame Huizen Route.

  Meer info
 • Berging Duitse Messerschmitt Bf109

  (06-11-2020)

  Deze week vond de berging van de Duitse Messerschmitt Bf109 in de gemeente Dalfsen plaats. Het toestel stortte op 30 januari 1944 neer nabij buurtschap Millingen. Afgelopen woensdag meldde de gemeente al dat bij de berging de stoffelijke resten van de piloot aangetroffen en zeker gesteld zijn. Nader onderzoek in het laboratorium van de BIDKL in Soesterberg moet uitwijzen wat de identiteit van de vlieger is. Naast de stoffelijke resten van de piloot zijn er ontzettend veel wrakdelen geborgen. Aan de hand hiervan wordt geprobeerd vast te stellen om welk toestel het gaat.

  Meer info
 • Stoffelijke resten piloot gevonden bij berging vliegtuigwrak Dalfsen

  (04-11-2020)

  Op woensdag 4 november zijn bij de berging van de Duitse Messerschmitt Bf109 de stoffelijke resten van de piloot aangetroffen en zeker gesteld. Het toestel stortte op 30 januari 1944 neer nabij buurtschap Millingen. Aan de hand van de geborgen wrakdelen wordt geprobeerd vast te stellen om welk toestel het gaat. Nader onderzoek in het laboratorium van de BIDKL in Soesterberg moet uitwijzen wat de identiteit van de vlieger is. Het kan 6 maanden tot 1 jaar duren voordat hierover meer bekend is.

  Meer info
 • Kantlijnen op fietsroute Zwolle - Dalfsen

  (03-11-2020)

  Gebruikers van de fietsroute Zwolle – Dalfsen hebben bij de gemeente de wens ingebracht om de route ook tijdens de donkere dagen beter zichtbaar te maken. Vandaag is hier invulling aan gegeven door op de fietsroute over de gehele lengte aan beide zijden een kantstreep aan te brengen. In het donker reflecteert de kantstreep het licht, waardoor fietsers goed worden geleid. Wel zo veilig!

  Meer info
 • Berging vliegtuigwrak Millingen start 2 november

  (29-10-2020)

  De berging van de Duitse Messerschmitt Bf109 die op 30 januari 1944 is neergestort nabij het buurtschap Millingen start op 2 november 2020. De berging stond oorspronkelijk gepland voor mei 2020, maar deze werd uitgesteld in verband met maatregelen rondom het coronavirus. In het vliegtuigwrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van de Duitse piloot.

  Meer info
 • Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg

  (27-10-2020)

  De Week van de Pleegzorg 2020 wordt gehouden van woensdag 28 oktober t/m woensdag 4 november.

  Meer info
 • Infomiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (27-10-2020)

  Welke mogelijkheden zijn er om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens de infomiddag op donderdag 8 oktober 2020. Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt én op het moment dat je die energie nodig hebt.

  Meer info
 • ‘Je moet een verhaal hebben bij de keuzes die je maakt’

  (27-10-2020)

  Jakob Buist en zijn vrouw Corrieke hebben aan de Hessenweg 49 een levensloopbestendige ecologische woning laten bouwen. Het is nog niet helemaal af, maar Jakob wil er graag over vertellen.

  Meer info
 • Expert aan het woord. De energiecoach: ‘Isoleren moet altijd samengaan met ventileren’

  (27-10-2020)

  Isoleren is een belangrijke eerste stap bij de verduurzaming van uw huis. Energiecoach Roelof Timmer vertelt over de winstpunten, maar waarschuwt ook voor al te enthousiast isoleren.

  Meer info
 • Mijn huis duurzaam familie Reimink uit Lemelerveld

  (27-10-2020)

  De familie Reimink uit Lemelerveld liet in 2018 een nieuw huis bouwen, met daarbij voor de installateur de opdracht: van het gas af en een energierekening van nul euro. Harry en Jenny vertellen graag hoe dat is gelukt.  

  Meer info
 • Subsidie voor isoleren tijdelijk verhoogd naar bijna 30%!

  (27-10-2020)

  Woningeigenaren die minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren kunnen de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen. En voor de aankoop van zonneboilers en warmtepompen is er de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

  Meer info
 • Extra inzet aanpak drugs en georganiseerde criminaliteit (ondermijning) in Dalfsen

  (15-10-2020)

  Nieuw Damoclesbeleid stelt burgemeester in staat gebouwen te sluiten bij aanwezigheid, gebruik of verhandelen drugs; herziene APV kent o.a. nieuwe artikelen rond ondermijning

  Onderdeel van de Opiumwet is artikel 13b, die ook wel de ‘Wet Damocles’ wordt genoemd. Hiermee heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen (panden) en erven te sluiten wanneer er drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is. Ook het aantreffen van voorbereidingshandelingen is nu opgenomen in de Opiumwet. Dit leidde ertoe dat nieuw Damoclesbeleid is vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Uitnodiging informatiemiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (13-10-2020)

  Geef je op voor de ONLINE Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

  Meer info
 • De CoronaMelder-app: voor iedereen beschikbaar

  (13-10-2020)

  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

  Meer info
 • Stichting Joris Bezorgt levert wekelijks gratis fruit aan 900 kinderen

  (12-10-2020)

  Drie dagen in de week gratis schoolfruit bezorgen op de basisscholen; in de kern Dalfsen gaat het gebeuren! Met financiële ondersteuning uit het ‘Lokaal Akkoord Kerngezond Dalfsen’ heeft stichting Joris Bezorgt, kartrekker van het project, in Dalfsen vier basisscholen warm gemaakt voor het initiatief. Zo komt het werken aan een gezondere leefstijl samen met het creëren van verbinding in de wijk.

  Meer info
 • Voorlopig voorkeursrecht percelen Pastoriestraat Dalfsen

  (09-10-2020)

  Het college van B&W heeft een (voorlopig) gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op de percelen van Habion aan de Pastoriestraat te Dalfsen. Dit besluit is per 1 oktober 2020 ingegaan. De betreffende percelen worden momenteel door Rosengaerde Zorgcentrum gehuurd van Habion. De gemeenteraad moet binnen drie maanden na besluit van het college een besluit nemen of het voorkeursrecht wordt toegekend.

  Meer info
 • Programmabegroting 2021-2024

  (09-10-2020)

  Door een flinke bezuinigingen en door de inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren. Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren.

  Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting is er voor gekozen om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november wordt het voorstel besproken door de raad tijdens de digitale raadsvergadering. 

  Meer info
 • Raad Dalfsen blijft digitaal vergaderen in 2020

  (02-10-2020)
  Afbeelding beeldscherm met digitaal vergaderende raadsleden

  Afgelopen week zijn er nieuwe landelijke en regionale maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo blijft thuiswerken de norm, mogen gezelschappen maximaal uit vier personen bestaan en wordt het aantal personen per ruimte beperkt tot 30. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om daar voor de vergaderingen van de raad en commissie bij aan te sluiten. Hoewel er een uitzondering geldt voor dit soort vergaderingen wordt hier in Dalfsen geen gebruik van gemaakt. Tot het einde van het jaar blijven de vergaderingen digitaal.

  Meer info
 • Hoe ziet Dalfsen er over 10 jaar uit? Denk en doe mee

  (30-09-2020)

  Vanaf 30 september tot eind november gaat de gemeente Dalfsen via diverse bijeenkomsten in gesprek met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over de Omgevingsvisie. Ook kunnen mensen hun mening geven door een vragenlijst in te vullen op www.dalfsen.nl/vragenlijst. Het is van belang dat inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners hun mening geven, want de Omgevingsvisie geeft richting aan en laat zien waar kansen liggen voor (ruimtelijke) ontwikkeling en waar behoefte is aan verandering.

  Meer info
 • Campagne Senioren & Veiligheid: Meekijken bij pinnen

  (01-09-2020)

  Vanaf 1 september loopt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid. Senioren krijgen 4 weken lang concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Deze week staat in het teken van 'meekijken met pinnen'.

  Meer info
 • Gratis sporten voor volwassenen van 20 tot 50 jaar met Sports4you

  (26-08-2020)

  De Dalfser buurtsportcoaches starten samen met diverse sportaanbieders vanaf september 2020 met een nieuw initiatief: Sports4you. Gratis sport- en beweegaanbod voor volwassenen tussen de 20 en 50 jaar om lekker te bewegen en bekende of nieuwe sporten uit te proberen. Hiermee worden volwassenen gemotiveerd om op een leuke manier (weer) te sporten en kennis te laten maken met verschillende sporten.

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • Ondernemen in coronatijden ‘De schouders eronder en proberen door te gaan’

  (28-07-2020)

  Waar de ene ondernemer omzet zag stijgen in de afgelopen maanden, daalden de inkomsten bij andere ondernemers of viel de omzet zelfs van de een op de andere dag volledig weg. Een plotselinge verandering die van veel ondernemers een flinke dosis aanpassingsvermogen vergt. Ook Johan Neppelenbroek, voorzitter van Ondernemersvereniging Lemelerveld, ziet de impact van de corona-crisis op de ondernemers in Lemelerveld.

  Meer info
 • Gratis opleiding en bijscholing voor werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle

  (09-07-2020)
  Logo Upgrade jezelf

  Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf nu gratis laten (bij-)scholen via het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Dalfsen doet mee aan dit initiatief samen met achttien andere regiogemeenten en vier provincies. “Het bieden van gratis opleiding en bijscholing is een prachtige kans die ervoor zorgt dat inwoners en medewerkers uit onze gemeente in deze bijzondere tijd hun kansen op het vinden van een geschikte baan kunnen vergroten”, aldus wethouder Van Leeuwen.

  Meer info
 • Eerste Circulaire Sloopcertificaat van Nederland uitgereikt in de gemeente Dalfsen

  (02-07-2020)

  Een oud gebouw slopen en al het materiaal opnieuw gebruiken; dat is circulair slopen. In de gemeente Dalfsen, waar duurzaamheid voorop staat, is na de circulaire sloop van sporthal de Schakel in Nieuwleusen ook op de oude locatie van het Agnietencollege 96% van het vrijgekomen materiaal hergebruikt. Hoe bijzonder dit is blijkt uit het feit dat op donderdag 2 juli het eerste circulaire sloopcertificaat van Nederland werd uitgereikt.

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • Loden waterleidingen

  (10-03-2020)

  Hoe kan het dat er de laatste tijd zoveel aandacht is voor loden waterleidingen? Dat heeft te maken met een advies van de Gezondheidsraad van afgelopen november. Daarin stond dat Nederlanders de afgelopen decennia weliswaar veel minder met lood in aanraking zijn gekomen dan vroeger, maar dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht (NOS.nl).

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn open voor publiek. Voor alle locaties geldt een mondkapjesplicht ! Meer informatie

Sluit venster