Duurzame energie in Dalfsen: we zijn samen tot veel in staat 

We gaan in gesprek met Lieke Helsper en Thijs Mosterman. Ze houden zich bij de gemeente allebei bezig met duurzaamheid en ze zijn betrokken bij de Regionale Energie Strategie. 

Dalfsen ook in de toekomst leefbaar houden is het grote doel waar jullie aan werken. Waarom hebben we daar een Regionale Energie Strategie voor nodig? 

Thijs: ‘We zien wereldwijd de gevolgen van de klimaatproblemen. Dat komt door het gebruik van fossiele brandstoffen die CO2 en andere broeikasgassen uitstoten, dus dat moet stoppen. In het Nationaal Klimaatakkoord is als doel gesteld de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. In Nederland wordt een flink deel van de energie opgewekt op zee, maar dat is niet genoeg. We moeten ook op land aan de slag. De regering heeft het land opgedeeld in 30 gebieden: ieder gebied gaat nu kijken op welke manier zij mee kunnen werken aan dat doel.’

Lieke: ‘Dalfsen valt in de regio West-Overijssel. Wij werken met tien andere gemeenten, vier waterschappen en drie netbeheerders aan de Regionale Energie Strategie, de RES. We kijken samen naar de mogelijkheden voor het opwekken van energie in onze regio. Deze mogelijkheden moeten vertaald worden in een voorstel. Hierin staat meer over geschikte locaties, projecten en het geeft informatie over hoe inwoners en ondernemers kunnen meeprofiteren van deze projecten. Het voorstel moet in juli 2021 klaar zijn.  De gemeente Dalfsen heeft in de RES aangegeven dat we minimaal ons eigen verbruik willen gaan opwekken. Ik zeg in ieder geval, want er wordt steeds meer energie gebruikt, voor al die apparaten waarvan we er steeds meer in huis hebben.’

Kunnen jullie iets zeggen over de doelstelling voor Dalfsen? 

Thijs: ‘Het doel is dat we in 2050 in onze gemeente net zoveel energie duurzaam produceren als we gebruiken. In 2030 willen we een eind op weg zijn: tegen die tijd moet de helft van ons energiegebruik bestaan uit duurzaam opgewekte energie (elektriciteit en warmte).  Voor elektriciteit hebben we als tussendoel uitgerekend dat we  in 2030 ongeveer 100 Gigawatt uur (Gwh) aan elektriciteit moeten opwekken uit zonne-energie of windenergie. Op dit moment zijn we al op ongeveer de helft van dat getal. Dat is best knap.  We hebben nog 10 jaar om de andere helft te realiseren. Vervolgens moeten we minimaal nog eens een zelfde hoeveelheid duurzame elektriciteit opwekken in Dalfsen. Kortom werk aan de winkel!’

Als een enkele windmolen per jaar al 13 Gwh levert, dan zijn we er toch zo? 

Lieke: ‘Zo simpel ligt het niet. Je kan niet overal zomaar windmolens neerzetten. Op sommige plekken is er misschien  wel ruimte, maar dan moet je de energie die daar opgewekt wordt ook nog wel aan het netwerk kwijt kunnen. Het netwerk heeft in onze gemeente niet overal genoeg capaciteit om dit te kunnen doen en uitbreiden is kostbaar. Daarom is een van de taken in de RES om te kijken waar die ruimte in het netwerk er dan wel is.’ Thijs vult aan: ‘En niet alleen de ruimte op het net bepaalt of we op een bepaalde plek wat kunnen doen, maar ook of er draagvlak voor is, of de omgeving ervan mee kan profiteren en of het past in het landschap. We gaan stap voor stap alle mogelijkheden langs: windmolens, zonneparken en zonnedaken? En per optie kijken we dan waar dat in onze gemeente zou kunnen.’

Lieke, jij kijkt ook naar de manier waarop we in de toekomst onze huizen verwarmen. Kan je daar iets over vertellen? 

‘Momenteel is aardgas nog de belangrijkste bron voor het verwarmen van huizen, maar daar moeten we in Nederland in 2050 bijna helemaal van af zijn. Voor de regio West-Overijssel wordt in de RES- warmte in kaart gebracht welke grote warmtebronnen we binnen de regio hebben die mogelijk relevant zijn voor meerdere gemeenten in onze regio.  Daarnaast maakt iedere gemeente voor zichzelf een Transitievisie Warmte. Daarin staat per wijk wanneer die wijk van het aardgas af kan en welke warmtebron daar dan voor in de plaats komt. Eind 2021 is die visie af.’ 

Staat die warmtevisie los van het verhaal over elektriciteit? 

‘Nee, ze zijn aan elkaar verbonden. Je kunt je CV-ketel vervangen door een warmtepomp. Die warmtepompen draaien op elektriciteit. Dus als we er in de warmtevisie vanuit gaan van meer warmtepompen, dan betekent dat dat we ook veel meer elektriciteit moeten produceren. Het is belangrijk dat we daar rekening mee gaan houden. Maar we hebben nog andere mogelijkheden die we gaan onderzoeken, zoals bijvoorbeeld groen gas.’

Kunnen inwoners zelf nog een verschil maken, als het om zulke grote projecten gaat?

Thijs:  ‘Je kunt bijvoorbeeld meedoen met projecten als de windmolens in Nieuwleusen of het zonnepark in Lemelerveld. Ook worden regelmatig zonnedaken aangelegd waar de hulp van inwoners wordt gevraagd. In de RES willen we afspraken over lokaal eigendom. Dan hebben we naast de lasten ook de lusten. We hebben in onze gemeente meerdere energie coöperaties en zij bieden allerlei mogelijkheden aan. Je kunt ook aan de slag als vrijwilliger bij deze coöperaties. Kijk maar eens op hun prachtige website www.dorpenvanmorgen.nl.’  

Mocht je niet willen of kunnen meedoen aan grote energieprojecten dan kun je ook thuis genoeg doen. Voorkom tocht en verspilling van warmte. Isoleer je woning of plaats zonnepanelen op je dak. Hierover vind je op ons energieloket meer informatie: www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen


Meer weten over de RES West Overijssel? Kijk op: www.reswestoverijssel.nl of op www.dalfsen.nl/duurzaamdalfsen 


 

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster