Nieuws

Icon

 • Beleef duurzaam wonen in gemeente Dalfsen

  (19-10-2021)

  De snel oplopende gasprijzen zijn voor veel huishoudens reden om zich te oriënteren op energiebesparende maatregelen of aardgasvrij wonen. Dit kan tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en  6 november. Huiseigenaren uit de gemeente Dalfsen en omstreken stellen hun huis open om uitleg te geven over bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of aardgasvrij wonen. U kunt zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl/dalfsen.

  Meer info
 • Takkendagen

  (18-10-2021)

  De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin en singels. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels. 

  Meer info
 • Met Elkaar, hoe wij in Dalfsen samen participeren

  (18-10-2021)

  Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van ideeën en plannen in de leefomgeving elkaar te betrekken. Het betrekken van de mensen die er mee te maken hebben noemen we participatie of ook wel inwonerbetrokkenheid. De gemeente Dalfsen werkt aan beleid om inwonerbetrokkenheid te bevorderen en de kwaliteit van participatietrajecten verder te versterken. Daarbij gaat het niet alleen om plannen die de gemeente aan het ontwikkelen is, maar ook om ideeën die er leven onder inwoners. Denk bijvoorbeeld aan: de aanleg van een speelplek, een nieuw hondenuitlaatveld, een initiatief voor een buurtpicknick, of een nieuwe woningbouwlocatie.

  Meer info
 • Bewustwording én resultaat na Themaweek Veilig IJsselland

  (18-10-2021)

  Ingeleverde messen, bewustwording over het belang van meldingen doorgeven én tips om digitale criminaliteit te voorkomen. Dit is een greep uit de activiteiten die er waren tijdens de Themaweek Veilig IJsselland.

  Meer info
 • Ontwerp Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 nu in te zien

  (15-10-2021)

  De eerste concept Omgevingsvisie van gemeente Dalfsen is van 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 voor iedereen in te zien. De visie is een belangrijk document, omdat er in staat op welke manier en op welke plekken mogelijk nieuwe ontwikkelingen plaats vinden.

  De leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt of zijn vrije tijd doorbrengt. Met de invoering van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen voor haar grondgebied. Bedoeling is dat deze nieuwe Omgevingsvisie voortdurend actueel wordt gehouden aan de nieuwste ontwikkelingen. Over twee jaar volgt er bijvoorbeeld alweer een volgende versie (2.0).

  Meer info
 • Dalfsen zet in op samen wonen, werken en leven

  (12-10-2021)

  Op maandag 1 november bespreekt de gemeenteraad de begroting 2022-2025.  Een begroting die, mede door extra middelen vanuit het Rijk en eerdere bezuinigen, een positief beeld voor de komende jaren laat zien. Centraal hierin staat: De gemeente wil werken aan een wendbare, veerkrachtige samenleving en een vangnet bieden voor wie dat nodig heeft.

  Meer info
 • Een veilig buitengebied door 29.000 paar oren en ogen

  (11-10-2021)

  Icon

  Een column van burgemeester Erica van Lente tijdens de themaweek Veilig IJsselland en landelijke Week van de Veiligheid.

  In het nieuws lees ik vaak over drugsdumping in natuurgebieden, hennepteelt in schuren en drugslabs die zijn opgerold. Praktijken die mij als burgemeester van onze gemeente met een prachtig en uitgestrekt buitengebied zorgen baren. Want dit gebeurt helaas niet alleen aan de andere kant van Nederland. Juist onze regio en juist onze gemeente is met zo’n uitgestrekt buitengebied aantrekkelijk voor criminele praktijken. Tot op heden is het in onze gemeente in de praktijk nog niet veel opgemerkt, wat uiteraard niet zegt dat het hier (in de toekomst) niet speelt. Daarom willen we er samen met inwoners, ondernemers, politie en andere maatschappelijke partners scherp op zijn, het zo veel mogelijk voorkomen en als het plaats vindt, het een halt toe roepen.

  Meer info
 • Maak kennis met wijkagent buitengebied Jos Knol

  (11-10-2021)

  Jos Knol startte een jaar geleden als wijkagent buitengebied. Samen met zijn collega Roy Jansen draagt Jos bij aan het veilig houden van Dalfsen. Ook Roy Veldhuis en Marloes Sportel zijn als wijkagenten van Nieuwleusen en Oudleusen actief binnen de gemeente Dalfsen. Jos Knol houdt zich als wijkagent van het buitengebied ook veel bezig met het onderwerp ‘ondermijning’. Hij vertelt hierover meer.

  Meer info
 • Uitnodiging voor online bijeenkomst over verkenning plannen N35 Wijthmen - Nijverdal

  (08-10-2021)

  Eind 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Overijssel afgesproken dat er een verkenning wordt gestart naar een lange termijn-aanpak voor de N35. Het betreft het gebied tussen Wijthmen (omgeving van de Koelmansstraat) en Nijverdal (tot de Salland Twente Tunnel).

  Meer info
 • Uitkomsten ‘corona-gesprekken’

  (08-10-2021)

  In Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen zijn burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag de afgelopen twee weken in gesprek gegaan met inwoners en verenigingen over hoe zij aankijken tegen de nieuwe fase in de corona-aanpak, met het coronatoegangsbewijs. ”Zowel op locatie als via de mail hebben we vragen ontvangen. Dit heeft geleid tot goede gesprekken, zowel digitaal als fysiek”, vertelt burgemeester

  Meer info
 • Dalfsen sluit aan bij landelijk programma tegen eenzaamheid

  (07-10-2021)

  Gemeente Dalfsen heeft al verschillende activiteiten om eenzaamheid bij inwoners tegen te gaan of te doorbreken. Hierbij wordt met andere organisaties in de gemeente samengewerkt. Deze activiteiten worden versterkt nu Dalfsen aansluit bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS.

  Meer info
 • Deel uw ervaring met duurzaam wonen!

  (07-10-2021)

  Lijkt het u leuk om andere huiseigenaren uitleg te geven over energiebesparing of de duurzame maatregelen in uw huis? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en 6 november!

  Meer info
 • Interview met burgemeester Erica van Lente: ‘Mogen zijn wie je bent’

  (07-10-2021)

  In Nederland staan we op verschillende dagen in het jaar een moment stil bij ‘mogen zijn wie je bent’. Vrijheid is een groot goed en daaronder valt ook de vrijheid om jezelf te zijn, geaccepteerd te worden ongeacht je voorkeuren in cultuur, geloof en de liefde. Zo was het dinsdag 5 oktober Diversity Day en is het 11 oktober de landelijke Coming Out Day.

  Meer info
 • Penning van Verdienste uitgereikt aan Ab Goutbeek

  (05-10-2021)

  Bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen en (amateur)archeoloog en cultuurhistoricus Ab Goutbeek ontving op maandag 4 oktober de Penning van Verdienste van burgemeester Erica van Lente. Deze onderscheiding is een blijk van waardering van de gemeente Dalfsen voor de bijzondere en jarenlange inzet. Ab Goutbeek nam de onderscheiding in ontvangst tijdens zijn afscheid als bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen, waar hij vanaf de oprichting in 1988 actief is geweest.

  Meer info
 • Keukentafelgesprekken: zorg voor elkaar op uw agrarisch erf

  (05-10-2021)

  Zorgen voor elkaar klinkt zo vanzelfsprekend. Dat doe je toch gewoon! In de dagelijkse praktijk blijkt het toch iets ingewikkelder en zorgt het voor de nodige spanningen. Als erfcoaches zien we vaak de spanning die dit oplevert. Het is mooi dat we een luisterend oor kunnen bieden en mensen verder kunnen helpen om hun eigen weg te vinden. Wat nog mooier zou zijn, is als we al in een eerder stadium aan tafel zitten om (zorg)verwachtingen over en weer bespreekbaar te maken.

  Meer info
 • Hoe kijkt u tegen de nieuwe coronamaatregelen aan?

  (24-09-2021)

  Op dinsdag 28 september en donderdag 30 september is het mogelijk om met burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag in gesprek te gaan over de nieuwe coronamaatregelen. Voor inhoudelijke vragen over het coronavirus of de bestrijding ervan, zal er ook iemand van de GGD IJsselland aanwezig zijn. Op dinsdag 28 september vindt het plaats in De Spil in Nieuwleusen van 17.30 – 18.30 uur en op donderdag 30 september van 17.00 – 18.00 uur in De Mozaïek in Lemelerveld. Zowel aanmelden als spontaan op genoemde tijdstip  binnenlopen is mogelijk. Eerder is het al georganiseerd in de kern Dalfsen.

  Meer info
 • Vuilfuik geplaatst bij Hulsterplas Nieuwleusen

  (24-09-2021)

  Bij de Hulsterplas in Nieuwleusen is de afgelopen weken een vuilfuik geplaatst om het grofvuil, dat bij hevige regenval in het water van de plas terecht komt, tegen te houden.

  Meer info
 • Begane grond appartementencomplex bij entree Nieuwleusen klaar

  (23-09-2021)

  De begane grond van het nieuwe appartementencomplex aan de Burg. Backxlaan in Nieuwleusen is klaar. Wethouder André Schuurman van gemeente Dalfsen, directeur Robert Waarsing van Woonstichting VechtHorst en Mark Schrijver, mede-eigenaar van projectontwikkelaar Junco, legden vandaag het laatste deel van de vloer. Naar verwachting zijn de 22 sociale huurappartementen in de zomer van volgend jaar klaar.

  Meer info
 • College gemeente Dalfsen keurt laatste 15 aanvragen Corona Noodfonds goed

  (22-09-2021)

  De 15 aanvragen die binnenkwamen bij de tweede openstelling van het Corona Noodfonds werden op 14 september goedgekeurd door het college van de gemeente Dalfsen. Dit betekent dat deze week € 174.735,- is overgemaakt aan maatschappelijke organisaties uit de gemeente Dalfsen die door de coronacrisis hinder ondervonden, zoals het mislopen van inkomsten.

  Meer info
 • Vechtdal verbetert fietsnetwerk verder

  (22-09-2021)

  Gebruikers van de fietsknooppunten fietsen binnenkort langs nog mooiere routes in het Vechtdal. Het routebureau van MarketingOost verbetert de komende maanden namelijk de tracés. Het nieuwe netwerk is na de werkzaamheden 70 km langer dan in de huidige situatie. “Op de fiets is onze regio prachtig te verkennen. De knooproutes helpen goed bij het uitpuzzelen van een mooie route. We zijn blij dat de routes straks meer de centra van kernen in onze regio aandoen. Dat is fijn voor de fietser en voor onze ondernemers die de ze graag ontvangen”, zegt wethouder Jan Uitslag van gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Het Infopunt ondersteunt bij vragen CoronaCheck-app en het coronatoegangsbewijs

  (22-09-2021)

  Dankzij het teruglopen van de besmettingsaantallen en het steeds groter aantal gevaccineerde burgers zijn de corona regels versoepeld. Wel heb je voor toegang tot bijvoorbeeld horeca of het theater een coronatoegangsbewijs nodig. In de CoronaCheck-app is een QR-code te downloaden, waarmee je toegang krijgt tot diverse locaties/evenementen. Maar wat als je geen smartphone hebt en toch een vaccinatiebewijs wilt bemachtigen? Of wat als je niet weet hoe die CoronaCheck-app werkt? Bij het Infopunt of de Digitale vragenuurtjes in de Bibliotheek krijg je antwoord op al je vragen.

  Meer info
 • Hoe kijkt u tegen de nieuwe coronamaatregelen aan?

  (20-09-2021)

  In gesprek hierover met burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag op 22 en 28 september.

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Adriaan Visser (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

  (18-09-2021)

  Op vrijdag 17 september 2021 reikte burgemeester Erica van Lente een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer A.J. (Adriaan) Visser (70 jaar) uit Dalfsen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Theater De Spiegel in Zwolle, waar de heer Visser afscheid nam als voorzitter van PEC Zwolle. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  Meer info
 • Nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen: reacties welkom!

  (16-09-2021)

  Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten zonder winstoogmerk. Het kader voor deze subsidies is vervat in de Algemene subsidieverordening (ASV). Onlangs heeft het college van B&W de nieuwe ASV in concept vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. U heeft nu de gelegenheid om te reageren op deze concept-verordening. Dit kan tot en met 29 oktober 2021.

  Meer info
 • Spelenderwijs werken aan motorische en sociale vaardigheden met GymXtra

  (16-09-2021)

  In oktober gaat het nieuwe seizoen van GymXtra weer van start: het buitenschoolse sportprogramma waarbij spelenderwijs gewerkt wordt aan de motorische en sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en het zelfvertrouwen van kinderen. Vanaf 20 september is het mogelijk uw kind(eren) hiervoor aan te melden via www.dalfsenbeweegt.nl.

  Meer info
 • Glasvezel Nieuwleusen Zuid gaat door!

  (14-09-2021)

  Goed nieuw voor Nieuwleusen Zuid. DELTA Fiber Netwerk heeft besloten om glasvezel aan te leggen in Nieuwleusen Zuid.

  Meer info
 • Wat is volgens jou de beste plek voor windmolens en zonneparken in de gemeente Dalfsen?

  (14-09-2021)

  Wil jij meedenken over duurzame energie en het onderzoek dat we doen naar de beste plek voor windmolens en zonneparken in onze gemeente? Geef je dan op voor de online informatieavond op 14 september om 19.30 uur.

  Meer info
 • Nieuw, de Regenboogsoos in de gemeente Dalfsen

  (14-09-2021)

  In de gemeente Dalfsen organiseert de werkgroep LHBTI+ Dalfsen de Regenboogsoos. Een soos waar iedereen zichzelf mag zijn. De soos richt zich vooral op ontmoetingen tussen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen en iedereen die zich betrokken of aangesproken voelt. Maar iedereen is welkom.

  Meer info
 • Anders kijken naar werven: het Werkgeversservicepunt (WSP) komt graag bij u langs op 21 september!

  (14-09-2021)

  Bent u werkgever? Dinsdag 21 september toert Barbara Lammertink, adviseur van het Werkgeversservicepunt vanuit de gemeente Dalfsen met collega-adviseurs van het WSP door het Vechtdal om verschillende werkgevers te bezoeken.

  Meer info
 • Expositie realistische schilderijen van Wim Schrijver in het gemeentehuis

  (10-09-2021)

  De coronamaatregelen maken het weer mogelijk om te exposeren! Vanaf 15 september 2021 zijn de schilderijen van Wim Schrijver te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen wapent zich tegen drugslabs in het buitengebied

  (09-09-2021)

  Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft dit hoge prioriteit bij de gemeente Dalfsen. Daarom start de gemeente samen met 10 andere gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. Iedereen kan anoniem een melding doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit is het onafhankelijke meldpunt en is geen politie.

  Meer info
 • Wandelnetwerk Vechtdal kan weer jaren vooruit

  (07-09-2021)

  Wandelaars vinden de komende jaren weer feilloos de weg in het Vechtdal. Het routebureau van MarketingOost verving de afgelopen maanden alle startpanelen, borden en wegwijzers van het wandelnetwerk in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg.

  Meer info
 • Keukentafelgesprekken: de toekomst van jouw agrarisch bedrijf

  (06-09-2021)

  Dagelijks stoppen in Nederland meerdere agrarische bedrijven. Dit is een complex proces, zowel zakelijk als emotioneel. Hoe ga je hier mee om en op welke manier kun je dit proces het beste doorlopen? De erfcoach schuift vaak aan bij ondernemers die nadenken over de toekomst van hun bedrijf.

   

  Meer info
 • Drugsgebruik onder jongvolwassenen: Dalfsen past in landelijk beeld

  (03-09-2021)

  Onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in de gemeente Dalfsen toont aan dat drugsgebruik onder deze doelgroep in de gemeente Dalfsen vergelijkbaar is als in andere onderzochte gemeenten. Twee op de vijf jongvolwassenen gebruikt wel eens drugs en een kleine groep gebruikt veel en regelmatig drugs. Daarnaast is er gemakkelijk aan drugs te komen, wat zorgen baart bij professionals. Verder vinden jongvolwassenen goede en eerlijke voorlichting over drugs belangrijk. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek van GGD IJsselland, in opdracht van gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Opening WAK, Stap mee de WAK-week in

  (03-09-2021)

  Op 11 september trappen we de WAK-week af. Daarom nodigt wethouder Jan Uitslag u van harte uit om samen met hem de WAK-week in te stappen, tijdens een wandeling op zaterdag 11 september vanaf 13.30 uur.

  Meer info
 • Openluchtzwembaden in Dalfsen en Nieuwleusen langer open

  (03-09-2021)

  Vanwege het mooie weer is vandaag besloten dat de openluchtzwembaden in Dalfsen en Nieuwleusen een week langer open blijven!

  Meer info
 • Oldskool gymactiviteiten Nieuwleusen gaan weer van start

  (27-08-2021)

  In oktober 2020 startte Kerngezond Dalfsen een pilot met “Oldskool gymlesactiviteiten” in Nieuwleusen. Omdat het enthousiasme bij de deelnemers van de activiteit groot was start Kerngezond Dalfsen vanaf september met nieuwe wekelijkse gymlessen voor volwassenen tussen de 18 en 50 jaar.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen opnieuw op tijd met betalingen leveranciers

  (19-08-2021)

  Ondernemers die in 2020 diensten of producten leverden aan gemeente Dalfsen kregen hun facturen opnieuw op tijd betaald. De gemeente betaalde 95,4% van de facturen binnen de afgesproken betaaltermijn van 30 dagen.

  Meer info
 • Kansrijke biodiversiteit in de bedrijfsvoering én op het erf

  (29-07-2021)

  Wil je je (agrarisch) bedrijf toekomstgericht maken? Dan biedt meer biodiversiteit kansen. 
  Steeds meer bedrijven zetten in op meer biodiversiteit door beter bodembeheer, inzaai kruidenrijk grasland, waterberging of agrarisch natuurbeheer. Zodra de regels vanuit het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) naar Nederland vertaald zijn, komt er meer duidelijkheid. Een goed moment om nu te kijken welke richting het beste past bij jou en je bedrijf.

  Meer info
 • Elektrische fiets uitproberen tijdens afsluiting N340 (Hessenweg) van 6 t/m 30 augustus

  (29-07-2021)

  Graag een elektrische fiets uitproberen? Dat kan vanaf 6 augustus in Dalfsen als de N340 (Hessenweg) tijdelijk gesloten wordt voor automobilisten.

  Meer info
 • Tegemoetkoming bij financiële problemen door de coronacrisis

  (27-07-2021)

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk: zowel ondernemers als werknemers in diverse sectoren. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen of kunnen mensen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Het inkomen wordt minder en door die inkomensdaling hebben ze moeite om hun vaste lasten te betalen en rond te komen. Een nijpende situatie die bij huishoudens, ook in de gemeente Dalfsen, speelt. Om hen tijdelijk te helpen heeft het kabinet de regeling TONK ingesteld:  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten. Gemeenten voeren de regeling uit. De hoogte van de vergoeding hangt af van de situatie en is maximaal € 350,- per maand.

  Meer info
 • Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

  (22-07-2021)

  Een erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De erfcoach is onderdeel van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van de provincie Overijssel. Dit project is erop gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen zet volgende stap in de energietransitie

  (20-07-2021)

  Om klimaatveranderingen te beperken is meer duurzame energie nodig. Naast meer zonnedaken zijn ook nieuwe windmolens en zonnevelden nodig. Maar waar zijn nieuwe windmolens en zonneparken in de toekomst mogelijk en onder welke voorwaarden?

  Meer info
 • Maaisel beschikbaar voor bodemverbetering akkers

  (13-07-2021)

  Vanaf 2021 stelt de gemeente Dalfsen berm- en slootmaaisel beschikbaar om toe te passen in de kleine kringloop. Met het maaisel van bermen en uit sloten kunnen grondeigenaren van akkers de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Aangepaste regelgeving en het provinciaal beleid hebben dit mogelijk gemaakt. Hierdoor werkt de gemeente Dalfsen vanaf 2020 ook binnen de ‘Overijsselse Standaard’.

  Meer info
 • Heeft u die vervelende eikenprocessierups al gezien? 5 tips om overlast te verminderen

  (08-07-2021)

  De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen, is begonnen. De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor vervelende klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen/luchtwegen. We delen 5 tips om overlast te verminderen.

  Meer info
 • Gratis advies voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfspand

  (29-06-2021)

  Welke stappen zet u richting een duurzaam bedrijfspand? We helpen u graag op weg. Vraag nu een gratis en onafhankelijk advies aan.

  Meer info
 • Doorontwikkelen: Hoe ziet jouw erf er over 15 jaar uit?

  (29-06-2021)

  Om een (agrarisch) bedrijf toekomstgericht te maken, biedt doorontwikkeling kansen. Het komt vaak voor dat je vol zit met ideeën, maar met al deze ideeën op een spreekwoordelijke rotonde zit. Met andere woorden, je maakt geen keuze en gaat niet aan de slag. Een erfcoach kan je helpen om de afslagen overzichtelijk te maken, mee te denken en te sparren. Dit maakt het voor jou als erfeigenaar uiteindelijk makkelijker om een afslag te kiezen. Echter, jij staat aan het roer en maakt deze keuze vanuit je eigen kracht.

  Meer info
 • Aanstelling Myla Groenendijk als kinderburgemeester van Dalfsen verlengd

  (25-06-2021)

  Wat had Myla Groenendijk er zin in op 1 februari 2021: aan de slag als eerste kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen voor een periode tot aan het einde van schooljaar 2020-2021. Helaas gooiden de coronamaatregelen de plannen van Myla en de gemeente Dalfsen in de war en lukte het niet de ambities en doelen waar te maken. Daarom is besloten Myla’s termijn als kinderburgemeester te verlengen tot en met volgend schooljaar (2021-2022).

  Meer info
 • Weer subsidie voor kunstige en creatieve ideeën beschikbaar

  (16-06-2021)

  Voor organisaties uit gemeente Dalfsen is dit jaar weer subsidie beschikbaar om kunstige en creatieve ideeën uit te voeren. Met het realiseren van deze ideeën wordt de leefomgeving van de inwoners in gemeente Dalfsen verbetert en het culturele aanbod nóg beter voor publiek toegankelijk gemaakt. Gemeente Dalfsen roept organisaties op om initiatieven in te dienen. De voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.dalfsen.nl/initiatief. Een idee aanmelden kan tot 15 augustus 2021. Aanvragen die nà deze datum binnenkomen, worden pas na 15 januari 2022 behandeld.

  Meer info
 • Uitnodiging: goede participatie, wat is daar volgens u voor nodig?

  (15-06-2021)

  Over hoe u woont, leeft en werkt in de gemeente Dalfsen of over hoe het misschien ook anders kan heeft u vast ideeën. Een idee voor een plan kan bij u, een buurtbewoner en ook bij de gemeente ontstaan. De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ideeën en plannen in onze leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om plannen die de gemeente aan het ontwikkelen is, maar ook om ideeën die er leven onder onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ideeën als: de aanleg van een speelplek, een nieuw hondenuitlaatveld,  of een nieuwe woningbouwlocatie.

  Meer info
 • Online een kijkje nemen in een energieneutraal huis

  (15-06-2021)

  Bent u benieuwd naar een praktijkvoorbeeld van een energieneutrale verbouwing? Gees en Geert Nap uit Nieuwleusen nodigen u van harte uit om online bij hen een kijkje te nemen.

  Meer info
 • Fietsreparatiekastjes bij snelfietsroute Zwolle Dalfsen

  (14-06-2021)
  Afbeelding wethouder van Leeuwen naast een fietsreparatiekastje

  Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Ruud van Leeuwen samen met Marcel Knobben van Salland Tweewielers de fietsreparatiekastjes die langs de snelfietsroute Zwolle Dalfsen zijn geplaatst. Twee kastjes hebben al een locatie gekregen: bij zorgboerderij De Ruimte aan de Vossersteeg 74 en bij de boerderij Ruitenberg aan Hessenweg 8. Het derde kastje moet nog een locatie krijgen. Daarom ook de vraag aan de gebruikers en aanwonenden van de route: “Wat vindt u een geschikte locatie?”. Geef het door via online contactformulier of e-mailadres gemeente@dalfsen.nl.

  Meer info
 • Webinar Regionale Energiestrategie West Overijssel

  (14-06-2021)
  Afbeelding van 4 perxonen die een kaar van West Overijssel in de hand houden.

  Gemeente Dalfsen Ook in de gemeente Dalfsen werken we stap voor stap toe naar een duurzame toekomst. Om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame bronnen (ook wel energietransitie genoemd) werken we regionaal samen met o.a. andere gemeenten, Provincie en inwoners.

  Meer info
 • 17 partijen tekenen convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie

  (08-06-2021)

  Om de afstemming en samenwerking tussen de partijen in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Dalfsen te verbeteren, ondertekenden 17 partijen op 8 juni een convenant. Dit gebeurde tijdens de speciale ‘walk thru’ bij het gemeentehuis in Dalfsen. Wethouder Jan Uitslag: ‘Jonge kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en een goede overgang naar het basisonderwijs mogelijk maken. Dat is waar we als gemeente samen met de kinderopvangaanbieders en de basisscholen verantwoordelijkheid voor dragen. Met het convenant dragen we hieraan bij en verstevigen we onze samenwerking.’

  Meer info
 • Interessepeiling glasvezel Nieuwleusen succesvol; DELTA Fiber Netwerk start met campagne onder 650 huishoudens

  (04-06-2021)

  Voldoende interesse voor het afsluiten van een glasvezelabonnement onder 650 huishoudens in Nieuwleusen; dat is het resultaat van de interessepeiling die de gemeente Dalfsen uitvoerde in februari dit jaar. Bij een eerdere actie voor glasvezel onder de 650 huishoudens in 2019 kwamen onvoldoende aanmeldingen binnen, waardoor het niet haalbaar bleek glasvezel aan te leggen in het gebied.

  Meer info
 • Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

  (02-06-2021)

  De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

  Meer info
 • Webinar voor sport- en beweegaanbieders

  (28-05-2021)

  Door de coronapandemie leven er bij de sport- en beweegaanbieders veel vragen. Mogelijk ook op financieel vlak. Daarom nodigt team Kerngezond Dalfsen de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Dalfsen graag online uit om aan te sluiten bij de interactieve webinar ‘Financieel gezond de crisis door’.

  Meer info
 • Het Infopunt, nu ook voor vragen over corona

  (25-05-2021)

  Inwoners die (zorg)vragen hebben met betrekking tot het coronavirus kunnen hiermee terecht bij het Infopunt via telefoonnummer 0529 793 013.

  Meer info
 • Mogelijkheid voor ruimere terrassen in de gemeente Dalfsen verlengd tot eind 2021

  (25-05-2021)

  De horeca letterlijk meer ruimte geven om te ondernemen zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. Dit is wat het college van de gemeente Dalfsen doet door, vooruitlopend op een heropening van de horeca, de verruiming van de terrassen voor in ieder geval heel 2021 door te zetten. 

  Meer info
 • Overlast eikenprocessierups; meld het bij de gemeente Dalfsen

  (25-05-2021)

  De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen, begint weer. De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor vervelende klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, startte de gemeente in april met preventieve bestrijding door het spuiten van eikenbomen op drukke plekken in de gemeente. Veel rupsen zijn hierdoor gedood, maar op verschillende plekken zullen helaas toch nog rupsen verschijnen. Inwoners kunnen ook dit jaar een melding doen van een nest dat overlast geeft, zodat de gemeente deze nesten kan laten verwijderen.

  Meer info
 • Welkom in onze kleurrijke gemeente!

  (12-05-2021)

  Op 17 mei hijsen we de regenboogvlag bij het gemeentehuis. Op die dag is het namelijk de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. De vlag wappert dit keer om aandacht te vragen voor ieders recht op vrijheid en veiligheid. Burgemeester Erica van Lente legt uit waarom ze het van belang vindt dat ook in de gemeente Dalfsen aandacht is voor de LHBTI’ers.  

  Meer info
 • Mantelzorgwaardering 2020

  (10-05-2021)

  Ieder jaar wordt de mantelzorgwaardering uitgereikt aan mantelzorgers die zich hiervoor hebben aangemeld of zijn aangemeld. Helaas kan vanwege het coronavirus de uitreiking niet fysiek plaatsvinden. Daarom ontvangen mantelzorgers in mei via de post een brief met daarin een cadeaubon van de ondernemersvereniging uit een van de kernen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen gaat over op werken op afspraak

  (03-05-2021)

  Icon

  Op dit moment wordt er vanwege de coronamaatregelen in het gemeentehuis, tijdens openingstijden, uitsluitend op afspraak gewerkt. Het blijkt dat dit zowel door bezoekers als medewerkers van de gemeente als zeer prettig wordt ervaren. De gemeente Dalfsen heeft daarom besloten om per direct de dienstverlening van burgerzaken uitsluitend op afspraak aan te bieden, ook na de coronaperiode. Deze werkwijze wordt ook toegepast bij de Servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen, zodra deze weer open gaan. Daarbij geldt ‘persoonlijk waar moet, en digitaal waar kan’. Inwoners kunnen online een afspraak maken of via telefoonnummer 14 0529.

  Meer info
 • Samen werken aan de toekomst van landgoed Rechteren

  (03-05-2021)

  Landgoed Rechteren ondergaat de komende jaren een aantal ruimtelijke ontwikkelingen om het landgoed toekomstbestendig te maken. Zo wil het landgoed diverse bestaande en leegstaande bebouwing een andere functie geven en een vijftal nieuw te bouwen woningen aan het landgoed toevoegen. Het college van B&W van de gemeente Dalfsen heeft ingestemd met het ingediende plan, wat verder uitgewerkt zal worden in het nieuwe bestemmingsplan.

  Foto: Helmut Vonk

  Meer info
 • Bekendheid beweegaanbod vergroot met Sportgids Dalfsen

  (16-04-2021)

  De digitale Sportgids Dalfsen: overzichtelijk al het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten op één plek. Dit is een initiatief van Bart Lip van ASC Gym & Dance en Loes Mulder van Natuurlijk Heidepark. Zij hebben het plan ‘Bekendheid beweegaanbod vergroten’ ingediend als initiatief binnen het Lokaal Akkoord ‘Kerngezond Dalfsen’, met de Sportgids Dalfsen als resultaat. De gids is nu in te zien via www.sportgids.nl/dalfsen.

  Meer info
 • Denk mee over aardgasvrij wonen in 2050 en vul de vragenlijst in

  (12-04-2021)

  Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op de overstap naar aardgasvrij wonen. Dit noemen we: warmtetransitie. Wonen zonder aardgas betekent iets voor bijna iedereen in de gemeente Dalfsen. Daarom vraagt de gemeente Dalfsen inwoners om mee te denken. In een online vragenlijst kunnen inwoners laten weten hoe zij betrokken willen worden bij de warmtetransitie. Ook twijfels en eventuele gezette stappen voor aardgasvrij wonen kunnen worden gedeeld. De vragenlijst is tot 26 april in te vullen op www.dalfsen.nl/aardgasvrij2050.

  Meer info
 • Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

  (08-04-2021)

  In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

  Meer info
 • ‘Als je eenmaal begint, ga je er verder over nadenken’

  (23-03-2021)

  Wie investeert in energiebesparende producten of opwekkers van duurzame energie aan, €75,00 terugkrijgen. Veel mensen maakten al gebruik van deze actie, onder wie Hennie van der Vegt uit Dalfsen. Hij schafte in 2020 rolluiken aan, waarmee hij twee vliegen in één klap sloeg.

  Meer info
 • De gemeente Dalfsen start met het 8e verzamelplan buitengebied

  (09-03-2021)

  De gemeente Dalfsen start in 2021 met het 8e verzamelplan buitengebied. Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Dit is bedoeld voor inwoners met een (bouw-)plan dat niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar wel binnen het beleid.

  Meer info
 • Dé digitale schatkamer van Dalfsen op www.dnavandalfsen.nl

  (25-02-2021)

  Een website vol met verhalen over bijzondere mensen, locaties en objecten: www.dnavandalfsen.nl. Deze digitale schatkamer is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Historische Vereniging uit Ni’jluusn van vrogger en de Historische Kring Dalfsen. In de afgelopen jaren trokken zij veel samen op in het kader van het DNA van Dalfsen. Dit project, dat mede gefinancierd wordt door de Provincie Overijssel, kwam tot stand na de opgravingen in Oosterdalfsen in 2015, waarbij archeologen schatten met grote historische waarde vonden. De gemeente Dalfsen besloot toen om de verhalen uit onze geschiedenis meer zichtbaar te maken.

  Meer info
 • Rijksmonument van het gas af en van energielabel G naar B

  (18-02-2021)

  Ralph de Vries en zijn partner Marion Kalvenhaar kochten in 2016 een rijksmonumentale boerderij aan het Westeinde in Nieuwleusen. Na een winter waarin ze bijna overal in huis wegwoeien, was het duidelijk: hier moest verduurzaamd worden. Inmiddels zijn ze van het gas af en energielabel G wordt nu label B.

  Meer info
 • De tip van…. Andrea Klamer

  (18-02-2021)

  Andrea werkt bij de gemeente Dalfsen en ze houdt zich bezig met verduurzaming. ‘Er gebeurt veel op gebied van duurzaamheid. Samen met mijn collega’s probeer ik inwoners zo goed mogelijk te informeren. Sinds 1 januari hebben we een nieuw energieloket, waar iedereen die meer wil weten over energiebesparing terecht kan: https://www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen. Je vindt hier meer informatie over wat je kunt doen in je eigen huis, je kan een maatwerkadvies aanvragen en je leest over wat anderen in onze gemeente al hebben gedaan. Ook vind je hier informatie over subsidies en financiële regelingen. Als je vragen hebt of advies wil staan de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor je klaar. Energie besparen is belangrijk: wat we niet gebruiken, hoeven we in onze gemeente ook niet op te wekken. Dat scheelt weer.’

 • Ingezonden brief wethouder Schuurman

  (18-02-2021)

  Wethouder André Schuurman verstuurt een brief naar de minister van Economische Zaken omtrent de nijpende situatie waarin vele ondernemers verkeren en de grote behoefte aan perspectief. In dit nieuwsbericht leest u de inhoud van de brief. 

  Meer info
 • Sportwethouder Uitslag maakt graag een ‘ommetje’ met inwoners

  (17-02-2021)

  Vanwege de langdurige gevolgen van het coronavirus is het voor veel mensen een uitdaging geworden om wekelijks voldoende te bewegen. Juist nu bewegen zo belangrijk is voor een vitale gezondheid, daagt sportwethouder Uitslag inwoners in Dalfsen uit om samen een ‘ommetje’ te wandelen. Dat kan door de gratis app ‘ommetje’, te downloaden in Google Play of de Appstore. De app is een initiatief van de Hersenstichting om inwoners te stimuleren om te wandelen.

  Meer info
 • Dalfser agrariërs succesvol aan de slag met duurzame energie

  (16-02-2021)

  Op ons platteland zie je steeds vaker kleine windmolens en stallen vol met zonnepanelen. De gemeente Dalfsen is trots op deze aanpak en heeft in 2020 succesvol meer dan 25 agrariërs op weg geholpen om ook aan de slag te gaan met duurzame energie op eigen erf. Van iedere boerderij is in beeld gebracht waar en hoeveel energie wordt gebruikt. Vervolgens is een advies gegeven over meer efficiëntie en meer besparing maar ook hoe deze energie op eigen erf opgewekt kan worden. Ook werden subsidies en het financieel rendement in beeld gebracht. Met dit advies zijn de deelnemers aan de slag gegaan.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (11-02-2021)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. 

  Meer info
 • Vraag gemakkelijk een Energiebespaarlening aan

  (11-12-2020)

  In je huis, de plek waar je tot rust komt, wil je zo comfortabel mogelijk wonen. Dat comfort kun je bereiken door energiebesparende maatregelen te treffen. Met een Energiebespaarlening kun je die maatregelen tegen een aantrekkelijke rente financieren.

  Meer info
 • ‘Voor Elkaar’, een toekomstvisie van ons allen

  (09-12-2020)

  ‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen’. Met deze zin begint de animatievideo ‘Voor Elkaar’.  Een video die ons in kleur, woord en beeld laat horen en zien wat voor de hele gemeente Dalfsen het belangrijkste is: het koesteren van onze saamhorigheid. In deze tijden nog actueler en passender dan we ons ooit konden voorstellen. De video is samengesteld op basis van het ‘verhaal’ van de toekomstvisie, die in maart 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de video op YouTube of in dit bericht.

  Meer info
 • Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

  (08-12-2020)

  We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid is onlangs uitgebreid met Andrea Klamer. Met z’n drieën werken ze aan een toekomstbestendig duurzaam Dalfsen.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen bereidt zich voor op veranderend klimaat

  (20-11-2020)

  In Nederland hebben gemeenten en het Rijk met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 volledig klimaatrobuust is ingericht. Dit betekent dat we de overlast door weersextremen het hoofd kunnen bieden. De gemeente Dalfsen heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan ontwikkeld. In dit plan wordt beschreven hoe de gemeente als een van de eerste gemeenten in de regio zich heeft voorbereid op een veranderend klimaat. De gemeente Dalfsen wil er naartoe werken om al ruim vóór 2050 een klimaatrobuust Dalfsen te realiseren. Het plan wordt op 30 november behandeld in de raadscommissie.

  Meer info
 • Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

  (20-11-2020)

  We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

  Meer info
 • Infomiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (27-10-2020)

  Welke mogelijkheden zijn er om je agrarisch bedrijf te verduurzamen? Die vraag stond centraal tijdens de infomiddag op donderdag 8 oktober 2020. Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt én op het moment dat je die energie nodig hebt.

  Meer info
 • ‘Je moet een verhaal hebben bij de keuzes die je maakt’

  (27-10-2020)

  Jakob Buist en zijn vrouw Corrieke hebben aan de Hessenweg 49 een levensloopbestendige ecologische woning laten bouwen. Het is nog niet helemaal af, maar Jakob wil er graag over vertellen.

  Meer info
 • Expert aan het woord. De energiecoach: ‘Isoleren moet altijd samengaan met ventileren’

  (27-10-2020)

  Isoleren is een belangrijke eerste stap bij de verduurzaming van uw huis. Energiecoach Roelof Timmer vertelt over de winstpunten, maar waarschuwt ook voor al te enthousiast isoleren.

  Meer info
 • Mijn huis duurzaam familie Reimink uit Lemelerveld

  (27-10-2020)

  De familie Reimink uit Lemelerveld liet in 2018 een nieuw huis bouwen, met daarbij voor de installateur de opdracht: van het gas af en een energierekening van nul euro. Harry en Jenny vertellen graag hoe dat is gelukt.  

  Meer info
 • Uitnodiging informatiemiddag 'Energieneutrale bedrijven'

  (13-10-2020)

  Geef je op voor de ONLINE Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie op woensdag 21 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

  Meer info
 • College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

  (26-08-2020)

  Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

  Meer info
 • Interview met wethouder economische zaken André Schuurman

  (04-08-2020)

  Ondernemen in coronatijden: ‘Samen kijken naar wat wél kan.’

  Meer info
 • West-Overijssel wil in 2030 de helft van het elektraverbruik duurzaam opwekken

  (23-04-2020)
  Logo Regionale Energiestrategie

  Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)
  Logo gemeente Dalfsen

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster