Agro-Carrousel voor agrarische ondernemers op 20 april

Speciaal voor agrarische ondernemers is er in 2022 de Agro-Carrousel. Acht bijeenkomsten waarin u zich kunt laten inspireren door andere agrarische ondernemers die u voorgingen in de innovatie en verbreding van hun bedrijf. Op 20 april is de Agro-Carrousel te gast op de Reestlandhoeve in Balkbrug. Het thema is dan verbreding en nevenactiviteiten. Iedere agrarische ondernemer uit het Vechtdal is welkom!

De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken en u kunt zelf kiezen welke bijeenkomsten u bezoekt. Naast collega ondernemers ontmoet u ook de erfcoaches en adviesorganisaties die u verder kunnen helpen.

Aanmelden

Meld u vooraf aan via events@ondernemershuisvechtdal.nl.

Bezoek Future Farm vorige bijeenkomst Agro-Carrousel

De Agro-Carrousel was op 16 maart te gast de Future Farm in Lutten. “Doe waar je goed in bent en toevallig is dat in mijn geval het bedenken en uitvoeren van innovatieve projecten!”, aldus Erik Back, de man achter Future Farm.

Future farm was vanuit vroeger een traditioneel melkveebedrijf. Een bedrijf dat in de loop van de jaren uitgroeide tot een innovatief agrarisch bedrijf met diverse poten. Een echte blikvanger op het erf is de circulair gebouwde stal in ronde vorm waar stierkalfjes van eigen melkkoeien worden afgemest. Het vlees van deze kalveren wordt voor het grootste deel via vleespakketten direct aan de consument afgeleverd. Een mooi voorbeeld van het verkorten van de voedselketen met een goed verhaal achter het product.

Over alles in het bedrijf is goed nagedacht. De mest van de melkkoeien wordt via een monomestvergister omgezet in biogas. Het overblijfsel (digistaat) uit de vergister werkt perfect als voedingsbodem voor grond en eendenkrooskwekerij. De grond en eendenkroos zijn de basis voor hoogwaardig en eiwitrijk voer voor de melkkoeien en het jongvee. Hierdoor hoeft er minder krachtvoer aangevoerd te worden.

Het innoveren van een bedrijf is een uitdaging en vraagt om veel doorzettingsvermogen. Ook bij Future Farm ging en gaat het allemaal niet vanzelf. “Je kunt het niet alleen. Spiegel je plannen bij anderen, sta open voor suggesties, schaaf zo nodig bij en besteed uit wat je zelf niet kan. Alleen zo kom je verder”, geeft Erik aan.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster