Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart

Een erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De erfcoach is onderdeel van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van de provincie Overijssel. Dit project is erop gericht om erfeigenaren in het landelijk gebied te helpen hun erf in één keer structureel te verbeteren. Hiermee hoopt de provincie alle erven in Overijssel klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft.

Wethouder André Schuurman: “Er zijn veel ontwikkelingen en opgaven die spelen in het landelijk gebied, denk aan schaalvergroting of juist leegstand, duurzaamheid en nieuwe functies op het platteland. Omdat eigenaren van een erf met veel van deze veranderingen en opgaven te maken krijgen, willen we erfeigenaren die hier hulp bij nodig hebben een steun in de rug geven. Een erfcoach denkt met deze agrariërs en particulieren in het buitengebied mee over de toekomst van het erf, helpt de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en kijkt welke stappen er gezet moeten worden”.

Keukentafelgesprekken
Een erfcoach werkt onafhankelijk en er zijn geen kosten verbonden aan een gesprek. Zo’n gesprek kan bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, duurzaamheid, bedrijfsontwikkeling en -opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken. De erfcoach komt op locatie en het gesprek wordt aan de keukentafel gevoerd. Bovendien zijn er ook mogelijkheden voor telefonische gesprekken of beeldbellen.

Bent u bijvoorbeeld een stopper die deelneemt aan een stoppersregeling en weet u niet zo goed wat u met uw erf wilt? Of heeft u andere plannen in het buitengebied van de gemeente Dalfsen waarvoor u gebruik wilt maken van de diensten van de erfcoach? Dan kunt u vrijblijvend en kosteloos bellen of een mail sturen naar:

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster