Dalfsen energieneutraal in 2050: stap voor stap!

We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ook in Dalfsen. We spreken hierover met André Schuurman, de wethouder die zich bezighoudt met de zogenaamde regionale energiestrategie. 

Wat hebben wij in Dalfsen met de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs te maken? 

‘In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat we met elkaar toewerken naar uiteindelijk 100% duurzame energiebronnen. Dat noemen we de energietransitie. De Nederlandse overheid heeft in het Nationaal Klimaatakkoord beschreven welke doelen we als land willen bereiken als het om die energietransitie gaat. Een groot deel van onze duurzame energie gaan we op zee produceren. Maar we zullen ook op land grootschalig duurzame elektriciteit moeten opwekken.’

Heeft de rijksoverheid een plan over hoeveel windmolens iedere gemeente nu moet bouwen? 

‘Nederland is een land van goed overleg. Dus HOE we voldoende duurzame energie gaan opwekken, bepalen we in Nederland in kleinere gebieden met elkaar.  Nederland is inmiddels opgedeeld in 30 regio’s, onze gemeente valt in de regio West-Overijssel. Hierin werken elf gemeenten, vier waterschappen en drie netwerkbeheerders samen. Wij hebben inmiddels samen een concept Regionale Energie Strategie opgesteld. Daarin hebben alle gemeenten aangegeven hoeveel duurzame energie ze denken te kunnen gaan produceren. Het is een concept, de raad moet dit doel nog bekrachtigen in 2021.’

Hoeveel duurzame energie gaat Dalfsen produceren? 

‘Het doel is dat we in 2050 in onze gemeente net zoveel energie produceren als we gebruiken. In 2030 willen we een eind op weg zijn: tegen die tijd moet ons energiegebruik voor minstens 49% bestaan uit lokaal duurzaam opgewekte energie. We produceren in Dalfsen nu al een mooie hoeveelheid duurzame energie, maar die hoeveelheid moeten we de komende tien jaar nog eens zien te verdubbelen. Als dat lukt dan zijn we in 2030 halverwege het uiteindelijke doel voor 2050. Het is een lange weg, maar we doen het stap voor stap, dus nu eerst toewerken naar ons doel voor 2030. We moeten de komende tijd gaan bedenken hoe we dat dan gaan doen: met windmolens, biovergisting of de aanleg van zonneparken? Dat is een flinke puzzel die we met elkaar moeten maken, tegelijkertijd is het zo dat we hier meer mogelijkheden hebben dan bijvoorbeeld in een stedelijke omgeving. 

Staat het al vast dat wij in onze gemeente zoveel duurzame energie gaan opwekken? 

‘De raad moet nog akkoord gaan met die doelstelling voor 2030, die in de concept Regionale energiestrategie staat. De discussie zal niet zozeer gaan over het doel, denk ik, maar vooral over hoe we daar komen. Wat wij ook gaan doen aan duurzame energieopwekking: er moet draagvlak voor zijn en het moet goed ruimtelijk in te passen zijn. Daar moeten we uit kunnen komen. Ik zie elders in het land ontwikkelingen, waarvan ik denk: dat kunnen wij hier ook.’

U bent optimistisch, zo klinkt het

‘We hebben al veel voor elkaar, mede dankzij de inzet van een groep energieke mensen die tegen elkaar gezegd hebben: ‘Hier gaan wij voor.’ Ik ben enorm trots op wat er nu al is bereikt in de verschillende dorpskernen. De windmolens van Veur de wind, een initiatief van Nieuwleusen Synergie, zijn een mooi voorbeeld van het hoe kan. De omgeving heeft meegepraat over de aanleg en de winst komt ten goede aan diezelfde omgeving. Iedereen in onze gemeente kon investeren en ontvangt een rendement dat je bij geen enkele bank krijgt. Ook het zonnepark in Lemerveld is zo’n mooi voorbeeld waar lokaal de winst verdeeld wordt. Het gebied regelt het zelf, dat vind ik mooi. Zo krijg je plannen die werken voor iedereen.’

We hebben het nu steeds over hele grote plannen. Wat kan ik als inwoner van de gemeente zelf doen? 

Energie besparen en energie opwekken, daar draait het om. En hoe meer je bespaart, hoe minder je hoeft op te wekken.  Isolatie is wat mij betreft het sleutelwoord, begin daarmee. Je kan muren en daken isoleren en kiezen voor dubbel of triple glas. Je wooncomfort gaat ervan omhoog en je ziet de winst ook snel terug in je portemonnee. Veel investeringen heb je binnen 2 tot 5 jaar terugverdiend. Woningcorporatie de Vechthorst heeft al besloten dat ze de hele woningvoorraad naar energielabel B gaat brengen, dat betekent ook voor huurders een flinke besparing. Daarnaast kan iedereen kijken naar eigen opwek van energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen. Is je dak er niet geschikt voor of wil je geen panelen plaatsen op je (huur)huis, dan kan je misschien meedoen bij een initiatief van een energie coöperatie in je buurt, zoals bijvoorbeeld van Dalfsen Stroomt, die zonnepanelen heeft gelegd op het dak van Foreco. En wie rigoureus aan de slag wil, kan denken aan een warmtepomp. Wie eerst advies wil, kan natuurlijk aankloppen bij onze energiecoach.’


Meer informatie over de Regionale Energie Strategie? Kijk op de site van de RES West Overijssel voor alle ins en outs www.reswestoverijssel.nl of ga naar www.dalfsen.nl/duurzaamdalfsen

Wil jij als inwoner van de gemeente Dalfsen gratis duurzaamheidsadvies, maak dan een afspraak met onze energiecoach Roelof Timmer via telefoonnummer 14-0529. 

Wil je meer weten over al die initiatieven die er nu al zijn in de verschillende dorpskernen: www.dorpenvanmorgen.nl

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster