Dalfser agrariërs succesvol aan de slag met duurzame energie

Op ons platteland zie je steeds vaker kleine windmolens en stallen vol met zonnepanelen. De gemeente Dalfsen is trots op deze aanpak en heeft in 2020 succesvol meer dan 25 agrariërs op weg geholpen om ook aan de slag te gaan met duurzame energie op eigen erf. Van iedere boerderij is in beeld gebracht waar en hoeveel energie wordt gebruikt. Vervolgens is een advies gegeven over meer efficiëntie en meer besparing maar ook hoe deze energie op eigen erf opgewekt kan worden. Ook werden subsidies en het financieel rendement in beeld gebracht. Met dit advies zijn de deelnemers aan de slag gegaan.

Als extraatje zijn diverse veel bezochte excursies georganiseerd naar goede lokale voorbeelden. Ruim 30 deelnemers gingen bij 3 agrarische bedrijven op bezoek om te zien wat er mogelijk is. De ondernemers vertelden hun verhaal en leveranciers en adviseurs lieten zien welke technische mogelijkheden er zijn.

Zien is geloven

Het blijkt dat agrarische ondernemers de meest voor de hand liggende energiebesparingsmaatrelen (zoals voorkoeler, frequentieregelaars, ledverlichting) al hebben toegepast. Ook blijkt dat de combinatie van kleine windmolens met zonnepanelen op een kleinverbruik-aansluiting voor veel ondernemers nog nieuw is. Er is behoefte aan objectieve informatie en onafhankelijk advies. Ook zijn de huidige mogelijkheden voor subsidie en toepassing van fiscale aftrek nog niet bij alle ondernemers in detail bekend. De adviesgesprekken hebben geholpen om de agrarische ondernemers meer kennis te geven van de mogelijkheden die er zijn. Een gesprek helpt de ondernemer op weg in de energietransitie. Een van de conclusies van het project is dat meer kennis en praktijkervaringen van andere agrarische ondernemers leiden tot meer inzicht en interesse in investeringsmogelijkheden.

Ondernemers gaan investeren

Een groot deel van de ondernemers die een adviesgesprek heeft gehad, gaat daadwerkelijk investeren om duurzame energie op te wekken (via zonnepanelen en/of kleine windmolens). De inschatting is dat dit leidt tot ongeveer 500.000 kWh/jaar aan extra stroom uit zonnepanelen en ongeveer 250.000 kWh/jaar aan extra stroom uit kleine windmolens (10 stuks). Een aantal ondernemers heeft serieuze plannen die leiden tot vermindering van het aardgasverbruik op hun bedrijf.

Een geslaagd project die bijdraagt aan een versnelling van de investeringen in duurzaam agrarisch ondernemen!

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster