Column wethouder Schuurman: Energiemix

In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.

De reden hiervoor is eigenlijk simpel: inzicht krijgen. Door alle alternatieven te analyseren weten we wat zou kunnen en ook wat dus niet kan.

Als Nederland hebben we het klimaatakkoord ondertekent in Parijs en dat heeft ook gevolgen voor ons in Dalfsen. Nederland is daarom in de Regionale Energie Strategie opgedeeld in 30 deelgebieden die ieder voor zich een bod mogen doen hoeveel duurzame energie ze gaan opwekken. Dalfsen is onderdeel van de Regio West Overijssel samen met 13 andere gemeenten in de omgeving.

Dat klinkt eenvoudig maar dat is toch best een ingewikkelde opgave. Want wat willen we eigenlijk met elkaar? We weten ondertussen allemaal wel dat de fossiele brandstoffen opraken en dat we dus over moeten naar alternatieven maar wat zijn de juiste keuzes?

Over de mogelijkheden die er echt zijn in Dalfsen hebben we dus gesproken en de gemeenteraad heeft richting meegegeven voor verder onderzoek.

Allemaal belangrijke discussies waar we goed over na moeten denken en met elkaar over moeten spreken. Het onderwerp zal dus de komende jaren met regelmaat terugkeren op de agenda.

Onderaan de pagina is de Energiemix te lezen.

André Schuurman

Wethouder

Te downloaden:

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster