Nieuws

Icon

 • Gratis takkendagen

  Afbeelding takken in kruiwagen

  De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels.

  Meer info
 • College gemeente Dalfsen bezoekt Hoonhorst op 26 februari

  Ieder jaar komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek bij inwoners in elke kern. Op dinsdag 26 februari bezoekt het college Hoonhorst. Om 20.00 uur in zaal Kappers start de informatieavond, die georganiseerd wordt in samenwerking met Plaatselijk Belang. Het college praat inwoners uit Hoonhorst bij over actuele gebeurtenissen in de buurt. 

  Meer info
 • GBLT stuurt belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelasting

  Inwoners van de gemeente Dalfsen ontvangen van GBLT rond 21 februari 2019 de belastingaanslag van de gemeente- en waterschapsbelasting. Op deze belastingaanslag staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-waarde van de woning.

  Meer info
 • Aanmelden WAK 2019 in Dalfsen gestart!

  De lijnen zijn open, vanaf nu kunnen deelnemers in de gemeente Dalfsen zich weer aanmelden voor de Week van de Amateurkunst (WAK). Deze week vindt dit jaar plaats van 25 mei tot en met 1 juni en heeft als thema: VERSTAAN! Het aanmelden van een activiteit kan tot 12 april 2019.

  Meer info
 • Cultureel aanbod en beeldende kunst in beeld

  Binnen de gemeente Dalfsen is veel aanbod op het gebied van cultuur en beeldende kunst. Het aanbod is groot en daar is de gemeente trots op! Om op een makkelijke manier inzicht te geven in het aanbod van cultuur en beeldende kunst in de openbare ruimte, is er een interactieve kaart gemaakt: www.dalfsenkaart.nl. Op de website zijn de kaarten ‘cultureel aanbod’ en ‘beeldende kunst’ per kern te raadplegen. De gemeente breidt deze website de komende tijd verder uit met meer digitale kaarten.

  Meer info
 • “Stel opening Lelystad Airport uit tot na herziening luchtruim”

  Gezamenlijke zienswijze provincie Overijssel en 15 gemeenten over Lelystad Airport. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer moeten nu géén besluit nemen over het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Eérst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen. Deze oproep staat in de zienswijze die vijftien gemeenten en de provincie Overijssel indienen over het luchthavenbesluit, dat momenteel ter inzage ligt.

  Meer info
 • Permanente bewoning van recreatiewoningen: hoe zit het ook alweer?

  Hoe zit het ook alweer met permanente bewoning van recreatiewoningen? De hoofdregel is: het permanent bewonen van een recreatiewoning in de gemeente Dalfsen is niet toegestaan. De gemeente treedt handhavend op bij permanente bewoning van een recreatiewoning. In bijzondere gevallen/situaties kunt u een verzoek voor een overbruggingsperiode indienen bij team Handhaving van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Je bent jong en je wil wat: alles over kopen, huren en goed met je geld omgaan

  Je wil graag een huis kopen in Nieuwleusen of een appartementje huren in Dalfsen. Maar ja, hoe pak je dat aan? Hoe zit dat nou met een hypotheek of met het inschrijven voor een sociale huurwoning?  Of je gaat net starten met je studie en alle kosten komen ineens op je af. HELP! Je moet zoveel regelen: verzekeringen, een studenten-OV, een lening of een kamer. En dan zit je ook nog eens krap bij kas. Tja, hoe fijn is het om wat tips te krijgen van Nibud?

  Meer info
 • Hebt u de mantelzorgwaardering 2018 al aangevraagd?

  Levert u mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Wees er snel bij! Meld uzelf of deze persoon aan voor 1 maart 2019 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. Tot nu toe zijn ruim 550 personen aangemeld voor de mantelzorgwaardering.

  Meer info
 • Dienstverleningsbeleid gemeente Dalfsen: persoonlijk in een digitale wereld

  Het college van Burgemeester en Wethouders legt op 4 februari het Beleidsplan Dienstverlening, persoonlijk in een digitale wereld voor aan de raadscommissie. Het beleidsplan is opgesteld op basis van ervaringen en verwachtingen van inwoners en ondernemers die in september en oktober vorig jaar zijn verzameld. Een persoonlijke benadering in een digitale wereld is de kern van de dienstverlening van de gemeente Dalfsen.

  Meer info
 • Nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen

  Op maandagavond 4 februari 2019 bespreekt de raadscommissie de startnotitie Actualisatie Missie en Visie. Hierin doet het college van B&W een voorstel hoe de ontwikkeling van een nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen wordt aangepakt. In dit proces staat de inbreng van inwoners, ondernemers en gemeenteraad centraal. Streven is eind dit jaar een nieuwe visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

  Meer info
 • Zorgen om iemand met verward gedrag?

  Maak je je zorgen om iemand in je omgeving die verward is? Wil je deze persoon graag helpen, maar je weet niet hoe? Neem contact op met  team Vangnet, Informatie en Advies (VIA) van de GGD. Zij zijn 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 038 428 15 50 en via het digitaal meldformulier op de website van de GGD. Zij zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het delen van zorgen, meedenken en adviseren bij ingewikkelde situaties rondom verwarde personen.

  Meer info
 • Een omgeslagen bladzijde in de Prinsenstraat

  “Er is een tijd van komen en van gaan… maar ik ben er nog niet klaar mee, hoor!”, zegt Fons Meulman van het gerenommeerde automobielbedrijf Fokkens B.V. in de Prinsenstraat. Op donderdag 10 januari legde de notaris vast dat Van Pijkeren Woningbouw eigenaar is geworden van de grond waarop de garage is gebouwd.

  Meer info
 • Warmtesubsidie

  Wilt u uw huis helemaal gasloos maken? Of minder gas verbruiken? Duurzaam en toch comfortabel wonen. De gemeente Dalfsen wil helpen uw gasverbruik te verminderen of zelfs helemaal van het gas af te gaan.

  Meer info
 • Erica van Lente geïnstalleerd als burgemeester van Dalfsen

  Op maandagavond 14 januari 2019 tijdens een bijzondere raadsvergadering in een bomvolle raadzaal is Erica van Lente geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen. Erica van Lente werd met haar partner feestelijk onthaald op het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen door muziekvereniging Excelsior en de majorettes. De raadzaal zat al snel vol met publiek, waaronder ook mensen uit de voormalig gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen lanceert website Dalfsen Beweegt

  Op woensdag 16 januari lanceert de gemeente Dalfsen de nieuwe sportwebsite www.dalfsenbeweegt.nl. Inwoners kunnen zo overzichtelijk zien welke sport- en beweegactiviteiten er wanneer plaatsvinden en kunnen zich hier inschrijven als deelnemer. Dalfsen Beweegt is ook beschikbaar als app voor een smartphone en tablet.

  Meer info
 • Sports4Kids gemeente Dalfsen gratis in 2019

  In 2019 worden voor het eerst alle sport- en beweegactiviteiten van Sports4Kids gratis aangeboden. Daarnaast is er een verloting van prijzen bij deelname aan minimaal zes activiteiten in 2019, met als hoofdprijs een jaar lang gratis lidmaatschap voor een sport naar keuze. Hiermee wil de gemeente Dalfsen kinderen stimuleren om na schooltijd in beweging te komen en op deze wijze het kind aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl.

  Meer info
 • Servicepunt in De Spil vanaf 11 januari 2019

  Met ingang van 11 januari 2019 wordt de gemeentelijke dienstverlening in Nieuwleusen verzorgd vanuit Kulturhus De Spil, Kon. Julianalaan 10. U kunt hier terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 – 12.30 uur en op de dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur.  ’t Olde Gemientehuus aan Westeinde 2 geldt vanaf deze datum niet meer als servicepunt.
   

  Meer info
 • Opruimen herfstblad

  Vanaf week 44 tot 48 komt de veeg-/zuigwagen van de gemeente regelmatig bij u in de wijk om het herfstblad op te vegen. Onderstaand schema zal, onder voorbehoud, zoveel mogelijk worden aangehouden. Het kan voorkomen dat door de aangeboden hoeveelheid blad dit niet altijd op dezelfde dag kan worden opgeruimd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

  Meer info
 • Gemeenteraad Dalfsen besluit tot nieuw beleid voor grootschalige opwekking duurzame energie

  De gemeenteraad van Dalfsen heeft maandagavond 17 december besloten tot een herbezinning op de grootschalige opwekking van duurzame energie. De gemeente wil de komende maanden nieuw beleid uitwerken op dit thema, waarbij wordt gekeken naar hoe en waar de grootschalige opwekking van duurzame energie in de gemeente Dalfsen plaats gaat vinden. Om voldoende ruimte te creëren voor dit nieuwe beleid heeft de gemeenteraad besloten om het beoordelingskader zonneparken op maaiveld in te trekken.

  Meer info
 • Zijn uw afval-inzameldagen in 2019 gewijzigd?

  Meer info
 • Werkzaamheden vernieuwing aansluiting Hessenweg op A28 starten in 2019

  Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben gemeld dat BAM Infra in 2019 start met de werkzaamheden die de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N340 (Hessenweg), de N377 (‘de Lichtmis’) en de N48 (Hoogeveen-Ommen) verbeteren. In 2023 is het project Vechtdal Verbinding klaar.

  Meer info
 • Heeft u een goed idee voor een schone buurt?

  Houdt u ook van een schone leefomgeving en vindt u het ook vervelend zwerfafval langs de kanten van de weg te vinden? Samen met u wil gemeente Dalfsen aan de slag om de gemeente nog schoner te maken en vooral zo te houden. Daarom kunt u uw idee of plan tegen zwerfafval indienen bij de gemeente. Voor uw plan kunt u ondersteuning of subsidie van de gemeente krijgen voor de organisatie of communicatie van uw ideeën. Ook levert de gemeente vuilniszakken, grijpers en regelt ze de afvoer van het zwerfafval.

  Meer info
 • Mantelzorgerswaardering 2018 aan te vragen

  De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar weer een Mantelzorgwaardering uit. De waardering wordt net als vorig jaar, uitgedrukt in de vorm van een lokale ondernemersbon of een VVV Cadeaukaart. Levert u mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Meld uzelf of deze persoon tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 aan voor de mantelzorgwaardering 2018 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering.

  Meer info
 • Centrumplan Dalfsen van start

  Weet u het nog? De Dalfsblauwe kikkers die kwakend door de winkelstraten gingen? Ze wezen de weg naar het tijdelijke pop up café in de Prinsenstraat. De structuurvisie Dorp aan de Vecht, beter bekend als de Centrumvisie Dalfsen, is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Nu is het tijd voor het vervolg: het Centrumplan Dalfsen.

  Meer info
 • Warmteactie verlengd tot 1 november 2019

  De gemeente Dalfsen heeft de warmteactie met een jaar verlengd. Tot 1 november 2019 kunt u subsidie aanvragen voor een duurzame installatie die het werk van uw cv-ketel (deels) overneemt.

  Meer info
 • De échte bestuurders aan het woord

  Een kijkje achter de schermen > Wij zijn wijkteam Nieuwleusen/Oudleusen en wij zorgen ervoor dat alles wat je om je heen ziet, in je straat, wijk en in je hele dorp er mooi bij ligt. We geven je graag een kijkje achter de schermen waar we allemaal mee bezig zijn.

  Meer info
 • Gemeente toegankelijk voor iedereen!

  Onlangs nam het college van Dalfsen het initiatief voor een onderzoek op welke wijze het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen kan worden aangepakt. De reden voor dit onderzoek is dat gebruikers problemen ervaren met het bereiken van het gemeentehuis. Zo is de buitenlift  buiten werking door een technisch defect en wordt de bestaande hellingbaan als lastig ervaren. Maar dat mag niet betekenen dat het gemeentehuis en daarmee de gemeente fysiek onbereikbaar is.

  Meer info

Pagina opties