Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid is onlangs uitgebreid met Andrea Klamer. Met z’n drieën werken ze aan een toekomstbestendig duurzaam Dalfsen.

Dalfsen ook in de toekomst leefbaar houden is het grote doel waar jullie aan werken. Waarom hebben we daar een Regionale Energie Strategie voor nodig? 

Thijs: ‘We zien wereldwijd de gevolgen van de klimaatproblemen. Dat komt door het gebruik van fossiele brandstoffen die CO2 en andere broeikasgassen uitstoten, dus dat moet stoppen. In het Nationaal Klimaatakkoord is als doel gesteld de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. In Nederland wordt een flink deel van de energie opgewekt op zee, maar dat is niet genoeg. We moeten ook op land aan de slag. De regering heeft het land opgedeeld in 30 gebieden: ieder gebied gaat nu kijken op welke manier zij mee kunnen werken aan dat doel.’

Lieke: ‘Dalfsen valt in de regio West-Overijssel. Wij werken met tien andere gemeenten, vier waterschappen en drie netbeheerders aan de Regionale Energie Strategie, de RES. We kijken samen naar de mogelijkheden voor het opwekken van energie in onze regio. Deze mogelijkheden moeten vertaald worden in een voorstel. Hierin staat meer over geschikte locaties, projecten en het geeft informatie over hoe inwoners en ondernemers kunnen meeprofiteren van deze projecten. Het voorstel moet in juli 2021 klaar zijn.  De gemeente Dalfsen heeft in de RES aangegeven dat we minimaal ons eigen verbruik willen gaan opwekken. Ik zeg in ieder geval, want er wordt steeds meer energie gebruikt, voor al die apparaten waarvan we er steeds meer in huis hebben.’

Kunnen jullie iets zeggen over de doelstelling voor Dalfsen? 

Thijs: ‘Het doel is dat we in 2050 in onze gemeente net zoveel energie duurzaam produceren als we gebruiken. In 2030 willen we een eind op weg zijn: tegen die tijd moet ons energiegebruik voor minstens 49% bestaan uit duurzaam opgewekte energie. We hebben uitgerekend dat we in onze gemeente in 2030 100 Gwh per jaar duurzaam moeten opwekken. Op dit moment zijn we al op ongeveer de helft van dat getal. Dat is best knap.  We hebben nog 10 jaar om de andere helft te realiseren. Daarna moeten we in 20 jaar minimaal nog eens een zelfde hoeveelheid opwekken. Werk aan de winkel!’

Als een enkele windmolen per jaar al 13 Gwh levert, dan zijn we er toch zo? 

Lieke: ‘Zo simpel ligt het niet. Je kan niet overal zomaar windmolens neerzetten. Op sommige plekken is er misschien  wel ruimte, maar dan moet je de energie die daar opgewekt wordt ook nog wel aan het netwerk kwijt kunnen. Het netwerk heeft in onze gemeente niet overal genoeg capaciteit om dit te kunnen doen en uitbreiden is kostbaar. Daarom is een van de taken in de RES om te kijken waar die ruimte in het netwerk er dan wel is.’ Thijs vult aan: ‘En niet alleen de ruimte op het net bepaalt of we op een bepaalde plek wat kunnen doen, maar ook of er draagvlak voor is, of de omgeving ervan mee kan profiteren en of het past in het landschap. We gaan stap voor stap alle mogelijkheden langs: windmolens, de aanleg van zonneparken of toch biovergisting? En per optie kijken we dan waar dat in onze gemeente zou kunnen.’

Lieke, jij kijkt ook naar de manier waarop we in de toekomst onze huizen verwarmen. Kan je daar iets over vertellen? 

‘Momenteel is aardgas nog de belangrijkste bron voor het verwarmen van huizen, maar daar moeten we in Nederland in 2050 bijna helemaal van af zijn. Voor de regio West-Overijssel wordt in de RES- warmte in kaart gebracht welke grote warmtebronnen we binnen de regio hebben die mogelijk relevant zijn voor meerdere gemeenten in onze regio.  Daarnaast maakt iedere gemeente voor zichzelf een Transitievisie Warmte. Daarin staat per wijk wanneer die wijk van het aardgas af kan en welke warmtebron daar dan voor in de plaats komt. Eind 2021 is die visie af.’ 

Staat die warmtevisie los van het verhaal over elektriciteit? 

‘Het heeft zeker met elkaar te maken. De meeste warmteopties zijn heel lokaal en niet grootschalig, denk aan warmtepompen. Die warmtepompen draaien op elektriciteit. Dus als we er in de warmtevisie vanuit gaan dat we veel gaan doen met warmtepompen, dan betekent dat dat we ook veel meer elektriciteit moeten produceren. Het is belangrijk dat we daar rekening mee gaan houden. Maar we hebben nog andere mogelijkheden die we gaan onderzoeken, zoals bijvoorbeeld groen gas.’

Kunnen individuele burgers nog een verschil maken, als het om zulke grote projecten gaat? 

Thijs: ‘Iedereen kan het verschil maken! Het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente is heel breed, daarin zitten veel concrete dingen waarmee je zelf aan de slag kunt. Bijvoorbeeld energie besparen door isoleren of ledlampen kopen. Al die kleine stapjes zijn ook stapjes. En ik ben trots op de vijf coöperaties die we in onze gemeente hebben. Daar hebben vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken en dat levert grote resultaten op. Denk aan het zonnepark in Lemelerveld, het zonnedak in Dalfsen en de windmolens in Nieuwleusen. Dalfsen heeft een groene inslag en de actiebereidheid is groot; we zijn samen tot veel in staat.’

Meer weten over de RES West Overijssel? Kijk op: www.reswestoverijssel.nl of op www.dalfsen.nl/duurzaamdalfsen

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster