Nieuws

Icon

 • Zijn uw afval-inzameldagen in 2019 gewijzigd?

  Bekijk snel de Rova afval kalender: de inzameldagen van uw groene en oranje container kunnen in 2019 op een andere dag vallen dan u gewend bent. In de Rova afval kalender op www.rova.nl leest u op welke dagen uw containers in 2019 worden geledigd. 

  Meer info
 • Werkzaamheden vernieuwing aansluiting Hessenweg op A28 starten in 2019

  Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben gemeld dat BAM Infra in 2019 start met de werkzaamheden die de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N340 (Hessenweg), de N377 (‘de Lichtmis’) en de N48 (Hoogeveen-Ommen) verbeteren. In 2023 is het project Vechtdal Verbinding klaar.

  Meer info
 • Heeft u een goed idee voor een schone buurt?

  Houdt u ook van een schone leefomgeving en vindt u het ook vervelend zwerfafval langs de kanten van de weg te vinden? Samen met u wil gemeente Dalfsen aan de slag om de gemeente nog schoner te maken en vooral zo te houden. Daarom kunt u uw idee of plan tegen zwerfafval indienen bij de gemeente. Voor uw plan kunt u ondersteuning of subsidie van de gemeente krijgen voor de organisatie of communicatie van uw ideeën. Ook levert de gemeente vuilniszakken, grijpers en regelt ze de afvoer van het zwerfafval.

  Meer info
 • Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen

  In de maanden december en januari hebben wij de volgende gewijzigde openingstijden. 
   

  Meer info
 • Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Wonen

  Woningstichtingen VechtHorst en de Veste, huurdersverenigingen Twee onder één Kap (TOEK) en Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2019 vastgelegd. Daarbij is onder andere afgesproken dat er de komende twee jaar 130 nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Tegelijkertijd heeft het college het woningprogramma 2019-2021 vastgesteld, inclusief de uitgifte van ca 60 kavels voor particuliere nieuwbouw in 2019.

  Meer info
 • Opbrengst afscheid Han Noten: 4.000 euro voor Sheltersuit

  De oproep van scheidend burgemeester Han Noten om bij zijn afscheid in plaats van een cadeau een gift te doen aan Sheltersuit heeft 4.022,50 euro opgebracht. Noten heeft vandaag zelf de  cheque met dit mooie bedrag overhandigd aan Sheltersuit in Enschede.

  Meer info
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren gaan nauwer samenwerken

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het buitengebied van Overijssel gaan nauwer met elkaar samenwerken. Met ingang van vandaag mogen zij ook op elkaars grondgebied controleren en handhaven. Dit is geregeld in een convenant, waaronder alle betrokken bestuurders vandaag hun handtekening hebben gezet. De nauwe samenwerking moet ervoor zorgen dat er een grotere pakkans is voor overtreders van de wet- en regelgeving in het buitengebied. 

  Meer info
 • Opruimen herfstblad

  Vanaf week 44 tot 48 komt de veeg-/zuigwagen van de gemeente regelmatig bij u in de wijk om het herfstblad op te vegen. Onderstaand schema zal, onder voorbehoud, zoveel mogelijk worden aangehouden. Het kan voorkomen dat door de aangeboden hoeveelheid blad dit niet altijd op dezelfde dag kan worden opgeruimd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

  Meer info
 • Gratis takkendagen

  Afbeelding takken in kruiwagen

  De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels.

  Meer info
 • Collectieve zorgverzekering voor minima

  De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering van het Zilveren Kruis aan.

  Meer info
 • Voorlopig ontwerp snelfietsroute Dalfsen – Zwolle in raad van december

  Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Dalfsen legt het voorlopig ontwerp voor een snelfietsroute Dalfsen – Zwolle in december voor aan de raad. Het doel is om de veiligheid en het comfort voor fietsers op deze drukke fietsroute te verbeteren. De eerste fase gaat  om het deel vanaf de fietsopstelplaats aan de Ankummer Es, via Ankummer Es, Vossersteeg en De Broekhuizen tot aan de Hessenweg.

  Meer info
 • Jongeren willen JOP in Lemelerveld

  Op maandag 3 december 2018 behandelt de raadscommissie van de gemeente Dalfsen een voorstel over het plaatsen van een jongerenontmoetingsplek (JOP) in Lemelerveld. Jongeren uit Lemelerveld hebben met steun van het jongerenwerk van SAAM Welzijn op eigen initiatief over hun wens en de locatie overleg gevoerd met de omgeving, politie en de gemeente. De beoogde locatie voor de JOP in Lemelerveld is de noordzijde van Sportpark Heidepark.

  Meer info
 • College legt nieuw ontwerp appartementengebouw Pniël locatie voor aan gemeenteraad

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen legt een nieuw ontwerp voor een appartementengebouw op de locatie Pniël (Ruitenborghstraat/Bloemendalstraat) voor aan de gemeenteraad. Het gaat om een ontwerp voor een gasloos appartementencomplex, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden, zorgcentrum Rosengaerde en het hospice.

  Meer info
 • Raad beslist over ruimtelijke regels voor grootschalige energieopwekking

  De gemeenteraad van Dalfsen heeft het college gevraagd om ruimtelijke regels te stellen voor projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het college legt nu het Beoordelingskader grootschalige energieopwekking voor aan de raad. Dit beoordelingskader zorgt ervoor dat initiatieven op dit gebied niet zomaar uitgevoerd kunnen worden, maar eerst getoetst moeten worden aan het kader. Het schrijft voor dat er een zorgvuldig participatieproces met omwonenden plaats moet vinden en draagt ook zorg voor een goede landschappelijke inpassing van initiatieven.

  Meer info
 • Centrumplan Dalfsen van start

  Weet u het nog? De Dalfsblauwe kikkers die kwakend door de winkelstraten gingen? Ze wezen de weg naar het tijdelijke pop up café in de Prinsenstraat. De structuurvisie Dorp aan de Vecht, beter bekend als de Centrumvisie Dalfsen, is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Nu is het tijd voor het vervolg: het Centrumplan Dalfsen.

  Meer info
 • Plan Kanaalpark Lemelerveld naar gemeenteraad

  Op basis van de Kanaalvisie die de gemeenteraad in 2014 heeft vastgesteld is Plan Kanaalpark Lemeleveld uitgewerkt die op 10 december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het is een groot plan, dat zich uitstrekt van de Mölnhoek tot aan de Rooms-katholieke kerk met parochietuin aan de Posthoornweg. Het is daarom gefaseerd in verschillende gedeelten waar de komende 10 jaar uitvoering aan gegeven wordt. De eerste fase van dit plan richt zich op voormalige Welkoopterrein en het aangrenzende gedeelte van de Industriestraat.

  Meer info
 • Warmteactie verlengd tot 1 november 2019

  De gemeente Dalfsen heeft de warmteactie met een jaar verlengd. Tot 1 november 2019 kunt u subsidie aanvragen voor een duurzame installatie die het werk van uw cv-ketel (deels) overneemt.

  Meer info
 • Daan Nanning exposeert in foyer van gemeentehuis

  Van 19  november 2018 t/m 8 januari 2019 exposeert Daan Nanning, woonachtig in Hessum gemeente Dalfsen, in de foyer van het gemeentehuis.

  Meer info
 • Geslaagde begroetingsavond voor nieuwe inwoners op 13 november

  De gemeente Dalfsen organiseert elk jaar een begroetingsavond voor nieuwe inwoners. Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats op 13 november. Op informele wijze werd kennis gemaakt met en werden vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, de politie en de brandweer. Ook diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties presenteren zich aan de nieuwkomers.

  Meer info
 • Pontje in de winterstalling

  Het pontje is afgelopen maandag 5 november in de winterstalling gegaan. We hebben een goed jaar gehad met de pont, waarbij er weinig storingen waren.

  Er is ook dit jaar weer veel gebruik gemaakt van de pont. De teller staat op 11.000. Dit houdt in dat de pont 22.000 keer over de Vecht gevaren heeft, en dit komt neer gemiddeld 102 tochtjes per dag!

  Meer info
 • Terugkeer wethouder Schuurman na uitval door ernstige rugklachten

  Wethouder Schuurman van de gemeente Dalfsen is een tijd uit de running geweest vanwege ernstige rugklachten. Het herstel is ingezet en er worden dan ook plannen gemaakt voor zijn terugkomst. De portefeuilles van Schuurman zijn tijdelijk verdeeld tussen wethouders Van Leeuwen en Uitslag en zij nemen zijn taken waar totdat Schuurman weer volledig aan het werk kan.

  Meer info
 • Intrek servicepunt de Spil uitgesteld

  Er is helaas onduidelijkheid over de gemeentelijke dienstverlening in Nieuwleusen. Is deze nu wel of niet overgegaan naar de Spil?

  Het was het streven van de gemeente om met de opening van de Spil ook het gemeentelijk servicepunt daar per gelijke datum te openen. Jammer genoeg spelen technische problemen ons parten, waardoor de juiste datum steeds opschuift.

  Meer info
 • Wijziging gemeentelijke dienstverlening Nieuwleusen

  Per 1 november 2018 kunnen rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten niet meer afgehaald worden in Nieuwleusen, hiervoor kunt u dan terecht op het gemeentehuis in Dalfsen of u kunt ervoor kiezen uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart te laten bezorgen op een moment dat het u uitkomt. De kosten voor het bezorgen bedragen nu nog € 4,50, maar vanaf 1 januari 2019 kunt u uw paspoort of ID-kaart gratis laten bezorgen.

  Meer info
 • De échte bestuurders aan het woord

  Een kijkje achter de schermen > Wij zijn wijkteam Nieuwleusen/Oudleusen en wij zorgen ervoor dat alles wat je om je heen ziet, in je straat, wijk en in je hele dorp er mooi bij ligt. We geven je graag een kijkje achter de schermen waar we allemaal mee bezig zijn.

  Meer info
 • College Dalfsen stelt voor OZB komende jaren stapsgewijs te verhogen

  Het college van B&W stelt voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) de komende drie jaar stapsgewijs te verhogen. Deze verhoging is nodig om de ambities die de gemeenteraad en het college heeft ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarnaast is het noodzakelijk dat de gemeente Dalfsen de algemene financiële reserve aanvult om tegenvallers op te kunnen vangen en ook in de toekomst investeringen te kunnen blijven doen.

  Meer info
 • Bestuursprogramma en Bestuurskalender

  De raadsfracties hebben samen de Raadsagenda ‘Kleurrijke Kubus’ gemaakt. In het coalitiedocument ‘Dichtbij-Dalfsen-Dichtbij’ hebben de coalitiepartijen Gemeentebelangen en CDA de thema’s uit de Raadsagenda verder uitgewerkt en aangevuld.

  Meer info
 • Het Infopunt: voor inwoners van de gemeente Dalfsen

  In de kulturhusen Trefkoele+, De Spil en de Mozaïek vind je vanaf het najaar van 2018 het Infopunt. Het Infopunt is de plek waar je terecht kunt met al je vragen: persoonlijke, praktische, complexe of makkelijke vragen. Het Infopunt helpt je verder.

  Meer info
 • Gemeente toegankelijk voor iedereen!

  Onlangs nam het college van Dalfsen het initiatief voor een onderzoek op welke wijze het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen kan worden aangepakt. De reden voor dit onderzoek is dat gebruikers problemen ervaren met het bereiken van het gemeentehuis. Zo is de buitenlift  buiten werking door een technisch defect en wordt de bestaande hellingbaan als lastig ervaren. Maar dat mag niet betekenen dat het gemeentehuis en daarmee de gemeente fysiek onbereikbaar is.

  Meer info
 • De échte bestuurders aan het woord

  Een kijkje achter de schermen bij de buitendienst. "Wij zijn Dalfsen Werkt en werken in alle kernen om het plantsoen netjes en verzorgd achter te laten. Dit doen we met schoffels, harken, bosmaaiers en heggenscharen."

  Meer info
 • Nieuwe NS-wandeling van Dalfsen naar Zwolle

  Al 28 jaar ontwikkelt Wandelnet in samenwerking met NS de populaire NS-wandelingen. Elk jaar verschijnen er weer vier nieuwe routes van station naar station. Een van de nieuwe routes start in onze prachtige gemeente.

  Meer info
 • Dalfsen krijgt Centraal contactpunt drugs

  Op de foto zijn wethouder Jan Uitslag en Michael de Vries, contactpersoon Centraal contactpunt Drugs, te zien.

  Heb je een vraag over drugs? Wil je als ouder weten hoe je met je kind kunt praten over drugs? Wat moet je doen als iemand van je sportvereniging jou drugs aanbiedt? Of maak jij je zorgen om het drugsgebruik van vrienden of van je zoon of dochter? Het Centraal contactpunt drugs is een laagdrempelige manier om vragen over gebruik drugs te stellen in de gemeente Dalfsen.

  Vanaf 15 maart 2018 kunnen inwoners van de gemeente Dalfsen op een laagdrempelige manier met alle vragen over drugs terecht bij Michael de Vries van SAAM Welzijn via telefoonnummer 06 31 69 48 04. Ook is informatie via de e-mail (m.devries@saamwelzijn.nl) en website (www.saamwelzijn.nl) te verkrijgen.

  Meer info

Pagina opties