Nieuws

Icon

 • Meldingen aanvallende buizerds

  De eerste meldingen over aanvallende buizerds zijn binnengekomen bij de gemeente Dalfsen. Het gaat om de Oosterkampen in Oudleusen en de Ebbenweg in Nieuwleusen. Waarschijnlijk heeft deze roofvogel een nest met jongen en wordt uit verdediging gehandeld.

  Meer info
 • Informatie- en inspiratiesessie verduurzamen voor ondernemers op 17 en 18 juni

  Bent u ondernemer en wilt u meer weten over het verduurzamen van uw organisatie? Wilt u meer weten over de Informatieplicht die voor organisaties geldt per 1 juli 2019? Kom dan naar de informatie- en  inspiratiebijeenkomsten van Energieke Regio en de gemeente Dalfsen op 17 of 18 juni.

  Meer info
 • Presentatie over Centrumplan Dalfsen op 18 juni 2019

  Dinsdag 18 juni van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur organiseert de gemeente Dalfsen een informatieavond over het Centrumplan Dalfsen. Tijdens deze avond in ‘De Overkant’ Kerkplein 22 worden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen door middel van een presentatie. Deze start om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. U bent van harte welkom.

  Meer info
 • Gemakkelijk van het gas af met de warmtesubsidie

  U hoort het de laatste tijd vast regelmatig: we moeten van het gas af. Het Rijk richt zich op een gasloos Nederland in 2050. De gemeente Dalfsen wil u helpen uw  gasverbruik te verminderen of zelfs helemaal van het gas af te gaan.

  Meer info
 • "Hopelijk eind april van het gas af”

  Hoe maak je een woning uit de jaren negentig energieneutraal en gasloos? Dat is een behoorlijke puzzel. Robert van der Wal begon met zijn project in 2015 en werkte met tussenpozen bijna drie jaar aan de plannen. Nog even en de verduurzaming van hun huis is af!

  Meer info
 • Duurzame bespaartip

  De tip van: André Schuurman, wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid

  Meer info
 • Het infopunt helpt je verder

  In kulturhusen Trefkoele+, De Spil en de Mozaïek vind je het Infopunt. Het Infopunt is de plek waar je terecht kunt met al je vragen: persoonlijke, praktische, complexe of makkelijke vragen. Het Infopunt helpt je verder.

  Meer info
 • Exposities in gemeentehuis

  Kuba Bartynski en Krystyna Płoskonka exposeren in foyer van het gemeentehuis van 24 mei t/m 2 juli 2019.

  Meer info
 • In gesprek over Dalfser toekomst 

  Op maandag 27 mei bespreekt de raad de ‘oogst’ van de eerste fase van de ontdekkingsreis naar de nieuwe missie en visie van de gemeente Dalfsen. In deze eerste fase gingen raad en college met elkaar in gesprek. In de vervolgfase gaat de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en andere partners om de missie en visie van de gemeente vorm te geven.

  Meer info
 • Cazemier-leerlingen zetten zich in voor het klimaat

  ‘Iedereen kan met iets kleins al helpen.’ 

  Twaalf leerlingen van de Cazemier school in Oudleusen vormen samen een E-team. Het team bedenkt maatregelen voor school, thuis, de buurt en zelfs het hele dorp. Daar moet het klimaat beter van worden. In mei dit jaar wonnen zij zelfs de E-battle van de Provincie Overijssel.

  Meer info
 • Expert aan het woord over waterstof in Dalfsen 

  Waterstof wordt gepresenteerd als de brandstof van de toekomst, o.a. voor de warmte in de woningen. Rob Schellekens, waterstofdeskundige, is door de gemeente Dalfsen gevraagd uit te zoeken hoe waterstof ingezet kan worden.

  Meer info
 • Dalfser college wil meewerken aan berging vliegtuigwrak buurtschap Millingen

  Gemeente Dalfsen heeft een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in buurtschap Millingen. Het college van burgemeester en wethouders wil graag meewerken aan de berging van het vliegtuigwrak.

  Meer info
 • Denkt u mee over het verbeteren van de hoofdfietsroutes?

  De gemeente Dalfsen heeft de ambitie om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken. Een van de acties die hieraan bijdraagt is het verbeteren van de hoofdfietsroutes. Daarom organiseren we drie Praatcafés, waarbij u mee kan denken met ons.

   

  Meer info
 • Lintjesregen in de gemeente Dalfsen

  9 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Negatief resultaat jaarrekening 2018

  Door grondverkoop toch toename algemene reserve.

  Meer info
 • Tijdelijk eenrichtingsverkeer Raadhuisstraat Dalfsen vanaf 15 april

  De verkeerswijziging van de Raadhuisstraat in Dalfsen gaat in per 15 april. In eerste instantie was aangegeven dat deze vanaf 8 april zou gelden, maar door een aanpassing in de planning schuift het op.

  Meer info
 • Asbestdakenkaart geeft indicatie of dak asbest bevat

  De provincie Overijssel heeft alle daken in de provincie gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Inwoners en bedrijven in de gemeente Dalfsen kunnen via de website https://dalfsen.asbestdakenkaart.nl bekijken of het dak van hun woning of schuur mogelijk asbest bevat. De website geeft een uitgebreide uitleg over hoe de kaart werkt en wat te doen als men een asbestdak heeft.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen start verkenning Woonpas

  De gemeente Dalfsen voert de komende twee maanden een verkenning uit naar de impact en risico’s van een pilot woning gebonden financiering van De Woonpas. De Woonpas B.V. heeft de gemeente Dalfsen verzocht hun concept in de praktijk te testen. Op basis van de verkenning maken het college en de gemeenteraad een afweging of daadwerkelijke deelname aan de proef gewenst en haalbaar is.

  Meer info
 • Update ontwikkeling voorplein en entree gemeentehuis Dalfsen

  Gemeente Dalfsen heeft onlangs een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om een toegankelijkheidsadvies op te stellen voor een structurele oplossing voor het voorplein en entree van het gemeentehuis in Dalfsen. Op basis van de bestaande situatie en de wensen voor een structurele verbetering zijn twee opties geschikt om mee te nemen als kader voor het vervolgproces.

  Meer info
 • College van B&W Dalfsen is akkoord met het in procedure brengen van het zonnepark van en voor Lemelerveld

  Het plan voor een zonnepark van ongeveer 3 hectare ten noordoosten van de kern Lemelerveld is positief beoordeeld door het college van B&W. De vrijwilligers van de lokale energiecoöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld zijn vele jaren bezig geweest met de voorbereiding. De omgevingsvergunning is aangevraagd en inmiddels in behandeling genomen. Het College is bereid om een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen bij de gemeenteraad. In april zal de raad zich hierover buigen.

  Meer info
 • Unieke langdurige samenwerking voor goed cultuuronderwijs in Overijssel

  19 Overijsselse gemeenten en bijna 40 schoolbesturen (vertegenwoordigen zo’n 200 basisscholen) en de provincie zetten op woensdag 6 maart hun handtekening om zich sterk te maken voor beter cultuuronderwijs in Overijssel.

  Meer info
 • Dienstverleningsbeleid gemeente Dalfsen vastgesteld

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 19 februari 2019 het Beleidsplan Dienstverlening, persoonlijk in een digitale wereld vastgesteld. Het beleidsplan is opgesteld op basis van ervaringen en verwachtingen van in totaal 800 inwoners en ondernemers die in september en oktober vorig jaar zijn verzameld. Ook de raadscommissie heeft haar opinie gegeven. Een persoonlijke benadering in een digitale wereld is de kern van de dienstverlening van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Cultureel aanbod en beeldende kunst in beeld

  Binnen de gemeente Dalfsen is veel aanbod op het gebied van cultuur en beeldende kunst. Het aanbod is groot en daar is de gemeente trots op! Om op een makkelijke manier inzicht te geven in het aanbod van cultuur en beeldende kunst in de openbare ruimte, is er een interactieve kaart gemaakt: www.dalfsenkaart.nl. Op de website zijn de kaarten ‘cultureel aanbod’ en ‘beeldende kunst’ per kern te raadplegen. De gemeente breidt deze website de komende tijd verder uit met meer digitale kaarten.

  Meer info
 • Dienstverleningsbeleid gemeente Dalfsen: persoonlijk in een digitale wereld

  Het college van Burgemeester en Wethouders legt op 4 februari het Beleidsplan Dienstverlening, persoonlijk in een digitale wereld voor aan de raadscommissie. Het beleidsplan is opgesteld op basis van ervaringen en verwachtingen van inwoners en ondernemers die in september en oktober vorig jaar zijn verzameld. Een persoonlijke benadering in een digitale wereld is de kern van de dienstverlening van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen

  Op maandagavond 4 februari 2019 bespreekt de raadscommissie de startnotitie Actualisatie Missie en Visie. Hierin doet het college van B&W een voorstel hoe de ontwikkeling van een nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen wordt aangepakt. In dit proces staat de inbreng van inwoners, ondernemers en gemeenteraad centraal. Streven is eind dit jaar een nieuwe visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

  Meer info
 • Warmtesubsidie

  Wilt u uw huis helemaal gasloos maken? Of minder gas verbruiken? Duurzaam en toch comfortabel wonen. De gemeente Dalfsen wil helpen uw gasverbruik te verminderen of zelfs helemaal van het gas af te gaan.

  Meer info
 • Warmteactie verlengd tot 1 november 2019

  De gemeente Dalfsen heeft de warmteactie met een jaar verlengd. Tot 1 november 2019 kunt u subsidie aanvragen voor een duurzame installatie die het werk van uw cv-ketel (deels) overneemt.

  Meer info

Pagina opties