Dalfser college wil meewerken aan berging vliegtuigwrak buurtschap Millingen

Gemeente Dalfsen heeft een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in buurtschap Millingen. Het college van burgemeester en wethouders wil graag meewerken aan de berging van het vliegtuigwrak.

Daarom stelt ze de gemeenteraad voor een bedrag van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor de berging. De gemeenteraad neemt hier in de raadsvergadering van 15 april een besluit over.

Indien de raad akkoord gaat zal in 2019 gestart worden met de voorbereidingen van de berging. De daadwerkelijke berging zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden. Het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken biedt de mogelijkheid voor gemeenten tot het ontvangen van een bijdrage van 100% in de kosten van de berging van het vliegtuigwrak en de opsporing en ruiming van de hierbij aanwezige (conventionele) explosieven.

Buurtschap Millingen

Op 30 januari 1944 vonden boven Overijssel gevechten plaats tussen Amerikaanse en Duitse jachtvliegtuigen en stortte een Duitse jager met één persoon aan boord neer. Dit gebeurde iets ten westen van het buurtschap Millingen. Er is geen parachute waargenomen en er werd vervolgens ook geen bergingspoging ondernomen. Daardoor kan het lichaam van de vlieger nog in het wrak liggen. In de jaren negentig zijn door particulieren en later door de bergingsdienst van de  Koninklijke Luchtmacht peilingen verricht die er op wijzen dat grote delen van het wrak zich nog ter plaatse bevinden.

Wens nabestaanden

Het programma van het ministerie van BZK richt zich op de berging van vliegtuigwrakken en mogelijk de stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden. In de eerste plaats om recht te doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden. Daarnaast is het een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.

Pagina opties