Nieuws

Icon

 • College stelt gemeenteraad alternatief JOP Lemelerveld voor

  (21-02-2020)

  Al  geruime tijd wordt geprobeerd in Lemelerveld tegemoet te komen aan de wens van jongeren voor de komst van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). De gemeenteraad heeft hier in mei 2019 de uiterste oostkant van het Kroonplein voor aangewezen, waarna de vergunningenprocedure is gestart. Dit stuitte op veel weerstand van omwonenden van het Kroonplein. De bezwaren zijn behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Waarop het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad adviseert af te zien van de realisatie van de JOP op deze locatie en de vergunningaanvraag in te trekken.

  Meer info
 • 'Voor Elkaar', De toekomstvisie van Dalfsen

  (20-02-2020)

  In het Overijsselse Vechtdal, vlakbij Zwolle, ligt een groene gemeente met vijf kernen en een uitgestrekt buitengebied. Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed ondernemen. Met deze zin begint de toekomstvisie van de gemeenschap Dalfsen met als titel ‘Voor Elkaar’.

  Meer info
 • Ervaar het openbaar vervoer!

  (19-02-2020)

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur en een proefreis in Dalfsen.

  OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

  Meer info
 • Mooi programma voor 75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen

  (19-02-2020)

  In alle kernen van de gemeente Dalfsen is een programma gemaakt voor 75 jaar vrijheid, om alle inwoners mee te nemen in de gebeurtenissen van 75 jaar geleden. De website www.dalfsenviertvrijheid.nl is sinds vrijdag live met het programma, verhalen over de bevrijding en nieuwsupdates. Het programma is op dit moment nog in concept-fase en wordt continu bijgewerkt.

  Meer info
 • Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

  (17-02-2020)

  Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. “Een fantastisch resultaat voor Regio Zwolle, we zijn er heel blij mee. Een investering in Regio Zwolle is een investering in Nederland”, aldus Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle.

  Meer info
 • Start bodemonderzoek naar kansen voor aardwarmte in Dalfsen

  (13-02-2020)

  In opdracht van de Rijksoverheid wordt in maart een bodemonderzoek uitgevoerd in de gemeente Dalfsen. Dit landelijke onderzoek heet ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) en vindt plaats in de lijn Westeinde – Dalfsen – Hoonhorst – Heino. De grondeigenaren en directe omwonenden worden geïnformeerd door SCAN, die het onderzoek uitvoert.

  Meer info
 • Druk bezochte informatieavond centrumplan Dalfsen

  (13-02-2020)

  Op woensdag 12 februari werd op het gemeentehuis in Dalfsen een informatieavond gehouden over het centrumplan van Dalfsen. Tijdens de druk bezochte avond werden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en zijn de concept plannen voor de inrichting van het centrum gepresenteerd. Met het centrumplan wordt beoogd dat in de komende 20 tot 25 jaar het dorpshart van Dalfsen een levendig, onderscheidend en duurzaam centrum vormt met een dorps karakter en een groene signatuur, waar het aantrekkelijk winkelen, wonen, werken en recreëren is.

  Meer info
 • ‘Help, mijn tuin heeft tegels’

  (13-02-2020)

  Donderdag 13 februari krijgt een tuin aan de Essingstraat in Dalfsen een heuse groene make-over. Eigenaren van de tuin hebben zich vorige zomer opgegeven voor ‘help, mijn tuin heeft tegels’. Dit is een actie van provincie Overijssel om inwoners te stimuleren in plaats van stenen in de tuin, weer te gaan voor een groene en kleurrijke tuin! De belangrijkste voorwaarde: een voor minimaal 50% versteende voortuin.

  Meer info
 • Heeft u de mantelzorgwaardering 2019 al aangevraagd?

  (13-02-2020)

  Levert u mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Wees er snel bij! Meld uzelf of deze persoon aan tot en met 28 februari 2020 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. Tot nu toe heeft de gemeente bijna 700 aanvragen voor de mantelzorgwaardering ontvangen.

  Meer info
 • Vondst van Overijssel

  (11-02-2020)

  In Overijssel worden veel archeologische voorwerpen gevonden. Zonder uitzondering vertellen deze vondsten een bijzonder verhaal.

  Meer info
 • Twee militaire oefeningen Koninklijke Landmacht

  (06-02-2020)
  Afbeelding militair voertuig Fennek

  De oefeningen vinden plaats 11 t/m 14 februari 2020 en 24 t/m 28 februari 2020. Deze oefeningen spelen zich af in het gebied tussen Deventer, Zwolle, Ommen en Rijssen-Holten in de provincie Overijssel.

  Meer info
 • Eenvoudig subsidie aanvragen voor afkoppelen regenwater

  (05-02-2020)

  Marijn Seuters en zijn vrouw wonen sinds 2015 aan de Prins Bernhardstraat in Dalfsen. Vorig jaar hebben ze verbouwd en toen meteen ook het hemelwater afgekoppeld. De regen die op hun dak valt, verdwijnt in kratten onder hun gazon en vloeit dan langzaam terug de grond in. 

  Meer info
 • Gemeente ondertekent convenant ‘experiment integraal budget’

  (04-02-2020)

  Samen met 20 andere partijen, zoals ministeries, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, UWV en belangenorganisaties, heeft wethouder Jan Uitslag namens de gemeente Dalfsen op 3 februari het uitvoeringsconvenant ‘experiment integraal budget’ getekend. Doel is om meervoudige zorgvragen van inwoners écht integraal te gaan beantwoorden. Met één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dankzij dit convenant kan de gemeente Dalfsen lokaal afspraken maken.

  Meer info
 • Werkzaamheden Nieuwleusenerdijk

  (04-02-2020)

  De gemeente Zwolle is samen met aannemer Heijmans Infra in januari 2020 begonnen met de werkzaamheden aan de Nieuwleusenerdijk. De Nieuwleusenerdijk is daarbij afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer en wordt omgeleid via de N377 en de N340. Het fietsverkeer en de OV-bussen kunnen nog wel langs de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 1 mei 2020 afgerond.

  Meer info
 • Schoolverlof alleen bij uitzondering

  (30-01-2020)

  Met de voorjaarsvakantie in zicht zetten de gemeente de regels en mogelijkheden van schoolverlof op een rij. Het onderwijs van ieder kind is gebaat bij een geregeld schoolbezoek. Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de Leerplichtwet dan ook alleen mogelijk in drie uitzonderingssituaties:

  Meer info
 • Nieuwbouw appartementen en kantoor op Gruthuuske

  (29-01-2020)

  Onlangs heeft de gemeente Dalfsen, in samenwerking met woonstichting Vechthorst en woonzorgcentrum Rosengaerde, de plannen voor nieuwbouw op de locatie van het Gruthuuske en het huidige kantoor van Rosengaerde gepresenteerd aan omwonenden. Hierbij gaat het om de hoek van de Pastoriestraat en Pleijendal in Dalfsen. Het voorstel is om appartementen en een vervangende kantoorruimte voor Rosengaerde te ontwikkelen. De plannen zijn nog in een zeer vroeg stadium en bestaan uit een zogenaamde ‘massastudie’. Dat betekent dat er is nagedacht over de grootte van het gebouw, waar er groen blijft of toegevoegd wordt en waar plaats is voor parkeren.

  Meer info
 • College B&W wil alvast aantal verbeteringen rotonde Kampmansweg Dalfsen doorvoeren

  (27-01-2020)

  Het college van B&W wil alvast een aantal verbeteringen ter hoogte van de rotonde Kampmansweg doorvoeren. Dit heeft voornamelijk betrekking op fietsers die daar de Koesteeg en Rondweg oversteken. De verbeteringen zijn vooruitlopend op het onderzoek naar de effecten van verschillende ontwikkelingen in Dalfsen op de verkeerssituatie op de Rondweg en de Koesteeg. De behoefte aan zo’n totaalvisie is tijdens de raadsvergadering op 27 juni 2019 door de raadsfracties aangegeven. Het onderzoek staat gepland in de loop van 2020, gelijk met het opstellen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Oosterdalfsen. Het voorstel voor de eerste verbeteringen wordt 3 februari informerend besproken in de raadscommissie.

  Meer info
 • Met input inwoners gaat fietsbeleid ter besluitvorming in gemeenteraad

  (23-01-2020)

  De afgelopen periode konden inwoners meedenken met de gemeente Dalfsen over het  geactualiseerde fietsbeleid en het actieplan voor de komende jaren. Met deze plannen wil Dalfsen het fietsen in de gemeente verder stimuleren en nog aantrekkelijker maken. Fietsen wordt aantrekkelijker wanneer bijvoorbeeld belangrijke fietsroutes, de zogenaamde hoofdfietsroutes, verbeterd worden. De input is meegenomen in de vorming van het fietsbeleid en actieprogramma en dit wordt behandeld door de raadscommissie op 3 februari 2020 en op 24 februari komt het ter besluitvorming in de gemeenteraad. De antwoorden op de reacties zijn ook onderaan dit nieuwsbericht toegevoegd in een zogenoemde reactienota.

  Meer info
 • Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen open

  (23-01-2020)

  Binnenkort kunnen inwoners het Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen bezoeken. Het Infopunt is de plek waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Over wonen, werk, welzijn en zorg, maar ook bijvoorbeeld over alles wat er te doen is in de Gemeente Dalfsen. Vanaf deze maand kunnen inwoners in Hoonhorst terecht. Vanaf 5 februari ook in Oudleusen.

  Meer info
 • Samen zorgen voor veilige Paasvuren

  (23-01-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen verleent jaarlijks ontheffingen van het stookverbod voor Paasvuren. In 2019 is tijdens een controleronde van de Veiligheidsregio IJsselland geconstateerd dat de Paasbulten ruim boven de maximale omvang van 500 m3 zaten, een belangrijke regel die al jaren van kracht is. De gemeente blijft de traditie van Paasvuren in de toekomst graag mogelijk maken, maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Daarop is in overleg met organisatoren afgesproken dat ze strenger toezien op het formaat van de brandstapel en meer aandacht hebben voor de veiligheid tijdens het Paasvuur. De gemeente organiseert extra takkendagen om inwoners de mogelijkheid te bieden om takken en stammetjes in te leveren.

  Meer info
 • Hoe kun je met slimme technologie (E-Health) langer thuis wonen?

  (14-01-2020)

  Je herkent de wens misschien wel: tot op hoge leeftijd in je eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. En het liefst zo comfortabel, zelfstandig en veilig mogelijk. Gelukkig is er met slimme technologie (E-Health) veel mogelijk om die wens waar te maken. Om je te informeren over de mogelijkheden van E-Health en het plezier van hiervan te laten zien, organiseert het SET-team bijeenkomsten in Nieuwleusen, Lemelerveld en Dalfsen.

  Meer info
 • Sports4Kids 2020 seizoen geopend

  (14-01-2020)

  Vanaf 15 januari start het nieuwe Sports4Kids seizoen met 106 verschillende sportactiviteiten na schooltijd. Sports4Kids, een naschools kennismakingaanbod in de gemeente Dalfsen, heeft als doel om kinderen te helpen bij het maken van een keuze voor een sport die hij of zij leuk vindt. In samenwerking met nagenoeg alle sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente hebben de buurtsportcoaches een divers programma opgezet wat ervoor zorgt dat elke week een cursus, toernooi of clinic wordt aangeboden.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen werkt samen aan lokaal sportakkoord

  (10-01-2020)

  Basisscholen, sportverenigingen, Kulturhusen en de gemeente Dalfsen slaan de handen in één om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen en aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Op woensdag 29 januari 2020 organiseren initiatiefnemers een kick-off voor een lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’. Inwoners en professionals zijn van harte welkom van 19.00-21.15 uur in Kulturhus Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.

  Meer info
 • Krijg een eerste indruk van de toekomstvisie

  (10-01-2020)

  Hoe ziet de gemeente Dalfsen er over 10 jaar uit? Dat was het gespreksonderwerp tijdens het ‘Rondje van Dalfsen’ dat in 2019 werd gemaakt.  Raadsleden, de burgemeester, collegeleden en ambtenaren trokken met een mobiel café en thema bijeenkomsten de kernen in om met inwoners in gesprek te gaan over die toekomst. Vraag daarbij was: “Wat vind jij belangrijk voor Dalfsen?” Deze bouwstenen zijn gebruikt voor het schrijven van de toekomstvisie. Om een beeld te geven van wat die is, geven wij belangstellenden alvast de kans om een ‘sneak preview’ te nemen.

  Meer info
 • Gemeente maakt uitkomsten peiling ‘Waar staat je gemeente’ bekend

  (08-01-2020)

  In het najaar van 2019 heeft de gemeente Dalfsen het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ onder 2000 inwoners uitgezet. Deze peiling geeft inzicht hoe Dalfsenaren de inzet van de gemeente op diverse thema’s waarderen. De gemeente is erg blij met de hoge respons van 39%. Een opvallend resultaat is dat de gemeente hoger scoort op de thema’s woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente en zorg en welzijn ten opzichte van dezelfde peiling uit 2015. De gemeente constateert ook de nodige kanttekeningen en verbeterpunten. Op 20 januari worden de resultaten informerend besproken in de raadscommissievergadering.

  Meer info
 • Twee exposities in gemeentehuis

  (07-01-2020)

  TOP Vechtdal  (Philadelphia) exposeert in het gemeentehuis van 10 januari t/m 25 februari 2020. Ook Henny Wesselink exposeert met haar kunstwerken in de foyer van het gemeentehuis van 10 januari t/m 25 februari 2020. Dus KOM KIJKEN tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

  Meer info
 • Op weg naar een klimaatbestendig Dalfsen in 2050

  (20-12-2019)

  Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de verandering in het klimaat vanaf 2020 een onderdeel is van het te ontwikkelen beleid. Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Ingenieursbureau Tauw heeft voor de gemeente Dalfsen in beeld gebracht wat de effecten zijn van de trends ‘het wordt warmer’, ‘het wordt natter’ en ‘het wordt droger’. De belangrijkste resultaten uit de zogenaamde stresstesten zijn beschreven in de kadernota. Het blijkt dat de gemeente Dalfsen al behoorlijk klimaatbestendig is, maar dat op enkele locaties mogelijk een extreme regenbui voor overlast kan zorgen (of tot overlast kan leiden). Ook blijkt dat in de gemeente vrijwel geen potentiële plekken zijn met kans op extreme hittestress (gevoelstemperatuur boven 41 graden). Op 13 januari vindt behandeling van de kadernota door de raadscommissie plaats en op 27 januari wordt het ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.

  Meer info
 • Tarieven gebruik sportvelden

  (20-12-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen maakt bekend dat de tarieven voor het gebruik van de sportvelden en overige terreinen voor het jaar 2020 zijn vastgesteld. Voor het jaar 2020 is de jaarlijkse tariefsverhoging bepaald op 1%. De vaste gebruikers zijn hierover geïnformeerd. Voor een ieder liggen de nieuwe tarieven ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De  nieuwe  tarieven zijn tevens op deze pagina te downloaden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Sloot van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0529) 48 83 48 of email a.sloot@dalfsen.nl.

  Meer info
 • Duurzame tip van Jaromir Devilee

  (19-12-2019)

  Minder voedsel verspillen, dat is waar u de app too good to go voor kunt gebruiken. Medewerker duurzaamheid Jaromir Devilee legt uit hoe het werkt.

  Meer info
 • Eef Stel: ‘Logisch tuinieren, dat was vroeger normaal.’

  (19-12-2019)

  Eef Stel is al de vierde generatie Stel op de tuinderij. Hij werkt zonder bestrijdingsmiddelen en met zorg voor de grond. ‘Logisch tuinieren’ noemt hij dat. Niks geks aan, want dat was vroeger normaal! 
   

  Meer info
 • Groen Gebogen: Energie besparen gaat beter samen met de buren

  (19-12-2019)

  Welke apparaten gebruiken de meeste energie en waar in huis verlies je warmte? Al sinds 2015 brengen buren in verschillende wijken in Dalfsen deze zaken samen in kaart. En vervolgens nemen ze ook maatregelen, met als resultaat een lagere energierekening en een duurzamere wijk. Pleijendal was de eerste wijk in 2015 en nu is Oud-Dalfsen aan de beurt. 

  Meer info
 • Werk in uitvoering

  (12-12-2019)

  Woensdag 18 december 2019 vinden er werkzaamheden plaats aan de rotondes in de Rondweg te Dalfsen.

  Een aantal van de overrijdbare platen zal worden recht gelegd, hierdoor  kan er enig verkeershinder ontstaan. Het verkeer zal worden begeleid door verkeersregelaars. De werkzaamheden zullen enkele uren in beslag nemen en zoveel als mogelijk buiten de spitstijden gebeuren.

 • De gemeente Dalfsen wint e-bike met deelname aan Fietsmaatjes

  (05-12-2019)

  De gemeente Dalfsen heeft afgelopen vrijdag 29 november 2019 een elektrische fiets in ontvangst genomen van  provincie Overijssel. De gemeente deed, samen met zo’n 330 andere werkgevers in Overijssel, mee aan Fietsmaatjes. Er deden 5 teams uit de organisatie mee, met in totaal 23 fietsers. De gewonnen fiets wordt ingezet als ‘leenfiets’, om medewerkers de kans te bieden uit te proberen hoe ze het fietsen tussen woning en werk ervaren. De gemeente wil hiermee ook een voorbeeld zijn voor haar inwoners om de fiets te pakken naar het werk, als het gezien de afstand mogelijk is.

  Meer info
 • Lever gratis uw takken in tijdens de takkendagen

  (04-12-2019)

  De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels. 

  Meer info
 • Mantelzorgerswaardering 2019 aan te vragen per 1 december

  (27-11-2019)

  Gemeente Dalfsen waardeert inzet van de mantelzorgers met de ‘Mantelzorgwaardering 2019’. De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar weer een Mantelzorgwaardering uit.

  Levert u mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Meld uzelf of deze persoon van 1 december 2019 tot en met 28 februari 2020 aan voor de mantelzorgwaardering 2019 via www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering.

  Meer info
 • Pakket aan maatregelen biedt sluitende begroting 2020-2023

  (10-10-2019)

  Het college van de gemeente Dalfsen biedt de gemeenteraad op 10 oktober 2019 de programmabegroting 2020-2023 aan. Door een mix aan maatregelen is het gelukt om een structureel sluitende begroting aan te bieden, waardoor de gemeente Dalfsen een financieel solide gemeente is en blijft. Begin november wordt deze in de gemeenteraad besproken.

  Meer info
 • Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

  (03-10-2019)

  Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

  Meer info
 • Column wethouder Schuurman: Energiemix

  (30-09-2019)

  In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

  Meer info
 • Onderzoek "Waar staat je gemeente"

  (26-09-2019)
  Logo waar staat je gemeente.nl

  De gemeente Dalfsen doet mee aan het terugkerende, landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek laat zien hoe de gemeente het volgens haar inwoners doet en presteert in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals woon- en leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.

  Meer info
 • Sports4Kids ook in het najaar - gratis deelnemen aan diverse activiteiten

  (26-09-2019)

  Sports4Kids is hét naschoolse sportprogramma in de gemeente Dalfsen voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Het sportprogramma draait al het hele jaar op volle toeren, maar ook in het najaar zijn er nog genoeg activiteiten om aan deel te nemen. Bekijk het aanbod op www.dalfsenbeweegt.nl, via deze website kunnen kinderen ook aangemeld worden. Deelname aan Sports4kids is kosteloos.

  Meer info
 • Een aangename temperatuur in uw huis

  (19-09-2019)

  Afgelopen zomer vielen de mussen bijna van het dak, maar bij Evert Jan Hof in Hoonhorst was het binnen aangenaam. Niet zo koud als het in airco-gekoelde huizen is, maar precies goed. Hoe bereik je dat? Met gezond verstand kom je een heel eind! 

  Meer info
 • Verdienen aan duurzaamheid: laat je niet gek maken en trek je eigen plan!

  (19-09-2019)

  Ondernemers uit de gemeente konden in de maand juni naar voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzaming van hun gebouwen. De aanleiding daarvoor is de informatieplicht waar een deel van de bedrijven aan moet voldoen, maar voor verduurzamen is altijd wel een aanleiding, zo werd wel duidelijk.

  Meer info
 • Iedereen kan iets bijdragen aan verduuzaming

  (19-09-2019)

  De duurzame bespaartip van Lieke Helsper, beleidsmedeweker duurzaamheid

  ‘Duurzaamheid is voor mij om veel redenen belangrijk, maar een ding vind ik heel dichtbij komen: fietsend door de groene omgeving bedenk ik me dat het er voor mijn toekomstige kinderen misschien veel minder groen uit zal zien. Als ik dan naar een windmolen of zonnepark kijk, zie ik niet alleen de windmolen of het park, maar ook de mooie omgeving die hierdoor kans krijgt te overleven.’


   

  Meer info
 • Expert aan het woord: over bloemen, bijen en sigaren rokende mannen

  (19-09-2019)

  Het gaat niet goed met de bijen. Omdat bijen ook een belangrijke rol spelen in onze voedselvoorziening, is dat niet alleen slecht nieuws voor imkers, maar voor ons allemaal. Andries Bos, van de Bijenvereniging Nieuwleusen, is een van de deskundigen die helpt met het ‘bij vriendelijker’ maken van de bermen in de gemeente. 

  Meer info
 • Isoleren? Maak gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

  (19-09-2019)

  Wilt u aan de slag met het isoleren van uw woning? Maak dan gebruik van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling weer open voor eigenaar én bewoner! De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. 

  Meer info
 • Inschrijving GymXtra geopend

  (06-09-2019)

  Omdat de motorische en sociale ontwikkeling niet bij ieder kind gelijk verloopt, is het lesprogramma GymXtra ontwikkeld. Wethouder Jan Uitslag: “Het doel van GymXtra is dat spelenderwijs gewerkt wordt aan onder andere motorische en sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en zelfvertrouwen. Ervaringen van voorgaande jaren leert dat het daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft, zowel voor het kind als voor de ouders.” Vanaf 6 september 2019 is het weer mogelijk om kinderen van groepen 3 t/m 8 van de basisschool in te schrijven. Inschrijven kan op www.dalfsenbeweegt.nl.

  Meer info
 • Start werkzaamheden eerste deel snelfietsroute Zwolle - Dalfsen

  (27-08-2019)

  In opdracht van de gemeente Dalfsen start Lansink wegenbouw vanaf dinsdag 10 september met de wegwerkzaamheden aan de fietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. Dit is het eerste deel van de aanpassingen voor de gehele snelfietsroute Dalfsen – Zwolle. De app ‘Fietssnelroute Zwolle – Dalfsen’ informeert geïnteresseerden over de werkzaamheden.

  Meer info
 • Toe aan een volgende auto? Denk duurzaam!

  (18-07-2019)

  De duurzame bespaartip van André Schuurman:

  Aanschafprijzen van duurzame auto’s dalen, de actieradius stijgt en steeds meer oplaadlocaties worden beschikbaar. Zelf heb ik een hybride auto met zowel een accu als een benzinetank. Ideaal voor de korte ritjes die ik vaak maak in onze gemeente. De accu laad ik gemakkelijk thuis of in de parkeergarage van het gemeentehuis op. Ook bij De Spil of op het Kroonplein kan ik terecht. De benzinetank hoef ik slechts een enkele keer per maand bij te vullen.

  Meer info
 • Ondernemer Johnny Hogenkamp investeert in een duurzame toekomst

  (18-07-2019)

  Johnny Hogenkamp is varkensfokker, zijn bedrijf ligt net een eindje buiten Oudleusen. Op een paar van zijn stallen heeft hij sinds kort zonnepanelen en dat bevalt zo goed dat hij nu alle daken vol gaat leggen met 7000 panelen. Dat levert voldoende stroom op voor 500 woningen.

  Meer info
 • Gratis laadpaal in uw wijk

  (18-07-2019)

  Heeft u een woning zonder eigen oprit? Dan kunt u kosteloos een openbare laadpaal aanvragen voor uw elektrische voertuig.

  Meer info
 • De expert aan het woord | over water vasthouden en vergroenen

  (16-07-2019)

  Thomas Klomp helpt gemeenten door het hele land om stappen te zetten als het gaat om de problematiek die het veranderende klimaat met zich mee brengt, zoals oververhitting van binnensteden, wateroverlast en periodes van watertekort. Hij woont in Dalfsen en werkt als zelfstandig adviseur voor het Nationaal Deltaprogramma.

  Meer info
 • Gemeente Dalfsen geeft biodiversiteit de ruimte door minder te maaien

  (19-06-2019)

  Misschien is het u wel opgevallen: verschillende plekken in de gemeente Dalfsen waar het gras hoog staat. Dat is uiteraard niet zo omdat onze maaiers stuk zijn. We doen een pilot om op verschillende plekken waar het kan bewust minder te maaien (één tot twee keer per jaar).

  Als gemeente zijn we bezig met de biodiversiteit. Met de juiste aanplant, inrichting en beheer van parken, gazons, bermen en ander openbaar groen creëren wij gunstige omstandigheden voor bijvoorbeeld bijen en vlinders.

  Meer info
 • Cazemier-leerlingen zetten zich in voor het klimaat

  (16-05-2019)

  ‘Iedereen kan met iets kleins al helpen.’ 

  Twaalf leerlingen van de Cazemier school in Oudleusen vormen samen een E-team. Het team bedenkt maatregelen voor school, thuis, de buurt en zelfs het hele dorp. Daar moet het klimaat beter van worden. In mei dit jaar wonnen zij zelfs de E-battle van de Provincie Overijssel.

  Meer info
 • Expert aan het woord over waterstof in Dalfsen 

  (16-05-2019)

  Waterstof wordt gepresenteerd als de brandstof van de toekomst, o.a. voor de warmte in de woningen. Rob Schellekens, waterstofdeskundige, is door de gemeente Dalfsen gevraagd uit te zoeken hoe waterstof ingezet kan worden.

  Meer info

Pagina opties