Nieuws

Icon

 • Uitstel inschrijving kaveluitgifte april 2020

  (30-03-2020)

  Volgens de planning zou op 1 april 2020 de inschrijving van start gaan voor de uitgifte van bouwkavels. Gezien de situatie rond de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen is besloten de inschrijving voor de kaveluitgifte uit te stellen tot begin mei 2020. De toewijzing van de bouwkavels vindt dan, onder voorbehoud, plaats in september 2020. Deze data zijn uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen.

  Meer info
 • Vaarseizoen uitgesteld door coronacrisis

  (26-03-2020)

  Met het uitstellen van het vaarseizoen door de provincie Overijssel, blijven ook de schutsluizen in de Vecht bij Vechteweerd (Dalfsen) en Vilsteren gesloten. Hierdoor is recreatievaart niet mogelijk tot 1 juni. De sluizen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) worden alleen geopend voor hulpdiensten. De trailerhelling bij het gemeentehuis is (op verzoek van de provincie en het waterschap) afgesloten. Deze maatregel geldt voorlopig tot 1 juni 2020.

  Meer info
 • Raadsvergaderingen in tijden van het coronavirus

  (20-03-2020)

  Vanwege de situatie rond het coronavirus heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten om niet-essentiële vergaderingen en activiteiten te schrappen. Dit betekent dat er tot en met in ieder geval 6 april geen vergaderingen van de raadscommissie zijn en de raad in beginsel niet zal deelnemen aan externe activiteiten. De raadsvergadering van maart gaat wel door.

  Meer info
 • Opiniërend voorstel voorplein gemeentehuis Dalfsen in raadsvergadering

  (20-03-2020)

  Met een opiniërend raadsvoorstel brengt het college van B&W het onderwerp ‘Voorplein gemeentehuis Dalfsen’ opnieuw in behandeling om richting te vragen voor het vervolg. De gemeenteraad krijgt met dit voorstel het complete palet aan uitgewerkte mogelijkheden te zien. Dit biedt inzicht in de verschillende opties hoe het voorplein aangepakt kan worden. De raadsvergadering is gepland op 20 april 2020.

  Meer info
 • Bericht van wethouder Schuurman aan ondernemers

  (20-03-2020)

  In de afgelopen dagen hebben wij u meermaals geïnformeerd over het coronavirus en de maatregelen die daarvoor genomen moesten worden. De maatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. Wethouder Schuurman geeft een reactie op deze situatie. Hierin leest u ook welke maatregelen GBLT heeft genomen om tegemoet te komen aan ondernemers en zzp’ers.

  Meer info
 • Bericht van burgemeester Erica van Lente

  (18-03-2020)

  In de afgelopen dagen hebben wij u geïnformeerd over het coronavirus en de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden. Deze maatregelen raken ons allemaal en hebben grote impact. In een open brief geeft burgemeester Erica van Lente haar reactie op de situatie. Ook in de periode die volgt zal de burgemeester vaker terug komen met een bericht.

  Meer info
 • Activiteiten viering 75 jaar vrijheid gemeente Dalfsen afgelast

  (18-03-2020)

  De viering van 75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen is door de situatie rond het coronavirus van de baan. Alle activiteiten worden in overleg met de betrokken organisaties afgelast of naar een ander moment verplaatst. Er zijn teveel onzekerheden om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en de uitvoering. De organisatoren kijken naar de mogelijkheden voor een alternatief programma op een later tijdstip. Op www.dalfsenviertvrijheid.nl komt deze periode de meest actuele informatie te staan.

  Meer info
 • Gemeentehuis alleen op afspraak geopend vanwege coronavirus

  (16-03-2020)

  Vanaf dinsdag 17 maart en minimaal tot en met 6 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis in Dalfsen is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Inwoners maken een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529. Inwoners worden opgeroepen om vragen zoveel mogelijk telefonisch te stellen. Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Vragen met betrekking tot wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken kunnen gesteld worden aan een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529. De telefonische bereikbaarheid geldt op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

  Meer info
 • IJsselland Overheid werkt samen aan een #VeiligIJsselland

  (16-03-2020)

  Ondermijnende criminaliteit is overal, ook in IJsselland. Een week lang hebben we extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit om mensen ervan bewust te maken dat het hier ook speelt en te laten zien wat je er aan kunt doen. We hebben tegelijkertijd als overheid zelf meer zicht gekregen op de problemen die hier spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek.

  Meer info
 • Eerste besmetting coronavirus gemeente Dalfsen vastgesteld

  (15-03-2020)

  Bij een inwoner van de gemeente Dalfsen is zaterdag 14 maart besmetting met het coronavirus vastgesteld. Deze inwoner bevindt zich op dit moment in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen. Ook heeft burgemeester Erica van Lente telefonisch contact gehad met deze persoon.

  Meer info
 • veldwerkzaamheden rondom het seismisch onderzoek weer opgestart

  (13-03-2020)

  Zondagmiddag 15 maart zijn er aanvullende nieuwe maatregelen genomen door het kabinet in de aanpak van het coronavirus. Als gevolg van deze maatregelen zijn de veldwerkzaamheden rondom het seismisch onderzoek van SCAN stilgelegd. Houd www.scanaardwarmte.nl en de updates in de gaten voor nieuws over het vervolg.

  Meer info
 • Maatregelen coronavirus

  (13-03-2020)

  Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

  Maak online een afspraak, of bel 14 0529.

  Meer info
 • Breng gratis uw takken op 20 en 21 maart & 3 en 4 april

  (10-03-2020)

  Lever uw takken en stammetjes gratis in op:

  • Vrijdagmiddag 20 en zaterdagochtend 21 maart 2020;
  • Vrijdagmiddag 3 en zaterdagochtend 4 april 2020.

  Meer info
 • Loden waterleidingen

  (10-03-2020)

  Hoe kan het dat er de laatste tijd zoveel aandacht is voor loden waterleidingen? Dat heeft te maken met een advies van de Gezondheidsraad van afgelopen november. Daarin stond dat Nederlanders de afgelopen decennia weliswaar veel minder met lood in aanraking zijn gekomen dan vroeger, maar dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht (NOS.nl).

  Meer info
 • Informatie over coronavirus

  (09-03-2020)

  Het coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van de GGD of de website van het RIVM. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan het landelijke publieksnummer 0800-1351 of neem contact op met de GGD via het contactformulier.

 • Extra inloop en informatieavond Centrumplan Dalfsen op 17 maart

  (06-03-2020)

  Het inloopmoment start vanaf 15:00 uur en is opgedeeld in 3 uren, waarop kan worden ingeschreven via www.dalfsblauw.nl. Via deze website kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de presentatie vanaf 19.30 uur.

  Meer info
 • Werkzaamheden Vechtdal Verbinding van start

  (27-02-2020)

  Met de onthulling van de bouwborden is maandag 24 februari het officiële startsein gegeven voor de start van de werkzaamheden aan de Vechtdal Verbinding. De provincie Overijssel, aannemer VDV en de betrokken gemeenten stonden stil bij de start van de werkzaamheden rondom bedrijventerrein Hessenpoort en in Balkbrug. Na jarenlange voorbereiding zijn de eerste werkzaamheden rondom de Vechtdal Verbinding nu zichtbaar. De komende jaren wordt er gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van de N340, N48 en N377.

  Meer info
 • Tijdelijk afsluiting Raadhuisstraat

  (27-02-2020)

  Het einde van de realisatie van het Waterfront is in zicht. De laatste fase van bouwdeel 3 is bijna afgerond en de werkzaamheden aan het straatwerk rondom dit bouwdeel zijn gestart. Als laatste wordt het straatwerk in de Raadhuisstraat aangepakt. Dat betreft het deel dat loopt vanaf de Eshuisstraat richting de Vechtdijk. Voor het behouden van een veilige werkomgeving en een snelle doorlooptijd wordt de Raadhuisstraat vanaf 16 maart tijdelijk afgesloten.

  Meer info
 • Aannemer berging vliegtuigwrak buurtschap Millingen bekend

  (27-02-2020)

  Bij buurtschap Millingen, ten zuidwesten van Dalfsen, is op 30 januari 1944 een Duitse Messerschmitt BF109 neergestort. In dit wrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van de Duitse piloot. Het nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken maakt het mogelijk om het vliegtuigwrak en de eventuele stoffelijke resten te bergen. Na een aanbesteding voor het bergen van het vliegtuigwrak heeft de gemeente de aanbesteding gegund aan Bodac uit Schijndel. Bodac is de aanbesteding gegund op basis van de beste prijs kwaliteitverhouding. De planning is dat de werkzaamheden medio mei 2020 starten.

  Meer info
 • Recht op vergoeding eventuele schade door Lelystad Airport

  (26-02-2020)

  Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures daarvoor lopen al jaren. De gemeenteraad van Dalfsen maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, lokale economie, toeristische sector en de effecten op de natuur. De aanvliegroute naar Lelystad Airport loopt van Lemelerveld, tussen Hoonhorst en Dalfsen door richting Zwolle.

  Meer info
 • Schildergroep Bellingeweer exposeert

  (25-02-2020)

  De leden van schildergroep Bellingeweer exposeren van 28 februari tot 8 april  2020 hun werken in de foyer van het gemeentehuis van Dalfsen.

  Meer info
 • Aanbevelingen voor behoud recreatieve waarde vakantieparken Vechtdal

  (24-02-2020)

  De stuurgroep die het project Vitale Vakantieparken Vechtdal begeleidde, heeft de werkzaamheden afgerond. In het (pilot-)project is onderzocht wat nodig is om de vitaliteit van kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal te herstellen. Daarbij stond het behoud van de recreatieve waarde van het Vechtdal centraal. De stuurgroep doet in haar rapportage concrete aanbevelingen aan het Provinciebestuur Overijssel en de Colleges van B&W van gemeenten in het Vechtdal. Dit “leer- en ontwikkeltraject” gaf de stuurgroep inzicht in de vraagstukken die samenhangen met de vitalisering van de recreatieve functie van vakantieparken in het Vechtdal.

  Meer info
 • College stelt gemeenteraad alternatief JOP Lemelerveld voor

  (21-02-2020)

  Al  geruime tijd wordt geprobeerd in Lemelerveld tegemoet te komen aan de wens van jongeren voor de komst van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). De gemeenteraad heeft hier in mei 2019 de uiterste oostkant van het Kroonplein voor aangewezen, waarna de vergunningenprocedure is gestart. Dit stuitte op veel weerstand van omwonenden van het Kroonplein. De bezwaren zijn behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Waarop het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad adviseert af te zien van de realisatie van de JOP op deze locatie en de vergunningaanvraag in te trekken.

  Meer info
 • 'Voor Elkaar', De toekomstvisie van Dalfsen

  (20-02-2020)

  In het Overijsselse Vechtdal, vlakbij Zwolle, ligt een groene gemeente met vijf kernen en een uitgestrekt buitengebied. Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed ondernemen. Met deze zin begint de toekomstvisie van de gemeenschap Dalfsen met als titel ‘Voor Elkaar’.

  Meer info
 • Ervaar het openbaar vervoer!

  (19-02-2020)

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur en een proefreis in Dalfsen.

  OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

  Meer info
 • Mooi programma voor 75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen

  (19-02-2020)

  In alle kernen van de gemeente Dalfsen is een programma gemaakt voor 75 jaar vrijheid, om alle inwoners mee te nemen in de gebeurtenissen van 75 jaar geleden. De website www.dalfsenviertvrijheid.nl is sinds vrijdag live met het programma, verhalen over de bevrijding en nieuwsupdates. Het programma is op dit moment nog in concept-fase en wordt continu bijgewerkt.

  Meer info
 • Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

  (17-02-2020)

  Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. “Een fantastisch resultaat voor Regio Zwolle, we zijn er heel blij mee. Een investering in Regio Zwolle is een investering in Nederland”, aldus Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle.

  Meer info
 • Start bodemonderzoek naar kansen voor aardwarmte in Dalfsen

  (13-02-2020)

  In opdracht van de Rijksoverheid wordt in maart een bodemonderzoek uitgevoerd in de gemeente Dalfsen. Dit landelijke onderzoek heet ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) en vindt plaats in de lijn Westeinde – Dalfsen – Hoonhorst – Heino. De grondeigenaren en directe omwonenden worden geïnformeerd door SCAN, die het onderzoek uitvoert.

  Meer info
 • Druk bezochte informatieavond centrumplan Dalfsen

  (13-02-2020)

  Op woensdag 12 februari werd op het gemeentehuis in Dalfsen een informatieavond gehouden over het centrumplan van Dalfsen. Tijdens de druk bezochte avond werden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en zijn de concept plannen voor de inrichting van het centrum gepresenteerd. Met het centrumplan wordt beoogd dat in de komende 20 tot 25 jaar het dorpshart van Dalfsen een levendig, onderscheidend en duurzaam centrum vormt met een dorps karakter en een groene signatuur, waar het aantrekkelijk winkelen, wonen, werken en recreëren is.

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Eenvoudig subsidie aanvragen voor afkoppelen regenwater

  (05-02-2020)

  Marijn Seuters en zijn vrouw wonen sinds 2015 aan de Prins Bernhardstraat in Dalfsen. Vorig jaar hebben ze verbouwd en toen meteen ook het hemelwater afgekoppeld. De regen die op hun dak valt, verdwijnt in kratten onder hun gazon en vloeit dan langzaam terug de grond in. 

  Meer info
 • Werkzaamheden Nieuwleusenerdijk

  (04-02-2020)

  De gemeente Zwolle is samen met aannemer Heijmans Infra in januari 2020 begonnen met de werkzaamheden aan de Nieuwleusenerdijk. De Nieuwleusenerdijk is daarbij afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer en wordt omgeleid via de N377 en de N340. Het fietsverkeer en de OV-bussen kunnen nog wel langs de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 1 mei 2020 afgerond.

  Meer info
 • Nieuwbouw appartementen en kantoor op Gruthuuske

  (29-01-2020)

  Onlangs heeft de gemeente Dalfsen, in samenwerking met woonstichting Vechthorst en woonzorgcentrum Rosengaerde, de plannen voor nieuwbouw op de locatie van het Gruthuuske en het huidige kantoor van Rosengaerde gepresenteerd aan omwonenden. Hierbij gaat het om de hoek van de Pastoriestraat en Pleijendal in Dalfsen. Het voorstel is om appartementen en een vervangende kantoorruimte voor Rosengaerde te ontwikkelen. De plannen zijn nog in een zeer vroeg stadium en bestaan uit een zogenaamde ‘massastudie’. Dat betekent dat er is nagedacht over de grootte van het gebouw, waar er groen blijft of toegevoegd wordt en waar plaats is voor parkeren.

  Meer info
 • College B&W wil alvast aantal verbeteringen rotonde Kampmansweg Dalfsen doorvoeren

  (27-01-2020)

  Het college van B&W wil alvast een aantal verbeteringen ter hoogte van de rotonde Kampmansweg doorvoeren. Dit heeft voornamelijk betrekking op fietsers die daar de Koesteeg en Rondweg oversteken. De verbeteringen zijn vooruitlopend op het onderzoek naar de effecten van verschillende ontwikkelingen in Dalfsen op de verkeerssituatie op de Rondweg en de Koesteeg. De behoefte aan zo’n totaalvisie is tijdens de raadsvergadering op 27 juni 2019 door de raadsfracties aangegeven. Het onderzoek staat gepland in de loop van 2020, gelijk met het opstellen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Oosterdalfsen. Het voorstel voor de eerste verbeteringen wordt 3 februari informerend besproken in de raadscommissie.

  Meer info
 • Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen open

  (23-01-2020)

  Binnenkort kunnen inwoners het Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen bezoeken. Het Infopunt is de plek waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Over wonen, werk, welzijn en zorg, maar ook bijvoorbeeld over alles wat er te doen is in de Gemeente Dalfsen. Vanaf deze maand kunnen inwoners in Hoonhorst terecht. Vanaf 5 februari ook in Oudleusen.

  Meer info
 • Samen zorgen voor veilige Paasvuren

  (23-01-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen verleent jaarlijks ontheffingen van het stookverbod voor Paasvuren. In 2019 is tijdens een controleronde van de Veiligheidsregio IJsselland geconstateerd dat de Paasbulten ruim boven de maximale omvang van 500 m3 zaten, een belangrijke regel die al jaren van kracht is. De gemeente blijft de traditie van Paasvuren in de toekomst graag mogelijk maken, maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Daarop is in overleg met organisatoren afgesproken dat ze strenger toezien op het formaat van de brandstapel en meer aandacht hebben voor de veiligheid tijdens het Paasvuur. De gemeente organiseert extra takkendagen om inwoners de mogelijkheid te bieden om takken en stammetjes in te leveren.

  Meer info
 • Hoe kun je met slimme technologie (E-Health) langer thuis wonen?

  (14-01-2020)

  Je herkent de wens misschien wel: tot op hoge leeftijd in je eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. En het liefst zo comfortabel, zelfstandig en veilig mogelijk. Gelukkig is er met slimme technologie (E-Health) veel mogelijk om die wens waar te maken. Om je te informeren over de mogelijkheden van E-Health en het plezier van hiervan te laten zien, organiseert het SET-team bijeenkomsten in Nieuwleusen, Lemelerveld en Dalfsen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen werkt samen aan lokaal sportakkoord

  (10-01-2020)

  Basisscholen, sportverenigingen, Kulturhusen en de gemeente Dalfsen slaan de handen in één om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen en aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Op woensdag 29 januari 2020 organiseren initiatiefnemers een kick-off voor een lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’. Inwoners en professionals zijn van harte welkom van 19.00-21.15 uur in Kulturhus Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Tarieven gebruik sportvelden

  (20-12-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen maakt bekend dat de tarieven voor het gebruik van de sportvelden en overige terreinen voor het jaar 2020 zijn vastgesteld. Voor het jaar 2020 is de jaarlijkse tariefsverhoging bepaald op 1%. De vaste gebruikers zijn hierover geïnformeerd. Voor een ieder liggen de nieuwe tarieven ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De  nieuwe  tarieven zijn tevens op deze pagina te downloaden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Sloot van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0529) 48 83 48 of email a.sloot@dalfsen.nl.

  Meer info
 • Duurzame tip van Jaromir Devilee

  (19-12-2019)

  Minder voedsel verspillen, dat is waar u de app too good to go voor kunt gebruiken. Medewerker duurzaamheid Jaromir Devilee legt uit hoe het werkt.

  Meer info
 • Eef Stel: ‘Logisch tuinieren, dat was vroeger normaal.’

  (19-12-2019)

  Eef Stel is al de vierde generatie Stel op de tuinderij. Hij werkt zonder bestrijdingsmiddelen en met zorg voor de grond. ‘Logisch tuinieren’ noemt hij dat. Niks geks aan, want dat was vroeger normaal! 
   

  Meer info
 • Groen Gebogen: Energie besparen gaat beter samen met de buren

  (19-12-2019)

  Welke apparaten gebruiken de meeste energie en waar in huis verlies je warmte? Al sinds 2015 brengen buren in verschillende wijken in Dalfsen deze zaken samen in kaart. En vervolgens nemen ze ook maatregelen, met als resultaat een lagere energierekening en een duurzamere wijk. Pleijendal was de eerste wijk in 2015 en nu is Oud-Dalfsen aan de beurt. 

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info
 • Een aangename temperatuur in uw huis

  (19-09-2019)

  Afgelopen zomer vielen de mussen bijna van het dak, maar bij Evert Jan Hof in Hoonhorst was het binnen aangenaam. Niet zo koud als het in airco-gekoelde huizen is, maar precies goed. Hoe bereik je dat? Met gezond verstand kom je een heel eind! 

  Meer info
 • Verdienen aan duurzaamheid: laat je niet gek maken en trek je eigen plan!

  (19-09-2019)

  Ondernemers uit de gemeente konden in de maand juni naar voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzaming van hun gebouwen. De aanleiding daarvoor is de informatieplicht waar een deel van de bedrijven aan moet voldoen, maar voor verduurzamen is altijd wel een aanleiding, zo werd wel duidelijk.

  Meer info
 • Iedereen kan iets bijdragen aan verduuzaming

  (19-09-2019)

  De duurzame bespaartip van Lieke Helsper, beleidsmedeweker duurzaamheid

  ‘Duurzaamheid is voor mij om veel redenen belangrijk, maar een ding vind ik heel dichtbij komen: fietsend door de groene omgeving bedenk ik me dat het er voor mijn toekomstige kinderen misschien veel minder groen uit zal zien. Als ik dan naar een windmolen of zonnepark kijk, zie ik niet alleen de windmolen of het park, maar ook de mooie omgeving die hierdoor kans krijgt te overleven.’


   

  Meer info
 • Expert aan het woord: over bloemen, bijen en sigaren rokende mannen

  (19-09-2019)

  Het gaat niet goed met de bijen. Omdat bijen ook een belangrijke rol spelen in onze voedselvoorziening, is dat niet alleen slecht nieuws voor imkers, maar voor ons allemaal. Andries Bos, van de Bijenvereniging Nieuwleusen, is een van de deskundigen die helpt met het ‘bij vriendelijker’ maken van de bermen in de gemeente. 

  Meer info
 • Isoleren? Maak gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

  (19-09-2019)

  Wilt u aan de slag met het isoleren van uw woning? Maak dan gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling weer open voor eigenaar én bewoner! De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. 

  Meer info
 • Start werkzaamheden eerste deel snelfietsroute Zwolle - Dalfsen

  (27-08-2019)

  In opdracht van de gemeente Dalfsen start Lansink wegenbouw vanaf dinsdag 10 september met de wegwerkzaamheden aan de fietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. Dit is het eerste deel van de aanpassingen voor de gehele snelfietsroute Dalfsen – Zwolle. De app ‘Fietssnelroute Zwolle – Dalfsen’ informeert geïnteresseerden over de werkzaamheden.

  Meer info
 • Toe aan een volgende auto? Denk duurzaam!

  (18-07-2019)

  De duurzame bespaartip van André Schuurman:

  Aanschafprijzen van duurzame auto’s dalen, de actieradius stijgt en steeds meer oplaadlocaties worden beschikbaar. Zelf heb ik een hybride auto met zowel een accu als een benzinetank. Ideaal voor de korte ritjes die ik vaak maak in onze gemeente. De accu laad ik gemakkelijk thuis of in de parkeergarage van het gemeentehuis op. Ook bij De Spil of op het Kroonplein kan ik terecht. De benzinetank hoef ik slechts een enkele keer per maand bij te vullen.

  Meer info
 • Ondernemer Johnny Hogenkamp investeert in een duurzame toekomst

  (18-07-2019)

  Johnny Hogenkamp is varkensfokker, zijn bedrijf ligt net een eindje buiten Oudleusen. Op een paar van zijn stallen heeft hij sinds kort zonnepanelen en dat bevalt zo goed dat hij nu alle daken vol gaat leggen met 7000 panelen. Dat levert voldoende stroom op voor 500 woningen.

  Meer info
 • Gratis laadpaal in uw wijk

  (18-07-2019)

  Heeft u een woning zonder eigen oprit? Dan kunt u kosteloos een openbare laadpaal aanvragen voor uw elektrische voertuig.

  Meer info
 • De expert aan het woord | over water vasthouden en vergroenen

  (16-07-2019)

  Thomas Klomp helpt gemeenten door het hele land om stappen te zetten als het gaat om de problematiek die het veranderende klimaat met zich mee brengt, zoals oververhitting van binnensteden, wateroverlast en periodes van watertekort. Hij woont in Dalfsen en werkt als zelfstandig adviseur voor het Nationaal Deltaprogramma.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen geeft biodiversiteit de ruimte door minder te maaien

  (19-06-2019)

  Misschien is het u wel opgevallen: verschillende plekken in de gemeente Dalfsen waar het gras hoog staat. Dat is uiteraard niet zo omdat onze maaiers stuk zijn. We doen een pilot om op verschillende plekken waar het kan bewust minder te maaien (één tot twee keer per jaar).

  Als gemeente zijn we bezig met de biodiversiteit. Met de juiste aanplant, inrichting en beheer van parken, gazons, bermen en ander openbaar groen creëren wij gunstige omstandigheden voor bijvoorbeeld bijen en vlinders.

  Meer info
 • Cazemier-leerlingen zetten zich in voor het klimaat

  (16-05-2019)

  ‘Iedereen kan met iets kleins al helpen.’ 

  Twaalf leerlingen van de Cazemier school in Oudleusen vormen samen een E-team. Het team bedenkt maatregelen voor school, thuis, de buurt en zelfs het hele dorp. Daar moet het klimaat beter van worden. In mei dit jaar wonnen zij zelfs de E-battle van de Provincie Overijssel.

  Meer info
 • Expert aan het woord over waterstof in Dalfsen 

  (16-05-2019)

  Waterstof wordt gepresenteerd als de brandstof van de toekomst, o.a. voor de warmte in de woningen. Rob Schellekens, waterstofdeskundige, is door de gemeente Dalfsen gevraagd uit te zoeken hoe waterstof ingezet kan worden.

  Meer info

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Maak een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 14 0529.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster