Concept landschaps- en beplantingsplan Vechtdalverbinding

In de afgelopen periode heeft TAUW voor de provincie Overijssel een concept landschaps- en beplantingsplan opgesteld langs de wegen N340, N48 en N377 voor het project Vechtdalverbinding. In de periode van 2 februari tot en met 14 februari zijn het concept landschaps- en beplantingsplan online in te zien.

Op www.vechtdalverbinding.nl staat een digitale en interactieve kaart met daarop het landschapsplan. Deze kaart laat zien waar nieuwe bomen, bos en bomen met onderbegroeiing zijn gepland. Als gebiedskenner kijkt u mogelijk anders naar het gebied dan wij. Daarom is binnen de kaart de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Ondanks zorgvuldigheid kan het zijn dat de werkelijke situatie afwijkt van de tekening. Dan horen wij dat graag. Hoe u opmerkingen in de kaart kunt plaatsen wordt in de kantlijn van de kaart uitgelegd.

Naast het informeren via de kaart vragen we u ook aanvullende mogelijkheden om het landschapsplan te versterken aan te dragen. Ziet u mogelijkheden voor het aanbrengen van houtwallen of bomen op uw grond, dan kunt u dit ook via de opmerkingenknop aangeven. Dit kunnen wij mogelijk opnemen in een plusvariant.

Na 14 februari bekijken we alle opmerkingen uit zowel de overleggen als uit de kaart in samenhang en verwerken dit vervolgens zo goed mogelijk in het definitieve landschaps- en beplantingsplan.

Helaas zijn we genoodzaakt vanwege de coronamaatregelen enkel digitaal te communiceren.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster