Nieuws

Icon

 • Evaluatie constructie Theater De Stoomfabriek

  (21-04-2021)

  In de afgelopen periode is de huidige vastgoedconstructie van de Stoomfabriek geëvalueerd. Bij de start in 2017 is afgesproken dat dit na ongeveer 5 jaar zou plaatsvinden. Naar aanleiding van het onderzoek concludeerde het adviesbureau dat de huidige constructie nog steeds passend is en zijn aansluitend daarop voorstellen voor optimalisatie geformuleerd. Aan de gemeenteraad worden in mei deze voorstellen voorgelegd en gevraagd om de voorkeursvarianten nader te mogen onderzoeken.

  Meer info
 • Bekendheid beweegaanbod vergroot met Sportgids Dalfsen

  (16-04-2021)

  De digitale Sportgids Dalfsen: overzichtelijk al het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten op één plek. Dit is een initiatief van Bart Lip van ASC Gym & Dance en Loes Mulder van Natuurlijk Heidepark. Zij hebben het plan ‘Bekendheid beweegaanbod vergroten’ ingediend als initiatief binnen het Lokaal Akkoord ‘Kerngezond Dalfsen’, met de Sportgids Dalfsen als resultaat. De gids is nu in te zien via www.sportgids.nl/dalfsen.

  Meer info
 • Corona Noodfonds ondersteunt maatschappelijke instellingen

  (15-04-2021)

  De gemeente Dalfsen heeft vorig jaar een Corona Noodfonds in het leven geroepen om maatschappelijke instellingen in de gemeente Dalfsen financieel te ondersteunen. Binnenkort ontvangen de aanvragers de toegekende compensatie op hun rekening. In het noodfonds is nog geld beschikbaar, daarom kunnen instellingen vanaf 1 juli 2021 weer een aanvraag indienen over het eerste halfjaar van 2021. Vanaf 1 juli is het aanvraagformulier weer beschikbaar.

  Meer info
 • Dalfser jeugd maakt kennis met tennis

  (15-04-2021)

  Dankzij de coronapandemie is tennis op dit moment een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Daarom kwamen de tennisverenigingen DLTC Gerner, TV Nieuwleusen, ’t Melkhuussie en TV Lemelerveld eind maart in actie om de jeugd uit de gemeente Dalfsen te laten kennismaken met de sport. In de kernen Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en Nieuwleusen werden daarom diverse tennisclinics georganiseerd, onder leiding van meerdere tennisleraren.

  Meer info
 • Knutselwerkjes actie voor ouderen groot succes!

  (13-04-2021)

  De oudere mensen in onze gemeente opvrolijken met iets moois; dat was het idee van kinderburgemeester Myla Groenendijk. Haar oproep aan alle kinderen uit de gemeente Dalfsen om iets te knutselen leverde postzakken vol moois op!

  Meer info
 • Militaire oefening Koninklijke Landmacht

  (12-04-2021)
  Afbeelding militair voertuig Volkswagen Amarok

  Van 19 t/m 23 april 2021 vindt een militaire oefening plaats die zich afspeelt in delen van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland.

  Meer info
 • Kick-off ‘Kerngezond schoolaanbod’ met voedingsles

  (12-04-2021)

  Het werd vanwege corona een paar keer uitgesteld, maar vrijdagmiddag 9 april was het zover: de start van het programma ‘Kerngezond Schoolaanbod’. Een aanbod met lessen over voeding, bewegen en een gezonde leefstijl op school. Basisschool De Vuursteen in Dalfsen had de primeur, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 een les kregen over gezonde voeding.  

   

  Meer info
 • Denk mee over aardgasvrij wonen in 2050 en vul de vragenlijst in

  (12-04-2021)

  Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op de overstap naar aardgasvrij wonen. Dit noemen we: warmtetransitie. Wonen zonder aardgas betekent iets voor bijna iedereen in de gemeente Dalfsen. Daarom vraagt de gemeente Dalfsen inwoners om mee te denken. In een online vragenlijst kunnen inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij de warmtetransitie. Ook twijfels en eventuele gezette stappen voor aardgasvrij wonen kunnen worden gedeeld. De vragenlijst is tot 26 april in te vullen op www.dalfsen.nl/aardgasvrij2050.

  Meer info
 • Openluchtzwembaden gemeente Dalfsen beperkt openen vanaf 1 mei

  (08-04-2021)

  Op zaterdag 1 mei gaan de deuren van de gemeentelijke zwembaden weer open voor een nieuw zwemseizoen. Uiteraard met inachtneming van alle coronamaatregelen, beperkingen en voorwaarden die zowel voor personeel als badgasten gelden. Op www.dalfsen.nl/zwembaden staat in grote lijnen wat dit inhoudt. Evenals in 2020 is het mogelijk om met een abonnement in zowel het openluchtbad van Dalfsen als Nieuwleusen te zwemmen.

  Meer info
 • Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

  (08-04-2021)

  In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

  Meer info
 • Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”

  (08-04-2021)

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet. Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. In een gezamenlijke zienswijze stellen de provincie Overijssel en negen betrokken gemeenten dat de vergunning op deze manier niet kan worden verstrekt.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen start rond half april de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups

  (07-04-2021)

  Om de overlast van de eikenprocessierups ook dit jaar te beperken, start de gemeente Dalfsen rond half april met de preventieve bestrijding. Op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen bespuiten we eikenbomen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit doodt de rupsen zodra zij uit de eitjes kruipen en voorkomt daardoor het ontstaan van de brandharen, die zorgen voor de overlast.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen vestigt gemeentelijke voorkeursrechten op gronden in Dalfsen Noord

  (06-04-2021)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen hebben op 30 maart 2021 besloten om 41 percelen, gelegen in Dalfsen Noord, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop gemeentelijke voorkeursrechten van toepassing zijn. De vestiging van de zogenaamde WVG op deze gronden, is al enkele malen onderwerp van gesprek geweest in de raad van Dalfsen. Deze percelen zijn gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Dalfsen en zijn ingesloten door de Engellandweg, de Koesteeg, de Vossersteeg en de Leemculeweg. De gemeente wil de aankomende periode gebruiken om te beoordelen of deze gronden een woningbouwbestemming kunnen krijgen, wat afwijkt van het huidige gebruik.

  Meer info
 • Pontje Hessum weer in de vaart

  (01-04-2021)

  Vanaf 1 april vaart het pontje Stokte-Hessum weer. Dit houdt in dat er weer gebruik gemaakt kan worden van deze mooie fiets- en wandelroute.

  Meer info
 • Grasexpert Bertus Meijer uit Dalfsen is genomineerd voor prestigieuze titel Fieldmanager of the Year 2021

  (31-03-2021)

  Bertus Meijer, wijkuitvoerder Buitengebied en Sportvelden van de gemeente Dalfsen, is een van de vier kandidaten die kans maakt op de prestigieuze titel ‘Fieldmanager of the Year 2021’. Dit is een titel voor grasexperts bij sportveldonderhoud. De Fieldmanager of the Year-award wordt jaarlijks georganiseerd om het werk van fieldmanagers onder de aandacht te brengen.

  Meer info
 • West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

  (31-03-2021)

  West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan  in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

  Meer info
 • Winkeltijden rond Paasweekend 2021

  (25-03-2021)

  Vanwege het coronavirus is het belangrijk helderheid te geven over de maximaal toegestane openingstijden van winkels in de gemeente Dalfsen rond komend paasweekend. In verband met de verwachte drukte voor het paasweekend wil het college aan ondernemers op Goede Vrijdag de gelegenheid geven tot meer spreiding van klanten die boodschappen of anderen inkopen doen. Het zijn de uiterste tijden waarbinnen winkels open mogen zijn, openstelling is geen verplichting. Let op, dit geldt voor die winkels die volgens de maatregelen vanuit de Rijksoverheid geopend mogen blijven.

  Meer info
 • Interesse in de gemeente(politiek)?

  (25-03-2021)

  In april 2021 vindt in de gemeente Dalfsen de online cursus Politiek Actief plaats. De cursus is verspreid over drie verschillende avonden. Het is een laagdrempelige cursus, bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente en politiek. De cursus is ook interessant voor inwoners die misschien interesse hebben om politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn.

  Het maximum aantal deelnemers is bereikt, dus de cursus is van start gegaan. Ook interesse? Meld dit aan ons, dan komt u op de wachtlijst. Als we een nieuwe cursus organiseren, nemen we contact met u op om mee te doen. Aanmelden voor de wachtlijst of heeft u een andere vraag? Mail dan naar griffie@dalfsen.nl met als onderwerp Politiek Actief.

  Meer info
 • Aandacht voor de TONK-regeling voor inwoners die door coronamaatregelen woonlasten niet kunnen betalen

  (24-03-2021)

  Woensdag 24 maart reikte wethouder Jan Uitslag de eerste poster voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit aan supermarkteigenaar Luuk Tijs in Nieuwleusen. In alle supermarkten in de gemeente Dalfsen, en straks ook op andere ontmoetingsplekken zoals Kulturhuzen en bibliotheken, komt een poster te hangen om inwoners te attenderen op de regeling.

  Meer info
 • ‘Als je eenmaal begint, ga je er verder over nadenken’

  (23-03-2021)

  Wie investeert in energiebesparende producten of opwekkers van duurzame energie aan, €75,00 terugkrijgen. Veel mensen maakten al gebruik van deze actie, onder wie Hennie van der Vegt uit Dalfsen. Hij schafte in 2020 rolluiken aan, waarmee hij twee vliegen in één klap sloeg.

  Meer info
 • Mogelijkheid voor ruimere terrassen in de gemeente Dalfsen verlengd tot eind 2021

  (19-03-2021)

  De horeca letterlijk meer ruimte geven om te ondernemen zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. Dit is wat het college van de gemeente Dalfsen doet door, vooruitlopend op een heropening van de horeca, de verruiming van de terrassen voor in ieder geval heel 2021 door te zetten. 

  Meer info
 • Het Infopunt, nu ook voor vragen over corona

  (18-03-2021)

  Inwoners die (zorg)vragen hebben met betrekking tot het coronavirus kunnen hiermee terecht bij het Infopunt via telefoonnummer 0529 793 013.

  Meer info
 • Tegemoetkoming bij financiële problemen door de coronacrisis

  (18-03-2021)

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk: zowel ondernemers als werknemers in diverse sectoren. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen of kunnen mensen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Het inkomen wordt minder en door die inkomensdaling hebben ze moeite om hun vaste lasten te betalen en rond te komen. Een nijpende situatie die bij huishoudens, ook in de gemeente Dalfsen, speelt. Om hen tijdelijk te helpen heeft het kabinet de regeling TONK ingesteld:  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten. Gemeenten voeren de regeling uit. De hoogte van de vergoeding hangt af van de situatie en is maximaal € 350,- per maand.

  Meer info
 • Voorstel voor meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod

  (18-03-2021)


  Er komen nieuwe kansen voor kampeerbedrijven in de gemeente Dalfsen. Het voorstel met mogelijkheden hiertoe volgt uit een analyse en inventarisatie onder betrokkenen. Aan hen is in de afgelopen periode gevraagd hoe het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen in de toekomst aan kan sluiten op de wensen en behoeften die er leven. Alle inzichten zijn samen gebracht in een kampeerbeleid. Het voorstel wordt in april in de gemeenteraad besproken.

  Meer info
 • Definitieve streep door viering 75 jaar vrijheid gemeente Dalfsen

  (18-03-2021)

  De verschillende kernen in de gemeente Dalfsen zijn op 10, 12 en 13 april 1945 bevrijd. Afgelopen jaar was dit 75 jaar geleden. Om dit te vieren zouden er in elke kern activiteiten georganiseerd worden. Helaas konden deze het afgelopen jaar niet plaatsvinden vanwege de uitbraak van het coronavirus en de geldende maatregelen. Om die reden zouden de activiteiten verplaatst worden naar 2021 onder de noemer ‘75+1 jaar’. Helaas is het gezien de huidige coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk de vieringen en herdenkingen zoals beoogd plaats te laten vinden. Daarom hebben de betrokken organisaties uit de verschillende kernen besloten de eerder uitgestelde viering definitief te annuleren.

  Meer info
 • Voorstel voor aanpassen inrichting Trefkoele+

  (12-03-2021)

  Trefkoele+ heeft zich vanaf de opening in 2014 als Kulturhus ontwikkeld tot ontmoetingsplek voor de inwoners van Dalfsen. In een gezamenlijke opdracht van de gemeente Dalfsen en Trefkoele+ is een tussentijds evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van Trefkoele+ sinds het gebouw in gebruik is genomen. Hieruit blijkt dat het aanmoedigen van ontmoetingen op dit moment op een aantal punten wordt belemmerd. Om in de toekomst Trefkoele+ dé huiskamer van Dalfsen te maken, is herinrichting nodig. Dit voorstel wordt in april besproken in de commissie.

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Gerhard Kruizinga

  (12-03-2021)

  Op donderdag 11 maart 2021 reikte burgemeester Van Lente een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer G.L. Kruizinga (66 jaar) uit Dalfsen. Dat gebeurde tijdens een kleinschalige bijeenkomst in het kerkgebouw van De Open Kring in de Zwolse wijk Stadshagen, die ook online te volgen was. De heer Kruizinga nam op deze dag afscheid als predikant en geestelijk verzorger van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en kreeg daar de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  Meer info
 • De gemeente Dalfsen start met het 8e verzamelplan buitengebied

  (09-03-2021)

  De gemeente Dalfsen start in 2021 met het 8e verzamelplan buitengebied. Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Dit is bedoeld voor inwoners met een (bouw-)plan dat niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar wel binnen het beleid.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen behaalt Goud bij audit voor duurzaam terreinbeheer

  (04-03-2021)

  Voor het tiende jaar op rij heeft de buitendienst van de gemeente Dalfsen het certificaat ‘duurzaam terreinbeheer’ niveau Goud behaald. Dit is een bijzondere prestatie, omdat de gemeente Dalfsen een eigen buitendienst in dienst heeft die ook met al het materieel gecertificeerd is.

  Meer info
 • Partijen slaan handen ineen voor Housing First Vechtdal

  (04-03-2021)

  In het Vechtdal is een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen, met Housing First Vechtdal. Op donderdag 4 maart hebben de partners (digitaal) het convenant ondertekend.

  Meer info
 • Praat mee over de toekomst van uw gebied Hoe ziet de gemeente Dalfsen er in de toekomst uit?

  (03-03-2021)

  Woensdagavond 10 maart vindt digitaal het Omgevingsfestival plaats. Dit wordt georganiseerd door de gemeente Dalfsen en gaat over de nieuwe Omgevingsvisie. Hierin staat beschreven hoe we graag zien dat de gemeente zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen Alle ideeën voor die Omgevingsvisie zijn de afgelopen tijd verzameld tijdens gesprekken met inwoners en samenwerkingspartners. Bestaande plannen, nieuwe ontwikkelingen en die ideeën zijn nu samengebracht in de concept Omgevingsvisie.

  Meer info
 • Dé digitale schatkamer van Dalfsen op www.dnavandalfsen.nl

  (25-02-2021)

  Een website vol met verhalen over bijzondere mensen, locaties en objecten: www.dnavandalfsen.nl. Deze digitale schatkamer is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Historische Vereniging uit Ni’jluusn van vrogger en de Historische Kring Dalfsen. In de afgelopen jaren trokken zij veel samen op in het kader van het DNA van Dalfsen. Dit project, dat mede gefinancierd wordt door de Provincie Overijssel, kwam tot stand na de opgravingen in Oosterdalfsen in 2015, waarbij archeologen schatten met grote historische waarde vonden. De gemeente Dalfsen besloot toen om de verhalen uit onze geschiedenis meer zichtbaar te maken.

  Meer info
 • Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

  (23-02-2021)

  Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in het Vechtdal. “Vele wandelaars en fietsers beleven veel plezier aan ons mooie Vechtdal. Mooie routes en goede bewegwijzeringen dragen daaraan bij. Na tien jaar is het tijd voor een grote opknapbeurt en die start binnenkort. Zo ligt alles er straks weer uitstekend bij en kunnen we er met elkaar van genieten”, geeft wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen aan. MarketingOost vervangt tot september meer dan dertigduizend palen, bordjes, stickers en informatiepanelen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen peilt interesse voor glasvezelaansluiting onder 650 huishoudens in Nieuwleusen

  (19-02-2021)

  Voor 650 huishoudens in Nieuwleusen komt er alsnog een kans op een glasvezelaansluiting bij hun woning. Bij de eerste aanmeldingsmogelijkheid in 2019 werd het minimale percentage van 35% afgesloten abonnementen niet gehaald, waardoor de aanleg van glasvezel niet haalbaar was. Nadat bleek dat veel bewoners achteraf toch interesse hadden, organiseert de gemeente Dalfsen nu een online peiling onder de bewoners om te onderzoeken of de aanleg van glasvezel alsnog haalbaar zou kunnen zijn. De betreffende huishoudens ontvangen hiervoor deze week een uitnodiging.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen aangesloten bij Uniek Sporten

  (19-02-2021)

  Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, je wordt er fit en vrolijk van én tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. De gemeente Dalfsen vindt dat sporten voor iedereen  belangrijk is. Een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Daarom heeft de gemeente zich nu aangesloten bij het platform Uniek Sporten, wat onderdeel is van het uitvoeringsprogramma ‘Kerngezond Dalfsen’.

  Meer info
 • Rijksmonument van het gas af en van energielabel G naar B

  (18-02-2021)

  Ralph de Vries en zijn partner Marion Kalvenhaar kochten in 2016 een rijksmonumentale boerderij aan het Westeinde in Nieuwleusen. Na een winter waarin ze bijna overal in huis wegwoeien, was het duidelijk: hier moest verduurzaamd worden. Inmiddels zijn ze van het gas af en energielabel G wordt nu label B.

  Meer info
 • De tip van…. Andrea Klamer

  (18-02-2021)

  Andrea werkt bij de gemeente Dalfsen en ze houdt zich bezig met verduurzaming. ‘Er gebeurt veel op gebied van duurzaamheid. Samen met mijn collega’s probeer ik inwoners zo goed mogelijk te informeren. Sinds 1 januari hebben we een nieuw energieloket, waar iedereen die meer wil weten over energiebesparing terecht kan: https://www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen. Je vindt hier meer informatie over wat je kunt doen in je eigen huis, je kan een maatwerkadvies aanvragen en je leest over wat anderen in onze gemeente al hebben gedaan. Ook vind je hier informatie over subsidies en financiële regelingen. Als je vragen hebt of advies wil staan de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor je klaar. Energie besparen is belangrijk: wat we niet gebruiken, hoeven we in onze gemeente ook niet op te wekken. Dat scheelt weer.’

 • Ingezonden brief wethouder Schuurman

  (18-02-2021)

  Wethouder André Schuurman verstuurt een brief naar de minister van Economische Zaken omtrent de nijpende situatie waarin vele ondernemers verkeren en de grote behoefte aan perspectief. In dit nieuwsbericht leest u de inhoud van de brief. 

  Meer info
 • Tiny houses op bestaande erven in buitengebied Dalfsen mogelijk

  (17-02-2021)

  De gemeenteraad van Dalfsen overweegt om het realiseren van ‘Tiny houses’ in het buitengebied mogelijk te maken met een aangepaste ‘Sloop voor kansen-regeling’. Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny houses wordt permanent gewoond. Ze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.

  Meer info
 • Sportwethouder Uitslag maakt graag een ‘ommetje’ met inwoners

  (17-02-2021)

  Vanwege de langdurige gevolgen van het coronavirus is het voor veel mensen een uitdaging geworden om wekelijks voldoende te bewegen. Juist nu bewegen zo belangrijk is voor een vitale gezondheid, daagt sportwethouder Uitslag inwoners in Dalfsen uit om samen een ‘ommetje’ te wandelen. Dat kan door de gratis app ‘ommetje’, te downloaden in Google Play of de Appstore. De app is een initiatief van de Hersenstichting om inwoners te stimuleren om te wandelen.

  Meer info
 • Start werkzaamheden Herinrichting Voorplein Gemeentehuis

  (17-02-2021)

  De werkzaamheden aan het voorplein van het gemeentehuis starten op 22 februari. De werkzaamheden zijn opgesplitst in twee fases, daardoor is het gemeentehuis gedurende de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar voor bezoekers. De verwachting is dat de werkzaamheden afgerond zijn op 10 mei 2021. Om de veiligheid van iedereen te waarborgen worden de werkvakken duidelijk afgezet en zijn looproutes aangegeven. Het definitief ontwerp is te bekijken op www.ntp.nl/projecten/VoorpleinDalfsen.

  Meer info
 • Dalfser agrariërs succesvol aan de slag met duurzame energie

  (16-02-2021)

  Op ons platteland zie je steeds vaker kleine windmolens en stallen vol met zonnepanelen. De gemeente Dalfsen is trots op deze aanpak en heeft in 2020 succesvol meer dan 25 agrariërs op weg geholpen om ook aan de slag te gaan met duurzame energie op eigen erf. Van iedere boerderij is in beeld gebracht waar en hoeveel energie wordt gebruikt. Vervolgens is een advies gegeven over meer efficiëntie en meer besparing maar ook hoe deze energie op eigen erf opgewekt kan worden. Ook werden subsidies en het financieel rendement in beeld gebracht. Met dit advies zijn de deelnemers aan de slag gegaan.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (11-02-2021)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. 

  Meer info
 • Gemeentelijke camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen tijdelijk gesloten

  (11-02-2021)

  Tijdens een onderzoek voor het camperbeleid in de gemeente Dalfsen is geconstateerd dat het gratis aanbieden van camperplaatsen niet meer mag. Daarop heeft de gemeente besloten om, in aanloop naar de start van het toeristische seizoen, de camperplaatsen vanaf 15 februari buiten gebruik te stellen. Samen met de toeristische sector bekijkt de gemeente hoe ze hier in de toekomst mee omgaat.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen gaat over op werken op afspraak

  (11-02-2021)

  Op dit moment wordt er vanwege de coronamaatregelen in het gemeentehuis, tijdens openingstijden, uitsluitend op afspraak gewerkt. Het blijkt dat dit zowel door bezoekers als medewerkers van de gemeente als zeer prettig wordt ervaren. De gemeente Dalfsen heeft daarom besloten om per direct de dienstverlening van burgerzaken uitsluitend op afspraak aan te bieden, ook na de coronaperiode. Deze werkwijze wordt ook toegepast bij de Servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen, zodra deze weer open gaan. Daarbij geldt ‘persoonlijk waar moet, en digitaal waar kan’. Inwoners kunnen een afspraak maken door te bellen met de gemeente via telefoonnummer 140529.

  Meer info
 • Laatste mogelijkheid indienen nieuwe initiatieven lokaal akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’

  (08-02-2021)

  In samenwerking met inwoners en organisaties uit de gemeente Dalfsen is afgelopen jaar het lokaal akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ tot stand gekomen. Hieruit zijn 11 initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de gezonde(re) leefstijl van inwoners. Er zijn financiële middelen beschikbaar om in 2021 nieuwe initiatieven te ontplooien of de huidige verder uit te breiden. Initiatieven kunnen voor 1 april 2021 ingediend worden door het formulier op www.samendoenindalfsen.nl/kerngezond in te vullen en te mailen naar kerngezond@dalfsen.nl.

  Meer info
 • Online presentatie Energieneutraal Verbouwen

  (02-02-2021)

  In een energieneutraal huis woont u comfortabel, wekt u energie op en gebruikt u zo min mogelijk energie. Zo bent u klaar voor uw duurzame toekomst.  Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Wij bieden inspiratie en concrete informatie in de online presentatie Energieneutraal Verbouwen.

  Meer info
 • Oproep aan jongeren: praat met iemand als je niet goed in je vel zit

  (29-01-2021)

  “Blijf praten met iemand over hoe het gaat, of het nu met je ouders, docent of een vriend is of via een hulpverlener. Juist in deze lastige coronaperiode!”. Jongerenwerkers uit de gemeente Dalfsen, GGD IJsselland, Praktijkondersteuners van de huisarts (POH GGZ), maatschappelijk werk De Kern en de jeugdagenten uit de gemeente Dalfsen doen gezamenlijk deze oproep aan jongeren. De maatregelen rondom het coronavirus hebben veel invloed op de huidige levensstijl van jongeren en landelijk horen we diverse berichten over jongeren die last krijgen van mentale problemen.

  Meer info
 • Concept landschaps- en beplantingsplan Vechtdalverbinding

  (29-01-2021)

  In de afgelopen periode heeft TAUW voor de provincie Overijssel een concept landschaps- en beplantingsplan opgesteld langs de wegen N340, N48 en N377 voor het project Vechtdalverbinding. In de periode van 2 februari tot en met 14 februari zijn het concept landschaps- en beplantingsplan online in te zien.

  Meer info
 • Myla Groenendijk eerste kinderburgemeester van Dalfsen

  (28-01-2021)

  De 9-jarige Myla Groenendijk uit Lemelerveld wordt de eerste kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen. Zij vervult deze speciale functie tot het einde van dit schooljaar. Aanstaande maandag, 1 februari, wordt zij officieel beëdigd door burgemeester Erica van Lente. Dit vindt plaats voorafgaand aan de commissievergadering om 19.30 uur. De beëdiging is live te volgen op ris.dalfsen.nl.

  Meer info
 • Formulier avondklok

  (25-01-2021)

  Voor de avondklok moeten inwoners die tussen 21:00 en 4:30 uur op straat zijn een papieren verklaring bij zich hebben met een geldige reden om buiten te mogen zijn. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de Rijksoverheid.

  Meer info
 • Tweede ronde beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

  (18-01-2021)

  Persbericht Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen, waaronder een aantal in de gemeente Dalfsen. Het tweede van de drie plannen voor deze regio, voor ruim 170 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

  Meer info
 • Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal

  (16-12-2020)

  Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de Regiodeal.

  Meer info
 • Vraag gemakkelijk een Energiebespaarlening aan

  (11-12-2020)

  In je huis, de plek waar je tot rust komt, wil je zo comfortabel mogelijk wonen. Dat comfort kun je bereiken door energiebesparende maatregelen te treffen. Met een Energiebespaarlening kun je die maatregelen tegen een aantrekkelijke rente financieren.

  Meer info
 • Subsidie voor initiatieven uit de samenleving

  (10-12-2020)

  Met de subsidie initiatieven uit de samenleving stimuleert de gemeente lokale organisaties om kunstige en creatieve ideeën te bedenken. Met als doel om het culturele aanbod voor een nóg breder publiek toegankelijk te maken en de leefomgeving van inwoners te verbeteren. Daarmee maakt de gemeente het voor inwoners en bezoekers nóg prettiger om in de gemeente te wonen, werken en recreëren. De gemeente roept organisaties op om initiatieven in te dienen. De voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.dalfsen.nl/initiatief. Een idee aanmelden kan tot 15 januari 2021. In een eventuele tweede aanvraagronde is het tot 15 augustus 2021 opnieuw mogelijk om hier aanspraak op te maken.

  Meer info
 • ‘Voor Elkaar’, een toekomstvisie van ons allen

  (09-12-2020)

  ‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen’. Met deze zin begint de animatievideo ‘Voor Elkaar’.  Een video die ons in kleur, woord en beeld laat horen en zien wat voor de hele gemeente Dalfsen het belangrijkste is: het koesteren van onze saamhorigheid. In deze tijden nog actueler en passender dan we ons ooit konden voorstellen. De video is samengesteld op basis van het ‘verhaal’ van de toekomstvisie, die in maart 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de video op YouTube of in dit bericht.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (08-12-2020)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid is onlangs uitgebreid met Andrea Klamer. Met z’n drieën werken ze aan een toekomstbestendig duurzaam Dalfsen.

  Meer info
 • Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend

  (08-12-2020)

  Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK, Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2021 vastgelegd. De vijf partijen werken met elkaar aan een gezamenlijk doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in de gemeente Dalfsen. Ze hebben onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problemen en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken.

  Meer info
 • Aan alle vrijwilligers: bedankt voor wat jij doet!

  (07-12-2020)

  Het is vandaag de Nationale Vrijwilligersdag! Maar liefst de helft van de inwoners uit onze gemeente doet vrijwilligerswerk. Dat zijn duizenden mensen: jong en oud, mannen en vrouwen, uit alle hoeken van onze gemeente.

  Zoveel mensen die iets betekenen voor een ander. Laten we samen op deze dag een dikke duim opsteken naar alle vrijwilligers, naar elkaar!

  Meer info
 • Mondkapjes in het gemeentehuis verplicht

  (02-12-2020)
  Afbeelding persoon met mondkapje en logo Rijksoverheid

  Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet) in werking getreden. Deze wet verplicht o.a. het dragen van een mondkapje in het gemeentehuis. Net als bezoekers dragen ook medewerkers van de gemeente Dalfsen een mondkapje in het openbare deel van het gemeentehuis. Medewerkers van achter de balies hoeven niet persé een mondkapje te dragen, omdat ze werken op voldoende afstand door de aanwezigheid van een balie. Ook zijn de balies voorzien van spat/kuchschermen.

  Meer informatie Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • Gemeente Dalfsen sluit zich aan bij het netwerk Vitaal Vechtdal

  (26-11-2020)

  Vitaal Vechtdal wordt verder versterkt. Per 1 december sluit ook de gemeente Dalfsen zich bij het netwerk aan. ”We zijn erg blij met de komst van gemeente Dalfsen in ons netwerk”, zegt Paul Habets, voorzitter Vitaal Vechtdal. ”Daarmee versterken we in het Vechtdal elkaars krachten voor het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.” Wethouder Uitslag vult aan: “Als gemeente doen we al ontzettend veel op het gebied van gezondheid onder de noemer Kerngezond Dalfsen. Door samen op te trekken bij diverse gezondheidsinitiatieven, regionale aanpakken en onderzoeken grijpen we de kans aan om het Vechtdal gezonder te maken.”

  Meer info
 • Start herinrichting voorplein gemeentehuis Dalfsen

  (20-11-2020)

  NTP B.V. is met de ondertekening van de bouwteamovereenkomst officieel de aannemer die aan de slag gaat met de herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen. Afgelopen woensdag 18 november ondertekende wethouder André Schuurman namens de gemeente Dalfsen en directeur Anton Jansen Holleboom namens NTP B.V. de overeenkomst. Hiermee is een vervolgstap gezet in de realisatie van de herinrichting van het voorplein.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

  (20-11-2020)

  In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

  Meer info
 • Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

  (20-11-2020)

  We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

  Meer info
 • Gemeente gaat aan de slag met het beleid voor de openbare ruimte

  (17-11-2020)

  Het onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente Dalfsen. Het gaat dan om onderhoud aan gemeentelijke wegen, straten, bruggen, verlichting, groen, speeltoestellen, straatmeubilair en riolering. Mede omdat de werkwijze van de gemeente is veranderd, inwonersinitiatieven steeds vaker voorkomen en de samenwerking tussen inwoners en gemeente steeds belangrijker wordt, heeft het Dalfser college besloten het beleid ‘Integraal beheer van de openbare ruimte’ (IBOR) te vernieuwen. In het voorjaar van 2021 bepaalt de gemeenteraad de kaders van het beleid en eind 2021 wordt het nieuwe beleid vastgesteld.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling vanaf 2021 in Dalfsen en Staphorst

  (10-11-2020)

  Gemeenten Dalfsen en Staphorst, woningcorporatie Vechtdal Wonen, Woonstichting VechtHorst, Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en Saam Welzijn hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor buurtbemiddeling. Daarmee zijn we de 299e en 300e gemeente in Nederland die buurtbemiddeling inzet! Vanaf 1 januari gaan we samen met de politie buurtbemiddeling organiseren voor inwoners in beide gemeenten. In elke buurt kan het namelijk voorkomen dat bewoners zich ergeren aan het gedrag van hun buren. En als mensen het niet met elkaar kunnen uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Dit is voor beide partijen vervelend. Met buurtbemiddeling kan in veel gevallen erger worden voorkomen.

  Meer info
 • Kantlijnen op fietsroute Zwolle - Dalfsen

  (03-11-2020)

  Gebruikers van de fietsroute Zwolle – Dalfsen hebben bij de gemeente de wens ingebracht om de route ook tijdens de donkere dagen beter zichtbaar te maken. Vandaag is hier invulling aan gegeven door op de fietsroute over de gehele lengte aan beide zijden een kantstreep aan te brengen. In het donker reflecteert de kantstreep het licht, waardoor fietsers goed worden geleid. Wel zo veilig!

  Meer info
 • Infomiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (27-10-2020)

  Welke mogelijkheden zijn er om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens de infomiddag op donderdag 8 oktober 2020. Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt én op het moment dat je die energie nodig hebt.

  Meer info
 • ‘Je moet een verhaal hebben bij de keuzes die je maakt’

  (27-10-2020)

  Jakob Buist en zijn vrouw Corrieke hebben aan de Hessenweg 49 een levensloopbestendige ecologische woning laten bouwen. Het is nog niet helemaal af, maar Jakob wil er graag over vertellen.

  Meer info
 • Expert aan het woord. De energiecoach: ‘Isoleren moet altijd samengaan met ventileren’

  (27-10-2020)

  Isoleren is een belangrijke eerste stap bij de verduurzaming van uw huis. Energiecoach Roelof Timmer vertelt over de winstpunten, maar waarschuwt ook voor al te enthousiast isoleren.

  Meer info
 • Mijn huis duurzaam familie Reimink uit Lemelerveld

  (27-10-2020)

  De familie Reimink uit Lemelerveld liet in 2018 een nieuw huis bouwen, met daarbij voor de installateur de opdracht: van het gas af en een energierekening van nul euro. Harry en Jenny vertellen graag hoe dat is gelukt.  

  Meer info
 • Subsidie voor isoleren tijdelijk verhoogd naar bijna 30%!

  (27-10-2020)

  Woningeigenaren die minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren kunnen de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen. En voor de aankoop van zonneboilers en warmtepompen is er de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

  Meer info
 • Extra inzet aanpak drugs en georganiseerde criminaliteit (ondermijning) in Dalfsen

  (15-10-2020)

  Nieuw Damoclesbeleid stelt burgemeester in staat gebouwen te sluiten bij aanwezigheid, gebruik of verhandelen drugs; herziene APV kent o.a. nieuwe artikelen rond ondermijning

  Onderdeel van de Opiumwet is artikel 13b, die ook wel de ‘Wet Damocles’ wordt genoemd. Hiermee heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen (panden) en erven te sluiten wanneer er drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is. Ook het aantreffen van voorbereidingshandelingen is nu opgenomen in de Opiumwet. Dit leidde ertoe dat nieuw Damoclesbeleid is vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Uitnodiging informatiemiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (13-10-2020)

  Geef je op voor de ONLINE Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

  Meer info
 • Voorlopig voorkeursrecht percelen Pastoriestraat Dalfsen

  (09-10-2020)

  Het college van B&W heeft een (voorlopig) gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op de percelen van Habion aan de Pastoriestraat te Dalfsen. Dit besluit is per 1 oktober 2020 ingegaan. De betreffende percelen worden momenteel door Rosengaerde Zorgcentrum gehuurd van Habion. De gemeenteraad moet binnen drie maanden na besluit van het college een besluit nemen of het voorkeursrecht wordt toegekend.

  Meer info
 • Programmabegroting 2021-2024

  (09-10-2020)

  Door een flinke bezuinigingen en door de inzet van de spaarpot kan Dalfsen blijven investeren. Programmabegroting 2021-2024 in balans: selecteren en stimuleren.

  Het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota is bij die grote opgave stilgestaan en heeft de raad kaders meegegeven om te komen tot een goede afweging. In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting is er voor gekozen om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november wordt het voorstel besproken door de raad tijdens de digitale raadsvergadering. 

  Meer info
 • Raad Dalfsen blijft digitaal vergaderen in 2020

  (02-10-2020)
  Afbeelding beeldscherm met digitaal vergaderende raadsleden

  Afgelopen week zijn er nieuwe landelijke en regionale maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo blijft thuiswerken de norm, mogen gezelschappen maximaal uit vier personen bestaan en wordt het aantal personen per ruimte beperkt tot 30. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om daar voor de vergaderingen van de raad en commissie bij aan te sluiten. Hoewel er een uitzondering geldt voor dit soort vergaderingen wordt hier in Dalfsen geen gebruik van gemaakt. Tot het einde van het jaar blijven de vergaderingen digitaal.

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

  (03-04-2020)

  Een erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De erfcoach is onderdeel van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van de provincie Overijssel. Dit project is erop gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties