Camperlocaties

Marktverkenning verhuur gemeentelijke camperlocaties Dalfsen en Nieuwleusen

A. Uw interesse kenbaar maken

De gemeente Dalfsen is voornemens de exploitatie van de gemeentelijke camperlocaties in Dalfsen en Nieuwleusen door een ondernemer te laten plaatsvinden. Exploitatie zal plaatsvinden door middel van het verhuren van de gemeentelijke camperlocaties in Dalfsen en Nieuwleusen door de gemeente Dalfsen aan één ondernemer. Geïnteresseerde ondernemers die voldoen aan de randvoorwaarden zoals genoemd onder C worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken.

B. Informatie uit het verleden:

Huidige verordeningen

Op 25 mei 2021 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten om tot het moment dat er een exploitant was gevonden, de gemeentelijke camperlocaties tegen betaling in eigen beheer open te stellen. Om dit mogelijk te maken, waren 2 verordeningen nodig:

 • Verordening op het gebruik van camperplaatsen
 • Verordening op de heffing en invordering van campergeld

Indien er een exploitant wordt gevonden voor de exploitatie van de gemeentelijke camperlocaties zullen deze verordeningen worden ingetrokken.

Populariteit camperplaatsen

Van de voorheen gratis gemeentelijke camperplaatsen werd veel gebruik gemaakt. Vooral de camperlocatie in Dalfsen was, zeker na de herinrichting begin 2020, een populaire locatie onder camperaars. Niet alle camperaars zijn echter bereid om voor een camperlocatie zonder voorzieningen te betalen. De camperaars die hiertoe wel bereid zijn, kunnen sinds juni 2021 tegen betaling een camperplaats innemen in Dalfsen of Nieuwleusen.

Gebruik in 2021

De gemeentelijke camperlocaties in Dalfsen en Nieuwleusen waren begin 2021 tijdelijk gesloten. Vanaf mei 2021 waren ze weer open voor gebruik door camperaars.

 • Dalfsen

In 2021 hebben in Dalfsen van juni tot en met november camperaars gebruik gemaakt van de gemeentelijke camperlocatie. In totaal ging het daarbij op de locatie in Dalfsen om 131 mensen en een totaal aantal overnachtingen van 80.

 • Nieuwleusen

In 2021 hebben in Nieuwleusen van juni tot en met december camperaars gebruik gemaakt van de gemeentelijke camperlocatie. In totaal ging het daarbij op de locatie in Nieuwleusen om 11 mensen en een totaal aantal overnachtingen van 12.

C. Randvoorwaarden aan ondernemer voor aanbesteding gemeentelijke camperlocatie Dalfsen en Nieuwleusen

1. Te hanteren bedrag

De NKC adviseert voor Dalfsen een tarief van € 8,00 per etmaal.

Het voorstel is om een tarief te hanteren van € 6,20 (incl. BTW) per camper per overnachting, exclusief toeristenbelasting à € 0,90 p.p. Uitgaande van gemiddeld 2 personen per camper komt dit overeen met het door de NKC voorgestelde tarief.

2. Voorzieningen

Zowel de camperplaatsen te Nieuwleusen (3 stuks) als die te Dalfsen (5 stuks) beschikken niet over voorzieningen voor camperaars. Het is ook niet de bedoeling dat die er komen.

De gemeente blijft, als eigenaar van de grond, maar ook als wegbeheerder, namelijk altijd (deels) aansprakelijk voor gebreken aan de weg en dus ook voor de toestand van de camperplaatsen. De huurder zal aan de inrichting, zonder toestemming van de gemeente, dan ook niet zomaar iets mogen veranderen.

3. Beheer

 • Zwerfafval moet af en toe opgeruimd worden;
 • Eerstelijns handhaving; zorgen dat er niet meer dan 5 camperaars in Dalfsen en niet meer dan 3 in Nieuwleusen staan;
 • Bord dat verwijst naar de bestaande app moet worden vervangen en het nieuwe bord moet geplaatst en onderhouden worden. Geen reclame uitingen op het nieuwe bord, gewoon duidelijke uitleg over de nieuwe app. Een doorverwijzing op het nieuwe bord naar andere camperplaatsen mag wel.

4. Belasting

 • De toeristenbelasting dient aan de gemeente te worden voldaan. De werkwijze van het GBLT is hierbij leidend.

5. Woonplaats eigenaar onderneming

 • De in de exploitatie geïnteresseerde ondernemer dient in de gemeente Dalfsen te wonen.

D. Openbare orde

 • De gemeente handhaaft de openbare orde in de openbare ruimte.

E. Beheer door gemeente

Alle beheer van de camperplaats blijft onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, ook als een ondernemer dit beheer voor of namens de gemeente uitvoert. De gemeente voert de volgende beheerstaken zelf uit:

 • 1 keer per maand maaien in het groeiseizoen;
 • Prullenbak om de dag legen in het seizoen.

De gemeente laat bij het beheer de natuur zoveel mogelijk het werk doen, gebruikt geen chemische middelen, en zal ook niet schoffelen. De camperplaatsen moeten vrij blijven, maar tussen de plekken in mag het best begroeid zijn. Het betreft camperplaatsen met grasbeton stenen, en natuurlijke, gebiedseigen beplanting - die ook niet teveel gesnoeid zal worden.

 • Tweedelijns handhaving

Wanneer de ondernemer er met de eerstelijns handhaving niet uitkomt kan een beroep worden gedaan op de gemeente voor het handhaven van de openbare orde in de openbare ruimte (vb.: veroorzaken zwerfafval, parkeren op openbare parkeerplaatsen).

F. Uw interesse kenbaar maken

Geïnteresseerde ondernemers worden uitgenodigd hun interesse in de huur van de gemeentelijke camperlocaties In Dalfsen en Nieuwleusen kenbaar te maken door vóór 7 maart 2022 een e-mail met hun contactgegevens, inclusief kvk-nummer, te versturen via online contactformulier of e-mailadres gemeente@dalfsen.nl met daarin een reactie op de onder C gestelde randvoorwaarden.

Geïnteresseerde ondernemers die tijdig per mail contact met ons hebben opgenomen, akkoord zijn met de randvoorwaarden en in de gemeente Dalfsen wonen nodigen wij uit voor een marktverkenning in de vorm van een digitale bijeenkomst onder verantwoordelijkheid van de afdeling inkoop. Doel van dat overleg is de getoonde interesse te bespreken en indien er interesse in de huur is te komen tot een keuze voor één ondernemer, die in ieder geval akkoord is met de randvoorwaarden onder C, voor de exploitatie van de camperlocaties in Dalfsen en Nieuwleusen. De duur van deze exploitatie, de hiervoor jaarlijks door de ondernemer aan de gemeente te betalen huursom en eventuele overige afspraken zullen in een vervolgtraject worden afgesproken

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster